Bong da

Kết quả bóng đá Hạng 2 Hàn Quốc

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
26/11/2017 13:00 Vòng (KT) [KOR D1-11]Sangju Sangmu Phoenix 0 - 1 0 - 1 Busan I'Park[2]
 • Diễn biến Sangju Sangmu Phoenix vs Busan I'Park
 • Đội hình Sangju Sangmu Phoenix vs Busan I'Park
 • Video Sangju Sangmu Phoenix vs Busan I'Park
 • Tip Sangju Sangmu Phoenix vs Busan I'Park
29/10/2017 13:00 Vòng (KT) [1]Gyeongnam FC 1 - 0 0 - 0 Seongnam Ilhwa Chunma[3]
 • Diễn biến Gyeongnam FC vs Seongnam Ilhwa Chunma
 • Đội hình Gyeongnam FC vs Seongnam Ilhwa Chunma
 • Video Gyeongnam FC vs Seongnam Ilhwa Chunma
 • Tip Gyeongnam FC vs Seongnam Ilhwa Chunma
29/10/2017 13:00 Vòng (KT) [8]Seoul E Land 2 - 2 1 - 0 Bucheon 1995[5]
 • Diễn biến Seoul E Land vs Bucheon 1995
 • Đội hình Seoul E Land vs Bucheon 1995
 • Video Seoul E Land vs Bucheon 1995
 • Tip Seoul E Land vs Bucheon 1995
29/10/2017 13:00 Vòng (KT) [6]Suwon FC 4 - 0 1 - 0 Anyang[7]
 • Diễn biến Suwon FC vs Anyang
 • Đội hình Suwon FC vs Anyang
 • Video Suwon FC vs Anyang
 • Tip Suwon FC vs Anyang
22/10/2017 13:00 Vòng (KT) [7]Anyang 1 - 2 0 - 2 Busan I'Park[2]
 • Diễn biến Anyang vs Busan I'Park
 • Đội hình Anyang vs Busan I'Park
 • Video Anyang vs Busan I'Park
 • Tip Anyang vs Busan I'Park
22/10/2017 13:00 Vòng (KT) [4]Seongnam Ilhwa Chunma 1 - 1 0 - 0 Daejeon Citizen[10]
 • Diễn biến Seongnam Ilhwa Chunma vs Daejeon Citizen
 • Đội hình Seongnam Ilhwa Chunma vs Daejeon Citizen
 • Video Seongnam Ilhwa Chunma vs Daejeon Citizen
 • Tip Seongnam Ilhwa Chunma vs Daejeon Citizen
21/10/2017 13:00 Vòng (KT) [5]Bucheon 1995 0 - 1 0 - 0 Suwon FC[6]
 • Diễn biến Bucheon 1995 vs Suwon FC
 • Đội hình Bucheon 1995 vs Suwon FC
 • Video Bucheon 1995 vs Suwon FC
 • Tip Bucheon 1995 vs Suwon FC
15/10/2017 13:00 Vòng (KT) [10]Daejeon Citizen 0 - 1 0 - 1 Bucheon 1995[5]
 • Diễn biến Daejeon Citizen vs Bucheon 1995
 • Đội hình Daejeon Citizen vs Bucheon 1995
 • Video Daejeon Citizen vs Bucheon 1995
 • Tip Daejeon Citizen vs Bucheon 1995
14/10/2017 13:00 Vòng (KT) [6]Suwon FC 0 - 1 0 - 0 Busan I'Park[2]
 • Diễn biến Suwon FC vs Busan I'Park
 • Đội hình Suwon FC vs Busan I'Park
 • Video Suwon FC vs Busan I'Park
 • Tip Suwon FC vs Busan I'Park
14/10/2017 13:00 Vòng (KT) [1]Gyeongnam FC 2 - 1 1 - 0 Seoul E Land[8]
 • Diễn biến Gyeongnam FC vs Seoul E Land
 • Đội hình Gyeongnam FC vs Seoul E Land
 • Video Gyeongnam FC vs Seoul E Land
 • Tip Gyeongnam FC vs Seoul E Land
14/10/2017 13:00 Vòng (KT) [4]Seongnam Ilhwa Chunma 1 - 0 0 - 0 Anyang[7]
 • Diễn biến Seongnam Ilhwa Chunma vs Anyang
 • Đội hình Seongnam Ilhwa Chunma vs Anyang
 • Video Seongnam Ilhwa Chunma vs Anyang
 • Tip Seongnam Ilhwa Chunma vs Anyang
08/10/2017 13:00 Vòng (KT) [1]Gyeongnam FC 2 - 0 1 - 0 Busan I'Park[2]
 • Diễn biến Gyeongnam FC vs Busan I'Park
 • Đội hình Gyeongnam FC vs Busan I'Park
 • Video Gyeongnam FC vs Busan I'Park
 • Tip Gyeongnam FC vs Busan I'Park
07/10/2017 13:00 Vòng (KT) [7]Anyang 0 - 0 0 - 0 Daejeon Citizen[10]
 • Diễn biến Anyang vs Daejeon Citizen
 • Đội hình Anyang vs Daejeon Citizen
 • Video Anyang vs Daejeon Citizen
 • Tip Anyang vs Daejeon Citizen
07/10/2017 13:00 Vòng (KT) [6]Suwon FC 0 - 0 0 - 0 Seongnam Ilhwa Chunma[3]
 • Diễn biến Suwon FC vs Seongnam Ilhwa Chunma
 • Đội hình Suwon FC vs Seongnam Ilhwa Chunma
 • Video Suwon FC vs Seongnam Ilhwa Chunma
 • Tip Suwon FC vs Seongnam Ilhwa Chunma
01/10/2017 13:00 Vòng (KT) [2]Busan I'Park 0 - 0 0 - 0 Seongnam Ilhwa Chunma[3]
 • Diễn biến Busan I'Park vs Seongnam Ilhwa Chunma
 • Đội hình Busan I'Park vs Seongnam Ilhwa Chunma
 • Video Busan I'Park vs Seongnam Ilhwa Chunma
 • Tip Busan I'Park vs Seongnam Ilhwa Chunma
30/09/2017 15:00 Vòng (KT) [8]Seoul E Land 0 - 0 0 - 0 Daejeon Citizen[10]
 • Diễn biến Seoul E Land vs Daejeon Citizen
 • Đội hình Seoul E Land vs Daejeon Citizen
 • Video Seoul E Land vs Daejeon Citizen
 • Tip Seoul E Land vs Daejeon Citizen
30/09/2017 15:00 Vòng (KT) [4]Bucheon 1995 0 - 0 0 - 0 Anyang[7]
 • Diễn biến Bucheon 1995 vs Anyang
 • Đội hình Bucheon 1995 vs Anyang
 • Video Bucheon 1995 vs Anyang
 • Tip Bucheon 1995 vs Anyang
24/09/2017 17:00 Vòng (KT) [8]Seoul E Land 2 - 2 2 - 0 Busan I'Park[2]
 • Diễn biến Seoul E Land vs Busan I'Park
 • Đội hình Seoul E Land vs Busan I'Park
 • Video Seoul E Land vs Busan I'Park
 • Tip Seoul E Land vs Busan I'Park
23/09/2017 17:00 Vòng (KT) [6]Suwon FC 3 - 2 1 - 1 Daejeon Citizen[10]
 • Diễn biến Suwon FC vs Daejeon Citizen
 • Đội hình Suwon FC vs Daejeon Citizen
 • Video Suwon FC vs Daejeon Citizen
 • Tip Suwon FC vs Daejeon Citizen
23/09/2017 17:00 Vòng (KT) [1]Gyeongnam FC 2 - 1 1 - 1 Bucheon 1995[3]
 • Diễn biến Gyeongnam FC vs Bucheon 1995
 • Đội hình Gyeongnam FC vs Bucheon 1995
 • Video Gyeongnam FC vs Bucheon 1995
 • Tip Gyeongnam FC vs Bucheon 1995
