Bong da

Kèo châu âu Corinthians Paulista (SP) vs Santos giải Brazil 20/09/2015 21:00

Cập nhật: 19/06/2018 08:23
Corinthians Paulista (SP)
2
  Đang cập nhật phút và tỷ số
20/09/2015 21:00 (GMT +7)

Tỷ lệ Châu Á
0.90 : 0-0.5 : 0.94
Tỷ lệ Châu Âu
2.15 : 3.20 : 3.35
Tỷ lệ tài xỉu
0.96 : 2-2.5 : 0.94
(Đã kết thúc)
Santos

0
 
10bet
Ngày/giờ cập nhật
03/06/2018 23:12
2.10
3.10
3.75
04/06/2018 14:12
1.86
3.35
4.40
04/06/2018 14:13
1.76
3.35
5.15
04/06/2018 14:14
1.80
3.40
4.70
04/06/2018 14:15
1.83
3.30
4.75
04/06/2018 14:51
1.83
3.25
4.75
04/06/2018 15:51
1.83
3.30
4.75
04/06/2018 16:02
1.83
3.25
4.75
04/06/2018 16:14
1.83
3.30
4.80
04/06/2018 16:23
1.83
3.25
4.75
04/06/2018 16:25
1.83
3.25
4.70
04/06/2018 16:29
1.83
3.25
4.65
04/06/2018 16:30
1.86
3.25
4.60
04/06/2018 16:41
1.86
3.25
4.55
04/06/2018 16:42
1.83
3.25
4.70
04/06/2018 16:42
1.95
3.20
4.25
04/06/2018 16:44
1.95
3.20
4.20
04/06/2018 16:44
1.95
3.20
4.25
04/06/2018 17:07
1.95
3.20
4.20
04/06/2018 17:13
1.95
3.20
4.15
04/06/2018 17:18
2.00
3.15
4.10
04/06/2018 17:32
2.00
3.15
4.05
04/06/2018 17:36
1.95
3.35
4.05
04/06/2018 17:40
2.00
3.20
3.90
04/06/2018 17:41
2.00
3.25
3.95
04/06/2018 17:43
2.00
3.20
3.85
04/06/2018 17:45
2.05
3.15
3.90
04/06/2018 17:47
2.05
3.10
3.85
04/06/2018 19:03
2.00
3.20
3.90
04/06/2018 19:33
2.00
3.15
3.90
04/06/2018 22:06
2.10
3.15
3.80
04/06/2018 22:37
2.10
3.10
3.75
04/06/2018 22:42
2.15
3.10
3.70
05/06/2018 12:26
2.15
3.10
3.65
05/06/2018 13:05
2.10
3.10
3.75
05/06/2018 15:27
2.15
3.10
3.55
05/06/2018 15:29
2.10
3.10
3.80
05/06/2018 15:59
2.10
3.10
3.75
05/06/2018 17:21
2.05
3.10
3.80
05/06/2018 18:43
2.10
3.10
3.80
05/06/2018 18:44
2.15
3.05
3.70
06/06/2018 02:22
2.20
3.00
3.65
06/06/2018 02:23
2.15
3.00
3.65
06/06/2018 02:25
2.20
3.00
3.65
06/06/2018 02:27
2.20
3.00
3.60
06/06/2018 04:13
2.15
3.05
3.65
06/06/2018 07:13
2.15
3.05
3.70
06/06/2018 09:19
2.15
3.00
3.65
06/06/2018 09:48
2.15
3.05
3.70
06/06/2018 11:51
2.15
3.00
3.65
06/06/2018 12:21
2.20
3.05
3.60
06/06/2018 12:41
2.20
3.00
3.60
06/06/2018 12:46
2.25
3.00
3.50
06/06/2018 12:47
2.20
3.00
3.60
06/06/2018 12:48
2.20
3.00
3.55
06/06/2018 15:15
2.25
3.00
3.50
06/06/2018 15:46
2.25
2.95
3.45
06/06/2018 15:50
2.25
3.00
3.50
06/06/2018 16:50
2.25
3.00
3.55
06/06/2018 18:11
2.25
3.10
3.40
06/06/2018 18:18
2.25
3.00
3.50
06/06/2018 18:56
2.20
3.05
3.55
06/06/2018 18:56
2.20
3.05
3.50
06/06/2018 21:23
2.25
3.05
3.40
07/06/2018 03:16
2.25
3.05
3.40
07/06/2018 04:20
2.25
3.05
3.35
07/06/2018 04:40
2.30
3.05
3.35
07/06/2018 05:05
2.25
3.05
3.35
07/06/2018 05:12
2.30
3.05
3.35
07/06/2018 05:13
2.30
3.05
3.30
07/06/2018 05:13
2.35
3.00
3.25
07/06/2018 05:14
2.35
3.00
3.20
07/06/2018 05:23
2.40
3.00
3.20
07/06/2018 05:39
2.40
3.00
3.15
07/06/2018 05:40
2.45
3.00
3.15
07/06/2018 05:49
2.45
3.00
3.10
07/06/2018 06:08
2.45
3.00
3.15
07/06/2018 06:08
2.40
3.00
3.15
07/06/2018 06:09
2.30
3.00
3.30
07/06/2018 06:10
2.30
3.05
3.30
07/06/2018 06:10
2.35
3.00
3.25
07/06/2018 06:10
2.40
2.95
3.20
07/06/2018 06:14
2.40
3.00
3.20
07/06/2018 06:15
2.30
3.05
3.30
07/06/2018 06:15
2.25
3.05
3.35
07/06/2018 06:15
2.30
3.05
3.35
07/06/2018 06:16
2.25
3.05
3.40
07/06/2018 06:16
2.25
3.05
3.35
07/06/2018 06:17
2.25
3.05
3.40
07/06/2018 06:33
2.20
3.10
3.45
07/06/2018 06:35
2.20
3.10
3.50
07/06/2018 06:39
2.20
3.10
3.45
07/06/2018 06:40
2.20
3.10
3.55
07/06/2018 06:42
2.20
3.05
3.55
07/06/2018 06:42
2.15
3.10
3.55
07/06/2018 06:43
2.15
3.10
3.60
07/06/2018 06:44
2.10
3.10
3.70
07/06/2018 06:45
2.10
3.10
3.75
07/06/2018 06:46
2.10
3.10
3.80
07/06/2018 06:47
2.05
3.15
3.85
07/06/2018 06:47
2.05
3.15
3.90
07/06/2018 06:52
2.05
3.15
3.95
07/06/2018 06:52
2.00
3.20
3.95
07/06/2018 06:53
2.00
3.20
4.00
07/06/2018 06:54
2.00
3.20
3.95
07/06/2018 06:57
2.00
3.15
3.95
07/06/2018 07:02
2.05
3.15
3.65
07/06/2018 07:03
2.10
3.10
3.60
07/06/2018 07:03
2.20
2.95
3.55
07/06/2018 07:03
2.20
2.95
3.45
07/06/2018 07:04
2.25
3.00
3.40
07/06/2018 07:05
2.25
2.95
3.35
07/06/2018 07:07
2.25
2.95
3.40
07/06/2018 07:08
2.25
2.95
3.35
07/06/2018 07:09
2.30
2.85
3.40
07/06/2018 07:09
2.25
2.95
3.35
07/06/2018 07:10
2.35
2.85
3.35
07/06/2018 07:11
2.40
2.85
3.25
07/06/2018 07:12
2.30
2.90
3.30
07/06/2018 07:12
2.35
2.85
3.35
07/06/2018 07:13
2.30
2.85
3.40
07/06/2018 07:14
2.35
2.85
3.35
07/06/2018 07:16
2.30
2.85
3.45
07/06/2018 07:18
2.25
2.85
3.55
07/06/2018 07:18
2.30
2.85
3.45
07/06/2018 07:20
2.25
2.85
3.55
07/06/2018 07:21
2.30
2.85
3.45
07/06/2018 07:23
2.30
2.75
3.60
07/06/2018 07:23
2.25
2.85
3.55
07/06/2018 07:24
2.30
2.75
3.60
07/06/2018 07:24
2.30
2.70
3.70
07/06/2018 07:25
2.30
2.75
3.60
07/06/2018 07:25
2.30
2.70
3.70
07/06/2018 07:32
2.30
2.60
3.95
07/06/2018 07:35
2.35
2.55
3.90
07/06/2018 07:37
2.50
2.50
3.70
07/06/2018 07:37
2.55
2.45
3.55
07/06/2018 07:37
2.50
2.50
3.70
07/06/2018 07:38
2.55
2.45
3.55
07/06/2018 07:43
2.60
2.40
3.60
07/06/2018 07:45
2.70
2.35
3.55
07/06/2018 07:47
2.70
2.30
3.70
07/06/2018 07:51
2.75
2.20
3.85
07/06/2018 07:51
2.70
2.30
3.70
07/06/2018 08:00
2.70
2.25
3.90
07/06/2018 08:01
2.70
2.30
3.70
07/06/2018 08:03
2.70
2.25
3.90
07/06/2018 08:04
2.70
2.20
3.90
07/06/2018 08:06
2.75
2.20
3.95
07/06/2018 08:06
2.85
2.20
3.70
07/06/2018 08:08
2.95
2.20
3.55
07/06/2018 08:19
1.28
4.25
15.75
07/06/2018 08:20
1.28
4.30
16.25
07/06/2018 08:23
1.27
4.40
15.75
07/06/2018 08:23
1.27
4.40
16.75
07/06/2018 08:23
1.27
4.40
15.75
07/06/2018 08:24
1.27
4.40
16.75
07/06/2018 08:24
1.26
4.35
18.00
07/06/2018 08:24
1.24
4.50
20.75
07/06/2018 08:26
1.24
4.45
22.00
07/06/2018 08:27
1.23
4.45
24.00
07/06/2018 08:29
1.23
4.40
25.75
07/06/2018 08:31
1.21
4.55
29.75
07/06/2018 08:31
1.21
4.50
33.25
07/06/2018 08:32
1.20
4.65
30.00
07/06/2018 08:33
4.25
1.60
4.65
07/06/2018 08:33
4.75
1.50
5.00
07/06/2018 08:33
4.65
1.52
4.90
07/06/2018 08:34
4.95
1.48
4.95
07/06/2018 08:34
4.65
1.52
4.90
07/06/2018 08:34
4.95
1.48
4.95
07/06/2018 08:34
4.75
1.50
5.00
07/06/2018 08:35
4.95
1.48
4.95
07/06/2018 08:35
4.85
1.47
5.30
07/06/2018 08:36
5.35
1.42
5.35
07/06/2018 08:38
5.60
1.39
5.60
07/06/2018 08:38
5.80
1.37
5.80
07/06/2018 08:38
5.85
1.38
5.45
07/06/2018 08:39
5.90
1.35
5.80
07/06/2018 08:39
6.20
1.35
5.90
07/06/2018 08:39
5.90
1.36
5.90
07/06/2018 08:40
6.20
1.35
5.90
07/06/2018 08:40
6.40
1.33
5.90
07/06/2018 08:40
6.20
1.35
5.90
07/06/2018 08:41
5.90
1.36
5.90
07/06/2018 08:41
6.25
1.32
6.25
07/06/2018 08:42
6.45
1.30
6.45
07/06/2018 08:42
6.75
1.28
6.75
07/06/2018 08:42
6.85
1.27
6.85
07/06/2018 08:42
6.75
1.28
6.75
07/06/2018 08:43
6.85
1.27
6.85
07/06/2018 08:43
7.00
1.26
7.00
07/06/2018 08:43
7.25
1.24
7.25
07/06/2018 08:44
7.75
1.21
7.75
07/06/2018 08:44
8.25
1.19
8.25
07/06/2018 08:45
8.50
1.19
8.50
07/06/2018 08:45
9.00
1.17
8.50
07/06/2018 08:45
9.25
1.16
9.25
07/06/2018 08:45
9.50
1.15
9.50
07/06/2018 08:46
10.00
1.14
10.00
07/06/2018 08:46
10.25
1.13
10.25
07/06/2018 08:47
10.75
1.12
10.75
07/06/2018 08:47
11.50
1.10
11.50
07/06/2018 08:47
12.25
1.09
12.25
07/06/2018 08:48
12.75
1.08
12.75
07/06/2018 08:48
13.75
1.07
13.75
07/06/2018 08:48
12.25
1.09
12.25
07/06/2018 08:48
12.75
1.08
12.75
07/06/2018 08:49
13.75
1.07
13.75
07/06/2018 08:49
14.50
1.06
14.50
07/06/2018 08:49
16.00
1.05
16.00
07/06/2018 08:50
16.50
1.04
16.50
07/06/2018 08:50
17.75
1.03
17.75
07/06/2018 08:50
19.25
1.02
19.25
07/06/2018 08:51
19.75
1.02
19.75
07/06/2018 08:51
21.75
1.01
21.75
sbobet
Ngày/giờ cập nhật
03/06/2018 23:17
2.15
3.05
3.45
04/06/2018 17:31
2.02
3.15
3.75
04/06/2018 17:40
2.05
3.10
3.70
04/06/2018 17:41
2.10
3.10
3.55
04/06/2018 17:41
2.11
3.10
3.55
04/06/2018 17:46
2.13
3.10
3.50
04/06/2018 19:07
2.09
3.10
3.55
04/06/2018 22:05
2.08
3.10
3.60
04/06/2018 22:19
2.09
3.10
3.60
04/06/2018 22:38
2.11
3.10
3.55
04/06/2018 22:45
2.18
3.05
3.40
05/06/2018 17:21
2.11
3.10
3.55
05/06/2018 18:33
2.18
3.05
3.40
05/06/2018 18:43
2.21
3.05
3.35
06/06/2018 01:41
2.22
3.05
3.35
06/06/2018 09:11
2.25
3.00
3.30
06/06/2018 12:47
2.27
3.00
3.25
06/06/2018 15:35
2.28
3.00
3.25
07/06/2018 03:31
2.19
2.99
3.45
07/06/2018 04:23
2.27
2.96
3.30
07/06/2018 05:12
2.31
2.95
3.25
07/06/2018 05:14
2.38
2.94
3.15
07/06/2018 05:18
2.38
2.95
3.10
07/06/2018 05:32
2.42
2.94
3.05
07/06/2018 05:36
2.38
2.95
3.10
07/06/2018 05:37
2.43
2.94
3.05
07/06/2018 05:38
2.39
2.95
3.10
07/06/2018 05:40
2.43
2.94
3.05
07/06/2018 05:43
2.41
2.94
3.05
07/06/2018 05:44
2.42
2.93
3.10
07/06/2018 05:47
2.47
2.92
3.00
07/06/2018 05:56
2.48
2.90
3.00
07/06/2018 05:58
2.51
2.90
2.97
07/06/2018 05:59
2.48
2.90
3.00
07/06/2018 06:07
2.36
2.93
3.20
07/06/2018 06:08
2.30
2.94
3.25
07/06/2018 06:10
2.38
2.93
3.15
07/06/2018 06:14
2.33
2.94
3.20
07/06/2018 06:15
2.19
2.98
3.50
07/06/2018 06:17
2.16
2.99
3.55
07/06/2018 06:20
2.19
2.98
3.50
07/06/2018 06:33
2.16
2.99
3.55
07/06/2018 06:33
2.16
2.98
3.55
07/06/2018 06:35
2.13
2.99
3.60
07/06/2018 06:38
2.16
2.98
3.55
07/06/2018 06:38
2.20
3.15
3.25
07/06/2018 06:43
2.15
3.15
3.35
07/06/2018 06:43
2.08
3.20
3.45
07/06/2018 06:48
2.04
3.25
3.55
07/06/2018 06:50
2.03
3.25
3.60
07/06/2018 06:51
2.02
3.25
3.60
07/06/2018 06:54
2.01
3.25
3.60
07/06/2018 06:59
2.01
3.25
3.65
07/06/2018 07:01
2.02
3.25
3.65
07/06/2018 07:01
2.05
3.20
3.55
07/06/2018 07:02
2.09
3.15
3.50
07/06/2018 07:02
2.09
3.15
3.55
07/06/2018 07:02
2.11
3.10
3.50
07/06/2018 07:02
2.25
3.05
3.25
07/06/2018 07:02
2.14
3.10
3.45
07/06/2018 07:02
2.14
3.15
3.40
07/06/2018 07:03
2.23
3.10
3.25
07/06/2018 07:03
2.26
3.05
3.25
07/06/2018 07:03
2.31
3.00
3.15
07/06/2018 07:03
2.31
3.05
3.15
07/06/2018 07:04
2.33
3.00
3.15
07/06/2018 07:04
2.38
3.00
3.05
07/06/2018 07:04
2.38
3.05
3.05
07/06/2018 07:04
2.38
3.00
3.05
07/06/2018 07:05
2.33
3.05
3.15
07/06/2018 07:05
2.33
3.05
3.10
07/06/2018 07:05
2.34
3.05
3.10
07/06/2018 07:06
2.34
3.05
3.05
07/06/2018 07:06
2.34
3.05
3.10
07/06/2018 07:07
2.36
2.96
3.15
07/06/2018 07:07
2.36
3.00
3.10
07/06/2018 07:08
2.36
2.95
3.15
07/06/2018 07:09
2.40
2.93
3.10
07/06/2018 07:09
2.40
2.92
3.10
07/06/2018 07:10
2.44
2.90
3.05
07/06/2018 07:12
2.41
2.84
3.20
07/06/2018 07:13
2.34
2.85
3.30
07/06/2018 07:13
2.32
2.82
3.40
07/06/2018 07:13
2.35
2.82
3.35
07/06/2018 07:13
2.34
2.85
3.30
07/06/2018 07:13
2.27
2.87
3.45
07/06/2018 07:14
2.28
2.83
3.45
07/06/2018 07:15
2.29
2.81
3.50
07/06/2018 07:16
2.29
2.80
3.50
07/06/2018 07:17
2.31
2.77
3.50
07/06/2018 07:18
2.29
2.81
3.50
07/06/2018 07:19
2.36
2.79
3.35
07/06/2018 07:19
2.38
2.75
3.40
07/06/2018 07:19
2.31
2.77
3.50
07/06/2018 07:21
2.30
2.79
3.50
07/06/2018 07:23
2.33
2.71
3.55
07/06/2018 07:23
2.34
2.69
3.55
07/06/2018 07:24
2.34
2.68
3.55
07/06/2018 07:25
2.36
2.64
3.60
07/06/2018 07:25
2.38
2.61
3.65
07/06/2018 07:33
2.35
2.53
3.85
07/06/2018 07:33
2.36
2.50
3.90
07/06/2018 07:34
2.37
2.48
3.90
07/06/2018 07:37
2.48
2.42
3.80
07/06/2018 07:37
2.57
2.38
3.70
07/06/2018 07:38
2.59
2.36
3.70
07/06/2018 07:39
2.61
2.34
3.70
07/06/2018 07:40
2.62
2.31
3.75
07/06/2018 07:44
2.71
2.20
3.90
07/06/2018 07:45
2.72
2.19
3.90
07/06/2018 07:45
2.71
2.20
3.90
07/06/2018 07:47
2.73
2.19
3.90
07/06/2018 07:48
2.77
2.14
3.95
07/06/2018 07:48
2.71
2.20
3.90
07/06/2018 07:48
2.74
2.18
3.90
07/06/2018 07:54
2.82
2.17
3.80
07/06/2018 07:57
2.79
2.17
3.85
07/06/2018 07:58
2.78
2.18
3.80
07/06/2018 08:00
2.81
2.15
3.85
07/06/2018 08:01
2.79
2.17
3.85
07/06/2018 08:04
2.82
2.17
3.80
07/06/2018 08:04
2.83
2.16
3.80
07/06/2018 08:06
2.89
2.10
3.90
07/06/2018 08:06
2.91
2.08
3.90
07/06/2018 08:07
2.88
2.11
3.85
07/06/2018 08:07
2.98
2.10
3.75
07/06/2018 08:08
3.05
2.07
3.70
07/06/2018 08:17
1.34
3.70
16.00
07/06/2018 08:17
1.33
3.70
16.50
07/06/2018 08:18
1.34
3.65
16.00
07/06/2018 08:18
1.35
3.65
15.50
07/06/2018 08:19
1.33
3.70
16.50
07/06/2018 08:19
1.33
3.70
17.00
07/06/2018 08:19
1.32
3.75
17.50
07/06/2018 08:20
1.32
3.75
18.00
07/06/2018 08:21
1.32
3.75
18.50
07/06/2018 08:22
1.31
3.75
19.00
07/06/2018 08:22
1.31
3.80
19.50
07/06/2018 08:23
1.30
3.80
20.00
07/06/2018 08:23
1.31
3.75
19.50
07/06/2018 08:23
1.31
3.75
19.00
07/06/2018 08:24
1.31
3.80
20.00
07/06/2018 08:24
1.30
3.80
20.00
07/06/2018 08:24
1.30
3.85
21.00
07/06/2018 08:26
1.29
3.85
22.00
07/06/2018 08:27
1.28
3.90
23.00
07/06/2018 08:28
1.28
3.90
24.00
07/06/2018 08:28
1.27
3.95
24.00
07/06/2018 08:28
1.27
3.95
25.00
07/06/2018 08:28
1.28
3.90
24.00
07/06/2018 08:29
1.27
3.95
25.00
07/06/2018 08:29
1.28
3.90
24.00
07/06/2018 08:29
1.27
3.95
25.00
07/06/2018 08:30
1.27
3.95
26.00
07/06/2018 08:30
1.26
4.00
27.00
07/06/2018 08:31
1.26
4.00
28.00
07/06/2018 08:31
1.25
4.00
29.00
07/06/2018 08:32
1.25
4.10
30.00
07/06/2018 08:32
1.26
4.00
28.00
07/06/2018 08:32
1.25
4.10
29.00
07/06/2018 08:33
1.25
4.00
29.00
07/06/2018 08:34
4.70
1.49
5.00
07/06/2018 08:34
5.00
1.45
5.20
07/06/2018 08:34
5.00
1.43
5.60
07/06/2018 08:35
5.00
1.46
5.20
07/06/2018 08:35
5.00
1.44
5.20
07/06/2018 08:36
5.20
1.44
5.20
07/06/2018 08:37
5.20
1.42
5.40
07/06/2018 08:37
5.60
1.39
5.60
07/06/2018 08:37
5.60
1.38
5.60
07/06/2018 08:38
5.80
1.38
5.60
07/06/2018 08:39
6.00
1.35
5.80
07/06/2018 08:39
6.40
1.32
6.00
07/06/2018 08:39
6.20
1.32
6.20
07/06/2018 08:40
6.40
1.32
6.00
07/06/2018 08:40
6.20
1.34
5.80
07/06/2018 08:41
6.00
1.33
6.00
07/06/2018 08:41
6.20
1.32
6.20
07/06/2018 08:42
6.40
1.30
6.40
07/06/2018 08:42
6.80
1.27
6.80
07/06/2018 08:43
7.00
1.26
7.00
07/06/2018 08:43
7.40
1.24
7.40
07/06/2018 08:44
7.60
1.22
7.60
07/06/2018 08:45
8.00
1.21
8.00
07/06/2018 08:45
7.80
1.21
8.25
07/06/2018 08:46
8.00
1.19
8.75
07/06/2018 08:46
13.00
1.08
14.00
07/06/2018 08:46
8.75
1.16
9.50
07/06/2018 08:47
9.50
1.15
9.75
07/06/2018 08:47
11.50
1.11
11.50
07/06/2018 08:47
12.00
1.10
12.00
07/06/2018 08:47
13.00
1.08
12.50
07/06/2018 08:48
12.50
1.08
13.00
07/06/2018 08:49
13.00
1.08
12.50
07/06/2018 08:49
14.50
1.07
13.50
18bet
Ngày/giờ cập nhật
03/06/2018 23:26
2.05
3.15
3.70
04/06/2018 14:34
1.76
3.30
4.60
04/06/2018 14:36
1.76
3.25
4.60
04/06/2018 16:01
1.77
3.25
4.60
04/06/2018 16:07
1.80
3.25
4.50
04/06/2018 16:16
1.82
3.25
4.50
04/06/2018 16:18
1.80
