Bong da

Kết quả bóng đá Algieria

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
16/12/2017 22:59 Vòng (KT) [9]Paradou Ac 2 - 0 1 - 0 Cs Constantine[1]
 • Diễn biến Paradou Ac vs Cs Constantine
 • Đội hình Paradou Ac vs Cs Constantine
 • Video Paradou Ac vs Cs Constantine
 • Tip Paradou Ac vs Cs Constantine
16/12/2017 22:00 Vòng (KT) [10]Usm Bel Abbes 2 - 1 1 - 1 Es Setif[3]
 • Diễn biến Usm Bel Abbes vs Es Setif
 • Đội hình Usm Bel Abbes vs Es Setif
 • Video Usm Bel Abbes vs Es Setif
 • Tip Usm Bel Abbes vs Es Setif
16/12/2017 22:00 Vòng (KT) [7]Na Hussein Dey 2 - 0 0 - 0 Om Medea[11]
 • Diễn biến Na Hussein Dey vs Om Medea
 • Đội hình Na Hussein Dey vs Om Medea
 • Video Na Hussein Dey vs Om Medea
 • Tip Na Hussein Dey vs Om Medea
16/12/2017 21:00 Vòng (KT) [16]Usm Blida 2 - 3 0 - 1 Usm Alger[4]
 • Diễn biến Usm Blida vs Usm Alger
 • Đội hình Usm Blida vs Usm Alger
 • Video Usm Blida vs Usm Alger
 • Tip Usm Blida vs Usm Alger
16/12/2017 00:00 Vòng (KT) [2]Js Saoura 1 - 1 1 - 0 Mc Alger[4]
 • Diễn biến Js Saoura vs Mc Alger
 • Đội hình Js Saoura vs Mc Alger
 • Video Js Saoura vs Mc Alger
 • Tip Js Saoura vs Mc Alger
15/12/2017 22:00 Vòng (KT) [12]Js Kabylie 3 - 3 0 - 2 Mc Oran[5]
 • Diễn biến Js Kabylie vs Mc Oran
 • Đội hình Js Kabylie vs Mc Oran
 • Video Js Kabylie vs Mc Oran
 • Tip Js Kabylie vs Mc Oran
15/12/2017 21:00 Vòng (KT) [13]Drb Tadjenant 3 - 0 1 - 0 Cr Belouizdad[8]
 • Diễn biến Drb Tadjenant vs Cr Belouizdad
 • Đội hình Drb Tadjenant vs Cr Belouizdad
 • Video Drb Tadjenant vs Cr Belouizdad
 • Tip Drb Tadjenant vs Cr Belouizdad
12/12/2017 22:59 Vòng (KT) [3]Es Setif 1 - 2 0 - 1 Usm Alger[6]
 • Diễn biến Es Setif vs Usm Alger
 • Đội hình Es Setif vs Usm Alger
 • Video Es Setif vs Usm Alger
 • Tip Es Setif vs Usm Alger
09/12/2017 22:00 Vòng (KT) [7]Cr Belouizdad 0 - 2 0 - 0 Na Hussein Dey[10]
 • Diễn biến Cr Belouizdad vs Na Hussein Dey
 • Đội hình Cr Belouizdad vs Na Hussein Dey
 • Video Cr Belouizdad vs Na Hussein Dey
 • Tip Cr Belouizdad vs Na Hussein Dey
08/12/2017 22:59 Vòng (KT) [1]Cs Constantine 1 - 1 1 - 0 Usm Blida[16]
 • Diễn biến Cs Constantine vs Usm Blida
 • Đội hình Cs Constantine vs Usm Blida
 • Video Cs Constantine vs Usm Blida
 • Tip Cs Constantine vs Usm Blida
08/12/2017 22:59 Vòng (KT) [9]Usm Alger 0 - 0 0 - 0 Js Kabylie[11]
 • Diễn biến Usm Alger vs Js Kabylie
 • Đội hình Usm Alger vs Js Kabylie
 • Video Usm Alger vs Js Kabylie
 • Tip Usm Alger vs Js Kabylie
08/12/2017 22:59 Vòng (KT) [3]Es Setif 2 - 0 2 - 0 Drb Tadjenant[12]
 • Diễn biến Es Setif vs Drb Tadjenant
 • Đội hình Es Setif vs Drb Tadjenant
 • Video Es Setif vs Drb Tadjenant
 • Tip Es Setif vs Drb Tadjenant
08/12/2017 22:00 Vòng (KT) [5]Mc Oran 1 - 0 1 - 0 Js Saoura[2]
 • Diễn biến Mc Oran vs Js Saoura
 • Đội hình Mc Oran vs Js Saoura
 • Video Mc Oran vs Js Saoura
 • Tip Mc Oran vs Js Saoura
08/12/2017 21:00 Vòng (KT) [13]Om Medea 1 - 0 0 - 0 Paradou Ac[7]
 • Diễn biến Om Medea vs Paradou Ac
 • Đội hình Om Medea vs Paradou Ac
 • Video Om Medea vs Paradou Ac
 • Tip Om Medea vs Paradou Ac
07/12/2017 23:45 Vòng (KT) [4]Mc Alger 2 - 0 0 - 0 Usm El Harrach[15]
 • Diễn biến Mc Alger vs Usm El Harrach
 • Đội hình Mc Alger vs Usm El Harrach
 • Video Mc Alger vs Usm El Harrach
 • Tip Mc Alger vs Usm El Harrach
