Bong da

Kèo Châu Á Newells Old Boys vs San Martin San Juan giải Argentina 20/09/2015 05:00

Cập nhật: 09/12/2016 13:06
Newells Old Boys
1
  Đang cập nhật phút và tỷ số
20/09/2015 05:00 (GMT +7)

Tỷ lệ Châu Á
0.88 : 0.5-1 : 1.04
Tỷ lệ Châu Âu
1.67 : 3.42 : 5.17
Tỷ lệ tài xỉu
0.87 : 2 : 1.03
(Đã kết thúc)
San Martin San Juan

0
 
wewbet
Ngày/giờ cập nhật
15/09/2015 23:02
0.51.04
0.85
17/09/2015 00:12
0.51.01
0.88
19/09/2015 03:28
0.50.95
0.96
19/09/2015 03:47
0.50.93
0.98
19/09/2015 08:31
0.50.91
1.00
20/09/2015 01:44
0.5-11.05
0.86
20/09/2015 02:03
0.5-11.02
0.89
20/09/2015 03:15
0.5-10.97
0.94
20/09/2015 03:20
0.5-10.96
0.95
20/09/2015 03:21
0.5-10.90
1.01
20/09/2015 03:32
0.5-10.89
1.02
20/09/2015 03:42
0.5-10.91
1.00
20/09/2015 03:43
0.5-10.89
1.02
20/09/2015 03:48
0.5-10.91
1.00
20/09/2015 04:15
0.5-10.90
1.01
20/09/2015 04:18
0.5-10.88
1.03
20/09/2015 04:22
0.5-10.87
1.04
20/09/2015 04:29
0.5-10.85
1.06
20/09/2015 04:36
0.5-10.89
1.02
20/09/2015 04:51
0.5-10.93
0.98
20/09/2015 05:03
0.5-10.99
0.94
20/09/2015 05:04
0.5-11.02
0.91
20/09/2015 05:05
0.5-11.01
0.92
20/09/2015 05:06
0.5-11.02
0.91
20/09/2015 05:06
0.5-11.05
0.88
crown
Ngày/giờ cập nhật
15/09/2015 23:04
0.51.03
0.85
17/09/2015 00:14
0.51.00
0.88
17/09/2015 00:18
0.51.03
0.85
17/09/2015 00:21
0.51.00
0.88
19/09/2015 03:34
0.50.94
0.96
19/09/2015 03:54
0.50.92
0.98
19/09/2015 08:31
0.50.90
1.00
20/09/2015 01:44
0.50.78
1.13
20/09/2015 01:44
0.5-11.04
0.86
20/09/2015 02:02
0.5-11.01
0.89
20/09/2015 03:14
0.5-10.96
0.94
20/09/2015 03:21
0.5-10.89
1.01
20/09/2015 03:31
0.5-10.88
1.02
20/09/2015 03:44
0.5-10.90
1.00
20/09/2015 03:45
0.5-10.88
1.02
20/09/2015 03:48
0.5-10.90
1.00
20/09/2015 04:14
0.5-10.89
1.01
20/09/2015 04:18
0.5-10.87
1.03
20/09/2015 04:22
0.5-10.86
1.04
20/09/2015 04:29
0.5-10.84
1.06
20/09/2015 04:34
0.5-10.85
1.05
20/09/2015 04:36
0.5-10.88
1.02
20/09/2015 05:02
0.5-10.95
0.95
20/09/2015 05:02
0.5-10.97
0.93
20/09/2015 05:04
0.5-10.98
0.92
20/09/2015 05:04
0.5-10.99
0.91
20/09/2015 05:05
0.5-11.00
0.90
20/09/2015 05:06
0.5-11.03
0.87
10bet
Ngày/giờ cập nhật
16/09/2015 22:39
0.51.02
0.83
17/09/2015 00:38
0.50.98
0.86
17/09/2015 03:57
0.50.96
0.88
18/09/2015 23:39
0.50.83
1.02
19/09/2015 08:42
0.50.84
1.00
20/09/2015 03:07
0.5-10.96
0.89
20/09/2015 03:33
0.5-10.88
0.96
20/09/2015 04:19
0.5-10.89
0.95
20/09/2015 04:54
0.5-10.85
1.00
20/09/2015 04:55
0.5-10.83
0.98
20/09/2015 05:04
0.5-10.92
0.88
20/09/2015 05:06
0.5-10.94
0.86
20/09/2015 05:07
0.5-10.96
0.84
sbobet
Ngày/giờ cập nhật
17/09/2015 00:04
0.51.04
0.88
17/09/2015 03:15
0.51.01
0.91
18/09/2015 23:51
0.50.86
1.06
19/09/2015 08:28
0.50.88
1.04
20/09/2015 03:10
0.5-10.96
0.96
20/09/2015 03:20
0.5-10.90
1.02
20/09/2015 03:42
0.5-10.92
1.00
20/09/2015 03:45
0.5-10.95
0.97
20/09/2015 04:18
0.5-10.92
1.00
20/09/2015 04:28
0.5-10.89
1.03
20/09/2015 05:02
0.5-10.97
0.95
20/09/2015 05:03
0.5-11.00
0.92
20/09/2015 05:04
0.5-11.02
0.90
20/09/2015 05:06
0.5-11.04
0.88
20/09/2015 05:06
0.5-11.05
0.87
20/09/2015 05:07
0.5-11.08
0.84
188bet
Ngày/giờ cập nhật
17/09/2015 00:09
0.51.02
0.90
19/09/2015 03:24
0.50.96
0.96
19/09/2015 03:43
0.50.94
0.98
19/09/2015 08:27
0.50.92
1.00
19/09/2015 08:45
0.50.90
1.02
20/09/2015 01:44
0.50.80
1.13
20/09/2015 01:48
0.5-11.03
0.89
20/09/2015 02:03
0.5-11.03
0.89
20/09/2015 03:14
0.5-10.98
0.94
20/09/2015 03:21
0.5-10.91
1.01
20/09/2015 03:31
0.5-10.90
1.02
20/09/2015 03:49
0.5-10.92
1.00
20/09/2015 04:13
0.5-10.91
1.01
20/09/2015 04:19
0.5-10.89
1.03
20/09/2015 04:23
0.5-10.88
1.04
20/09/2015 04:34
0.5-10.87
1.05
20/09/2015 04:36
0.5-10.90
1.02
20/09/2015 04:38
0.5-10.89
1.03
20/09/2015 04:51
0.5-10.93
0.99
20/09/2015 04:57
0.5-10.92
1.00
20/09/2015 05:02
0.5-10.96
0.96
20/09/2015 05:02
0.5-10.98
0.94
20/09/2015 05:04
0.5-11.01
0.91
20/09/2015 05:04
0.5-10.99
0.93
20/09/2015 05:04
0.5-11.00
0.92
20/09/2015 05:05
0.5-11.01
0.91
20/09/2015 05:06
0.5-11.04
0.88
ibcbet
Ngày/giờ cập nhật
17/09/2015 00:10
0.51.02
0.90
19/09/2015 08:27
0.50.88
1.04
20/09/2015 02:00
0.5-11.01
0.91
20/09/2015 03:20
0.5-10.92
1.00
20/09/2015 03:35
0.5-10.88
1.04
20/09/2015 03:37
0.5-10.91
1.01
20/09/2015 03:44
0.5-10.94
0.98
20/09/2015 04:19
0.5-10.91
1.01
20/09/2015 04:30
0.5-10.88
1.04
20/09/2015 04:51
0.5-10.91
1.01
20/09/2015 05:03
0.5-10.98
0.94
20/09/2015 05:03
0.5-10.91
1.01
20/09/2015 05:03
0.5-10.98
0.94
20/09/2015 05:06
0.5-11.01
0.91
20/09/2015 05:06
0.5-10.98
0.94
20/09/2015 05:06
0.5-11.01
0.91
20/09/2015 05:07
0.5-11.02
0.90
20/09/2015 05:07
0.5-11.01
0.91
20/09/2015 05:07
0.5-11.02
0.90
20/09/2015 05:08
0.5-11.04
0.88
mansion88
Ngày/giờ cập nhật
17/09/2015 00:10
0.51.02
0.90
19/09/2015 08:27
0.50.88
1.04
20/09/2015 01:42
0.5-11.07
0.85
20/09/2015 02:00
0.5-11.01
0.91
20/09/2015 03:20
0.5-10.92
1.00
20/09/2015 03:36
0.5-10.88
1.04
20/09/2015 03:37
0.5-10.91
1.01
20/09/2015 03:45
0.5-10.94
0.98
20/09/2015 04:19
0.5-10.91
1.01
20/09/2015 04:29
0.5-10.88
1.04
20/09/2015 04:51
0.5-10.91
1.01
20/09/2015 05:03
0.5-10.98
0.94
20/09/2015 05:03
0.5-10.91
1.01
20/09/2015 05:03
0.5-10.98
0.94
20/09/2015 05:06
0.5-11.01
0.91
20/09/2015 05:07
0.5-11.02
0.90
20/09/2015 05:08
0.5-11.08
0.84
bet365
Ngày/giờ cập nhật
17/09/2015 00:14
0.51.00
0.85
17/09/2015 03:17
0.50.98
0.88
19/09/2015 08:28
0.50.85
1.00
20/09/2015 01:49
0.5-11.00
0.85
20/09/2015 02:02
0.5-11.00
0.85
20/09/2015 03:21
0.5-10.88
0.98
20/09/2015 03:45
0.5-10.90
0.95
20/09/2015 04:21
0.5-10.88
0.98
20/09/2015 04:29
0.5-10.85
1.00
20/09/2015 04:53
0.5-10.88
0.98
18bet
Ngày/giờ cập nhật
17/09/2015 00:24
0.51.02
0.88
17/09/2015 03:32
0.51.01
0.89
20/09/2015 02:49
0.5-10.99
0.91
20/09/2015 03:27
0.5-10.90
1.00
20/09/2015 03:47
0.5-10.92
0.98
20/09/2015 04:07
0.5-10.93
0.97
20/09/2015 04:27
0.5-10.89
1.01
20/09/2015 05:02
0.5-10.93
0.95
20/09/2015 05:02
0.5-10.94
0.94
20/09/2015 05:03
0.5-10.95
0.93
20/09/2015 05:03
0.5-10.97
0.91
20/09/2015 05:03
0.5-10.98
0.90
20/09/2015 05:04
0.5-10.99
0.89
20/09/2015 05:06
0.5-11.00
0.88
20/09/2015 05:06
0.5-11.01
0.87
20/09/2015 05:06
0.5-11.02
0.86
20/09/2015 05:07
0.5-11.03
0.85
20/09/2015 05:08
0.5-11.05
0.84
20/09/2015 05:08
0.5-11.06
0.82
vcbet
Ngày/giờ cập nhật
17/09/2015 00:30
0.51.02
0.88
17/09/2015 01:30
0.51.00
0.90
17/09/2015 02:27
0.51.02
0.88
17/09/2015 04:18
0.51.00
0.90
19/09/2015 04:06
0.50.93
0.98
19/09/2015 06:40
0.50.92
0.97
19/09/2015 09:15
0.50.92
0.97
20/09/2015 04:10
0.5-10.92
0.97
easybet
Ngày/giờ cập nhật
19/09/2015 08:31
0.50.88
1.01
20/09/2015 01:51
0.50.75
1.11
20/09/2015 03:22
0.50.71
1.17
20/09/2015 04:34
0.50.66
1.25
20/09/2015 05:03
0.5-10.95
1.00
20/09/2015 05:07
0.5-11.05
0.90
ladbrokes
Ngày/giờ cập nhật
19/09/2015 08:53
0.50.82
0.97
19/09/2015 09:16
0.50.82
0.96
20/09/2015 03:27
0.5-10.83
0.95
20/09/2015 04:02
0.5-10.88
0.90
20/09/2015 04:35
0.5-10.85
0.93
20/09/2015 04:53
0.5-10.83
0.95