16/09/2017 17:00 Vòng (KT) [2]Busan I'Park 1 - 0 0 - 0 Bucheon 1995[3]
 • Diễn biến Busan I'Park vs Bucheon 1995
 • Đội hình Busan I'Park vs Bucheon 1995
 • Video Busan I'Park vs Bucheon 1995
 • Tip Busan I'Park vs Bucheon 1995
16/09/2017 17:00 Vòng (KT) [10]Daejeon Citizen 2 - 1 0 - 1 Gyeongnam FC[1]
 • Diễn biến Daejeon Citizen vs Gyeongnam FC
 • Đội hình Daejeon Citizen vs Gyeongnam FC
 • Video Daejeon Citizen vs Gyeongnam FC
 • Tip Daejeon Citizen vs Gyeongnam FC
16/09/2017 17:00 Vòng (KT) [4]Seongnam Ilhwa Chunma 2 - 2 2 - 0 Seoul E Land[8]
 • Diễn biến Seongnam Ilhwa Chunma vs Seoul E Land
 • Đội hình Seongnam Ilhwa Chunma vs Seoul E Land
 • Video Seongnam Ilhwa Chunma vs Seoul E Land
 • Tip Seongnam Ilhwa Chunma vs Seoul E Land
10/09/2017 16:00 Vòng (KT) [4]Bucheon 1995 3 - 2 1 - 0 Seongnam Ilhwa Chunma[3]
 • Diễn biến Bucheon 1995 vs Seongnam Ilhwa Chunma
 • Đội hình Bucheon 1995 vs Seongnam Ilhwa Chunma
 • Video Bucheon 1995 vs Seongnam Ilhwa Chunma
 • Tip Bucheon 1995 vs Seongnam Ilhwa Chunma
09/09/2017 17:00 Vòng (KT) [1]Gyeongnam FC 2 - 2 1 - 1 Suwon FC[6]
 • Diễn biến Gyeongnam FC vs Suwon FC
 • Đội hình Gyeongnam FC vs Suwon FC
 • Video Gyeongnam FC vs Suwon FC
 • Tip Gyeongnam FC vs Suwon FC
09/09/2017 17:00 Vòng (KT) [8]Seoul E Land 2 - 3 0 - 3 Anyang[7]
 • Diễn biến Seoul E Land vs Anyang
 • Đội hình Seoul E Land vs Anyang
 • Video Seoul E Land vs Anyang
 • Tip Seoul E Land vs Anyang
03/09/2017 17:00 Vòng (KT) [2]Busan I'Park 4 - 2 1 - 0 Daejeon Citizen[10]
 • Diễn biến Busan I'Park vs Daejeon Citizen
 • Đội hình Busan I'Park vs Daejeon Citizen
 • Video Busan I'Park vs Daejeon Citizen
 • Tip Busan I'Park vs Daejeon Citizen
02/09/2017 17:00 Vòng (KT) [6]Anyang 1 - 4 0 - 2 Gyeongnam FC[1]
 • Diễn biến Anyang vs Gyeongnam FC
 • Đội hình Anyang vs Gyeongnam FC
 • Video Anyang vs Gyeongnam FC
 • Tip Anyang vs Gyeongnam FC
02/09/2017 17:00 Vòng (KT) [7]Suwon FC 2 - 1 1 - 1 Seoul E Land[8]
 • Diễn biến Suwon FC vs Seoul E Land
 • Đội hình Suwon FC vs Seoul E Land
 • Video Suwon FC vs Seoul E Land
 • Tip Suwon FC vs Seoul E Land
27/08/2017 17:00 Vòng (KT) [7]Suwon FC 3 - 3 1 - 1 Anyang[6]
 • Diễn biến Suwon FC vs Anyang
 • Đội hình Suwon FC vs Anyang
 • Video Suwon FC vs Anyang
 • Tip Suwon FC vs Anyang
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 27/11/2017 07:33
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác