Bong da


Kết quả bóng đá Algieria

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
23/10/2018 23:30 Vòng [15]Drb Tadjenant ?-? ?-? Usm Bel Abbes[16]
 • Diễn biến Drb Tadjenant vs Usm Bel Abbes
 • Đội hình Drb Tadjenant vs Usm Bel Abbes
 • Video Drb Tadjenant vs Usm Bel Abbes
 • Tip Drb Tadjenant vs Usm Bel Abbes
20/10/2018 23:45 Vòng Mo Bejaia ?-? ?-? As Ain Mlila
 • Diễn biến Mo Bejaia vs As Ain Mlila
 • Đội hình Mo Bejaia vs As Ain Mlila
 • Video Mo Bejaia vs As Ain Mlila
 • Tip Mo Bejaia vs As Ain Mlila
20/10/2018 23:45 Vòng Mc Alger ?-? ?-? Ca Bordj Bou Arreridj
 • Diễn biến Mc Alger vs Ca Bordj Bou Arreridj
 • Đội hình Mc Alger vs Ca Bordj Bou Arreridj
 • Video Mc Alger vs Ca Bordj Bou Arreridj
 • Tip Mc Alger vs Ca Bordj Bou Arreridj
20/10/2018 23:45 Vòng [10]Ca Bordj Bou Arreridj ?-? ?-? Mc Alger[6]
 • Diễn biến Ca Bordj Bou Arreridj vs Mc Alger
 • Đội hình Ca Bordj Bou Arreridj vs Mc Alger
 • Video Ca Bordj Bou Arreridj vs Mc Alger
 • Tip Ca Bordj Bou Arreridj vs Mc Alger
20/10/2018 22:59 Vòng Om Medea ?-? ?-? Cs Constantine
 • Diễn biến Om Medea vs Cs Constantine
 • Đội hình Om Medea vs Cs Constantine
 • Video Om Medea vs Cs Constantine
 • Tip Om Medea vs Cs Constantine
20/10/2018 22:59 Vòng [7]Cs Constantine ?-? ?-? Om Medea[12]
 • Diễn biến Cs Constantine vs Om Medea
 • Đội hình Cs Constantine vs Om Medea
 • Video Cs Constantine vs Om Medea
 • Tip Cs Constantine vs Om Medea
20/10/2018 01:00 Vòng (KT) [6]Js Saoura 2 - 2 1 - 0 Paradou Ac[13]
 • Diễn biến Js Saoura vs Paradou Ac
 • Đội hình Js Saoura vs Paradou Ac
 • Video Js Saoura vs Paradou Ac
 • Tip Js Saoura vs Paradou Ac
19/10/2018 23:45 Vòng (KT) [9]Mc Oran 0 - 0 0 - 0 Js Kabylie[2]
 • Diễn biến Mc Oran vs Js Kabylie
 • Đội hình Mc Oran vs Js Kabylie
 • Video Mc Oran vs Js Kabylie
 • Tip Mc Oran vs Js Kabylie
19/10/2018 23:45 Vòng (KT) [16]Usm Bel Abbes 2 - 2 0 - 1 Usm Alger[1]
 • Diễn biến Usm Bel Abbes vs Usm Alger
 • Đội hình Usm Bel Abbes vs Usm Alger
 • Video Usm Bel Abbes vs Usm Alger
 • Tip Usm Bel Abbes vs Usm Alger
19/10/2018 22:59 Vòng (KT) [4]Na Hussein Dey 0 - 2 0 - 1 Cr Belouizdad[15]
 • Diễn biến Na Hussein Dey vs Cr Belouizdad
 • Đội hình Na Hussein Dey vs Cr Belouizdad
 • Video Na Hussein Dey vs Cr Belouizdad
 • Tip Na Hussein Dey vs Cr Belouizdad
19/10/2018 03:00 Vòng [11]As Ain Mlila ?-? ?-? Usm Alger[2]
 • Diễn biến As Ain Mlila vs Usm Alger
 • Đội hình As Ain Mlila vs Usm Alger
 • Video As Ain Mlila vs Usm Alger
 • Tip As Ain Mlila vs Usm Alger
19/10/2018 03:00 Vòng [3]Es Setif ?-? ?-? Om Medea[12]
 • Diễn biến Es Setif vs Om Medea
 • Đội hình Es Setif vs Om Medea
 • Video Es Setif vs Om Medea
 • Tip Es Setif vs Om Medea
19/10/2018 03:00 Vòng [9]Mc Alger ?-? ?-? Mo Bejaia[7]
 • Diễn biến Mc Alger vs Mo Bejaia
 • Đội hình Mc Alger vs Mo Bejaia
 • Video Mc Alger vs Mo Bejaia
 • Tip Mc Alger vs Mo Bejaia
19/10/2018 03:00 Vòng [15]Cr Belouizdad ?-? ?-? Na Hussein Dey[4]
 • Diễn biến Cr Belouizdad vs Na Hussein Dey
 • Đội hình Cr Belouizdad vs Na Hussein Dey
 • Video Cr Belouizdad vs Na Hussein Dey
 • Tip Cr Belouizdad vs Na Hussein Dey
19/10/2018 03:00 Vòng [8]Mc Oran ?-? ?-? Paradou Ac[13]
 • Diễn biến Mc Oran vs Paradou Ac
 • Đội hình Mc Oran vs Paradou Ac
 • Video Mc Oran vs Paradou Ac
 • Tip Mc Oran vs Paradou Ac
19/10/2018 03:00 Vòng [10]Ca Bordj Bou Arreridj ?-? ?-? Js Saoura[5]
 • Diễn biến Ca Bordj Bou Arreridj vs Js Saoura
 • Đội hình Ca Bordj Bou Arreridj vs Js Saoura
 • Video Ca Bordj Bou Arreridj vs Js Saoura
 • Tip Ca Bordj Bou Arreridj vs Js Saoura
15/10/2018 23:45 Vòng (KT) [9]Mc Alger 2 - 1 1 - 1 Cs Constantine[6]
 • Diễn biến Mc Alger vs Cs Constantine
 • Đội hình Mc Alger vs Cs Constantine
 • Video Mc Alger vs Cs Constantine
 • Tip Mc Alger vs Cs Constantine
15/10/2018 23:45 Vòng (KT) [2]Usm Alger 5 - 1 1 - 0 Mo Bejaia[7]
 • Diễn biến Usm Alger vs Mo Bejaia
 • Đội hình Usm Alger vs Mo Bejaia
 • Video Usm Alger vs Mo Bejaia
 • Tip Usm Alger vs Mo Bejaia
15/10/2018 21:00 Vòng (KT) [12]Om Medea 2 - 2 1 - 1 Es Setif[3]
 • Diễn biến Om Medea vs Es Setif
 • Đội hình Om Medea vs Es Setif
 • Video Om Medea vs Es Setif
 • Tip Om Medea vs Es Setif
14/10/2018 03:00 Vòng [12]Om Medea ?-? ?-? Mc Alger[14]
 • Diễn biến Om Medea vs Mc Alger
 • Đội hình Om Medea vs Mc Alger
 • Video Om Medea vs Mc Alger
 • Tip Om Medea vs Mc Alger
14/10/2018 03:00 Vòng [2]Na Hussein Dey ?-? ?-? Mc Oran[8]
 • Diễn biến Na Hussein Dey vs Mc Oran
 • Đội hình Na Hussein Dey vs Mc Oran
 • Video Na Hussein Dey vs Mc Oran
 • Tip Na Hussein Dey vs Mc Oran
12/10/2018 00:00 Vòng [16]Usm Bel Abbes ?-? ?-? Usm Alger[2]
 • Diễn biến Usm Bel Abbes vs Usm Alger
 • Đội hình Usm Bel Abbes vs Usm Alger
 • Video Usm Bel Abbes vs Usm Alger
 • Tip Usm Bel Abbes vs Usm Alger
11/10/2018 23:45 Vòng (KT) [13]Mc Alger 2 - 1 1 - 0 Na Hussein Dey[3]
 • Diễn biến Mc Alger vs Na Hussein Dey
 • Đội hình Mc Alger vs Na Hussein Dey
 • Video Mc Alger vs Na Hussein Dey
 • Tip Mc Alger vs Na Hussein Dey
11/10/2018 23:45 Vòng (KT) [5]Es Setif 2 - 0 0 - 0 Cs Constantine[6]
 • Diễn biến Es Setif vs Cs Constantine
 • Đội hình Es Setif vs Cs Constantine
 • Video Es Setif vs Cs Constantine
 • Tip Es Setif vs Cs Constantine
11/10/2018 21:00 Vòng (KT) [12]Om Medea 1 - 1 1 - 1 Mc Oran[9]
 • Diễn biến Om Medea vs Mc Oran
 • Đội hình Om Medea vs Mc Oran
 • Video Om Medea vs Mc Oran
 • Tip Om Medea vs Mc Oran
11/10/2018 03:00 Vòng [6]Mo Bejaia ?-? ?-? Cr Belouizdad[15]
 • Diễn biến Mo Bejaia vs Cr Belouizdad
 • Đội hình Mo Bejaia vs Cr Belouizdad
 • Video Mo Bejaia vs Cr Belouizdad
 • Tip Mo Bejaia vs Cr Belouizdad
11/10/2018 03:00 Vòng [13]Drb Tadjenant ?-? ?-? Cs Constantine[5]
 • Diễn biến Drb Tadjenant vs Cs Constantine
 • Đội hình Drb Tadjenant vs Cs Constantine
 • Video Drb Tadjenant vs Cs Constantine
 • Tip Drb Tadjenant vs Cs Constantine
11/10/2018 03:00 Vòng [11]Paradou Ac ?-? ?-? Js Kabylie[1]
 • Diễn biến Paradou Ac vs Js Kabylie
 • Đội hình Paradou Ac vs Js Kabylie
 • Video Paradou Ac vs Js Kabylie
 • Tip Paradou Ac vs Js Kabylie
10/10/2018 22:00 Vòng (KT) [15]Cr Belouizdad 0 - 1 0 - 1 Usm Alger[2]
 • Diễn biến Cr Belouizdad vs Usm Alger
 • Đội hình Cr Belouizdad vs Usm Alger
 • Video Cr Belouizdad vs Usm Alger
 • Tip Cr Belouizdad vs Usm Alger
09/10/2018 23:45 Vòng (KT) [1]Js Kabylie 3 - 2 2 - 1 Drb Tadjenant[14]
 • Diễn biến Js Kabylie vs Drb Tadjenant
 • Đội hình Js Kabylie vs Drb Tadjenant
 • Video Js Kabylie vs Drb Tadjenant
 • Tip Js Kabylie vs Drb Tadjenant
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 23/10/2018 21:16
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác