Bong da

Kết quả bóng đá Algieria

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
01/12/2018 03:00 Vòng [14]Usm Bel Abbes ?-? ?-? As Ain Mlila[12]
 • Diễn biến Usm Bel Abbes vs As Ain Mlila
 • Đội hình Usm Bel Abbes vs As Ain Mlila
 • Video Usm Bel Abbes vs As Ain Mlila
 • Tip Usm Bel Abbes vs As Ain Mlila
30/11/2018 00:00 Vòng [3]Js Saoura ?-? ?-? Js Kabylie[2]
 • Diễn biến Js Saoura vs Js Kabylie
 • Đội hình Js Saoura vs Js Kabylie
 • Video Js Saoura vs Js Kabylie
 • Tip Js Saoura vs Js Kabylie
29/11/2018 23:45 Vòng [1]Usm Alger ?-? ?-? Mc Oran[9]
 • Diễn biến Usm Alger vs Mc Oran
 • Đội hình Usm Alger vs Mc Oran
 • Video Usm Alger vs Mc Oran
 • Tip Usm Alger vs Mc Oran
29/11/2018 23:45 Vòng Drb Tadjenant ?-? ?-? Es Setif
 • Diễn biến Drb Tadjenant vs Es Setif
 • Đội hình Drb Tadjenant vs Es Setif
 • Video Drb Tadjenant vs Es Setif
 • Tip Drb Tadjenant vs Es Setif
29/11/2018 23:45 Vòng (KT) [1]Usm Alger 0 - 1 0 - 1 Es Setif[5]
 • Diễn biến Usm Alger vs Es Setif
 • Đội hình Usm Alger vs Es Setif
 • Video Usm Alger vs Es Setif
 • Tip Usm Alger vs Es Setif
29/11/2018 03:00 Vòng [8]Cs Constantine ?-? ?-? Mo Bejaia[10]
 • Diễn biến Cs Constantine vs Mo Bejaia
 • Đội hình Cs Constantine vs Mo Bejaia
 • Video Cs Constantine vs Mo Bejaia
 • Tip Cs Constantine vs Mo Bejaia
26/11/2018 03:00 Vòng [4]Es Setif ?-? ?-? As Ain Mlila[11]
 • Diễn biến Es Setif vs As Ain Mlila
 • Đội hình Es Setif vs As Ain Mlila
 • Video Es Setif vs As Ain Mlila
 • Tip Es Setif vs As Ain Mlila
26/11/2018 03:00 Vòng [12]Mo Bejaia ?-? ?-? Js Kabylie[2]
 • Diễn biến Mo Bejaia vs Js Kabylie
 • Đội hình Mo Bejaia vs Js Kabylie
 • Video Mo Bejaia vs Js Kabylie
 • Tip Mo Bejaia vs Js Kabylie
26/11/2018 03:00 Vòng [10]Om Medea ?-? ?-? Mc Oran[9]
 • Diễn biến Om Medea vs Mc Oran
 • Đội hình Om Medea vs Mc Oran
 • Video Om Medea vs Mc Oran
 • Tip Om Medea vs Mc Oran
26/11/2018 03:00 Vòng [3]Js Saoura ?-? ?-? Na Hussein Dey[6]
 • Diễn biến Js Saoura vs Na Hussein Dey
 • Đội hình Js Saoura vs Na Hussein Dey
 • Video Js Saoura vs Na Hussein Dey
 • Tip Js Saoura vs Na Hussein Dey
26/11/2018 03:00 Vòng [1]Usm Alger ?-? ?-? Paradou Ac[5]
 • Diễn biến Usm Alger vs Paradou Ac
 • Đội hình Usm Alger vs Paradou Ac
 • Video Usm Alger vs Paradou Ac
 • Tip Usm Alger vs Paradou Ac
26/11/2018 03:00 Vòng [15]Usm Bel Abbes ?-? ?-? Drb Tadjenant[16]
 • Diễn biến Usm Bel Abbes vs Drb Tadjenant
 • Đội hình Usm Bel Abbes vs Drb Tadjenant
 • Video Usm Bel Abbes vs Drb Tadjenant
 • Tip Usm Bel Abbes vs Drb Tadjenant
26/11/2018 03:00 Vòng [14]Ca Bordj Bou Arreridj ?-? ?-? Cr Belouizdad[13]
 • Diễn biến Ca Bordj Bou Arreridj vs Cr Belouizdad
 • Đội hình Ca Bordj Bou Arreridj vs Cr Belouizdad
 • Video Ca Bordj Bou Arreridj vs Cr Belouizdad
 • Tip Ca Bordj Bou Arreridj vs Cr Belouizdad
23/11/2018 22:00 Vòng (KT) Ca Bordj Bou Arreridj 1 - 0 1 - 0 Js Kabylie
 • Diễn biến Ca Bordj Bou Arreridj vs Js Kabylie
 • Đội hình Ca Bordj Bou Arreridj vs Js Kabylie
 • Video Ca Bordj Bou Arreridj vs Js Kabylie
 • Tip Ca Bordj Bou Arreridj vs Js Kabylie
23/11/2018 00:00 Vòng (KT) [16]Drb Tadjenant 1 - 0 0 - 0 Paradou Ac[5]
 • Diễn biến Drb Tadjenant vs Paradou Ac
 • Đội hình Drb Tadjenant vs Paradou Ac
 • Video Drb Tadjenant vs Paradou Ac
 • Tip Drb Tadjenant vs Paradou Ac
23/11/2018 00:00 Vòng (KT) Mo Bejaia 1 - 0 0 - 0 Es Setif
