Bong da

Kèo Châu Á Oostende vs Kortrijk giải Bỉ 19/09/2015 22:59

Cập nhật: 25/05/2017 06:35
Oostende
1
  Đang cập nhật phút và tỷ số
19/09/2015 22:59 (GMT +7)

Tỷ lệ Châu Á
0.89 : 0.5 : 1.02
Tỷ lệ Châu Âu
1.88 : 3.75 : 3.95
Tỷ lệ tài xỉu
0.86 : 2.5 : 0.94
(Đã kết thúc)
Kortrijk

0
 
wewbet
Ngày/giờ cập nhật
14/09/2015 23:13
0.50.89
1.00
15/09/2015 22:16
0.50.94
0.95
16/09/2015 22:44
0.50.91
0.98
17/09/2015 01:26
0.50.94
0.95
18/09/2015 23:28
0.50.97
0.96
18/09/2015 23:34
0.51.00
0.93
18/09/2015 23:42
0.51.13
0.81
18/09/2015 23:50
0-0.51.02
0.91
18/09/2015 23:52
0-0.51.01
0.92
18/09/2015 23:54
0-0.50.99
0.94
19/09/2015 03:29
0.50.88
1.03
19/09/2015 03:31
0.50.89
1.00
19/09/2015 03:32
0.50.88
1.03
19/09/2015 03:52
0.50.89
1.02
17/10/2016 19:46
0.50.90
0.99
19/10/2016 23:50
0.50.81
1.08
20/10/2016 16:14
0.50.87
1.02
20/10/2016 16:21
0.50.81
1.08
20/10/2016 18:15
0.50.84
1.05
21/10/2016 03:24
0.50.81
1.11
21/10/2016 03:27
0.50.83
1.08
21/10/2016 04:13
0.50.85
1.06
21/10/2016 05:21
0.50.83
1.08
21/10/2016 08:57
0.50.81
1.11
21/10/2016 09:07
0.50.83
1.08
21/10/2016 10:39
0.50.84
1.07
21/10/2016 11:10
0.50.86
1.05
21/10/2016 14:32
0.50.88
1.03
21/10/2016 15:02
0.50.87
1.04
21/10/2016 15:17
0.50.89
1.02
21/10/2016 15:42
0.50.87
1.04
21/10/2016 15:55
0.50.85
1.06
21/10/2016 16:16
0.50.83
1.08
21/10/2016 16:18
0.50.85
1.06
21/10/2016 16:21
0.50.89
1.02
21/10/2016 16:26
0.50.90
1.01
21/10/2016 16:28
0.50.93
0.98
21/10/2016 16:31
0.50.95
0.96
21/10/2016 16:59
0.50.93
0.98
21/10/2016 17:20
0.50.95
0.96
21/10/2016 17:44
0.50.93
0.98
21/10/2016 17:51
0.50.95
0.96
21/10/2016 17:55
0.50.93
0.98
21/10/2016 18:08
0.50.95
0.96
21/10/2016 18:14
0.50.93
0.98
21/10/2016 18:20
0.50.95
0.96
21/10/2016 18:25
0.50.91
1.00
21/10/2016 19:24
0.50.92
0.99
21/10/2016 19:27
0.50.91
1.00
21/10/2016 19:33
0.50.89
1.02
21/10/2016 19:39
0.50.91
1.00
21/10/2016 20:34
0.50.89
1.02
21/10/2016 21:57
0.50.90
1.01
21/10/2016 22:12
0.50.88
1.03
21/10/2016 22:15
0.50.90
1.01
22/10/2016 00:06
0.50.91
1.00
22/10/2016 00:07
0.50.95
0.96
22/10/2016 00:09
0.50.93
0.98
22/10/2016 00:23
0.50.91
1.00
22/10/2016 00:25
0.50.93
0.98
22/10/2016 01:12
0.50.94
0.97
22/10/2016 01:20
0.50.96
0.95
22/10/2016 01:21
0.50.95
0.96
22/10/2016 01:26
0.50.96
0.95
22/10/2016 01:27
0.50.97
0.94
22/10/2016 01:31
0.50.96
0.95
22/10/2016 01:32
0.50.95
0.96
22/10/2016 01:34
0.50.89
1.02
22/10/2016 01:36
0.50.87
1.04
22/10/2016 01:37
0.50.84
1.07
22/10/2016 01:39
0.50.86
1.05
22/10/2016 01:40
0.50.88
1.03
22/10/2016 01:43
0.50.91
1.00
22/10/2016 01:44
0.50.92
0.99
22/10/2016 01:46
0.50.93
0.98
22/10/2016 01:47
0.50.97
0.94
22/10/2016 01:49
0.51.00
0.91
22/10/2016 01:51
0.51.01
0.90
22/10/2016 01:54
0.50.90
1.01
22/10/2016 01:57
0.50.91
1.00
22/10/2016 01:58
0.50.92
0.99
22/10/2016 01:59
0.50.94
0.97
22/10/2016 02:01
0.50.95
0.96
22/10/2016 02:02
0.50.96
0.95
22/10/2016 02:05
0.50.98
0.93
22/10/2016 02:07
0.51.05
0.86
22/10/2016 02:08
0.51.04
0.87
22/10/2016 02:10
0.51.05
0.86
22/10/2016 02:12
0.51.10
0.81
22/10/2016 02:13
0.51.12
0.80
22/10/2016 02:15
0-0.50.85
1.06
22/10/2016 02:16
0-0.50.89
1.02
22/10/2016 02:18
0-0.50.86
1.05
22/10/2016 02:25
0-0.50.88
1.03
22/10/2016 02:31
0-0.50.85
1.06
22/10/2016 02:33
0-0.50.92
0.99
22/10/2016 02:39
0-0.50.95
0.96
22/10/2016 02:42
0-0.51.05
0.86
22/10/2016 02:43
0-0.51.02
0.89
22/10/2016 02:44
0-0.51.00
0.91
22/10/2016 02:46
0-0.51.08
0.83
22/10/2016 02:47
0-0.51.15
0.77
22/10/2016 02:48
0-0.51.24
0.71
22/10/2016 02:51
00.73
1.21
22/10/2016 02:52
00.77
1.16
22/10/2016 02:55
00.74
1.20
22/10/2016 02:56
00.71
1.25
22/10/2016 02:58
00.74
1.20
22/10/2016 03:03
00.71
1.25
22/10/2016 03:05
00.69
1.28
22/10/2016 03:10
00.67
1.31
22/10/2016 03:11
00.68
1.29
22/10/2016 03:14
00.65
1.35
18bet
Ngày/giờ cập nhật
14/09/2015 23:13
0.50.89
1.03
15/09/2015 19:09
0.51.14
0.80
15/09/2015 23:06
0.50.95
0.97
16/09/2015 00:06
0.50.88
1.04
16/09/2015 00:29
0.50.92
1.00
16/09/2015 05:44
0.50.90
1.02
16/09/2015 10:44
0.50.94
0.98
17/09/2015 00:21
0.50.94
0.96
17/09/2015 01:31
0.50.95
0.95
18/09/2015 23:27
0.50.93
0.95
18/09/2015 23:28
0.50.92
0.96
18/09/2015 23:34
0.50.97
0.91
18/09/2015 23:37
0.50.98
0.90
18/09/2015 23:41
0.51.00
0.88
18/09/2015 23:41
0.51.03
0.85
18/09/2015 23:42
0.51.08
0.81
18/09/2015 23:43
0.51.09
0.80
18/09/2015 23:49
0-0.50.92
0.96
18/09/2015 23:50
0-0.50.97
0.91
18/09/2015 23:54
0-0.50.98
0.90
19/09/2015 04:34
0.50.87
1.04
19/09/2015 05:00
0.50.88
1.02
17/10/2016 09:51
0.51.02
0.90
17/10/2016 11:00
0.50.97
0.95
17/10/2016 14:27
0.50.87
1.05
17/10/2016 15:05
0.50.88
1.04
17/10/2016 23:18
0.50.91
1.01
18/10/2016 04:27
0.50.92
1.00
19/10/2016 02:31
0.50.90
1.00
20/10/2016 16:31
0.50.85
1.05