3.25
4.40
04/06/2018 16:23
1.82
3.25
4.40
04/06/2018 16:25
1.82
3.25
4.20
04/06/2018 16:30
1.83
3.25
4.20
04/06/2018 16:33
1.83
3.25
4.10
04/06/2018 16:40
1.84
3.20
4.10
04/06/2018 16:43
1.85
3.20
4.10
04/06/2018 16:45
1.89
3.15
4.10
04/06/2018 16:48
1.85
3.15
4.10
04/06/2018 17:08
1.90
3.15
4.00
04/06/2018 17:13
1.88
3.20
4.10
04/06/2018 17:17
1.95
3.15
4.00
04/06/2018 17:38
1.95
3.25
4.00
04/06/2018 17:41
1.95
3.20
3.90
04/06/2018 17:43
1.95
3.25
4.00
04/06/2018 17:46
2.00
3.15
3.70
04/06/2018 19:03
2.00
3.15
3.50
04/06/2018 19:05
2.00
3.20
3.50
04/06/2018 19:11
2.00
3.20
3.70
04/06/2018 22:01
2.05
3.15
3.90
04/06/2018 22:07
2.00
3.15
3.80
04/06/2018 22:10
2.05
3.15
3.70
04/06/2018 22:38
2.00
3.15
3.70
04/06/2018 22:46
2.05
3.15
3.70
04/06/2018 22:50
2.05
3.15
3.50
05/06/2018 00:03
2.05
3.15
3.50
05/06/2018 01:43
2.05
3.15
3.50
05/06/2018 12:18
2.05
3.20
3.90
05/06/2018 13:45
2.05
3.15
3.50
05/06/2018 17:28
2.05
3.15
3.70
05/06/2018 18:40
2.05
3.15
3.50
05/06/2018 18:46
2.10
3.10
3.50
05/06/2018 18:55
2.15
3.10
3.50
05/06/2018 22:20
2.10
3.10
3.50
06/06/2018 01:05
2.10
3.10
3.45
06/06/2018 03:23
2.10
3.05
3.45
06/06/2018 03:29
2.10
3.00
3.45
06/06/2018 04:15
2.10
3.05
3.45
06/06/2018 04:20
2.15
3.05
3.45
06/06/2018 04:39
2.15
3.00
3.45
06/06/2018 10:08
2.15
3.05
3.45
06/06/2018 10:16
2.15
3.15
3.45
06/06/2018 10:20
2.15
3.10
3.45
06/06/2018 10:29
2.15
3.05
3.45
06/06/2018 11:57
2.15
3.05
3.25
06/06/2018 12:49
2.15
3.00
3.25
06/06/2018 12:52
2.20
3.05
3.25
06/06/2018 13:25
2.20
3.00
3.25
06/06/2018 16:08
2.20
3.05
3.25
07/06/2018 00:21
2.20
3.15
3.25
07/06/2018 01:46
2.25
3.15
3.25
07/06/2018 02:43
2.20
3.15
3.25
07/06/2018 04:17
2.20
3.10
3.25
07/06/2018 04:20
2.25
3.10
3.25
07/06/2018 05:14
2.30
3.10
3.25
07/06/2018 05:16
2.30
3.10
3.10
07/06/2018 05:17
2.40
3.10
3.00
07/06/2018 05:30
2.45
3.10
3.00
07/06/2018 05:42
2.45
3.10
2.85
07/06/2018 05:45
2.45
3.10
3.00
07/06/2018 05:48
2.40
3.10
3.00
07/06/2018 05:50
2.45
3.10
3.00
07/06/2018 05:51
2.45
3.10
2.85
07/06/2018 05:58
2.45
3.10
2.95
07/06/2018 06:07
2.45
3.10
2.85
07/06/2018 06:09
2.30
3.05
2.85
07/06/2018 06:11
2.30
3.10
3.10
07/06/2018 06:12
2.40
3.00
3.00
07/06/2018 06:14
2.40
3.10
3.00
07/06/2018 06:15
2.30
3.05
3.00
07/06/2018 06:17
2.20
3.15
3.25
07/06/2018 06:19
2.15
3.15
3.25
07/06/2018 06:20
2.20
3.15
3.25
07/06/2018 06:23
2.15
3.15
3.25
07/06/2018 06:25
2.20
3.15
3.25
07/06/2018 06:39
2.15
3.15
3.45
07/06/2018 06:44
2.05
3.15
3.50
07/06/2018 06:47
2.05
3.20
3.50
07/06/2018 06:49
2.05
3.20
3.70
07/06/2018 06:50
2.00
3.20
3.90
07/06/2018 07:01
2.00
3.10
3.80
07/06/2018 07:02
2.00
3.10
3.90
07/06/2018 07:02
2.05
3.00
3.80
07/06/2018 07:03
2.10
2.95
3.60
07/06/2018 07:03
2.20
2.90
3.45
07/06/2018 07:04
2.25
2.90
3.35
07/06/2018 07:04
2.25
2.90
3.30
07/06/2018 07:05
2.30
2.95
3.25
07/06/2018 07:08
2.30
2.90
3.30
07/06/2018 07:09
2.35
2.85
3.25
07/06/2018 07:10
2.30
2.90
3.25
07/06/2018 07:11
2.35
2.85
3.25
07/06/2018 07:11
2.40
2.85
3.15
07/06/2018 07:13
2.35
2.80
3.25
07/06/2018 07:13
2.35
2.80
3.30
07/06/2018 07:14
2.30
2.85
3.30
07/06/2018 07:14
2.35
2.80
3.30
07/06/2018 07:15
2.35
2.80
3.25
07/06/2018 07:16
2.35
2.80
3.30
07/06/2018 07:18
2.30
2.80
3.40
07/06/2018 07:21
2.30
2.75
3.40
07/06/2018 07:22
2.30
2.75
3.45
07/06/2018 07:22
2.30
2.75
3.50
07/06/2018 07:23
2.30
2.75
3.45
07/06/2018 07:23
2.30
2.75
3.50
07/06/2018 07:24
2.30
2.70
3.50
07/06/2018 07:25
2.30
2.70
3.60
07/06/2018 07:25
2.30
2.70
3.50
07/06/2018 07:26
2.30
2.70
3.60
07/06/2018 07:32
2.30
2.60
3.80
07/06/2018 07:33
2.30
2.55
3.90
07/06/2018 07:35
2.30
2.50
3.90
07/06/2018 07:37
2.45
2.45
3.70
07/06/2018 07:38
2.50
2.45
3.60
07/06/2018 07:38
2.55
2.45
3.50
07/06/2018 07:39
2.55
2.40
3.50
07/06/2018 07:40
2.60
2.35
3.60
07/06/2018 07:40
2.65
2.35
3.60
07/06/2018 07:42
2.65
2.35
3.60
07/06/2018 07:42
2.60
2.35
3.60
07/06/2018 07:44
2.65
2.30
3.60
07/06/2018 07:45
2.70
2.30
3.60
07/06/2018 07:48
2.70
2.25
3.70
07/06/2018 07:56
2.75
2.25
3.70
07/06/2018 07:58
2.75
2.20
3.70
07/06/2018 08:04
2.75
2.20
3.80
07/06/2018 08:06
2.75
2.15
3.90
07/06/2018 08:07
2.80
2.15
3.80
07/06/2018 08:07
2.85
2.15
3.70
07/06/2018 08:17
1.29
4.20
13.00
07/06/2018 08:18
1.29
4.30
13.00
07/06/2018 08:19
1.29
4.20
13.50
07/06/2018 08:20
1.30
4.20
12.50
07/06/2018 08:20
1.29
4.20
13.50
07/06/2018 08:21
1.28
4.30
14.50
07/06/2018 08:22
1.27
4.30
15.00
07/06/2018 08:23
1.26
4.30
16.00
07/06/2018 08:25
1.25
4.40
17.00
07/06/2018 08:26
1.25
4.40
18.00
07/06/2018 08:28
1.24
4.50
19.00
07/06/2018 08:28
1.23
4.50
20.00
07/06/2018 08:29
1.22
4.50
21.00
07/06/2018 08:30
1.22
4.60
22.00
07/06/2018 08:30
1.22
4.50
22.00
07/06/2018 08:31
1.22
4.60
22.00
07/06/2018 08:31
1.21
4.60
24.00
07/06/2018 08:32
1.20
4.70
24.00
07/06/2018 08:34
4.60
1.50
4.90
07/06/2018 08:35
4.70
1.49
4.90
07/06/2018 08:35
4.90
1.46
5.00
07/06/2018 08:36
4.90
1.45
5.25
07/06/2018 08:36
5.00
1.43
5.25
07/06/2018 08:37
5.25
1.41
5.25
07/06/2018 08:38
5.25
1.40
5.50
07/06/2018 08:39
5.50
1.38
5.50
07/06/2018 08:39
5.75
1.35
5.75
07/06/2018 08:40
6.00
1.34
5.75
07/06/2018 08:41
6.00
1.33
6.00
07/06/2018 08:41
6.00
1.32
6.00
07/06/2018 08:42
6.50
1.30
6.25
07/06/2018 08:43
6.75
1.26
6.75
07/06/2018 08:43
7.00
1.25
7.00
07/06/2018 08:44
7.25
1.23
7.25
07/06/2018 08:44
7.75
1.21
7.75
07/06/2018 08:45
7.75
1.20
7.75
07/06/2018 08:45
8.25
1.19
8.00
07/06/2018 08:46
9.00
1.16
8.75
07/06/2018 08:46
9.00
1.16
9.00
07/06/2018 08:47
10.00
1.12
10.50
vcbet
Ngày/giờ cập nhật
04/06/2018 07:19
1.83
3.40
4.60
04/06/2018 08:45
1.85
3.30
4.75
04/06/2018 13:19
1.75
3.30
3.80
04/06/2018 16:46
1.75
3.40
3.80
04/06/2018 18:01
1.75
3.25
3.80
05/06/2018 19:15
1.75
3.20
3.80
06/06/2018 03:22
1.75
3.12
3.80
06/06/2018 04:03
1.75
3.10
3.80
06/06/2018 09:12
1.75
3.10
3.75
06/06/2018 09:23
1.75
3.10
3.80
06/06/2018 09:26
1.75
3.10
3.75
06/06/2018 09:56
1.75
3.10
3.70
06/06/2018 10:18
1.75
3.25
3.70
06/06/2018 10:33
1.75
3.10
3.75
06/06/2018 10:34
1.75
3.10
3.70
06/06/2018 10:35
1.75
3.10
3.75
06/06/2018 11:52
1.75
3.10
3.70
06/06/2018 12:23
1.75
3.10
3.60
06/06/2018 13:05
1.75
3.10
3.50
06/06/2018 13:06
1.75
3.10
3.60
06/06/2018 13:34
1.75
3.10
3.50
06/06/2018 13:57
1.75
3.10
3.60
06/06/2018 14:03
1.75
3.10
3.50
06/06/2018 14:09
1.75
3.10
3.60
06/06/2018 15:08
1.75
3.10
3.50
06/06/2018 15:09
1.75
3.10
3.60
06/06/2018 16:34
1.75
3.10
3.60
06/06/2018 17:27
1.75
3.10
3.50
06/06/2018 18:49
1.75
3.10
3.50
07/06/2018 01:40
1.75
3.10
3.60
07/06/2018 02:58
1.75
3.10
3.50
07/06/2018 03:25
1.75
3.10
3.60
07/06/2018 03:29
1.75
3.10
3.50
07/06/2018 04:31
1.75
3.10
3.40
07/06/2018 04:32
1.75
3.10
3.50
07/06/2018 05:05
1.75
3.10
3.40
07/06/2018 05:06
1.75
3.10
3.50
07/06/2018 05:14
1.75
3.10
3.30
07/06/2018 05:18
1.75
3.10
3.25
07/06/2018 05:23
1.75
3.10
3.30
07/06/2018 05:25
1.75
3.10
3.25
07/06/2018 05:35
1.75
3.10
3.20
07/06/2018 05:43
1.75
3.10
3.25
07/06/2018 05:44
1.75
3.10
3.20
07/06/2018 05:46
1.75
3.10
3.25
07/06/2018 05:52
1.75
3.10
3.20
07/06/2018 05:54
1.75
3.10
3.12
07/06/2018 05:56
1.75
3.10
3.20
07/06/2018 05:59
1.75
3.10
3.12
07/06/2018 06:08
1.75
3.10
3.30
07/06/2018 06:09
1.75
3.10
3.40
07/06/2018 06:11
1.75
3.00
3.30
07/06/2018 06:16
1.75
3.00
3.40
07/06/2018 06:17
1.75
3.00
3.50
07/06/2018 06:21
1.75
3.12
3.60
07/06/2018 06:32
1.75
3.10
3.60
07/06/2018 06:35
1.75
3.10
3.70
07/06/2018 06:43
1.75
3.12
3.80
07/06/2018 06:54
1.75
3.25
3.80
interwette
Ngày/giờ cập nhật
04/06/2018 11:13
1.83
3.30
4.35
04/06/2018 14:43
1.77
3.35
4.65
04/06/2018 17:03
1.83
3.25
4.45
04/06/2018 18:02
1.95
3.15
4.00
04/06/2018 19:01
2.05
3.10
3.75
04/06/2018 19:31
2.00
3.10
3.85
04/06/2018 22:37
2.05
3.10
3.70
05/06/2018 19:08
2.15
3.00
3.55
06/06/2018 13:19
2.20
3.00
3.45
06/06/2018 15:33
2.25
2.95
3.40
06/06/2018 21:01
2.25
3.00
3.30
07/06/2018 04:53
2.25
3.00
3.30
07/06/2018 05:35
2.35
2.95
3.15
07/06/2018 05:46
2.45
2.95
3.00
07/06/2018 06:25
2.20
3.00
3.40
bet365
Ngày/giờ cập nhật
04/06/2018 14:16
1.80
3.30
4.75
04/06/2018 16:13
1.75
3.30
5.00
04/06/2018 16:42
1.90
3.20
4.33
04/06/2018 17:44
2.00
3.10
4.00
04/06/2018 22:38
2.05
3.10
4.00
06/06/2018 02:28
2.15
3.10
3.60
06/06/2018 11:58
2.20
3.10
3.50
06/06/2018 19:48
2.25
3.10
3.40
07/06/2018 06:10
2.30
3.10
3.30
07/06/2018 06:45
2.10
3.10
3.80
07/06/2018 06:56
2.00
3.20
4.00
07/06/2018 07:02
2.05
3.20
4.00
07/06/2018 07:02
2.10
3.20
3.75
07/06/2018 07:02
2.10
3.10
3.75
07/06/2018 07:03
2.10
3.10
3.60
07/06/2018 07:03
2.20
3.00
3.60
07/06/2018 07:03
2.25
3.00
3.50
07/06/2018 07:04
2.25
3.00
3.40
07/06/2018 07:05
2.30
3.00
3.40
07/06/2018 07:05
2.30
3.10
3.40
07/06/2018 07:05
2.30
3.00
3.40
07/06/2018 07:07
2.30
3.00
3.50
07/06/2018 07:08
2.30
3.00
3.40
07/06/2018 07:09
2.30
2.87
3.40
07/06/2018 07:09
2.30
3.00
3.40
07/06/2018 07:10
2.37
2.87
3.40
07/06/2018 07:11
2.40
2.87
3.25
07/06/2018 07:11
2.37
3.00
3.40
07/06/2018 07:12
2.40
2.87
3.25
07/06/2018 07:12
2.37
2.87
3.40
07/06/2018 07:13
2.30
2.87
3.40
07/06/2018 07:14
2.37
2.87
3.40
07/06/2018 07:16
2.30
2.87
3.50
07/06/2018 07:18
2.30
2.87
3.60
07/06/2018 07:18
2.30
2.87
3.50
07/06/2018 07:20
2.30
2.87
3.60
07/06/2018 07:21
2.30
2.87
3.50
07/06/2018 07:23
2.30
2.75
3.60
07/06/2018 07:23
2.30
2.87
3.60
07/06/2018 07:24
2.30
2.75
3.60
07/06/2018 07:24
2.30
2.75
3.75
07/06/2018 07:25
2.30
2.75
3.60
07/06/2018 07:25
2.30
2.75
3.75
07/06/2018 07:32
2.30
2.62
4.00
07/06/2018 07:35
2.30
2.60
4.00
07/06/2018 07:35
2.37
2.60
4.00
07/06/2018 07:36
2.40
2.60
4.00
07/06/2018 07:37
2.50
2.60
3.75
07/06/2018 07:37
2.50
2.50
3.75
07/06/2018 07:37
2.60
2.50
3.60
07/06/2018 07:37
2.50
2.50
3.75
07/06/2018 07:38
2.60
2.50
3.60
07/06/2018 07:39
2.62
2.50
3.60
07/06/2018 07:40
2.62
2.40
3.60
07/06/2018 07:42
2.62
2.40
3.75
07/06/2018 07:43
2.62
2.40
3.60
07/06/2018 07:44
2.75
2.40
3.60
07/06/2018 07:45
2.75
2.37
3.60
07/06/2018 07:47
2.75
2.30
3.75
07/06/2018 08:00
2.75
2.30
4.00
07/06/2018 08:01
2.75
2.30
3.75
07/06/2018 08:03
2.75
2.30
4.00
07/06/2018 08:04
2.75
2.25
4.00
07/06/2018 08:06
2.75
2.20
4.00
07/06/2018 08:06
2.87
2.20
3.75
07/06/2018 08:08
3.00
2.20
3.60
07/06/2018 08:19
1.30
4.33
17.00
07/06/2018 08:20
1.28
4.33
17.00
07/06/2018 08:23
1.28
4.50
17.00
07/06/2018 08:23
1.28
4.50
19.00
07/06/2018 08:23
1.28
4.50
17.00
07/06/2018 08:24
1.28
4.50
19.00
07/06/2018 08:24
1.28
4.50
21.00
07/06/2018 08:24
1.25
4.50
21.00
07/06/2018 08:26
1.25
4.50
23.00
07/06/2018 08:27
1.25
4.50
26.00
07/06/2018 08:29
1.25
4.50
29.00
07/06/2018 08:31
1.22
4.50
29.00
07/06/2018 08:31
1.22
4.50
34.00
07/06/2018 08:32
1.22
4.75
34.00
07/06/2018 08:33
4.33
1.61
4.75
07/06/2018 08:33
4.75
1.50
5.00
07/06/2018 08:33
4.75
1.53
5.00
07/06/2018 08:34
5.00
1.50
5.00
07/06/2018 08:34
4.75
1.53
5.00
07/06/2018 08:34
5.00
1.50
5.00
07/06/2018 08:34
4.75
1.50
5.00
07/06/2018 08:35
5.00
1.50
5.00
07/06/2018 08:35
5.00
1.50
5.50
07/06/2018 08:36
5.50
1.44
5.50
07/06/2018 08:38
5.50
1.40
5.50
07/06/2018 08:38
6.00
1.40
6.00
07/06/2018 08:39
6.00
1.40
5.50
07/06/2018 08:39
6.50
1.36
6.00
07/06/2018 08:39
6.00
1.36
6.00
07/06/2018 08:40
6.50
1.36
6.00
07/06/2018 08:40
6.50
1.33
6.00
07/06/2018 08:41
6.50
1.36
6.00
07/06/2018 08:41
6.00
1.36
6.00
07/06/2018 08:41
6.50
1.33
6.50
07/06/2018 08:42
6.50
1.30
6.50
07/06/2018 08:42
7.00
1.30
7.00
07/06/2018 08:42
7.00
1.28
7.00
07/06/2018 08:42
7.00
1.30
7.00
07/06/2018 08:43
7.00
1.28
7.00
07/06/2018 08:43
7.50
1.28
7.50
07/06/2018 08:43
7.50
1.25
7.50
07/06/2018 08:44
8.00
1.22
8.00
07/06/2018 08:44
8.50
1.20
8.50
07/06/2018 08:45
9.00
1.20
9.00
07/06/2018 08:45
9.50
1.18
9.00
07/06/2018 08:45
9.50
1.16
9.50
07/06/2018 08:45
10.00
1.16
10.00
07/06/2018 08:46
10.00
1.14
10.00
07/06/2018 08:46
11.00
1.14
11.00
07/06/2018 08:47
11.00
1.12
11.00
07/06/2018 08:47
12.00
1.11
12.00
07/06/2018 08:47
13.00
1.10
13.00
07/06/2018 08:48
13.00
1.09
13.00
07/06/2018 08:48
13.00
1.10
13.00
07/06/2018 08:48
13.00
1.09
13.00
07/06/2018 08:49
15.00
1.08
15.00
07/06/2018 08:49
15.00
1.07
15.00
07/06/2018 08:49
17.00
1.05
17.00
07/06/2018 08:50
19.00
1.04
19.00
07/06/2018 08:50
21.00
1.03
21.00
07/06/2018 08:51
23.00
1.02
23.00
12bet
Ngày/giờ cập nhật
04/06/2018 14:34
1.81
3.20
4.65
04/06/2018 16:02
1.83
3.20
4.55
04/06/2018 16:02
1.81
3.20
4.65
04/06/2018 16:03
1.83
3.20
4.55
04/06/2018 16:24
1.88
3.15
4.35
04/06/2018 16:30
1.92
3.15
4.20
04/06/2018 16:42
1.93
3.10
4.15
04/06/2018 17:09
1.97
3.10
4.00
04/06/2018 17:13
1.99
3.10
3.90
04/06/2018 17:18
2.03
3.05
3.80
04/06/2018 17:43
2.09
3.05
3.60
04/06/2018 18:39
2.09
3.00
3.65
04/06/2018 18:58
2.10
3.00
3.65
04/06/2018 22:47
2.11
3.00
3.60
05/06/2018 00:01
2.13
2.99
3.55
05/06/2018 00:17
2.12
2.99
3.65
05/06/2018 01:39
2.14
2.98
3.60
05/06/2018 17:21
2.12
2.99
3.65
05/06/2018 18:35
2.14
2.98
3.60
05/06/2018 18:45
2.22
2.96
3.40
05/06/2018 21:52
2.21
2.96
3.45
06/06/2018 09:18
2.21
2.96
3.45
06/06/2018 12:31
2.21
2.94
3.45
06/06/2018 12:47
2.25
2.93
3.40
06/06/2018 15:03
2.26
2.93
3.35
06/06/2018 15:59
2.26
2.92
3.35
06/06/2018 16:44
2.26
2.91
3.40
06/06/2018 19:08
2.26
2.89
3.40
06/06/2018 19:09
2.26
2.90
3.40
06/06/2018 19:28
2.26
2.91
3.40
06/06/2018 21:56
2.26
2.90
3.40
07/06/2018 02:10
2.28
2.90
3.35
07/06/2018 02:31
2.31
2.88
3.30
07/06/2018 02:32
2.31
2.89
3.30
07/06/2018 02:45
2.31
2.90
3.30
07/06/2018 02:47
2.28
2.90
3.35
07/06/2018 02:58
2.28
2.91
3.35
07/06/2018 03:05
2.28
2.92
3.35
07/06/2018 03:06
2.28
2.90
3.35
07/06/2018 03:23
2.26
2.91
3.40
07/06/2018 03:31
2.26
2.89
3.40
07/06/2018 03:32
2.26
2.91
3.40
07/06/2018 03:34
2.26
2.90
3.40
07/06/2018 03:37
2.26
2.89
3.40
07/06/2018 03:38
2.26
2.90
3.40
07/06/2018 03:40
2.26
2.89
3.40
07/06/2018 03:53
2.26
2.90
3.40
07/06/2018 04:01
2.26
2.89
3.40
07/06/2018 04:11
2.26
2.91
3.40
07/06/2018 04:19
2.30
2.91
3.30
07/06/2018 04:22
2.30
2.90
3.30
07/06/2018 04:51
2.30
2.89
3.35
07/06/2018 04:59
2.30
2.90
3.30
07/06/2018 05:00
2.30
2.91
3.30
07/06/2018 05:15
2.36
2.92
3.20
07/06/2018 05:16
2.37
2.92
3.15
07/06/2018 05:17
2.38
2.91
3.15
07/06/2018 05:23
2.39
2.88
3.15
07/06/2018 05:32
2.41
2.89
3.15
07/06/2018 05:35
2.42
2.89
3.10
07/06/2018 05:37
2.43
2.88
3.10
07/06/2018 05:39
2.46
2.88
3.05
07/06/2018 05:40
2.42
2.87
3.10
07/06/2018 05:41
2.42
2.89
3.10
07/06/2018 05:43
2.43
2.88
3.10
07/06/2018 05:44
2.44
2.87
3.10
07/06/2018 05:45
2.44
2.88
3.10
07/06/2018 05:46
2.43
2.90
3.05
07/06/2018 05:46
2.43
2.91
3.05
07/06/2018 05:47
2.43
2.90
3.05
07/06/2018 05:48
2.45
2.91
3.05
07/06/2018 05:50
2.47
2.90
3.00
07/06/2018 05:53
2.48
2.87
3.05
07/06/2018 06:07
2.46
2.88
3.05
07/06/2018 06:08
2.33
2.89
3.25
07/06/2018 06:10
2.35
2.88
3.25
07/06/2018 06:12
2.36
2.85
3.25
07/06/2018 06:13
2.40
2.88
3.15
07/06/2018 06:14
2.34
2.88
3.25
07/06/2018 06:15
2.23
2.90
3.45
07/06/2018 06:16
2.19
2.91
3.55
07/06/2018 06:24
2.19
2.90
3.55
07/06/2018 06:25
2.19
2.91
3.55
07/06/2018 06:25
2.19
2.90
3.55
07/06/2018 06:25
2.19
2.91
3.55
07/06/2018 06:25
2.19
2.90
3.55
07/06/2018 06:26
2.26
2.89
3.40
07/06/2018 06:29
2.26
2.88
3.40
07/06/2018 06:33
2.20
2.89
3.55
07/06/2018 06:39
2.23
2.89
3.50
07/06/2018 06:40
2.17
2.90
3.60
07/06/2018 06:44
2.11
2.92
3.75
07/06/2018 06:44
2.11
2.91
3.80
07/06/2018 06:44
2.11
2.92
3.75
07/06/2018 06:44
2.11
2.91
3.80
07/06/2018 06:46
2.09
2.92
3.80
07/06/2018 06:46
2.10
2.92
3.80
07/06/2018 06:48
2.06
2.93
3.90
07/06/2018 06:53
2.03
2.95
4.05
07/06/2018 06:54
2.03
3.05
3.85
07/06/2018 06:54
2.01
3.10
3.85
07/06/2018 06:55
2.01
3.05
3.85
07/06/2018 06:58
2.04
3.05
3.80
07/06/2018 06:58
1.99
3.05
3.95
07/06/2018 06:59
2.01
3.05
3.90
07/06/2018 07:01
2.01
3.10
3.85
07/06/2018 07:02
2.09
3.00
3.75
07/06/2018 07:03
2.26
2.94
3.35
07/06/2018 07:03
2.19
2.96
3.50
07/06/2018 07:04
2.36
2.94
3.15
07/06/2018 07:06
2.36
2.90
3.20
07/06/2018 07:08
2.36
2.90
3.20
07/06/2018 07:09
2.40
2.87
3.20
07/06/2018 07:11
2.44
2.87
3.10
07/06/2018 07:12
2.44
2.85
3.15
07/06/2018 07:13
2.36
2.84
3.30
07/06/2018 07:14
2.36
2.82
3.30
07/06/2018 07:15
2.42
2.81
3.20
07/06/2018 07:16
2.47
2.81
3.15
07/06/2018 07:17
2.47
2.76
3.20
07/06/2018 07:18
2.38
2.80
3.30
07/06/2018 07:19
2.36
2.76
3.40
07/06/2018 07:21
2.35
2.77
3.40
07/06/2018 07:22
2.35
2.74
3.45
07/06/2018 07:23
2.38
2.73
3.40
07/06/2018 07:23
2.38
2.68
3.50
07/06/2018 07:24
2.38
2.67
3.50
07/06/2018 07:25
2.38
2.65
3.55
07/06/2018 07:32
2.35
2.55
3.80
07/06/2018 07:33
2.35
2.54
3.85
07/06/2018 07:34
2.35
2.49
3.95
07/06/2018 07:35
2.35
2.44
4.10
07/06/2018 07:37
2.56
2.38
3.70
07/06/2018 07:38
2.59
2.37
3.65
07/06/2018 07:39
2.61
2.35
3.70
07/06/2018 07:40
2.67
2.27
3.80
07/06/2018 07:43
2.66
2.30
3.70
07/06/2018 07:44
2.67
2.28
3.75
07/06/2018 07:45
2.72
2.23
3.80
07/06/2018 07:46
2.73
2.23
3.75
07/06/2018 07:48
2.79
2.17
3.85
07/06/2018 07:49
2.75
2.19
3.85
07/06/2018 07:55
2.76
2.18
3.85
07/06/2018 07:56
2.83
2.17
3.75
07/06/2018 07:58
2.84
2.16
3.75
07/06/2018 08:01
2.84
2.15
3.80
07/06/2018 08:02
2.82
2.15
3.85
07/06/2018 08:04
2.86
2.11
3.90
07/06/2018 08:06
2.88
2.09
3.90
07/06/2018 08:07
3.00
2.05
3.85
07/06/2018 08:17
1.31
4.30
12.00
07/06/2018 08:19
1.33
4.10
11.00
07/06/2018 08:20
1.29
4.30
14.00
07/06/2018 08:21
1.30
4.25
13.00
07/06/2018 08:22
1.30
4.25
14.00
07/06/2018 08:25
1.29
4.25
15.00
07/06/2018 08:27
1.26
4.50
17.00
07/06/2018 08:28
1.26
4.55
18.00
07/06/2018 08:29
1.24
4.60
19.00
07/06/2018 08:30
1.24
4.65
20.00
07/06/2018 08:31
1.23
4.70
21.00
07/06/2018 08:33
4.55
1.51
5.10
07/06/2018 08:34
4.75
1.49
5.10
07/06/2018 08:35
4.80
1.49
5.00
07/06/2018 08:35
4.75
1.49
5.10
07/06/2018 08:35
4.80
1.49
5.00
07/06/2018 08:35
4.90
1.47
5.10
07/06/2018 08:36
4.95
1.46
5.20
07/06/2018 08:37
5.10
1.45
5.20
07/06/2018 08:38
5.70
1.36
5.90
07/06/2018 08:39
5.80
1.37
5.60
07/06/2018 08:40
5.90
1.36
5.70
07/06/2018 08:41
5.80
1.36
5.80
07/06/2018 08:42
6.90
1.27
6.80
07/06/2018 08:43
7.20
1.25
7.10
07/06/2018 08:44
7.40
1.24
7.30
07/06/2018 08:45
8.20
1.20
8.10
07/06/2018 08:46
8.50
1.18
8.70
mansion88
Ngày/giờ cập nhật
04/06/2018 14:35
1.81
3.20
4.65
04/06/2018 16:02
1.83
3.20
4.55
04/06/2018 16:24
1.88
3.15
4.35
04/06/2018 16:30
1.92
3.15
4.20
04/06/2018 16:42
1.93
3.10
4.15
04/06/2018 17:06
1.97
3.10
4.00
04/06/2018 17:12
1.99
3.10
3.90
04/06/2018 17:18
2.03
3.05
3.80
04/06/2018 17:42
2.09
3.05
3.60
04/06/2018 18:40
2.09
3.00
3.65
04/06/2018 18:58
2.10
3.00
3.65
04/06/2018 22:46
2.11
3.00
3.60
05/06/2018 00:00
2.13
2.99
3.55
05/06/2018 00:15
2.12
2.99
3.65
05/06/2018 01:39
2.14
2.98
3.60
05/06/2018 17:23
2.12
2.99
3.65
05/06/2018 18:36
2.14
2.98
3.60
05/06/2018 18:44
2.22
2.96
3.40
05/06/2018 21:53
2.21
2.96
3.45
06/06/2018 09:18
2.21
2.96
3.45
06/06/2018 12:31
2.21
2.94
3.45
06/06/2018 12:47
2.25
2.93
3.40
06/06/2018 15:04
2.26
2.93
3.35
06/06/2018 15:59
2.26
2.92
3.35
06/06/2018 16:44
2.26
2.91
3.40
06/06/2018 19:08
2.26
2.89
3.40
06/06/2018 19:09
2.26
2.90
3.40
06/06/2018 19:28
2.26
2.91
3.40
06/06/2018 21:57
2.26
2.90
3.40
07/06/2018 02:10
2.28
2.90
3.35
07/06/2018 02:45
2.31
2.90
3.30
07/06/2018 02:47
2.28
2.90
3.35
07/06/2018 02:59
2.28
2.91
3.35
07/06/2018 03:06
2.28
2.92
3.35
07/06/2018 03:07
2.28
2.90
3.35
07/06/2018 03:24
2.26
2.91
3.40
07/06/2018 03:32
2.26
2.88
3.40
07/06/2018 03:32
2.26
2.91
3.40
07/06/2018 03:35
2.26
2.90
3.40
07/06/2018 03:38
2.26
2.89
3.40
07/06/2018 03:39
2.26
2.90
3.40
07/06/2018 03:41
2.26
2.88
3.40
07/06/2018 03:41
2.26
2.89
3.40
07/06/2018 03:54
2.26
2.90
3.40
07/06/2018 04:01
2.26
2.89
3.40
07/06/2018 04:10
2.26
2.91
3.40
07/06/2018 04:20
2.30
2.91
3.30
07/06/2018 04:22
2.30
2.90
3.30
07/06/2018 04:51
2.30
2.89
3.35
07/06/2018 04:59
2.30
2.90
3.30
07/06/2018 05:00
2.30
2.91
3.30
07/06/2018 05:15
2.36
2.92
3.20
07/06/2018 05:16
2.37
2.92
3.15
07/06/2018 05:17
2.38
2.91
3.15
07/06/2018 05:23
2.39
2.88
3.15
07/06/2018 05:32
2.41
2.89
3.15
07/06/2018 05:36
2.42
2.89
3.10
07/06/2018 05:38
2.43
2.88
3.10
07/06/2018 05:39
2.46
2.88
3.05
07/06/2018 05:40
2.42
2.87
3.10
07/06/2018 05:41
2.42
2.89
3.10
07/06/2018 05:44
2.43
2.88
3.10
07/06/2018 05:45
2.44
2.87
3.10
07/06/2018 05:45
2.44
2.88
3.10
07/06/2018 05:46
2.43
2.91
3.05
07/06/2018 05:48
2.43
2.90
3.05
07/06/2018 05:48
2.45
2.91
3.05
07/06/2018 05:50
2.47
2.90
3.00
07/06/2018 05:53
2.48
2.87
3.05
07/06/2018 06:07
2.46
2.88
3.05
07/06/2018 06:09
2.33
2.89
3.25
07/06/2018 06:10
2.35
2.88
3.25
07/06/2018 06:13
2.36
2.85
3.25
07/06/2018 06:14
2.40
2.88
3.15
07/06/2018 06:15
2.34
2.88
3.25
07/06/2018 06:16
2.23
2.90
3.45
07/06/2018 06:17
2.19
2.91
3.55
07/06/2018 06:24
2.19
2.90
3.55
07/06/2018 06:27
2.26
2.89
3.40
07/06/2018 06:30
2.26
2.88
3.40
07/06/2018 06:33
2.20
2.89
3.55
07/06/2018 06:40
2.17
2.90
3.60
07/06/2018 06:44
2.11
2.92
3.75
07/06/2018 06:45
2.09
2.92
3.80
07/06/2018 06:46
2.10
2.92
3.80
07/06/2018 06:46
2.06
2.93
3.90
07/06/2018 06:48
2.07
2.92
3.90
07/06/2018 06:49
2.03
2.93
4.00
07/06/2018 06:51
2.03
2.96
3.95
07/06/2018 06:51
1.97
2.97
4.20
07/06/2018 06:53
2.03
2.95
4.05
07/06/2018 06:54
2.03
3.05
3.85
07/06/2018 06:55
2.01
3.10
3.85
07/06/2018 06:56
2.01
3.05
3.85
07/06/2018 06:58
2.04
3.05
3.80
07/06/2018 06:59
2.01
3.05
3.90
07/06/2018 07:01
2.01
3.10
3.85
07/06/2018 07:02
2.09
2.98
3.75
07/06/2018 07:02
2.09
3.00
3.75
07/06/2018 07:03
2.09
2.98
3.75
07/06/2018 07:03
2.09
3.00
3.75
07/06/2018 07:03
2.26
2.94
3.35
07/06/2018 07:03
2.19
2.96
3.50
07/06/2018 07:04
2.36
2.94
3.15
07/06/2018 07:06
2.36
2.90
3.20
07/06/2018 07:08
2.36
2.90
3.20
07/06/2018 07:09
2.40
2.87
3.20
07/06/2018 07:12
2.44
2.87
3.10
07/06/2018 07:12
2.44
2.85
3.15
07/06/2018 07:12
2.44
2.87
3.10
07/06/2018 07:13
2.44
2.85
3.15
07/06/2018 07:13
2.36
2.84
3.30
07/06/2018 07:14
2.36
2.82
3.30
07/06/2018 07:15
2.42
2.81
3.20
07/06/2018 07:16
2.47
2.81
3.15
07/06/2018 07:17
2.47
2.76
3.20
07/06/2018 07:18
2.38
2.80
3.30
07/06/2018 07:19
2.36
2.76
3.40
07/06/2018 07:21
2.35
2.77
3.40
07/06/2018 07:22
2.35
2.74
3.45
07/06/2018 07:22
2.35
2.73
3.45
07/06/2018 07:23
2.35
2.74
3.45
07/06/2018 07:23
2.35
2.73
3.45
07/06/2018 07:23
2.35
2.74
3.45
07/06/2018 07:23
2.38
2.73
3.40
07/06/2018 07:23
2.38
2.68
3.50
07/06/2018 07:24
2.38
2.73
3.40
07/06/2018 07:24
2.38
2.68
3.50
07/06/2018 07:24
2.38
2.67
3.50
07/06/2018 07:25
2.38
2.65
3.55
07/06/2018 07:26
2.38
2.67
3.50
07/06/2018 07:31
2.35
2.56
3.80
07/06/2018 07:32
2.35
2.55
3.80
07/06/2018 07:33
2.35
2.54
3.85
07/06/2018 07:34
2.35
2.49
3.95
07/06/2018 07:35
2.35
2.44
4.10
07/06/2018 07:36
2.42
2.43
3.90
07/06/2018 07:37
2.42
2.43
3.90
07/06/2018 07:37
2.35
2.44
4.10
07/06/2018 07:37
2.53
2.38
3.80
07/06/2018 07:37
2.56
2.38
3.70
07/06/2018 07:38
2.53
2.38
3.80
07/06/2018 07:38
2.56
2.38
3.70
07/06/2018 07:38
2.59
2.37
3.65
07/06/2018 07:39
2.61
2.35
3.70
07/06/2018 07:39
2.61
2.34
3.70
07/06/2018 07:40
2.61
2.35
3.70
07/06/2018 07:40
2.67
2.27
3.80
07/06/2018 07:43
2.66
2.30
3.70
07/06/2018 07:44
2.67
2.28
3.75
07/06/2018 07:45
2.72
2.23
3.80
07/06/2018 07:46
2.73
2.23
3.75
07/06/2018 07:48
2.79
2.17
3.85
07/06/2018 07:49
2.75
2.19
3.85
07/06/2018 07:55
2.76
2.18
3.85
07/06/2018 07:56
2.83
2.17
3.75
07/06/2018 07:56
2.82
2.18
3.75
07/06/2018 07:57
2.83
2.17
3.75
07/06/2018 07:58
2.84
2.16
3.75
07/06/2018 08:01
2.86
2.14
3.80
07/06/2018 08:01
2.84
2.15
3.80
07/06/2018 08:02
2.82
2.15
3.85
07/06/2018 08:04
2.86
2.11
3.90
07/06/2018 08:06
2.88
2.09
3.90
07/06/2018 08:07
3.00
2.05
3.85
07/06/2018 08:08
2.96
2.08
3.80
07/06/2018 08:08
3.00
2.05
3.85
07/06/2018 08:17
1.31
4.30
12.00
07/06/2018 08:19
1.33
4.10
11.00
07/06/2018 08:20
1.29
4.30
14.00
07/06/2018 08:21
1.30
4.25
13.00
07/06/2018 08:22
1.30
4.25
14.00
07/06/2018 08:25
1.29
4.25
15.00
07/06/2018 08:27
1.26
4.50
17.00
07/06/2018 08:28
1.26
4.55
18.00
07/06/2018 08:29
1.24
4.60
19.00
07/06/2018 08:30
1.24
4.65
20.00
07/06/2018 08:31
1.23
4.70
21.00
07/06/2018 08:33
4.55
1.51
5.10
07/06/2018 08:34
4.80
1.49
5.00
07/06/2018 08:35
4.75
1.49
5.10
07/06/2018 08:35
4.80
1.49
5.00
07/06/2018 08:35
4.75
1.49
5.10
07/06/2018 08:35
4.90
1.47
5.10
07/06/2018 08:36
4.95
1.46
5.20
07/06/2018 08:37
5.10
1.45
5.20
07/06/2018 08:38
5.70
1.36
5.90
07/06/2018 08:39
5.80
1.37
5.60
07/06/2018 08:40
5.90
1.36
5.70
07/06/2018 08:41
5.80
1.36
5.80
07/06/2018 08:42
6.90
1.27
6.80
07/06/2018 08:43
7.20
1.25
7.10
07/06/2018 08:44
7.40
1.24
7.30
07/06/2018 08:46
8.20
1.20
8.10
07/06/2018 08:46
8.50
1.18
8.70
snai
Ngày/giờ cập nhật
04/06/2018 14:43
1.75
3.30
4.75
04/06/2018 16:24
1.75
3.25
4.75
04/06/2018 17:03
1.85
3.20
4.25
04/06/2018 17:32
1.87
3.20
4.25
04/06/2018 18:02
1.95
3.15
4.00
04/06/2018 18:33
2.00
3.10
3.80
04/06/2018 19:31
2.00
3.10
3.85
04/06/2018 22:37
2.00
3.10
3.80
05/06/2018 18:50
2.05
3.05
3.75
05/06/2018 19:26
2.10
3.00
3.70
06/06/2018 02:29
2.10
3.00
3.55
06/06/2018 05:27
2.15
3.05
3.60
06/06/2018 12:13
2.15
3.05
3.55
06/06/2018 12:27
2.15
3.05
3.60
06/06/2018 13:46
2.20
3.05
3.45
06/06/2018 15:33
2.20
3.00
3.45
06/06/2018 21:01
2.25
3.05
3.35
07/06/2018 04:26
2.25
3.05
3.35
07/06/2018 05:23
2.25
3.00
3.30
07/06/2018 05:46
2.30
3.00
3.25
07/06/2018 05:58
2.35
3.00
3.20
07/06/2018 06:13
2.30
3.00
3.25
07/06/2018 06:25
2.25
3.05
3.30
07/06/2018 06:47
2.15
3.05
3.45
willhill
Ngày/giờ cập nhật
04/06/2018 15:09
1.80
3.30
4.75
04/06/2018 16:28
1.85
3.40
4.20
04/06/2018 16:41
1.91
3.40
4.00
04/06/2018 17:41
2.00
3.25
3.80
05/06/2018 18:44
2.15
3.10
3.50
06/06/2018 12:23
2.25
3.10
3.30
07/06/2018 05:12
2.30
3.20
3.10
07/06/2018 05:26
2.37
3.00
3.20
07/06/2018 05:40
2.50
2.90
3.00
07/06/2018 06:07
2.45
2.87
3.10
07/06/2018 06:11
2.40
3.00
3.10
07/06/2018 06:15
2.25
3.10
3.30
07/06/2018 06:38
2.20
3.10
3.40
07/06/2018 06:44
2.05
3.20
3.70
07/06/2018 06:49
2.00
3.25
3.80
188bet
Ngày/giờ cập nhật
04/06/2018 16:12
1.82
3.25
4.10
04/06/2018 16:30
1.86
3.20
3.95
04/06/2018 16:45
1.91
3.20
3.80
04/06/2018 16:45
1.88
3.20
3.80
04/06/2018 16:46
1.88
3.20
3.85
04/06/2018 16:50
1.91
3.20
3.80
04/06/2018 17:12
1.94
3.15
3.70
04/06/2018 17:41
2.04
3.15
3.40
04/06/2018 17:42
2.01
3.15
3.45
04/06/2018 18:22
2.03
3.15
3.40
04/06/2018 22:06
2.05
3.15
3.35
04/06/2018 22:34
2.08
3.20
3.85
04/06/2018 23:59
2.11
3.20
3.75
05/06/2018 13:39
2.12
3.20
3.75
05/06/2018 18:44
2.17
3.20
3.60
06/06/2018 03:12
2.17
3.15
3.60
06/06/2018 03:20
2.17
3.10
3.60
06/06/2018 03:21
2.19
3.10
3.65
06/06/2018 04:29
2.19
3.05
3.70
06/06/2018 10:03
2.21
3.25
3.45
06/06/2018 10:14
2.21
3.15
3.45
06/06/2018 10:19
2.23
3.10
3.60
06/06/2018 12:23
2.25
3.10
3.55
06/06/2018 13:45
2.26
3.10
3.55
06/06/2018 14:13
2.28
3.05
3.50
06/06/2018 14:13
2.26
3.05
3.55
06/06/2018 17:34
2.28
3.05
3.55
07/06/2018 01:18
2.27
3.10
3.45
07/06/2018 04:37
2.24
3.10
3.45
07/06/2018 04:40
2.28
3.10
3.45
07/06/2018 05:14
2.28
3.10
3.40
07/06/2018 05:14
2.28
3.10
3.20
07/06/2018 05:15
2.45
3.10
3.20
07/06/2018 05:15
2.45
3.10
3.15
07/06/2018 05:47
2.44
3.10
3.15
07/06/2018 06:07
2.38
3.10
3.15
07/06/2018 06:08
2.33
3.10
3.35
07/06/2018 06:09
2.30
3.10
3.40
07/06/2018 06:11
2.40
3.10
3.25
07/06/2018 06:15
2.28
3.10
3.45
07/06/2018 06:16
2.20
3.10
3.45
07/06/2018 06:16
2.20
3.10
3.65
07/06/2018 06:18
2.20
3.10
3.55
07/06/2018 06:18
2.20
3.15
3.55
07/06/2018 06:22
2.20
3.10
3.55
07/06/2018 06:22
2.20
3.10
3.65
07/06/2018 06:26
2.23
3.10
3.60
07/06/2018 06:37
2.20
3.10
3.65
07/06/2018 06:40
2.16
3.10
3.75
07/06/2018 06:43
2.10
3.15
3.95
07/06/2018 06:46
2.07
3.15
3.95
07/06/2018 06:46
2.07
3.15
4.00
07/06/2018 06:47
2.05
3.15
4.10
07/06/2018 06:48
2.04
3.15
4.15
07/06/2018 06:51
2.00
3.15
4.30
07/06/2018 06:52
2.00
3.15
4.25
07/06/2018 07:00
1.99
3.00
4.10
07/06/2018 07:02
1.99
3.00
3.80
07/06/2018 07:02
1.99
3.00
3.60
07/06/2018 07:02
2.19
3.00
3.60
07/06/2018 07:02
2.19
3.00
3.45
07/06/2018 07:03
2.28
3.00
3.25
07/06/2018 07:05
2.35
3.00
3.10
07/06/2018 07:09
2.36
3.00
3.10
07/06/2018 07:09
2.38
3.00
3.05
07/06/2018 07:11
2.42
3.00
3.00
07/06/2018 07:15
2.38
3.00
3.00
07/06/2018 07:15
2.35
3.00
3.00
07/06/2018 07:15
2.35
2.95
3.15
07/06/2018 07:18
2.33
2.90
3.25
07/06/2018 07:19
2.29
2.90
3.35
07/06/2018 07:20
2.25
2.90
3.35
07/06/2018 07:20
2.25
2.90
3.40
07/06/2018 07:21
2.28
2.90
3.35
07/06/2018 07:23
2.31
2.85
3.35
07/06/2018 07:24
2.31
2.80
3.45
07/06/2018 07:31
2.29
2.70
3.60
07/06/2018 07:33
2.29
2.60
3.85
07/06/2018 07:34
2.31
2.60
3.80
07/06/2018 07:37
2.51
2.60
3.40
07/06/2018 07:37
2.51
2.55
3.45
07/06/2018 07:38
2.56
2.50
3.45
07/06/2018 07:40
2.61
2.50
3.35
07/06/2018 07:45
2.66
2.40
3.45
07/06/2018 07:46
2.69
2.40
3.40
07/06/2018 07:46
2.69
2.35
3.55
07/06/2018 07:48
2.69
2.30
3.65
07/06/2018 08:06
2.75
2.20
3.80
07/06/2018 08:07
2.78
2.20
3.75
07/06/2018 08:07
2.81
2.15
3.85
07/06/2018 08:08
2.92
2.15
3.85
07/06/2018 08:18
1.30
4.35
12.50
07/06/2018 08:22
1.29
4.35
13.50
07/06/2018 08:23
1.28
4.40
14.00
07/06/2018 08:25
1.26
4.50
15.50
07/06/2018 08:26
1.25
4.55
16.00
07/06/2018 08:28
1.23
4.75
17.50
07/06/2018 08:32
1.21
4.95
19.50
07/06/2018 08:33
4.60
1.53
4.80
07/06/2018 08:36
5.00
1.45
5.20
07/06/2018 08:37
5.20
1.42
5.40
07/06/2018 08:38
5.70
1.37
5.70
07/06/2018 08:39
6.00
1.34
6.00
07/06/2018 08:40
6.10
1.32
6.20
07/06/2018 08:41
6.70
1.27
6.80
07/06/2018 08:43
7.20
1.24
7.30
07/06/2018 08:43
7.50
1.22
7.60
07/06/2018 08:45
9.10
1.16
9.10
07/06/2018 08:47
11.00
1.11
11.50
07/06/2018 08:48
13.50
1.07
13.50
manbetx
Ngày/giờ cập nhật
04/06/2018 16:12
1.82
3.25
4.10
04/06/2018 16:31
1.86
3.20
3.95
04/06/2018 16:45
1.88
3.20
3.80
04/06/2018 16:46
1.88
3.20
3.85
04/06/2018 16:58
1.91
3.20
3.80
04/06/2018 17:12
1.94
3.15
3.70
04/06/2018 17:41
2.04
3.15
3.40
04/06/2018 17:42
2.01
3.15
3.45
04/06/2018 18:22
2.03
3.15
3.40
04/06/2018 22:06
2.05
3.15
3.35
04/06/2018 22:34
2.08
3.20
3.85
04/06/2018 23:59
2.11
3.20
3.75
05/06/2018 13:40
2.12
3.20
3.75
05/06/2018 18:44
2.17
3.20
3.60
06/06/2018 03:13
2.17
3.15
3.60
06/06/2018 03:20
2.17
3.10
3.60
06/06/2018 03:21
2.19
3.10
3.65
06/06/2018 04:29
2.19
3.05
3.70
06/06/2018 10:03
2.21
3.25
3.45
06/06/2018 10:14
2.21
3.15
3.45
06/06/2018 10:18
2.23
3.10
3.60
06/06/2018 12:23
2.25
3.10
3.55
06/06/2018 13:45
2.26
3.10
3.55
06/06/2018 14:13
2.26
3.05
3.55
06/06/2018 17:34
2.28
3.05
3.55
07/06/2018 01:18
2.27
3.10
3.45
07/06/2018 04:38
2.24
3.10
3.45
07/06/2018 04:40
2.28
3.10
3.45
07/06/2018 05:14
2.28
3.10
3.40
07/06/2018 05:14
2.28
3.10
3.20
07/06/2018 05:15
2.45
3.10
3.20
07/06/2018 05:15
2.45
3.10
3.15
07/06/2018 05:47
2.44
3.10
3.15
07/06/2018 06:08
2.33
3.10
3.35
07/06/2018 06:09
2.30
3.10
3.40
07/06/2018 06:11
2.40
3.10
3.25
07/06/2018 06:15
2.28
3.10
3.45
07/06/2018 06:16
2.20
3.10
3.45
07/06/2018 06:16
2.20
3.10
3.65
07/06/2018 06:18
2.20
3.15
3.55
07/06/2018 06:22
2.20
3.10
3.55
07/06/2018 06:23
2.20
3.10
3.65
07/06/2018 06:25
2.23
3.10
3.60
07/06/2018 06:38
2.20
3.10
3.65
07/06/2018 06:40
2.16
3.10
3.75
07/06/2018 06:43
2.10
3.15
3.95
07/06/2018 06:46
2.07
3.15
4.00
07/06/2018 06:48
2.05
3.15
4.10
07/06/2018 06:48
2.04
3.15
4.15
07/06/2018 06:51
2.03
3.15
4.15
07/06/2018 06:51
2.00
3.15
4.30
07/06/2018 06:52
2.00
3.15
4.25
07/06/2018 07:01
1.99
3.00
4.10
07/06/2018 07:02
1.99
3.00
3.80
07/06/2018 07:02
1.99
3.00
3.60
07/06/2018 07:02
2.19
3.00
3.45
07/06/2018 07:03
2.28
3.00
3.25
07/06/2018 07:05
2.35
3.00
3.10
07/06/2018 07:09
2.36
3.00
3.10
07/06/2018 07:09
2.38
3.00
3.05
07/06/2018 07:11
2.42
3.00
3.00
07/06/2018 07:15
2.35
2.95
3.15
07/06/2018 07:18
2.33
2.90
3.25
07/06/2018 07:19
2.29
2.90
3.35
07/06/2018 07:20
2.25
2.90
3.35
07/06/2018 07:20
2.25
2.90
3.40
07/06/2018 07:23
2.31
2.85
3.35
07/06/2018 07:24
2.31
2.80
3.45
07/06/2018 07:31
2.29
2.70
3.60
07/06/2018 07:33
2.29
2.60
3.85
07/06/2018 07:34
2.31
2.60
3.80
07/06/2018 07:37
2.51
2.60
3.40
07/06/2018 07:37
2.51
2.55
3.45
07/06/2018 07:38
2.56
2.50
3.45
07/06/2018 07:40
2.61
2.50
3.35
07/06/2018 07:45
2.66
2.40
3.45
07/06/2018 07:46
2.69
2.40
3.40
07/06/2018 07:47
2.69
2.35
3.55
07/06/2018 07:48
2.69
2.30
3.55
07/06/2018 07:48
2.69
2.30
3.65
07/06/2018 08:06
2.75
2.20
3.65
07/06/2018 08:06
2.75
2.20
3.80
07/06/2018 08:07
2.78
2.20
3.75
07/06/2018 08:08
2.81
2.15
3.85
07/06/2018 08:08
2.92
2.15
3.85
07/06/2018 08:18
1.30
4.35
12.50
07/06/2018 08:22
1.29
4.35
13.50
07/06/2018 08:23
1.28
4.40
14.00
07/06/2018 08:25
1.26
4.50
15.50
07/06/2018 08:26
1.25
4.55
16.00
07/06/2018 08:28
1.23
4.75
17.50
07/06/2018 08:32
1.21
4.95
19.50
07/06/2018 08:33
4.60
1.53
4.80
07/06/2018 08:36
5.00
1.45
5.20
07/06/2018 08:37
5.20
1.42
5.40
07/06/2018 08:38
5.70
1.37
5.70
07/06/2018 08:39
6.00
1.34
6.00
07/06/2018 08:40
6.10
1.32
6.20
07/06/2018 08:42
6.70
1.27
6.80
07/06/2018 08:43
7.20
1.24
7.30
07/06/2018 08:43
7.50
1.22
7.60
07/06/2018 08:45
9.10
1.16
9.10
07/06/2018 08:47
11.00
1.11
11.50
07/06/2018 08:48
13.50
1.07
13.50
crown
Ngày/giờ cập nhật
04/06/2018 16:15
1.82
3.25
4.10
04/06/2018 16:38
1.86
3.20
3.95
04/06/2018 16:51
1.88
3.20
3.85
04/06/2018 16:56
1.91
3.20
3.80
04/06/2018 16:58
1.88
3.20
3.85
04/06/2018 16:59
1.91
3.20
3.80
04/06/2018 17:18
1.94
3.15
3.70
04/06/2018 17:47
2.01
3.15
3.45
04/06/2018 18:27
2.03
3.15
3.40
04/06/2018 22:10
2.05
3.15
3.35
04/06/2018 22:37
2.08
3.20
3.85
04/06/2018 22:43
2.05
3.15
3.35
04/06/2018 22:44
2.08
3.20
3.85
05/06/2018 00:03
2.11
3.20
3.75
05/06/2018 13:47
2.12
3.20
3.75
05/06/2018 18:48
2.17
3.20
3.60
06/06/2018 03:26
2.19
3.10
3.65
06/06/2018 03:29
2.17
3.20
3.60
06/06/2018 03:30
2.19
3.10
3.65
06/06/2018 04:35
2.19
3.05
3.70
06/06/2018 04:36
2.19
3.10
3.65
06/06/2018 04:37
2.19
3.05
3.70
06/06/2018 10:07
2.21
3.25
3.45
06/06/2018 10:09
2.19
3.05
3.70
06/06/2018 10:10
2.21
3.25
3.45
06/06/2018 10:16
2.21
3.15
3.45
06/06/2018 10:19
2.21
3.25
3.45
06/06/2018 10:21
2.21
3.15
3.45
06/06/2018 10:26
2.23
3.10
3.60
06/06/2018 12:24
2.25
3.10
3.55
06/06/2018 13:45
2.26
3.10
3.55
06/06/2018 14:14
2.26
3.05
3.55
06/06/2018 17:35
2.28
3.05
3.55
07/06/2018 05:14
2.28
3.10
3.40
07/06/2018 05:14
2.28
3.10
3.20
07/06/2018 05:15
2.45
3.10
3.20
07/06/2018 05:16
2.45
3.10
3.15
07/06/2018 05:47
2.44
3.10
3.15
07/06/2018 06:08
2.33
3.10
3.35
07/06/2018 06:09
2.30
3.10
3.40
07/06/2018 06:11
2.40
3.10
3.25
07/06/2018 06:16
2.28
3.10
3.45
07/06/2018 06:16
2.20
3.10
3.45
07/06/2018 06:17
2.20
3.10
3.65
07/06/2018 06:18
2.20
3.15
3.55
07/06/2018 06:22
2.20
3.10
3.55
07/06/2018 06:23
2.20
3.10
3.65
07/06/2018 06:26
2.23
3.10
3.60
07/06/2018 06:38
2.20
3.10
3.65
07/06/2018 06:40
2.16
3.10
3.75
07/06/2018 06:42
2.15
3.10
3.80
07/06/2018 06:43
2.10
3.15
3.95
07/06/2018 06:46
2.07
3.15
4.00
07/06/2018 06:48
2.05
3.15
4.10
07/06/2018 06:48
2.04
3.15
4.15
07/06/2018 06:51
2.00
3.15
4.30
07/06/2018 06:51
2.03
3.15
4.15
07/06/2018 06:51
2.00
3.15
4.30
07/06/2018 06:53
2.00
3.15
4.25
07/06/2018 07:00
1.99
3.00
4.10
07/06/2018 07:02
1.99
3.00
3.80
07/06/2018 07:02
1.99
3.00
3.60
07/06/2018 07:02
2.19
3.00
3.45
07/06/2018 07:03
2.28
3.00
3.25
07/06/2018 07:05
2.35
3.00
3.10
07/06/2018 07:09
2.36
3.00
3.10
07/06/2018 07:10
2.38
3.00
3.05
07/06/2018 07:11
2.42
3.00
3.00
07/06/2018 07:15
2.38
3.00
3.00
07/06/2018 07:15
2.35
2.95
3.15
07/06/2018 07:18
2.33
2.90
3.25
07/06/2018 07:19
2.29
2.90
3.35
07/06/2018 07:20
2.25
2.90
3.40
07/06/2018 07:23
2.31
2.85
3.35
07/06/2018 07:24
2.31
2.80
3.45
07/06/2018 07:31
2.29
2.70
3.60
07/06/2018 07:33