05/12/2017 01:00 Vòng [8]Usm Bel Abbes ?-? ?-? Es Setif[3]
 • Diễn biến Usm Bel Abbes vs Es Setif
 • Đội hình Usm Bel Abbes vs Es Setif
 • Video Usm Bel Abbes vs Es Setif
 • Tip Usm Bel Abbes vs Es Setif
05/12/2017 01:00 Vòng [11]Na Hussein Dey ?-? ?-? Om Medea[12]
 • Diễn biến Na Hussein Dey vs Om Medea
 • Đội hình Na Hussein Dey vs Om Medea
 • Video Na Hussein Dey vs Om Medea
 • Tip Na Hussein Dey vs Om Medea
05/12/2017 01:00 Vòng [10]Js Kabylie ?-? ?-? Mc Oran[5]
 • Diễn biến Js Kabylie vs Mc Oran
 • Đội hình Js Kabylie vs Mc Oran
 • Video Js Kabylie vs Mc Oran
 • Tip Js Kabylie vs Mc Oran
05/12/2017 01:00 Vòng [7]Paradou Ac ?-? ?-? Cs Constantine[1]
 • Diễn biến Paradou Ac vs Cs Constantine
 • Đội hình Paradou Ac vs Cs Constantine
 • Video Paradou Ac vs Cs Constantine
 • Tip Paradou Ac vs Cs Constantine
05/12/2017 01:00 Vòng [2]Js Saoura ?-? ?-? Mc Alger[4]
 • Diễn biến Js Saoura vs Mc Alger
 • Đội hình Js Saoura vs Mc Alger
 • Video Js Saoura vs Mc Alger
 • Tip Js Saoura vs Mc Alger
05/12/2017 01:00 Vòng [13]Drb Tadjenant ?-? ?-? Cr Belouizdad[6]
 • Diễn biến Drb Tadjenant vs Cr Belouizdad
 • Đội hình Drb Tadjenant vs Cr Belouizdad
 • Video Drb Tadjenant vs Cr Belouizdad
 • Tip Drb Tadjenant vs Cr Belouizdad
02/12/2017 22:59 Vòng (KT) [7]Paradou Ac 0 - 0 0 - 0 Cr Belouizdad[6]
 • Diễn biến Paradou Ac vs Cr Belouizdad
 • Đội hình Paradou Ac vs Cr Belouizdad
 • Video Paradou Ac vs Cr Belouizdad
 • Tip Paradou Ac vs Cr Belouizdad
02/12/2017 22:00 Vòng (KT) [10]Na Hussein Dey 0 - 0 0 - 0 Es Setif[3]
 • Diễn biến Na Hussein Dey vs Es Setif
 • Đội hình Na Hussein Dey vs Es Setif
 • Video Na Hussein Dey vs Es Setif
 • Tip Na Hussein Dey vs Es Setif
02/12/2017 22:00 Vòng (KT) [8]Usm Bel Abbes 1 - 1 0 - 1 Mc Alger[4]
 • Diễn biến Usm Bel Abbes vs Mc Alger
 • Đội hình Usm Bel Abbes vs Mc Alger
 • Video Usm Bel Abbes vs Mc Alger
 • Tip Usm Bel Abbes vs Mc Alger
02/12/2017 22:00 Vòng (KT) [5]Mc Oran 1 - 1 0 - 0 Usm Alger[12]
 • Diễn biến Mc Oran vs Usm Alger
 • Đội hình Mc Oran vs Usm Alger
 • Video Mc Oran vs Usm Alger
 • Tip Mc Oran vs Usm Alger
02/12/2017 21:00 Vòng (KT) [16]Usm Blida 2 - 1 1 - 0 Om Medea[11]
 • Diễn biến Usm Blida vs Om Medea
 • Đội hình Usm Blida vs Om Medea
 • Video Usm Blida vs Om Medea
 • Tip Usm Blida vs Om Medea
02/12/2017 00:00 Vòng (KT) [2]Js Saoura 1 - 0 0 - 0 Usm El Harrach[15]
 • Diễn biến Js Saoura vs Usm El Harrach
 • Đội hình Js Saoura vs Usm El Harrach
 • Video Js Saoura vs Usm El Harrach
 • Tip Js Saoura vs Usm El Harrach
01/12/2017 22:00 Vòng (KT) [9]Js Kabylie 1 - 2 1 - 0 Cs Constantine[1]
 • Diễn biến Js Kabylie vs Cs Constantine
 • Đội hình Js Kabylie vs Cs Constantine
 • Video Js Kabylie vs Cs Constantine
 • Tip Js Kabylie vs Cs Constantine
28/11/2017 23:45 Vòng (KT) [4]Mc Alger 0 - 2 0 - 0 Usm Alger[12]
 • Diễn biến Mc Alger vs Usm Alger
 • Đội hình Mc Alger vs Usm Alger
 • Video Mc Alger vs Usm Alger
 • Tip Mc Alger vs Usm Alger
26/11/2017 00:00 Vòng [2]Js Saoura ?-? ?-? Usm El Harrach[15]
 • Diễn biến Js Saoura vs Usm El Harrach
 • Đội hình Js Saoura vs Usm El Harrach
 • Video Js Saoura vs Usm El Harrach
 • Tip Js Saoura vs Usm El Harrach
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 17/12/2017 01:03
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác