Bong da

Kết quả bóng đá Algieria

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
13/02/2019 22:59 Vòng (KT) [7]Es Setif 1 - 0 1 - 0 Om Medea[11]
 • Diễn biến Es Setif vs Om Medea
 • Đội hình Es Setif vs Om Medea
 • Video Es Setif vs Om Medea
 • Tip Es Setif vs Om Medea
13/02/2019 21:00 Vòng (KT) [12]As Ain Mlila 0 - 0 0 - 0 Usm Alger[1]
 • Diễn biến As Ain Mlila vs Usm Alger
 • Đội hình As Ain Mlila vs Usm Alger
 • Video As Ain Mlila vs Usm Alger
 • Tip As Ain Mlila vs Usm Alger
13/02/2019 21:00 Vòng (KT) [14]Cr Belouizdad 2 - 1 1 - 1 Js Kabylie[2]
 • Diễn biến Cr Belouizdad vs Js Kabylie
 • Đội hình Cr Belouizdad vs Js Kabylie
 • Video Cr Belouizdad vs Js Kabylie
 • Tip Cr Belouizdad vs Js Kabylie
12/02/2019 23:45 Vòng (KT) [5]Paradou Ac 1 - 0 1 - 0 Cs Constantine[3]
 • Diễn biến Paradou Ac vs Cs Constantine
 • Đội hình Paradou Ac vs Cs Constantine
 • Video Paradou Ac vs Cs Constantine
 • Tip Paradou Ac vs Cs Constantine
12/02/2019 22:59 Vòng (KT) [13]Mo Bejaia 0 - 0 0 - 0 Ca Bordj Bou Arreridj[10]
 • Diễn biến Mo Bejaia vs Ca Bordj Bou Arreridj
 • Đội hình Mo Bejaia vs Ca Bordj Bou Arreridj
 • Video Mo Bejaia vs Ca Bordj Bou Arreridj
 • Tip Mo Bejaia vs Ca Bordj Bou Arreridj
10/02/2019 00:00 Vòng (KT) [1]Usm Alger 1 - 0 1 - 0 Usm Bel Abbes[14]
 • Diễn biến Usm Alger vs Usm Bel Abbes
 • Đội hình Usm Alger vs Usm Bel Abbes
 • Video Usm Alger vs Usm Bel Abbes
 • Tip Usm Alger vs Usm Bel Abbes
09/02/2019 23:45 Vòng (KT) [15]Drb Tadjenant 2 - 0 2 - 0 Es Setif[6]
 • Diễn biến Drb Tadjenant vs Es Setif
 • Đội hình Drb Tadjenant vs Es Setif
 • Video Drb Tadjenant vs Es Setif
 • Tip Drb Tadjenant vs Es Setif
09/02/2019 23:45 Vòng (KT) [2]Js Kabylie 1 - 1 0 - 1 Mc Alger[5]
 • Diễn biến Js Kabylie vs Mc Alger
 • Đội hình Js Kabylie vs Mc Alger
 • Video Js Kabylie vs Mc Alger
 • Tip Js Kabylie vs Mc Alger
09/02/2019 21:00 Vòng (KT) [10]Om Medea 0 - 1 0 - 1 Cr Belouizdad[16]
 • Diễn biến Om Medea vs Cr Belouizdad
 • Đội hình Om Medea vs Cr Belouizdad
 • Video Om Medea vs Cr Belouizdad
 • Tip Om Medea vs Cr Belouizdad
08/02/2019 22:59 Vòng (KT) [3]Cs Constantine 0 - 0 0 - 0 As Ain Mlila[11]
 • Diễn biến Cs Constantine vs As Ain Mlila
 • Đội hình Cs Constantine vs As Ain Mlila
 • Video Cs Constantine vs As Ain Mlila
 • Tip Cs Constantine vs As Ain Mlila
08/02/2019 22:00 Vòng (KT) [9]Mc Oran 0 - 2 0 - 0 Paradou Ac[5]
 • Diễn biến Mc Oran vs Paradou Ac
 • Đội hình Mc Oran vs Paradou Ac
 • Video Mc Oran vs Paradou Ac
 • Tip Mc Oran vs Paradou Ac
08/02/2019 00:00 Vòng (KT) [8]Js Saoura 1 - 0 0 - 0 Na Hussein Dey[7]
 • Diễn biến Js Saoura vs Na Hussein Dey
 • Đội hình Js Saoura vs Na Hussein Dey
 • Video Js Saoura vs Na Hussein Dey
 • Tip Js Saoura vs Na Hussein Dey
06/02/2019 00:00 Vòng (KT) Mc Alger 2 - 1 1 - 0 Om Medea
 • Diễn biến Mc Alger vs Om Medea
 • Đội hình Mc Alger vs Om Medea
 • Video Mc Alger vs Om Medea
 • Tip Mc Alger vs Om Medea
05/02/2019 22:59 Vòng (KT) Mo Bejaia 0 - 0 0 - 0 Usm Alger
 • Diễn biến Mo Bejaia vs Usm Alger
 • Đội hình Mo Bejaia vs Usm Alger
 • Video Mo Bejaia vs Usm Alger
 • Tip Mo Bejaia vs Usm Alger
05/02/2019 22:59 Vòng (KT) Ca Bordj Bou Arreridj 1 - 0 1 - 0 Drb Tadjenant
 • Diễn biến Ca Bordj Bou Arreridj vs Drb Tadjenant
 • Đội hình Ca Bordj Bou Arreridj vs Drb Tadjenant
 • Video Ca Bordj Bou Arreridj vs Drb Tadjenant
 • Tip Ca Bordj Bou Arreridj vs Drb Tadjenant
05/02/2019 21:00 Vòng (KT) Cr Belouizdad 1 - 0 1 - 0 Es Setif
 • Diễn biến Cr Belouizdad vs Es Setif
 • Đội hình Cr Belouizdad vs Es Setif
 • Video Cr Belouizdad vs Es Setif
 • Tip Cr Belouizdad vs Es Setif
04/02/2019 23:45 Vòng (KT) Paradou Ac 2 - 0 0 - 0 Js Kabylie
 • Diễn biến Paradou Ac vs Js Kabylie
 • Đội hình Paradou Ac vs Js Kabylie
 • Video Paradou Ac vs Js Kabylie
 • Tip Paradou Ac vs Js Kabylie
04/02/2019 22:00 Vòng (KT) Usm Bel Abbes 0 - 4 0 - 2 Cs Constantine
 • Diễn biến Usm Bel Abbes vs Cs Constantine
 • Đội hình Usm Bel Abbes vs Cs Constantine
 • Video Usm Bel Abbes vs Cs Constantine
 • Tip Usm Bel Abbes vs Cs Constantine
04/02/2019 21:00 Vòng (KT) As Ain Mlila 0 - 0 0 - 0 Mc Oran
 • Diễn biến As Ain Mlila vs Mc Oran
 • Đội hình As Ain Mlila vs Mc Oran
 • Video As Ain Mlila vs Mc Oran
 • Tip As Ain Mlila vs Mc Oran
31/01/2019 21:00 Vòng (KT) [8]Na Hussein Dey 0 - 0 0 - 0 Drb Tadjenant[15]
 • Diễn biến Na Hussein Dey vs Drb Tadjenant
 • Đội hình Na Hussein Dey vs Drb Tadjenant
 • Video Na Hussein Dey vs Drb Tadjenant
 • Tip Na Hussein Dey vs Drb Tadjenant
30/01/2019 22:00 Vòng (KT) [8]Es Setif 4 - 0 2 - 0 As Ain Mlila[11]
 • Diễn biến Es Setif vs As Ain Mlila
 • Đội hình Es Setif vs As Ain Mlila
 • Video Es Setif vs As Ain Mlila
 • Tip Es Setif vs As Ain Mlila
27/01/2019 22:59 Vòng (KT) [4]Cs Constantine 1 - 0 1 - 0 Mo Bejaia[13]
 • Diễn biến Cs Constantine vs Mo Bejaia
 • Đội hình Cs Constantine vs Mo Bejaia
 • Video Cs Constantine vs Mo Bejaia
 • Tip Cs Constantine vs Mo Bejaia
27/01/2019 21:00 Vòng (KT) [8]Na Hussein Dey 1 - 0 0 - 0 Ca Bordj Bou Arreridj[11]
 • Diễn biến Na Hussein Dey vs Ca Bordj Bou Arreridj
 • Đội hình Na Hussein Dey vs Ca Bordj Bou Arreridj
 • Video Na Hussein Dey vs Ca Bordj Bou Arreridj
 • Tip Na Hussein Dey vs Ca Bordj Bou Arreridj
26/01/2019 22:00 Vòng  Hoãn [6]Es Setif ?-? ?-? Mc Alger[3]
 • Diễn biến Es Setif vs Mc Alger
 • Đội hình Es Setif vs Mc Alger
 • Video Es Setif vs Mc Alger
 • Tip Es Setif vs Mc Alger
26/01/2019 22:00 Vòng (KT) [1]Usm Alger 2 - 0 2 - 0 Js Saoura[7]
 • Diễn biến Usm Alger vs Js Saoura
 • Đội hình Usm Alger vs Js Saoura
 • Video Usm Alger vs Js Saoura
 • Tip Usm Alger vs Js Saoura
26/01/2019 21:00 Vòng (KT) [9]Om Medea 0 - 1 0 - 0 Paradou Ac[5]
 • Diễn biến Om Medea vs Paradou Ac
 • Đội hình Om Medea vs Paradou Ac
 • Video Om Medea vs Paradou Ac
 • Tip Om Medea vs Paradou Ac
25/01/2019 23:45 Vòng  Hoãn [15]Drb Tadjenant ?-? ?-? Cr Belouizdad[16]
 • Diễn biến Drb Tadjenant vs Cr Belouizdad
 • Đội hình Drb Tadjenant vs Cr Belouizdad
 • Video Drb Tadjenant vs Cr Belouizdad
 • Tip Drb Tadjenant vs Cr Belouizdad
25/01/2019 23:45 Vòng (KT) [2]Js Kabylie 1 - 1 0 - 0 As Ain Mlila[12]
 • Diễn biến Js Kabylie vs As Ain Mlila
 • Đội hình Js Kabylie vs As Ain Mlila
 • Video Js Kabylie vs As Ain Mlila
 • Tip Js Kabylie vs As Ain Mlila
25/01/2019 22:00 Vòng (KT) [10]Mc Oran 2 - 2 1 - 1 Usm Bel Abbes[14]
 • Diễn biến Mc Oran vs Usm Bel Abbes
 • Đội hình Mc Oran vs Usm Bel Abbes
 • Video Mc Oran vs Usm Bel Abbes
 • Tip Mc Oran vs Usm Bel Abbes
22/01/2019 23:45 Vòng (KT) [10]Mc Oran 1 - 1 1 - 1 Js Saoura[7]
 • Diễn biến Mc Oran vs Js Saoura
 • Đội hình Mc Oran vs Js Saoura
 • Video Mc Oran vs Js Saoura
 • Tip Mc Oran vs Js Saoura
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 14/02/2019 07:34
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

Loading...

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->