Bong da

Kèo Châu Á Macae vs CRB (AL) giải Hạng 2 Brazil 20/09/2015 07:00

Cập nhật: 27/06/2017 13:09

Macae [15]
Macae
0
  Đang cập nhật phút và tỷ số
20/09/2015 07:00 (GMT +7)

Tỷ lệ Châu Á
1.00 : 0.5 : 0.87
Tỷ lệ Châu Âu
2.01 : 3.45 : 3.20
Tỷ lệ tài xỉu
0.82 : 2-2.5 : 1.06
(Đã kết thúc)
CRB (AL)

0

CRB (AL) [12]
 
188bet
Ngày/giờ cập nhật
19/09/2015 01:46
0.51.06
0.84
19/09/2015 05:03
0.51.09
0.81
20/09/2015 08:25
00.68
1.28
20/09/2015 08:28
00.70
1.25
20/09/2015 08:28
00.71
1.23
20/09/2015 08:30
00.73
1.20
20/09/2015 08:36
00.78
1.13
20/09/2015 08:36
00.80
1.11
20/09/2015 08:39
00.82
1.08
20/09/2015 08:39
00.83
1.07
20/09/2015 08:43
00.84
1.06
crown
Ngày/giờ cập nhật
19/09/2015 02:00
0.51.04
0.83
19/09/2015 05:10
0.51.08
0.80
20/09/2015 08:25
00.70
1.21
20/09/2015 08:28
00.73
1.17
20/09/2015 08:30
00.75
1.14
20/09/2015 08:36
00.80
1.08
20/09/2015 08:36
00.82
1.06
20/09/2015 08:39
00.84
1.04
20/09/2015 08:40
00.85
1.03
20/09/2015 08:43
00.86
1.02
18bet
Ngày/giờ cập nhật
19/09/2015 02:02
0.51.06
0.82
19/09/2015 05:29
0.51.07
0.81
20/09/2015 08:32
00.70
1.25
20/09/2015 08:35
00.72
1.23
20/09/2015 08:35
00.77
1.14
20/09/2015 08:36
00.81
1.10
20/09/2015 08:37
00.80
1.11
20/09/2015 08:38
00.81
1.10
20/09/2015 08:39
00.83
1.08
20/09/2015 08:40
00.83
1.07
20/09/2015 08:40
00.82
1.08
20/09/2015 08:42
00.83
1.07
20/09/2015 08:43
00.82
1.08
vcbet
Ngày/giờ cập nhật
19/09/2015 02:51
0.51.08
0.81
19/09/2015 04:08
0.51.10
0.80
19/09/2015 09:17
0-0.50.81
1.08
20/09/2015 04:19
0.51.00
0.87
10bet
Ngày/giờ cập nhật
19/09/2015 03:09
0.51.08
0.78
20/09/2015 08:22
00.61
1.26
20/09/2015 08:25
00.66
1.17
20/09/2015 08:42
00.77
1.00
wewbet
Ngày/giờ cập nhật
19/09/2015 05:06
0.51.09
0.80
19/09/2015 05:07
0.51.05
0.83
19/09/2015 05:08
0.51.09
0.80
19/09/2015 05:09
0.51.05
0.83
19/09/2015 05:10
0.51.09
0.80
20/09/2015 08:19
00.74
1.20
20/09/2015 08:25
00.72
1.23
20/09/2015 08:28
00.75
1.19
20/09/2015 08:30
00.77
1.16
20/09/2015 08:36
00.82
1.09
20/09/2015 08:37
00.84
1.07
20/09/2015 08:40
00.87
1.04
bet365
Ngày/giờ cập nhật
20/09/2015 08:18
00.63
1.25
20/09/2015 08:22
00.65
1.20
20/09/2015 08:22
00.63
1.25
20/09/2015 08:28
00.65
1.20
20/09/2015 08:37
00.75
1.05
sbobet
Ngày/giờ cập nhật
20/09/2015 08:21
00.62
1.38
20/09/2015 08:21
00.67
1.29
20/09/2015 08:22
00.65
1.33
20/09/2015 08:25
00.62
1.38
20/09/2015 08:27
00.67
1.29
20/09/2015 08:29
00.68
1.28
20/09/2015 08:34
00.73
1.20
20/09/2015 08:35
00.80
1.11
20/09/2015 08:36
00.85
1.05
20/09/2015 08:36
00.80
1.11
20/09/2015 08:38
00.84
1.06
20/09/2015 08:39
00.85
1.05
20/09/2015 08:40
00.83
1.07
20/09/2015 08:42
00.85
1.05
20/09/2015 08:43
00.82
1.08
20/09/2015 08:43
00.87
1.03
easybet
Ngày/giờ cập nhật
20/09/2015 08:21
00.55
1.35
20/09/2015 08:24
00.60
1.30
20/09/2015 08:28
00.55
1.35
20/09/2015 08:30
00.65
1.25
20/09/2015 08:36
00.85
1.05
ibcbet
Ngày/giờ cập nhật
20/09/2015 08:22
00.65
1.33
20/09/2015 08:25
00.69
1.26
20/09/2015 08:36
00.79
1.12
20/09/2015 08:36
00.83
1.07
20/09/2015 08:36
00.79
1.12
20/09/2015 08:39
00.81
1.09
mansion88
Ngày/giờ cập nhật
20/09/2015 08:22
00.65
1.33
20/09/2015 08:25
00.69
1.26
20/09/2015 08:25
00.65
1.33
20/09/2015 08:25
00.69
1.26
20/09/2015 08:35
00.83
1.07
20/09/2015 08:35
00.69
1.26
20/09/2015 08:36
00.83
1.07
20/09/2015 08:36
00.79
1.12
20/09/2015 08:36
00.83
1.07
20/09/2015 08:36
00.79
1.12
20/09/2015 08:40
00.81
1.09