20/10/2016 23:04
0.50.88
1.02
20/10/2016 23:33
0.50.90
1.01
20/10/2016 23:54
0.50.90
1.00
21/10/2016 04:17
0.50.82
1.09
21/10/2016 08:25
0.5-11.11
0.81
21/10/2016 09:13
0.5-11.09
0.82
21/10/2016 11:37
0.5-11.11
0.81
21/10/2016 15:16
0.5-11.12
0.80
21/10/2016 16:27
0.5-11.14
0.79
21/10/2016 17:13
0.50.94
0.97
21/10/2016 18:42
0.50.91
0.99
21/10/2016 19:39
0.50.87
1.03
21/10/2016 21:37
0.50.88
1.02
21/10/2016 22:13
0.50.88
1.03
21/10/2016 22:40
0.50.90
1.01
21/10/2016 23:54
0.50.90
1.00
22/10/2016 00:19
0.50.91
1.00
22/10/2016 00:49
0.50.93
0.98
22/10/2016 01:10
0.50.95
0.96
22/10/2016 01:32
0.50.97
0.91
22/10/2016 01:33
0.50.95
0.93
22/10/2016 01:34
0.50.86
1.03
22/10/2016 01:37
0.50.84
1.06
22/10/2016 01:39
0.50.85
1.04
22/10/2016 01:40
0.50.86
1.03
22/10/2016 01:42
0.50.88
1.00
22/10/2016 01:43
0.50.91
0.98
22/10/2016 01:45
0.50.92
0.97
22/10/2016 01:46
0.50.94
0.95
22/10/2016 01:47
0.50.97
0.92
22/10/2016 01:48
0.50.98
0.91
22/10/2016 01:50
0.50.99
0.89
22/10/2016 01:51
0.50.98
0.90
22/10/2016 01:55
0.50.91
0.97
22/10/2016 01:56
0.50.89
1.00
22/10/2016 01:57
0.50.91
0.98
22/10/2016 02:02
0.50.93
0.95
22/10/2016 02:04
0.50.94
0.94
22/10/2016 02:05
0.50.96
0.93
22/10/2016 02:06
0.50.99
0.90
22/10/2016 02:07
0.51.00
0.89
22/10/2016 02:08
0.51.03
0.86
22/10/2016 02:10
0.51.04
0.85
22/10/2016 02:11
0.51.05
0.84
22/10/2016 02:13
0-0.50.82
1.07
22/10/2016 02:14
0-0.50.83
1.06
22/10/2016 02:18
0-0.50.85
1.04
22/10/2016 02:26
0-0.50.87
1.02
22/10/2016 02:28
0-0.50.85
1.03
22/10/2016 02:33
0-0.50.86
1.02
22/10/2016 02:34
0-0.50.87
1.01
22/10/2016 02:35
0-0.50.90
0.98
22/10/2016 02:36
0-0.50.91
0.97
22/10/2016 02:39
0-0.50.92
0.96
22/10/2016 02:41
0-0.50.96
0.93
22/10/2016 02:42
0-0.51.00
0.88
22/10/2016 02:43
0-0.50.99
0.89
22/10/2016 02:44
0-0.50.98
0.91
22/10/2016 02:46
0-0.51.07
0.82
22/10/2016 02:47
0-0.51.15
0.76
22/10/2016 02:48
0-0.51.21
0.71
22/10/2016 02:49
0-0.51.26
0.68
22/10/2016 02:49
0-0.51.27
0.67
22/10/2016 02:51
00.72
1.21
22/10/2016 02:56
00.71
1.23
22/10/2016 02:59
00.72
1.21
22/10/2016 03:02
00.70
1.24
22/10/2016 03:04
00.68
1.26
22/10/2016 03:12
00.70
1.23
22/10/2016 03:13
00.62
1.38
22/10/2016 03:14
00.64
1.34
22/10/2016 03:15
00.65
1.32
22/10/2016 03:16
00.64
1.33
easybet
Ngày/giờ cập nhật
14/09/2015 23:15
0.50.90
1.00
18/09/2015 23:34
0.51.00
0.90
18/09/2015 23:42
0.51.08
0.82
18/09/2015 23:49
0-0.50.93
0.97
19/09/2015 03:27
0.50.88
1.02
16/10/2016 23:04
0.50.89
1.03
18/10/2016 04:23
0.50.93
0.98
20/10/2016 16:11
0.50.84
1.06
20/10/2016 23:50
0.50.94
0.97
21/10/2016 04:03
0.50.90
1.01
21/10/2016 04:11
0.50.85
1.05
21/10/2016 11:32
0.50.90
1.01
21/10/2016 15:56
0.50.86
1.06
21/10/2016 16:24
0.50.90
1.01
21/10/2016 16:40
0.50.94
0.97
21/10/2016 19:52
0.50.90
1.01
22/10/2016 01:01
0.50.99
0.92
22/10/2016 01:18
0.50.95
0.96
22/10/2016 01:31
0.50.98
0.94
22/10/2016 01:33
0.50.91
1.02
22/10/2016 01:36
0.50.86
1.08
22/10/2016 01:41
0.50.92
1.00
22/10/2016 01:45
0.50.97
0.95
22/10/2016 01:48
0.51.04
0.89
22/10/2016 01:53
0.50.94
0.98
22/10/2016 02:01
0.50.99
0.93
22/10/2016 02:06
0.51.09
0.85
22/10/2016 02:12
0.51.15
0.80
22/10/2016 02:13
0-0.50.83
1.11
22/10/2016 02:15
0-0.50.91
1.02
22/10/2016 02:38
0-0.50.96
0.96
22/10/2016 02:41
0-0.51.02
0.91
22/10/2016 02:45
0-0.51.12
0.82
22/10/2016 02:47
0-0.51.19
0.78
22/10/2016 02:48
0-0.51.26
0.73
22/10/2016 02:50
00.75
1.23
22/10/2016 02:52
00.79
1.17
22/10/2016 02:56
00.73
1.27
22/10/2016 03:10
00.69
1.19
crown
Ngày/giờ cập nhật
14/09/2015 23:18
0.50.88
1.00
17/09/2015 01:27
0.50.93
0.95
18/09/2015 23:27
0.50.95
0.95
18/09/2015 23:27
0.50.93
0.97
18/09/2015 23:34
0.50.98
0.92
18/09/2015 23:41
0.51.02
0.88
18/09/2015 23:41
0.51.05
0.85
18/09/2015 23:42
0.51.08
0.82
18/09/2015 23:43
0.51.13
0.78
18/09/2015 23:51
0-0.51.00
0.90
18/09/2015 23:52
0-0.50.99
0.91
18/09/2015 23:53
0-0.50.97
0.93
18/09/2015 23:54
0-0.50.98
0.92
18/09/2015 23:54
0-0.51.00
0.90
19/09/2015 03:31
0.50.87
1.03
19/09/2015 03:56
0.50.88
1.02
17/10/2016 19:43
0.50.89
0.99
19/10/2016 23:49
0.50.80
1.08
19/10/2016 23:54
0.50.83
1.05
19/10/2016 23:55
0.50.80
1.08
20/10/2016 16:13
0.50.86
1.02
20/10/2016 16:17
0.50.80
1.08
20/10/2016 18:11
0.50.83
1.05
20/10/2016 18:12
0.50.80
1.08
20/10/2016 18:15
0.50.83
1.05
20/10/2016 18:16
0.50.80
1.08
20/10/2016 18:17
0.50.83
1.05
20/10/2016 23:54
0.50.83
1.05
20/10/2016 23:55
0.50.80
1.08
21/10/2016 03:22
0.50.80
1.11
21/10/2016 03:23
0.50.80
1.08
21/10/2016 03:25
0.50.80
1.11
21/10/2016 03:26
0.50.82
1.08
21/10/2016 04:14
0.50.84
1.06
21/10/2016 05:17
0.50.82
1.08
21/10/2016 05:18
0.50.84
1.06
21/10/2016 05:19
0.50.82
1.08
21/10/2016 08:58
0.50.80
1.11
21/10/2016 09:06
0.50.82
1.08
21/10/2016 10:38
0.50.83
1.07
21/10/2016 10:39
0.50.82
1.08
21/10/2016 10:41
0.50.83
1.07
21/10/2016 11:09
0.50.85
1.05
21/10/2016 11:15
0.50.87
1.03
21/10/2016 11:15
0.50.85
1.05
21/10/2016 14:31
0.50.87
1.03
21/10/2016 15:00
0.50.89
1.01
21/10/2016 15:01
0.50.87
1.03
21/10/2016 15:01
0.50.86
1.04
21/10/2016 15:15
0.50.88
1.02
21/10/2016 15:41
0.50.86
1.04
21/10/2016 15:53
0.50.84
1.06
21/10/2016 16:15
0.50.82
1.08
21/10/2016 16:16
0.50.84
1.06
21/10/2016 16:17
0.50.82
1.08
21/10/2016 16:18
0.50.84
1.06
21/10/2016 16:20
0.50.86
1.04
21/10/2016 16:21
0.50.88
1.02
21/10/2016 16:24
0.50.90
1.00
21/10/2016 16:24
0.50.89
1.01
21/10/2016 16:27
0.50.92
0.98
21/10/2016 16:28
0.50.95
0.95
21/10/2016 16:28
0.50.96
0.94
21/10/2016 16:30
0.50.94
0.96
21/10/2016 16:31
0.50.96
0.94
21/10/2016 16:32
0.50.94
0.96
21/10/2016 16:34
0.50.92
0.98
21/10/2016 16:37
0.50.94
0.96
21/10/2016 16:40
0.50.92
0.98
21/10/2016 16:40
0.50.94
0.96
21/10/2016 16:45
0.50.92
0.98
21/10/2016 16:48
0.50.94
0.96
21/10/2016 16:49
0.50.92
0.98
21/10/2016 16:49
0.50.94
0.96
21/10/2016 16:50
0.50.92
0.98
21/10/2016 16:52
0.50.94
0.96
21/10/2016 16:56
0.50.92
0.98
21/10/2016 16:57
0.50.94
0.96
21/10/2016 16:57
0.50.92
0.98
21/10/2016 17:13
0.50.94
0.96
21/10/2016 17:13
0.50.92
0.98
21/10/2016 17:19
0.50.94
0.96
21/10/2016 17:19
0.50.92
0.98
21/10/2016 17:19
0.50.94
0.96
21/10/2016 17:42
0.50.92
0.98
21/10/2016 17:51
0.50.94
0.96
21/10/2016 17:53
0.50.92
0.98
21/10/2016 18:07
0.50.94
0.96
21/10/2016 18:12
0.50.92
0.98
21/10/2016 18:13
0.50.94
0.96
21/10/2016 18:13
0.50.92
0.98
21/10/2016 18:19
0.50.94
0.96
21/10/2016 18:25
0.50.90
1.00
21/10/2016 19:02
0.50.88
1.02
21/10/2016 19:03
0.50.90
1.00
21/10/2016 19:05
0.50.92
0.98
21/10/2016 19:05
0.50.90
1.00
21/10/2016 19:23
0.50.91
0.99
21/10/2016 19:25
0.50.90
1.00
21/10/2016 19:31
0.50.88
1.02
21/10/2016 19:37
0.50.90
1.00
21/10/2016 19:44
0.50.88
1.02
21/10/2016 19:44
0.50.90
1.00
21/10/2016 19:54
0.50.88
1.02
21/10/2016 19:54
0.50.90
1.00
21/10/2016 20:32
0.50.88
1.02
21/10/2016 21:26
0.50.90
1.00
21/10/2016 21:26
0.50.88
1.02
21/10/2016 21:46
0.50.90
1.00
21/10/2016 21:47
0.50.88
1.02
21/10/2016 21:52
0.50.89
1.01
21/10/2016 22:12
0.50.87
1.03
21/10/2016 22:12
0.50.89
1.01
21/10/2016 22:22
0.50.91
0.99
21/10/2016 22:23
0.50.89
1.01
21/10/2016 22:54
0.50.87
1.03
21/10/2016 22:54
0.50.89
1.01
22/10/2016 00:04
0.50.90
1.00
22/10/2016 00:06
0.50.92
0.98
22/10/2016 00:07
0.50.94
0.96
22/10/2016 00:08
0.50.92
0.98
22/10/2016 00:12
0.50.90
1.00
22/10/2016 00:12
0.50.92
0.98
22/10/2016 00:22
0.50.90
1.00
22/10/2016 00:22
0.50.92
0.98
22/10/2016 00:45
0.50.90
1.00
22/10/2016 00:45
0.50.92
0.98
22/10/2016 00:48
0.50.90
1.00
22/10/2016 00:49
0.50.92
0.98
22/10/2016 00:55
0.50.94
0.96
22/10/2016 00:56
0.50.92
0.98
22/10/2016 01:11
0.50.94
0.96
22/10/2016 01:11
0.50.92
0.98
22/10/2016 01:12
0.50.93
0.97
22/10/2016 01:15
0.50.91
0.99
22/10/2016 01:16
0.50.93
0.97
22/10/2016 01:17
0.50.95
0.95
22/10/2016 01:17
0.50.93
0.97
22/10/2016 01:19
0.50.94
0.96
22/10/2016 01:19
0.50.96
0.94
22/10/2016 01:20
0.50.95
0.95
22/10/2016 01:20
0.50.93
0.97
22/10/2016 01:20
0.50.95
0.95
22/10/2016 01:21
0.50.94
0.96
22/10/2016 01:23
0.50.95
0.95
22/10/2016 01:24
0.50.94
0.96
22/10/2016 01:24
0.50.93
0.97
22/10/2016 01:24
0.50.94
0.96
22/10/2016 01:25
0.50.95
0.95
22/10/2016 01:26
0.50.96
0.94
22/10/2016 01:27
0.50.94
0.96
22/10/2016 01:27
0.50.96
0.94
22/10/2016 01:28
0.50.97
0.93
22/10/2016 01:29
0.50.96
0.94
22/10/2016 01:29
0.50.94
0.96
22/10/2016 01:29
0.50.96
0.94
22/10/2016 01:29
0.50.94
0.96
22/10/2016 01:30
0.50.94
0.94
22/10/2016 01:32
0.50.93
0.95
22/10/2016 01:33
0.50.90
0.98
22/10/2016 01:33
0.50.93
0.95
22/10/2016 01:33
0.50.90
0.98
22/10/2016 01:33
0.50.87
1.01
22/10/2016 01:33
0.50.84
1.04
22/10/2016 01:33
0.50.87
1.01
22/10/2016 01:34
0.50.85
1.03
22/10/2016 01:36
0.50.82
1.06
22/10/2016 01:37
0.50.85
1.03
22/10/2016 01:38
0.50.84
1.04
22/10/2016 01:39
0.50.85
1.03
22/10/2016 01:40
0.50.86
1.02
22/10/2016 01:42
0.50.89
0.99
22/10/2016 01:44
0.50.90
0.98
22/10/2016 01:45
0.50.91
0.97
22/10/2016 01:45
0.50.88
1.00
22/10/2016 01:45
0.50.91
0.97
22/10/2016 01:46
0.50.94
0.94
22/10/2016 01:46
0.50.91
0.97
22/10/2016 01:46
0.50.92
0.96
22/10/2016 01:46
0.50.95
0.93
22/10/2016 01:48
0.50.98
0.90
22/10/2016 01:50
0.50.99
0.89
22/10/2016 01:51
0.51.02
0.86
22/10/2016 01:51
0.51.00
0.88
22/10/2016 01:53
0.50.87
1.01
22/10/2016 01:53
0.50.90
0.98
22/10/2016 01:53
0.50.88
1.00
22/10/2016 01:54
0.50.91
0.97
22/10/2016 01:54
0.50.88
1.00
22/10/2016 01:55
0.50.89
0.99
22/10/2016 01:57
0.50.90
0.98
22/10/2016 01:59
0.50.92
0.96
22/10/2016 02:00
0.50.89
0.99
22/10/2016 02:00
0.50.92
0.96
22/10/2016 02:00
0.50.93
0.95
22/10/2016 02:01
0.50.94
0.94
22/10/2016 02:04
0.50.97
0.91
22/10/2016 02:05
0.50.96
0.92
22/10/2016 02:06
0.50.97
0.91
22/10/2016 02:06
0.51.03
0.85
22/10/2016 02:07
0.51.00
0.88
22/10/2016 02:07
0.51.03
0.85
22/10/2016 02:07
0.51.01
0.87
22/10/2016 02:08
0.51.02
0.86
22/10/2016 02:10
0.51.03
0.85
22/10/2016 02:11
0.51.04
0.84
22/10/2016 02:12
0.51.08
0.80
22/10/2016 02:13
0.51.09
0.79
22/10/2016 02:13
0-0.50.79
1.09
22/10/2016 02:14
0-0.50.83
1.05
22/10/2016 02:15
0-0.50.87
1.01
22/10/2016 02:17
0-0.50.84
1.04
22/10/2016 02:24
0-0.50.86
1.02
22/10/2016 02:30
0-0.50.83
1.05
22/10/2016 02:33
0-0.50.87
1.01
22/10/2016 02:33
0-0.50.90
0.98
22/10/2016 02:38
0-0.50.92
0.96
22/10/2016 02:39
0-0.50.93
0.95
22/10/2016 02:41
0-0.50.95
0.93
22/10/2016 02:41
0-0.50.98
0.90
22/10/2016 02:41
0-0.51.00
0.88
22/10/2016 02:41
0-0.50.98
0.90
22/10/2016 02:41
0-0.51.00
0.88
22/10/2016 02:41
0-0.51.03
0.85
22/10/2016 02:42
0-0.51.00
0.88
22/10/2016 02:43
0-0.50.98
0.90
22/10/2016 02:44
0-0.51.01
0.87
22/10/2016 02:44
0-0.51.08
0.80
22/10/2016 02:45
0-0.51.06
0.82
22/10/2016 02:46
0-0.51.09
0.79
22/10/2016 02:46
0-0.51.13
0.76
22/10/2016 02:47
0-0.51.14
0.75
22/10/2016 02:47
0-0.51.19
0.72
22/10/2016 02:48
0-0.51.21
0.70
22/10/2016 02:50
00.71
1.20
22/10/2016 02:51
00.73
1.17
22/10/2016 02:52
00.75
1.14
22/10/2016 02:53
00.72
1.19
22/10/2016 02:55
00.69
1.23
22/10/2016 02:57
00.72
1.19
22/10/2016 03:03
00.69
1.23
22/10/2016 03:03
00.72
1.19
22/10/2016 03:03
00.69
1.23
22/10/2016 03:04
00.67
1.26
22/10/2016 03:09
00.65
1.29
22/10/2016 03:10
00.66
1.28
22/10/2016 03:11
00.63
1.33
22/10/2016 03:11
00.66
1.28
22/10/2016 03:13
00.63
1.33
ladbrokes
Ngày/giờ cập nhật
14/09/2015 23:19
0.50.83
0.95
15/09/2015 18:58
0.50.95
0.83
16/09/2015 05:05
0.50.86
0.92
16/09/2015 05:59
0.50.83
0.95
17/09/2015 07:49
0.50.88
0.90
19/09/2015 04:28
0.50.82
0.96
16/10/2016 20:10
0.50.99
0.81
17/10/2016 09:46
0.50.97
0.83
17/10/2016 10:40
0.50.91
0.88
17/10/2016 13:45
0.50.89
0.90
17/10/2016 14:35
0.50.84
0.95
17/10/2016 15:53
0.50.84
0.96
17/10/2016 16:50
0.50.83
0.96
17/10/2016 20:03
0.50.84
0.96
18/10/2016 04:28
0.50.88
0.91
19/10/2016 01:07
0.50.87
0.92
19/10/2016 01:39
0.50.86
0.93
19/10/2016 13:32
0.50.84
0.95
20/10/2016 16:13
0.50.79
1.01
20/10/2016 16:29
0.5-11.01
0.79
20/10/2016 18:20
0.50.79
1.01
20/10/2016 23:03
0.50.83
0.96
20/10/2016 23:13
0.50.84
0.95
20/10/2016 23:57
0.5-11.01
0.79
21/10/2016 03:26
0.5-11.00
0.80
21/10/2016 03:45
0.5-11.01
0.79
21/10/2016 04:13
0.50.79
1.01
21/10/2016 04:23
0.5-11.01
0.79
21/10/2016 07:22
0.50.80
1.00
21/10/2016 11:27
0.5-11.01
0.79
21/10/2016 11:37
0.50.81
0.99
21/10/2016 15:19
0.50.82
0.97
21/10/2016 15:50
0.50.81
0.99
21/10/2016 16:20
0.50.80
1.00
21/10/2016 16:31
0.50.81
0.99
21/10/2016 16:51
0.50.86
0.93
21/10/2016 17:32
0.50.83
0.96
21/10/2016 17:52
0.50.86
0.93
21/10/2016 18:11
0.50.83
0.96
21/10/2016 18:21
0.50.88
0.91
21/10/2016 18:31
0.50.86
0.93
21/10/2016 18:51
0.50.87
0.92
21/10/2016 19:01
0.50.85
0.95
21/10/2016 19:11
0.50.85
0.94
21/10/2016 19:21
0.50.84
0.95
21/10/2016 19:42
0.50.83
0.96
21/10/2016 21:34
0.50.84
0.95
21/10/2016 22:24
0.50.83
0.96
21/10/2016 22:34
0.50.84
0.95
21/10/2016 22:52
0.50.84
0.96
22/10/2016 00:15
0.50.85
0.95
22/10/2016 00:55
0.50.86
0.93
22/10/2016 01:05
0.50.87
0.92
22/10/2016 01:25
0.50.88
0.91
10bet
Ngày/giờ cập nhật
14/09/2015 23:47
0.50.84
1.00
16/09/2015 05:49
0.50.84
1.00
16/09/2015 09:34
0.50.90
0.94
18/09/2015 23:36
0.50.92
0.88
18/09/2015 23:39
0.50.94
0.86
18/09/2015 23:43
0.50.98
0.83
18/09/2015 23:50
0-0.50.86
0.94
18/09/2015 23:54
0-0.50.94
0.86
20/09/2015 00:05
0-0.50.96
0.84
16/10/2016 20:22
0.51.01
0.85
17/10/2016 10:43
0.50.94
0.91
17/10/2016 14:34
0.50.88
0.98
17/10/2016 16:41
0.50.86
1.00
18/10/2016 04:32
0.50.88
0.98
19/10/2016 01:45
0.50.90
1.00
20/10/2016 16:32
0.50.85
1.05
21/10/2016 04:26
0.50.85
1.04
21/10/2016 12:54
0.50.86
1.03
21/10/2016 17:22
0.50.94
0.95
21/10/2016 21:56
0.50.89
1.01
22/10/2016 00:29
0.50.91
0.99
22/10/2016 01:07
0.50.94
0.95
22/10/2016 01:32
0.50.95
0.90
22/10/2016 01:33
0.50.90
0.95
22/10/2016 01:33
0.50.87
0.98
22/10/2016 01:34
0.50.84
1.03
22/10/2016 01:40
0.50.85
1.01
22/10/2016 01:41
0.50.87
0.98
22/10/2016 01:44
0.50.90
0.95
22/10/2016 01:47
0.50.95
0.90
22/10/2016 01:48
0.50.98
0.87
22/10/2016 01:50
0.50.95
0.90
22/10/2016 01:51
0.50.98
0.87
22/10/2016 01:52
0.51.01
0.85
22/10/2016 01:53
0.50.81
1.06
22/10/2016 01:53
0.50.90
0.95
22/10/2016 01:54
0.50.87
0.98
22/10/2016 01:57
0.50.90
0.95
22/10/2016 02:02
0.50.92
0.92
22/10/2016 02:04
0.50.95
0.90
22/10/2016 02:05
0.50.96
0.90
22/10/2016 02:06
0.50.98
0.87
22/10/2016 02:07
0.51.01
0.85
22/10/2016 02:10
0.51.03
0.84
22/10/2016 02:12
0.51.06
0.81
22/10/2016 02:13
0-0.50.81
1.06
22/10/2016 02:15
0-0.50.81
1.05
22/10/2016 02:16
0-0.50.84
1.03
22/10/2016 02:26
0-0.50.85
1.01
22/10/2016 02:27
0-0.50.84
1.03
22/10/2016 02:33
0-0.50.85
1.01
22/10/2016 02:35
0-0.50.87
0.98
22/10/2016 02:39
0-0.50.90
0.95
22/10/2016 02:40
0-0.50.87
0.98
22/10/2016 02:41
0-0.50.98
0.87
22/10/2016 02:42
0-0.50.95
0.90
22/10/2016 02:45
0-0.51.06
0.81
22/10/2016 02:47
0-0.51.15
0.74
22/10/2016 02:48
0-0.51.14
0.75
22/10/2016 02:49
00.75
1.14
22/10/2016 02:50
0-0.51.25
0.68
22/10/2016 02:51
00.71
1.21
22/10/2016 02:52
00.71
1.18
22/10/2016 02:52
00.71
1.19
22/10/2016 02:53
00.71
1.21
22/10/2016 02:54
00.72
1.18
22/10/2016 02:55
00.71
1.19
22/10/2016 02:56
00.71
1.18
22/10/2016 02:57
00.68
1.25
22/10/2016 02:57
00.71
1.21
22/10/2016 02:58
00.72
1.18
22/10/2016 02:59
00.70
1.21
22/10/2016 03:00
00.71
1.19
22/10/2016 03:01
00.71
1.18
22/10/2016 03:02
00.72
1.18
22/10/2016 03:03
00.71
1.19
22/10/2016 03:04
00.68
1.25
22/10/2016 03:05
00.68
1.26
22/10/2016 03:06
00.68
1.25
22/10/2016 03:06
00.68
1.26
22/10/2016 03:07
00.68
1.24
22/10/2016 03:08
00.69
1.24
22/10/2016 03:09
00.65
1.31
22/10/2016 03:10
00.76
1.13
22/10/2016 03:11
00.63
1.35
22/10/2016 03:12
00.68
1.26
22/10/2016 03:13
00.63
1.35
22/10/2016 03:16
00.68
1.24
22/10/2016 03:16
00.65
1.31
22/10/2016 03:17
00.69
1.23
22/10/2016 03:18
00.68
1.26
22/10/2016 03:18
00.65
1.31
ibcbet
Ngày/giờ cập nhật
14/09/2015 23:53
0.50.85
1.07
15/09/2015 23:59
0.50.87
1.05
16/09/2015 00:20
0.50.92
1.00
16/09/2015 04:53
0.50.87
1.05
16/09/2015 09:35
0.50.92
1.00
18/09/2015 23:34
0.50.98
0.94
18/09/2015 23:37
0.51.00
0.92
18/09/2015 23:41
0.51.04
0.88
18/09/2015 23:42
0.51.08
0.84
18/09/2015 23:43
0.51.11
0.82
18/09/2015 23:49
0-0.50.92
1.00
18/09/2015 23:50
0-0.51.00
0.92
19/09/2015 04:32
0.50.85
1.07
19/09/2015 04:51
0.50.88
1.04
16/10/2016 19:50
0.51.05
0.87
17/10/2016 10:35
0.50.98
0.94
17/10/2016 13:45
0.50.94
0.98
17/10/2016 14:27
0.50.92
1.00
17/10/2016 16:36
0.50.90
1.02
17/10/2016 16:42
0.5-11.16
0.78
17/10/2016 16:44
0.50.90
1.02
20/10/2016 16:08
0.50.86
1.06
20/10/2016 16:10
0.50.84
1.08
21/10/2016 04:05
0.50.87
1.05
21/10/2016 04:28
0.5-11.08
0.84
21/10/2016 11:33
0.5-11.12
0.81
21/10/2016 16:21
0.5-11.14
0.79
21/10/2016 16:28
0.50.92
1.00
21/10/2016 16:29
0.50.96
0.96
21/10/2016 17:03
0.50.95
0.97
21/10/2016 18:10
0.50.94
0.98
21/10/2016 18:24
0.50.90
1.02
21/10/2016 18:25
0.50.92
1.00
21/10/2016 19:04
0.50.89
1.03
21/10/2016 19:06
0.50.92
1.00
21/10/2016 19:28
0.50.93
0.99
21/10/2016 19:32
0.50.88
1.04
21/10/2016 20:32
0.50.87
1.05
21/10/2016 20:32
0.50.88
1.04
21/10/2016 21:17
0.50.86
1.06
21/10/2016 21:26
0.50.90
1.02
21/10/2016 22:02
0.50.89
1.03
21/10/2016 22:17
0.50.87
1.05
21/10/2016 22:22
0.50.92
1.00
21/10/2016 22:47
0.50.91
1.01
21/10/2016 22:52
0.50.90
1.02
22/10/2016 00:09
0.50.91
1.01
22/10/2016 00:21
0.50.92
1.00
22/10/2016 00:47
0.50.94
0.98
22/10/2016 01:02
0.50.95
0.97
22/10/2016 01:18
0.50.96
0.96
22/10/2016 01:31
0.50.98
0.94
22/10/2016 01:32
0.50.97
0.95
22/10/2016 01:33
0.50.87
1.05
22/10/2016 01:35
0.50.85
1.07
22/10/2016 01:38
0.50.87
1.05
22/10/2016 01:41
0.50.89
1.03
22/10/2016 01:43
0.50.91
1.01
22/10/2016 01:44
0.50.93
0.99
22/10/2016 01:46
0.50.97
0.95
22/10/2016 01:48
0.50.99
0.93
22/10/2016 01:48
0.50.97
0.95
22/10/2016 01:48
0.51.01
0.91
22/10/2016 01:52
0.51.03
0.89
22/10/2016 01:53
0.50.93
0.99
22/10/2016 01:54
0.50.90
1.02
22/10/2016 01:54
0.50.91
1.01
22/10/2016 02:01
0.50.93
0.99
22/10/2016 02:03
0.50.95
0.97
22/10/2016 02:05
0.50.99
0.93
22/10/2016 02:06
0.51.01
0.91
22/10/2016 02:07
0.51.03
0.89
22/10/2016 02:09
0.51.05
0.87
22/10/2016 02:10
0.51.07
0.85
22/10/2016 02:11
0.51.09
0.83
22/10/2016 02:12
0-0.50.84
1.08
22/10/2016 02:17
0-0.50.86
1.06
22/10/2016 02:32
0-0.50.88
1.04
22/10/2016 02:33
0-0.50.86
1.06
22/10/2016 02:33
0-0.50.88
1.04
22/10/2016 02:34
0-0.50.92
1.00
22/10/2016 02:40
0-0.50.91
1.01
22/10/2016 02:40
0-0.50.93
0.99
22/10/2016 02:41
0-0.51.07
0.85
22/10/2016 02:42
0-0.51.02
0.90
22/10/2016 02:42
0-0.51.00
0.92
22/10/2016 02:44
0-0.50.98
0.94
22/10/2016 02:45
0-0.51.06
0.86
22/10/2016 02:46
0-0.51.14
0.79
22/10/2016 02:47
0-0.51.17
0.77
22/10/2016 02:47
0-0.51.21
0.74
22/10/2016 02:48
0-0.51.25
0.72
22/10/2016 02:49
0-0.51.21
0.74
22/10/2016 02:49
0-0.51.25
0.72
22/10/2016 02:49
0-0.51.28
0.70
22/10/2016 02:50
0-0.51.31
0.68
22/10/2016 02:50
00.74
1.21
22/10/2016 02:51
0-0.51.31
0.68
22/10/2016 02:51
00.74
1.21
22/10/2016 02:56
00.72
1.25
22/10/2016 02:59
00.74
1.21
22/10/2016 02:59
00.72
1.25
22/10/2016 02:59
00.74
1.21
22/10/2016 03:00
00.70
1.28
22/10/2016 03:11
00.74
1.21
22/10/2016 03:12
00.69
1.29
22/10/2016 03:13
00.63
1.40
22/10/2016 03:13
00.64
1.38
22/10/2016 03:13
00.66
1.35
22/10/2016 03:14
00.64
1.38
22/10/2016 03:14
00.66
1.35
22/10/2016 03:14
00.64
1.38
22/10/2016 03:15
00.65
1.36
22/10/2016 03:15
00.64
1.38
22/10/2016 03:15
00.65
1.36
22/10/2016 03:16
00.72
1.25
22/10/2016 03:16
00.65
1.36
22/10/2016 03:16
00.72
1.25
22/10/2016 03:17
00.67
1.33
mansion88
Ngày/giờ cập nhật
14/09/2015 23:55
0.50.85
1.07
14/09/2015 23:58
0.50.87
1.05
15/09/2015 23:55
0.50.85
1.07
15/09/2015 23:58
0.50.87
1.05
16/09/2015 00:18
0.50.92
1.00
16/09/2015 00:19
0.50.87
1.05
16/09/2015 00:20
0.50.92
1.00
16/09/2015 04:53
0.50.87
1.05
16/09/2015 09:35
0.50.92
1.00
18/09/2015 23:38
0.51.00
0.92
18/09/2015 23:41
0.51.04
0.88
18/09/2015 23:42
0.51.08
0.84
18/09/2015 23:43
0.51.11
0.82
18/09/2015 23:49
0-0.50.92
1.00
18/09/2015 23:50
0-0.51.00
0.92
19/09/2015 04:32
0.50.85
1.07
19/09/2015 04:51
0.50.88
1.04
16/10/2016 19:48
0.51.05
0.87
17/10/2016 10:34
0.50.98
0.94
17/10/2016 10:35
0.50.99
0.93
17/10/2016 10:36
0.50.98
0.94
17/10/2016 13:43
0.50.94
0.98
17/10/2016 14:28
0.50.92
1.00
17/10/2016 16:36
0.50.90
1.02
17/10/2016 16:41
0.5-11.16
0.78
17/10/2016 16:45
0.50.90
1.02
20/10/2016 16:11
0.50.84
1.08
21/10/2016 04:03
0.50.87
1.05
21/10/2016 04:26
0.5-11.08
0.84
21/10/2016 11:31
0.5-11.12
0.81
21/10/2016 16:19
0.5-11.14
0.79
21/10/2016 16:29
0.50.96
0.96
21/10/2016 17:00
0.50.95
0.97
21/10/2016 18:09
0.50.94
0.98
21/10/2016 18:24
0.50.90
1.02
21/10/2016 18:26
0.50.92
1.00
21/10/2016 19:04
0.50.89
1.03
21/10/2016 19:06
0.50.92
1.00
21/10/2016 19:30
0.50.93
0.99
21/10/2016 19:32
0.50.88
1.04
21/10/2016 21:18
0.50.86
1.06
21/10/2016 21:30
0.50.90
1.02
21/10/2016 22:02
0.50.89
1.03
21/10/2016 22:17
0.50.87
1.05
21/10/2016 22:20
0.50.90
1.02
21/10/2016 22:22
0.50.92
1.00
21/10/2016 22:47
0.50.91
1.01
21/10/2016 22:52
0.50.90
1.02
22/10/2016 00:08
0.50.91
1.01
22/10/2016 00:22
0.50.92
1.00
22/10/2016 00:46
0.50.94
0.98
22/10/2016 01:03
0.50.95
0.97
22/10/2016 01:20
0.50.96
0.96
22/10/2016 01:31
0.50.98
0.94
22/10/2016 01:32
0.50.97
0.95
22/10/2016 01:33
0.50.89
1.03
22/10/2016 01:33
0.50.87
1.05
22/10/2016 01:35
0.50.85
1.07
22/10/2016 01:38
0.50.87
1.05
22/10/2016 01:41
0.50.89
1.03
22/10/2016 01:43
0.50.91
1.01
22/10/2016 01:44
0.50.93
0.99
22/10/2016 01:46
0.50.97
0.95
22/10/2016 01:49
0.50.99
0.93
22/10/2016 01:49
0.51.01
0.91
22/10/2016 01:52
0.51.03
0.89
22/10/2016 01:53
0.50.93
0.99
22/10/2016 01:53
0.50.95
0.97
22/10/2016 01:54
0.50.93
0.99
22/10/2016 01:54
0.50.90
1.02
22/10/2016 01:55
0.50.91
1.01
22/10/2016 02:01
0.50.93
0.99
22/10/2016 02:03
0.50.95
0.97
22/10/2016 02:05
0.50.99
0.93
22/10/2016 02:06
0.51.01
0.91
22/10/2016 02:07
0.51.03
0.89
22/10/2016 02:09
0.51.05
0.87
22/10/2016 02:10
0.51.07
0.85
22/10/2016 02:11
0.51.09
0.83
22/10/2016 02:13
0-0.50.84
1.08
22/10/2016 02:17
0-0.50.86
1.06
22/10/2016 02:32
0-0.50.88
1.04
22/10/2016 02:34
0-0.50.92
1.00
22/10/2016 02:40
0-0.50.91
1.01
22/10/2016 02:41
0-0.51.07
0.85
22/10/2016 02:42
0-0.51.02
0.90
22/10/2016 02:42
0-0.51.00
0.92
22/10/2016 02:43
0-0.50.98
0.94
22/10/2016 02:45
0-0.51.06
0.86
22/10/2016 02:46
0-0.51.14
0.79
22/10/2016 02:47
0-0.51.21
0.74
22/10/2016 02:49
0-0.51.25
0.72
22/10/2016 02:49
0-0.51.28
0.70
22/10/2016 02:56
00.72
1.25
22/10/2016 02:59
00.74
1.21
22/10/2016 03:00
00.70
1.28
22/10/2016 03:11
0-0.53.03
0.25
22/10/2016 03:12
00.74
1.21
22/10/2016 03:12
00.63
1.40
22/10/2016 03:13
00.64
1.38
22/10/2016 03:13
00.66
1.35
22/10/2016 03:14
00.64
1.38
22/10/2016 03:14
00.66
1.35
22/10/2016 03:14
00.64
1.38
22/10/2016 03:15
00.66
1.35
22/10/2016 03:15
00.65
1.36
22/10/2016 03:16
00.72
1.25
22/10/2016 03:16
00.65
1.36
22/10/2016 03:16
00.71
1.26
22/10/2016 03:17
00.67
1.33
vcbet
Ngày/giờ cập nhật
15/09/2015 22:22
0.50.95
0.95
15/09/2015 23:27
0.50.94
0.97
16/09/2015 00:02
0.50.89
1.02
16/09/2015 00:43
0.50.91
1.00
16/09/2015 03:01
0.50.91
1.00
16/09/2015 05:41
0.50.91
1.00
16/09/2015 06:12
0.50.89
1.02
16/09/2015 10:07
0.50.91
1.00
16/09/2015 11:53
0.50.91
1.00
16/09/2015 12:32
0.50.91
1.00
17/09/2015 02:15
0.50.95
0.95
17/09/2015 04:06
0.50.95
0.95
17/09/2015 05:01
0.50.95
0.95
17/09/2015 07:28
0.50.95
0.95
17/09/2015 08:54
0.50.95
0.95
17/09/2015 10:42
0.50.95
0.95
17/09/2015 12:49
0.50.95
0.95
17/09/2015 13:40
0.50.95
0.95
19/09/2015 00:19
0.50.91
1.00
19/09/2015 02:11
0.50.89
1.02
19/09/2015 03:34
0.50.90
1.00
19/09/2015 06:16
0.50.89
1.02
16/10/2016 22:09
0.51.02
0.87
17/10/2016 09:43
0.51.00
0.89
17/10/2016 10:41
0.50.95
0.93
17/10/2016 14:43
0.50.86
1.03
17/10/2016 19:56
0.50.88
1.01
18/10/2016 04:28
0.50.90
0.99
20/10/2016 16:58
0.50.82
1.06
20/10/2016 18:34
0.50.84
1.05
20/10/2016 23:48
0.50.88
1.01
21/10/2016 00:16
0.50.82
1.06
21/10/2016 03:51
0.50.84
1.06
21/10/2016 05:52
0.5-11.06
0.84
21/10/2016 11:50
0.50.84
1.05
21/10/2016 15:14
0.50.86
1.03
21/10/2016 16:22
0.50.85
1.04
21/10/2016 17:36
0.50.92
0.96
21/10/2016 19:17
0.50.90
0.99
21/10/2016 20:20
0.50.86
1.03
21/10/2016 22:16
0.50.88
1.01
21/10/2016 22:43
0.50.87
1.02
22/10/2016 00:30
0.50.90
0.99
22/10/2016 01:15
0.50.92
0.96
bet365
Ngày/giờ cập nhật
16/09/2015 00:19
0.50.88
0.98
16/09/2015 05:41
0.50.85
1.00
16/09/2015 09:34
0.50.88
0.98
17/09/2015 01:24
0.50.93
0.93
18/09/2015 23:35
0.50.95
0.90
18/09/2015 23:40
0.50.98
0.88
18/09/2015 23:41
0.51.00
0.85
18/09/2015 23:41
0.51.03
0.83
18/09/2015 23:42
0.51.05
0.80
18/09/2015 23:49
0-0.50.93
0.93
18/09/2015 23:50
0-0.50.95
0.90
16/10/2016 20:19
0.51.02
0.82
17/10/2016 09:38
0.51.00
0.85
17/10/2016 10:34
0.50.95
0.90
17/10/2016 13:42
0.50.92
0.92
17/10/2016 14:26
0.50.85
1.00
18/10/2016 04:26
0.50.88
0.98
19/10/2016 23:46
0.50.80
1.05
20/10/2016 16:11
0.50.80
1.05
20/10/2016 18:43
0.50.82
1.02
20/10/2016 23:48
0.50.88
0.98
21/10/2016 04:06
0.50.82
1.02
21/10/2016 04:28
0.50.80
1.05
21/10/2016 11:49
0.50.82
1.02
21/10/2016 14:46
0.50.85
1.00
21/10/2016 15:03
0.50.82
1.02
21/10/2016 15:17
0.50.85
1.00
21/10/2016 17:32
0.50.90
0.95
21/10/2016 18:33
0.50.88
0.98
21/10/2016 21:17
0.50.85
1.00
22/10/2016 00:53
0.50.90
0.95
22/10/2016 01:31
0.50.92
0.92
22/10/2016 01:32
0.50.90
0.95
22/10/2016 01:33
0.50.88
0.98
22/10/2016 01:33
0.50.82
1.02
22/10/2016 01:40
0.50.85
1.00
22/10/2016 01:41
0.50.88
0.98
22/10/2016 01:44
0.50.90
0.95
22/10/2016 01:46
0.50.92
0.92
22/10/2016 01:47
0.50.95
0.90
22/10/2016 01:48
0.50.98
0.88
22/10/2016 01:50
0.50.95
0.90
22/10/2016 01:51
0.50.98
0.88
22/10/2016 01:51
0.51.00
0.85
22/10/2016 01:52
0.50.80
1.05
22/10/2016 01:53
0.50.90
0.95
22/10/2016 01:54
0.50.88
0.98
22/10/2016 01:56
0.50.90
0.95
22/10/2016 02:01
0.50.92
0.92
22/10/2016 02:04
0.50.95
0.90
22/10/2016 02:05
0.50.98
0.88
22/10/2016 02:07
0.51.00
0.85
22/10/2016 02:09
0.51.02
0.82
22/10/2016 02:12
0.51.05
0.80
22/10/2016 02:12
0-0.50.80
1.05
22/10/2016 02:16
0-0.50.82
1.02
22/10/2016 02:26
0-0.50.85
1.00
22/10/2016 02:27
0-0.50.82
1.02
22/10/2016 02:32
0-0.50.85
1.00
22/10/2016 02:34
0-0.50.88
0.98
22/10/2016 02:35
0-0.50.90
0.95
22/10/2016 02:35
0-0.50.88
0.98
22/10/2016 02:39
0-0.50.90
0.95
22/10/2016 02:40
0-0.50.82
1.02
22/10/2016 02:40
0-0.50.88
0.98
22/10/2016 02:41
0-0.50.92
0.92
22/10/2016 02:42
0-0.50.98
0.88
22/10/2016 02:42
0-0.50.95
0.90
22/10/2016 02:45
0-0.51.02
0.82
22/10/2016 02:45
0-0.51.10
0.78
22/10/2016 02:45
0-0.51.05
0.80
22/10/2016 02:46
0-0.51.10
0.78
22/10/2016 02:47
0-0.51.15
0.72
22/10/2016 02:48
00.72
1.15
22/10/2016 02:49
0-0.51.20
0.70
22/10/2016 02:49
0-0.51.25
0.68
22/10/2016 02:50
00.70
1.20
22/10/2016 02:56
00.68
1.25
22/10/2016 02:57
00.70
1.20
22/10/2016 03:03
00.68
1.25
22/10/2016 03:08
00.65
1.30
22/10/2016 03:10
00.75
1.12
22/10/2016 03:11
0-0.52.50
0.30
22/10/2016 03:11
00.70
1.20
22/10/2016 03:12
00.65
1.30
22/10/2016 03:13
00.62
1.35
22/10/2016 03:15
00.68
1.25
22/10/2016 03:16
00.65
1.30
22/10/2016 03:18
00.68
1.25
22/10/2016 03:18
00.65
1.30
188bet
Ngày/giờ cập nhật
17/09/2015 01:24
0.50.95
0.97
18/09/2015 23:27
0.50.93
0.99
18/09/2015 23:34
0.50.97
0.95
18/09/2015 23:36
0.50.98
0.94
18/09/2015 23:40
0.51.00
0.92
18/09/2015 23:41
0.51.02
0.90
18/09/2015 23:41
0.51.05
0.87
18/09/2015 23:41
0.51.08
0.84
18/09/2015 23:42
0.51.11
0.82
18/09/2015 23:42
0.51.09
0.83
18/09/2015 23:43
0.51.12
0.81
18/09/2015 23:43
0.51.09
0.83
18/09/2015 23:49
0-0.50.93
0.99
18/09/2015 23:49
0-0.50.99
0.93
18/09/2015 23:50
0-0.51.01
0.91
18/09/2015 23:51
0-0.51.00
0.92
18/09/2015 23:53
0-0.50.98
0.94
18/09/2015 23:54
0-0.50.99
0.93
18/09/2015 23:54
0-0.51.01
0.91
19/09/2015 03:26
0.50.88
1.04
19/09/2015 03:48
0.50.89
1.03
17/10/2016 19:45
0.50.91
1.01
19/10/2016 23:47
0.50.82
1.11
20/10/2016 16:10
0.50.82
1.11
20/10/2016 18:07
0.50.85
1.07
21/10/2016 03:19
0.50.84
1.08
21/10/2016 04:09
0.50.86
1.06
21/10/2016 05:12
0.50.84
1.08
21/10/2016 08:54
0.50.82
1.11
21/10/2016 09:02
0.50.84
1.08
21/10/2016 10:28
0.50.83
1.09
21/10/2016 10:35
0.50.84
1.08
21/10/2016 10:54
0.50.83
1.09
21/10/2016 11:13
0.50.85
1.07
21/10/2016 14:39
0.50.87
1.05
21/10/2016 15:02
0.50.86
1.06
21/10/2016 15:16
0.50.88
1.04
21/10/2016 15:42
0.50.86
1.06
21/10/2016 15:55
0.50.84
1.08
21/10/2016 16:21
0.50.88
1.04
21/10/2016 16:25
0.50.89
1.03
21/10/2016 16:29
0.50.96
0.96
21/10/2016 16:32
0.50.94
0.98
21/10/2016 17:04
0.50.92
1.00
21/10/2016 17:24
0.50.94
0.98
21/10/2016 17:42
0.50.92
1.00
21/10/2016 18:09
0.50.94
0.98
21/10/2016 18:15
0.50.92
1.00
21/10/2016 18:20