 • Diễn biến Mo Bejaia vs Es Setif
 • Đội hình Mo Bejaia vs Es Setif
 • Video Mo Bejaia vs Es Setif
 • Tip Mo Bejaia vs Es Setif
22/11/2018 22:00 Vòng (KT) Usm Bel Abbes 1 - 0 1 - 0 Cr Belouizdad
 • Diễn biến Usm Bel Abbes vs Cr Belouizdad
 • Đội hình Usm Bel Abbes vs Cr Belouizdad
 • Video Usm Bel Abbes vs Cr Belouizdad
 • Tip Usm Bel Abbes vs Cr Belouizdad
22/11/2018 00:00 Vòng (KT) [13]As Ain Mlila 1 - 1 0 - 1 Mc Alger[5]
 • Diễn biến As Ain Mlila vs Mc Alger
 • Đội hình As Ain Mlila vs Mc Alger
 • Video As Ain Mlila vs Mc Alger
 • Tip As Ain Mlila vs Mc Alger
22/11/2018 00:00 Vòng [3]Js Saoura ?-? ?-? Js Kabylie[2]
 • Diễn biến Js Saoura vs Js Kabylie
 • Đội hình Js Saoura vs Js Kabylie
 • Video Js Saoura vs Js Kabylie
 • Tip Js Saoura vs Js Kabylie
22/11/2018 00:00 Vòng (KT) Js Saoura 0 - 0 0 - 0 Om Medea
 • Diễn biến Js Saoura vs Om Medea
 • Đội hình Js Saoura vs Om Medea
 • Video Js Saoura vs Om Medea
 • Tip Js Saoura vs Om Medea
21/11/2018 22:00 Vòng (KT) [6]Na Hussein Dey 1 - 0 0 - 0 Mc Oran[8]
 • Diễn biến Na Hussein Dey vs Mc Oran
 • Đội hình Na Hussein Dey vs Mc Oran
 • Video Na Hussein Dey vs Mc Oran
 • Tip Na Hussein Dey vs Mc Oran
21/11/2018 03:00 Vòng [15]Usm Bel Abbes ?-? ?-? As Ain Mlila[13]
 • Diễn biến Usm Bel Abbes vs As Ain Mlila
 • Đội hình Usm Bel Abbes vs As Ain Mlila
 • Video Usm Bel Abbes vs As Ain Mlila
 • Tip Usm Bel Abbes vs As Ain Mlila
19/11/2018 23:45 Vòng (KT) [2]Js Kabylie 0 - 2 0 - 1 Cs Constantine[9]
 • Diễn biến Js Kabylie vs Cs Constantine
 • Đội hình Js Kabylie vs Cs Constantine
 • Video Js Kabylie vs Cs Constantine
 • Tip Js Kabylie vs Cs Constantine
19/11/2018 03:00 Vòng [9]Cs Constantine ?-? ?-? Mo Bejaia[11]
 • Diễn biến Cs Constantine vs Mo Bejaia
 • Đội hình Cs Constantine vs Mo Bejaia
 • Video Cs Constantine vs Mo Bejaia
 • Tip Cs Constantine vs Mo Bejaia
19/11/2018 03:00 Vòng [7]Paradou Ac ?-? ?-? Usm Bel Abbes[15]
 • Diễn biến Paradou Ac vs Usm Bel Abbes
 • Đội hình Paradou Ac vs Usm Bel Abbes
 • Video Paradou Ac vs Usm Bel Abbes
 • Tip Paradou Ac vs Usm Bel Abbes
18/11/2018 00:00 Vòng (KT) [11]Mo Bejaia 1 - 1 1 - 1 Mc Alger[5]
 • Diễn biến Mo Bejaia vs Mc Alger
 • Đội hình Mo Bejaia vs Mc Alger
 • Video Mo Bejaia vs Mc Alger
 • Tip Mo Bejaia vs Mc Alger
17/11/2018 22:00 Vòng (KT) [13]As Ain Mlila 1 - 0 0 - 0 Usm Bel Abbes[15]
 • Diễn biến As Ain Mlila vs Usm Bel Abbes
 • Đội hình As Ain Mlila vs Usm Bel Abbes
 • Video As Ain Mlila vs Usm Bel Abbes
 • Tip As Ain Mlila vs Usm Bel Abbes
17/11/2018 00:00 Vòng (KT) [4]Es Setif 0 - 1 0 - 1 Na Hussein Dey[8]
 • Diễn biến Es Setif vs Na Hussein Dey
 • Đội hình Es Setif vs Na Hussein Dey
 • Video Es Setif vs Na Hussein Dey
 • Tip Es Setif vs Na Hussein Dey
16/11/2018 22:00 Vòng (KT) [7]Paradou Ac 2 - 0 2 - 0 Ca Bordj Bou Arreridj[14]
 • Diễn biến Paradou Ac vs Ca Bordj Bou Arreridj
 • Đội hình Paradou Ac vs Ca Bordj Bou Arreridj
 • Video Paradou Ac vs Ca Bordj Bou Arreridj
 • Tip Paradou Ac vs Ca Bordj Bou Arreridj
16/11/2018 00:00 Vòng (KT) [1]Usm Alger 2 - 1 0 - 1 Cs Constantine[9]
 • Diễn biến Usm Alger vs Cs Constantine
 • Đội hình Usm Alger vs Cs Constantine
 • Video Usm Alger vs Cs Constantine
 • Tip Usm Alger vs Cs Constantine
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 30/11/2018 07:34
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác


-->