2.29
2.60
3.85
07/06/2018 07:34
2.31
2.60
3.80
07/06/2018 07:37
2.51
2.60
3.40
07/06/2018 07:37
2.51
2.55
3.45
07/06/2018 07:38
2.56
2.50
3.45
07/06/2018 07:40
2.61
2.50
3.35
07/06/2018 07:45
2.66
2.40
3.45
07/06/2018 07:46
2.69
2.40
3.40
07/06/2018 07:47
2.69
2.35
3.55
07/06/2018 07:48
2.69
2.30
3.65
07/06/2018 08:06
2.75
2.20
3.80
07/06/2018 08:07
2.78
2.20
3.75
07/06/2018 08:08
2.81
2.15
3.85
07/06/2018 08:08
2.92
2.15
3.85
07/06/2018 08:17
1.31
4.30
12.00
07/06/2018 08:18
1.30
4.35
12.50
07/06/2018 08:22
1.29
4.35
13.50
07/06/2018 08:23
1.28
4.40
14.00
07/06/2018 08:25
1.26
4.50
15.50
07/06/2018 08:26
1.25
4.55
16.00
07/06/2018 08:29
1.23
4.75
17.50
07/06/2018 08:32
1.21
4.95
19.50
07/06/2018 08:33
4.60
1.53
4.80
07/06/2018 08:36
5.00
1.45
5.20
07/06/2018 08:37
5.20
1.42
5.40
07/06/2018 08:38
5.70
1.37
5.70
07/06/2018 08:39
6.00
1.34
6.00
07/06/2018 08:40
6.10
1.32
6.20
07/06/2018 08:42
6.70
1.27
6.80
07/06/2018 08:43
7.20
1.24
7.30
07/06/2018 08:43
7.50
1.22
7.60
07/06/2018 08:45
9.10
1.16
9.10
07/06/2018 08:47
11.00
1.11
11.50
07/06/2018 08:48
13.50
1.07
13.50
wewbet
Ngày/giờ cập nhật
04/06/2018 16:16
1.82
3.25
4.10
04/06/2018 16:32
1.86
3.20
3.95
04/06/2018 16:34
1.82
3.25
4.10
04/06/2018 16:35
1.86
3.20
3.95
04/06/2018 16:36
1.82
3.25
4.10
04/06/2018 16:38
1.86
3.20
3.95
04/06/2018 16:50
1.88
3.20
3.85
04/06/2018 16:51
1.86
3.20
3.95
04/06/2018 16:52
1.88
3.20
3.85
04/06/2018 16:54
1.91
3.20
3.80
04/06/2018 16:56
1.88
3.20
3.85
04/06/2018 16:58
1.91
3.20
3.80
04/06/2018 17:17
1.94
3.15
3.70
04/06/2018 17:42
2.01
3.15
3.45
04/06/2018 17:43
1.94
3.15
3.70
04/06/2018 17:45
2.01
3.15
3.45
04/06/2018 17:47
1.94
3.15
3.70
04/06/2018 17:48
2.01
3.15
3.45
04/06/2018 18:25
2.03
3.15
3.40
04/06/2018 22:39
2.08
3.20
3.85
04/06/2018 22:40
2.05
3.15
3.35
04/06/2018 22:41
2.08
3.20
3.85
04/06/2018 22:43
2.05
3.15
3.35
04/06/2018 22:43
2.08
3.20
3.85
05/06/2018 00:02
2.11
3.20
3.75
05/06/2018 00:02
2.08
3.20
3.85
05/06/2018 00:03
2.11
3.20
3.75
05/06/2018 00:04
2.08
3.20
3.85
05/06/2018 00:05
2.11
3.20
3.75
05/06/2018 13:44
2.12
3.20
3.75
05/06/2018 13:45
2.11
3.20
3.75
05/06/2018 13:46
2.12
3.20
3.75
05/06/2018 13:47
2.11
3.20
3.75
05/06/2018 13:47
2.12
3.20
3.75
05/06/2018 18:47
2.17
3.20
3.60
05/06/2018 18:47
2.12
3.20
3.75
05/06/2018 18:49
2.17
3.20
3.60
06/06/2018 03:25
2.19
3.10
3.65
06/06/2018 03:26
2.17
3.20
3.60
06/06/2018 03:27
2.19
3.10
3.65
06/06/2018 04:33
2.19
3.05
3.70
06/06/2018 04:33
2.19
3.10
3.65
06/06/2018 04:35
2.19
3.05
3.70
06/06/2018 10:08
2.21
3.25
3.45
06/06/2018 10:20
2.21
3.15
3.45
06/06/2018 10:24
2.23
3.10
3.60
06/06/2018 12:24
2.25
3.10
3.55
06/06/2018 13:46
2.26
3.10
3.55
06/06/2018 14:14
2.28
3.05
3.50
06/06/2018 14:14
2.26
3.05
3.55
06/06/2018 17:35
2.28
3.05
3.55
07/06/2018 05:14
2.28
3.10
3.40
07/06/2018 05:14
2.28
3.10
3.20
07/06/2018 05:15
2.45
3.10
3.20
07/06/2018 05:16
2.45
3.10
3.15
07/06/2018 05:47
2.44
3.10
3.15
07/06/2018 06:07
2.38
3.10
3.15
07/06/2018 06:09
2.33
3.10
3.35
07/06/2018 06:09
2.30
3.10
3.40
07/06/2018 06:11
2.40
3.10
3.25
07/06/2018 06:16
2.28
3.10
3.45
07/06/2018 06:16
2.20
3.10
3.45
07/06/2018 06:17
2.20
3.10
3.65
07/06/2018 06:18
2.20
3.15
3.55
07/06/2018 06:23
2.20
3.10
3.55
07/06/2018 06:23
2.20
3.10
3.65
07/06/2018 06:26
2.23
3.10
3.60
07/06/2018 06:38
2.20
3.10
3.65
07/06/2018 06:40
2.16
3.10
3.75
07/06/2018 06:40
2.20
3.10
3.65
07/06/2018 06:40
2.16
3.10
3.75
07/06/2018 06:42
2.15
3.10
3.80
07/06/2018 06:43
2.10
3.15
3.95
07/06/2018 06:46
2.07
3.15
4.00
07/06/2018 06:48
2.05
3.15
4.10
07/06/2018 06:48
2.04
3.15
4.15
07/06/2018 06:51
2.00
3.15
4.30
07/06/2018 06:52
2.00
3.15
4.25
07/06/2018 07:00
1.99
3.00
4.10
07/06/2018 07:02
1.99
3.00
3.80
07/06/2018 07:02
1.99
3.00
3.60
07/06/2018 07:02
2.19
3.00
3.45
07/06/2018 07:03
2.28
3.00
3.25
07/06/2018 07:05
2.35
3.00
3.10
07/06/2018 07:09
2.36
3.00
3.10
07/06/2018 07:10
2.38
3.00
3.05
07/06/2018 07:11
2.42
3.00
3.00
07/06/2018 07:15
2.35
2.95
3.15
07/06/2018 07:18
2.33
2.90
3.25
07/06/2018 07:19
2.29
2.90
3.35
07/06/2018 07:20
2.25
2.90
3.40
07/06/2018 07:23
2.31
2.85
3.35
07/06/2018 07:24
2.31
2.80
3.45
07/06/2018 07:31
2.29
2.70
3.60
07/06/2018 07:33
2.29
2.60
3.85
07/06/2018 07:35
2.31
2.60
3.80
07/06/2018 07:37
2.51
2.60
3.40
07/06/2018 07:37
2.51
2.55
3.45
07/06/2018 07:39
2.56
2.50
3.45
07/06/2018 07:40
2.61
2.50
3.35
07/06/2018 07:45
2.66
2.40
3.45
07/06/2018 07:46
2.69
2.40
3.40
07/06/2018 07:47
2.69
2.35
3.55
07/06/2018 07:48
2.69
2.30
3.65
07/06/2018 08:06
2.75
2.20
3.65
07/06/2018 08:06
2.75
2.20
3.80
07/06/2018 08:07
2.78
2.20
3.75
07/06/2018 08:08
2.81
2.15
3.85
07/06/2018 08:08
2.92
2.15
3.85
07/06/2018 08:17
1.31
4.30
12.00
07/06/2018 08:18
1.30
4.35
12.50
07/06/2018 08:22
1.29
4.35
13.50
07/06/2018 08:23
1.28
4.40
14.00
07/06/2018 08:25
1.26
4.50
15.50
07/06/2018 08:26
1.25
4.55
16.00
07/06/2018 08:29
1.23
4.75
17.50
07/06/2018 08:32
1.21
4.95
19.50
07/06/2018 08:34
4.60
1.53
4.80
07/06/2018 08:36
5.00
1.45
5.20
07/06/2018 08:37
5.20
1.42
5.40
07/06/2018 08:38
5.70
1.37
5.70
07/06/2018 08:40
6.00
1.34
6.00
07/06/2018 08:40
6.10
1.32
6.20
07/06/2018 08:42
6.70
1.27
6.80
07/06/2018 08:43
7.20
1.24
7.30
07/06/2018 08:43
7.50
1.22
7.60
07/06/2018 08:45
9.10
1.16
9.10
ladbrokes
Ngày/giờ cập nhật
04/06/2018 19:18
2.05
3.10
3.70
04/06/2018 22:19
2.05
3.00
3.60
05/06/2018 00:21
2.05
3.00
3.60
05/06/2018 17:29
2.05
3.10
3.70
05/06/2018 18:46
2.05
3.00
3.70
05/06/2018 22:02
2.10
3.00
3.50
06/06/2018 01:09
2.15
3.00
3.50
06/06/2018 02:42
2.15
3.00
3.40
06/06/2018 04:26
2.15
3.00
3.50
06/06/2018 11:09
2.15
3.00
3.40
06/06/2018 12:30
2.20
3.00
3.40
06/06/2018 12:50
2.20
3.00
3.30
06/06/2018 13:33
2.20
3.00
3.40
06/06/2018 13:40
2.20
3.00
3.30
06/06/2018 14:21
2.20
3.00
3.40
06/06/2018 14:27
2.20
3.00
3.30
06/06/2018 14:36
2.20
3.00
3.40
06/06/2018 15:11
2.20
3.00
3.30
06/06/2018 16:47
2.20
3.00
3.30
07/06/2018 04:05
2.25
3.00
3.30
07/06/2018 04:35
2.25
3.00
3.25
07/06/2018 05:13
2.25
3.00
3.20
07/06/2018 05:19
2.38
3.00
3.00
07/06/2018 05:41
2.40
3.00
3.00
07/06/2018 05:49
2.40
2.90
3.00
07/06/2018 05:55
2.45
2.90
2.90
07/06/2018 06:00
2.45
2.90
3.00
07/06/2018 06:04
2.45
2.90
2.90
07/06/2018 06:11
2.30
3.00
3.20
07/06/2018 06:14
2.35
2.90
3.10
07/06/2018 06:20
2.20
3.00
3.40
07/06/2018 06:39
2.15
3.00
3.50
07/06/2018 06:44
2.10
3.00
3.60
07/06/2018 06:50
2.00
3.00
3.80
07/06/2018 06:56
1.95
3.00
4.00
macauslot
Ngày/giờ cập nhật
06/06/2018 05:24
2.05
3.05
3.45
06/06/2018 14:20
2.12
3.00
3.35
07/06/2018 05:16
2.20
2.90
3.30
07/06/2018 06:17
2.15
2.90
3.42
07/06/2018 06:44
2.05
3.10
3.42
07/06/2018 06:50
1.95
3.30
3.50
easybet
Ngày/giờ cập nhật
07/06/2018 04:39
2.24
3.10
3.00
07/06/2018 04:41
2.28
3.10
3.00
07/06/2018 05:17
2.45
3.10
2.70
07/06/2018 06:09
2.30
3.10
2.90
07/06/2018 06:12
2.40
3.10
2.80
07/06/2018 06:16
2.28
3.10
3.00
07/06/2018 06:17
2.20
3.10
3.10
07/06/2018 06:19
2.20
3.20
3.00
07/06/2018 06:24
2.20
3.10
3.10
07/06/2018 06:44
2.10
3.20
3.20
07/06/2018 06:49
2.04
3.10
3.40