0.50.94
0.98
21/10/2016 18:26
0.50.90
1.02
21/10/2016 19:33
0.50.88
1.04
21/10/2016 19:39
0.50.90
1.02
21/10/2016 19:43
0.50.88
1.04
21/10/2016 19:47
0.50.90
1.02
21/10/2016 20:35
0.50.88
1.04
21/10/2016 21:55
0.50.89
1.03
22/10/2016 00:04
0.50.90
1.02
22/10/2016 00:07
0.50.94
0.98
22/10/2016 00:09
0.50.92
1.00
22/10/2016 01:13
0.50.93
0.99
22/10/2016 01:21
0.50.94
0.98
22/10/2016 01:26
0.50.96
0.96
22/10/2016 01:29
0.50.94
0.98
22/10/2016 01:30
0.50.95
0.97
22/10/2016 01:32
0.50.94
0.98
22/10/2016 01:33
0.50.91
1.01
22/10/2016 01:34
0.50.88
1.04
22/10/2016 01:35
0.50.86
1.06
22/10/2016 01:37
0.50.83
1.09
22/10/2016 01:38
0.50.85
1.07
22/10/2016 01:39
0.50.86
1.06
22/10/2016 01:40
0.50.87
1.05
22/10/2016 01:41
0.50.89
1.03
22/10/2016 01:42
0.50.92
1.00
22/10/2016 01:44
0.50.93
0.99
22/10/2016 01:45
0.50.94
0.98
22/10/2016 01:46
0.50.95
0.97
22/10/2016 01:47
0.50.98
0.94
22/10/2016 01:48
0.51.01
0.91
22/10/2016 01:51
0.51.02
0.90
22/10/2016 01:51
0.51.03
0.89
22/10/2016 01:53
0.50.93
0.99
22/10/2016 01:54
0.50.91
1.01
22/10/2016 01:55
0.50.92
1.00
22/10/2016 01:58
0.50.93
0.99
22/10/2016 01:59
0.50.95
0.97
22/10/2016 02:01
0.50.96
0.96
22/10/2016 02:02
0.50.97
0.95
22/10/2016 02:05
0.50.99
0.93
22/10/2016 02:06
0.51.00
0.92
22/10/2016 02:07
0.51.06
0.86
22/10/2016 02:08
0.51.04
0.88
22/10/2016 02:08
0.51.05
0.87
22/10/2016 02:10
0.51.06
0.86
22/10/2016 02:11
0.51.07
0.85
22/10/2016 02:12
0.51.12
0.81
22/10/2016 02:13
0.51.09
0.83
22/10/2016 02:14
0-0.50.80
1.13
22/10/2016 02:14
0-0.50.84
1.08
22/10/2016 02:15
0-0.50.88
1.04
22/10/2016 02:17
0-0.50.85
1.07
22/10/2016 02:25
0-0.50.87
1.05
22/10/2016 02:30
0-0.50.84
1.08
22/10/2016 02:33
0-0.50.91
1.01
22/10/2016 02:38
0-0.50.93
0.99
22/10/2016 02:39
0-0.50.94
0.98
22/10/2016 02:41
0-0.51.01
0.91
22/10/2016 02:43
0-0.50.99
0.93
22/10/2016 02:45
0-0.51.09
0.83
22/10/2016 02:45
0-0.51.07
0.85
22/10/2016 02:46
0-0.51.11
0.82
22/10/2016 02:47
0-0.51.14
0.79
22/10/2016 02:47
0-0.51.20
0.75
22/10/2016 02:48
0-0.51.23
0.73
22/10/2016 02:50
00.72
1.25
22/10/2016 02:51
00.74
1.21
22/10/2016 02:52
00.76
1.19
22/10/2016 02:54
00.73
1.23
22/10/2016 02:56
00.70
1.28
22/10/2016 02:57
00.73
1.23
22/10/2016 03:03
00.70
1.28
22/10/2016 03:03
00.73
1.23
22/10/2016 03:03
00.70
1.28
22/10/2016 03:04
00.68
1.31
22/10/2016 03:09
00.66
1.35
22/10/2016 03:11
00.67
1.33
22/10/2016 03:11
00.64
1.38
22/10/2016 03:11
00.67
1.33
22/10/2016 03:13
00.64
1.38
22/10/2016 03:18
00.67
1.33
sbobet
Ngày/giờ cập nhật
17/09/2015 12:46
0.50.97
0.95
18/09/2015 23:27
0.50.92
1.00
18/09/2015 23:49
0-0.50.97
0.95
18/09/2015 23:53
0-0.51.00
0.92
19/09/2015 01:05
0.50.89
1.03
20/09/2015 00:05
0-0.51.06
0.86
17/10/2016 09:39
0.51.02
0.90
17/10/2016 10:32
0.50.97
0.95
17/10/2016 14:25
0.50.87
1.05
18/10/2016 04:23
0.50.91
1.01
20/10/2016 16:14
0.50.86
1.06
20/10/2016 23:20
0.50.91
1.01
20/10/2016 23:48
0.50.92
1.00
21/10/2016 04:01
0.50.88
1.04
21/10/2016 04:08
0.50.83
1.09
21/10/2016 11:30
0.50.88
1.04
21/10/2016 16:22
0.50.86
1.06
21/10/2016 16:32
0.50.96
0.96
21/10/2016 17:03
0.50.94
0.98
21/10/2016 17:19
0.50.92
1.00
21/10/2016 17:26
0.50.94
0.98
21/10/2016 18:28
0.50.92
1.00
21/10/2016 19:03
0.50.90
1.02
21/10/2016 19:10
0.50.92
1.00
21/10/2016 19:34
0.50.86
1.06
21/10/2016 19:40
0.50.88
1.04
21/10/2016 21:48
0.50.92
1.00
21/10/2016 22:06
0.50.88
1.04
21/10/2016 22:36
0.50.89
1.03
21/10/2016 22:52
0.50.88
1.04
22/10/2016 00:49
0.50.93
0.99
22/10/2016 01:04
0.50.96
0.96
22/10/2016 01:32
0.50.98
0.94
22/10/2016 01:33
0.50.86
1.06
22/10/2016 01:35
0.50.84
1.08
22/10/2016 01:39
0.50.86
1.06
22/10/2016 01:41
0.50.89
1.03
22/10/2016 01:46
0.50.98
0.94
22/10/2016 01:47
0.51.02
0.90
22/10/2016 01:48
0.50.99
0.93
22/10/2016 01:50
0.50.97
0.95
22/10/2016 01:52
0.51.00
0.92
22/10/2016 01:54
0.50.90
1.02
22/10/2016 01:56
0.50.92
1.00
22/10/2016 02:00
0.50.95
0.97
22/10/2016 02:04
0.50.98
0.94
22/10/2016 02:07
0.51.00
0.92
22/10/2016 02:07
0.51.04
0.88
22/10/2016 02:12
0-0.50.82
1.11
22/10/2016 02:14
0-0.50.84
1.08
22/10/2016 02:17
0-0.50.87
1.05
22/10/2016 02:25
0-0.50.91
1.01
22/10/2016 02:27
0-0.50.88
1.04
22/10/2016 02:35
0-0.50.92
1.00
22/10/2016 02:39
0-0.50.94
0.98
22/10/2016 02:42
00.56
1.56
22/10/2016 02:43
0-0.50.99
0.93
22/10/2016 02:44
0-0.50.97
0.95
22/10/2016 02:45
0-0.51.13
0.80
22/10/2016 02:48
0-0.51.21
0.74
22/10/2016 02:49
00.77
1.17
22/10/2016 02:49
00.73
1.23
22/10/2016 03:03
00.70
1.28
22/10/2016 03:12
00.64
1.38
22/10/2016 03:13
00.68
1.31
22/10/2016 03:15
00.67
1.33
22/10/2016 03:16
00.70
1.28
macauslot
Ngày/giờ cập nhật
19/10/2016 17:50
0.50.86
0.94
21/10/2016 04:58
0.50.80
1.00
21/10/2016 11:49
0.5-11.04
0.76
21/10/2016 16:58
0.50.86
0.94