Bong da

Kết quả bóng đá Hạng 2 Hàn Quốc

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
22/10/2017 13:00 Vòng (KT) [7]Anyang 1 - 2 0 - 2 Busan I'Park[2]
 • Diễn biến Anyang vs Busan I'Park
 • Đội hình Anyang vs Busan I'Park
 • Video Anyang vs Busan I'Park
 • Tip Anyang vs Busan I'Park
22/10/2017 13:00 Vòng (KT) [4]Seongnam Ilhwa Chunma 1 - 1 0 - 0 Daejeon Citizen[10]
 • Diễn biến Seongnam Ilhwa Chunma vs Daejeon Citizen
 • Đội hình Seongnam Ilhwa Chunma vs Daejeon Citizen
 • Video Seongnam Ilhwa Chunma vs Daejeon Citizen
 • Tip Seongnam Ilhwa Chunma vs Daejeon Citizen
21/10/2017 13:00 Vòng (KT) [5]Bucheon 1995 0 - 1 0 - 0 Suwon FC[6]
 • Diễn biến Bucheon 1995 vs Suwon FC
 • Đội hình Bucheon 1995 vs Suwon FC
 • Video Bucheon 1995 vs Suwon FC
 • Tip Bucheon 1995 vs Suwon FC
15/10/2017 13:00 Vòng (KT) [10]Daejeon Citizen 0 - 1 0 - 1 Bucheon 1995[5]
 • Diễn biến Daejeon Citizen vs Bucheon 1995
 • Đội hình Daejeon Citizen vs Bucheon 1995
 • Video Daejeon Citizen vs Bucheon 1995
 • Tip Daejeon Citizen vs Bucheon 1995
14/10/2017 13:00 Vòng (KT) [6]Suwon FC 0 - 1 0 - 0 Busan I'Park[2]
 • Diễn biến Suwon FC vs Busan I'Park
 • Đội hình Suwon FC vs Busan I'Park
 • Video Suwon FC vs Busan I'Park
 • Tip Suwon FC vs Busan I'Park
14/10/2017 13:00 Vòng (KT) [1]Gyeongnam FC 2 - 1 1 - 0 Seoul E Land[8]
 • Diễn biến Gyeongnam FC vs Seoul E Land
 • Đội hình Gyeongnam FC vs Seoul E Land
 • Video Gyeongnam FC vs Seoul E Land
 • Tip Gyeongnam FC vs Seoul E Land
14/10/2017 13:00 Vòng (KT) [4]Seongnam Ilhwa Chunma 1 - 0 0 - 0 Anyang[7]
 • Diễn biến Seongnam Ilhwa Chunma vs Anyang
 • Đội hình Seongnam Ilhwa Chunma vs Anyang
 • Video Seongnam Ilhwa Chunma vs Anyang
 • Tip Seongnam Ilhwa Chunma vs Anyang
08/10/2017 13:00 Vòng (KT) [1]Gyeongnam FC 2 - 0 1 - 0 Busan I'Park[2]
 • Diễn biến Gyeongnam FC vs Busan I'Park
 • Đội hình Gyeongnam FC vs Busan I'Park
 • Video Gyeongnam FC vs Busan I'Park
 • Tip Gyeongnam FC vs Busan I'Park
07/10/2017 13:00 Vòng (KT) [7]Anyang 0 - 0 0 - 0 Daejeon Citizen[10]
 • Diễn biến Anyang vs Daejeon Citizen
 • Đội hình Anyang vs Daejeon Citizen
 • Video Anyang vs Daejeon Citizen
 • Tip Anyang vs Daejeon Citizen
07/10/2017 13:00 Vòng (KT) [6]Suwon FC 0 - 0 0 - 0 Seongnam Ilhwa Chunma[3]
 • Diễn biến Suwon FC vs Seongnam Ilhwa Chunma
 • Đội hình Suwon FC vs Seongnam Ilhwa Chunma
 • Video Suwon FC vs Seongnam Ilhwa Chunma
 • Tip Suwon FC vs Seongnam Ilhwa Chunma
01/10/2017 13:00 Vòng (KT) [2]Busan I'Park 0 - 0 0 - 0 Seongnam Ilhwa Chunma[3]
 • Diễn biến Busan I'Park vs Seongnam Ilhwa Chunma
 • Đội hình Busan I'Park vs Seongnam Ilhwa Chunma
 • Video Busan I'Park vs Seongnam Ilhwa Chunma
 • Tip Busan I'Park vs Seongnam Ilhwa Chunma
30/09/2017 15:00 Vòng (KT) [8]Seoul E Land 0 - 0 0 - 0 Daejeon Citizen[10]
 • Diễn biến Seoul E Land vs Daejeon Citizen
 • Đội hình Seoul E Land vs Daejeon Citizen
 • Video Seoul E Land vs Daejeon Citizen
 • Tip Seoul E Land vs Daejeon Citizen
30/09/2017 15:00 Vòng (KT) [4]Bucheon 1995 0 - 0 0 - 0 Anyang[7]
 • Diễn biến Bucheon 1995 vs Anyang
 • Đội hình Bucheon 1995 vs Anyang
 • Video Bucheon 1995 vs Anyang
 • Tip Bucheon 1995 vs Anyang
24/09/2017 17:00 Vòng (KT) [8]Seoul E Land 2 - 2 2 - 0 Busan I'Park[2]
 • Diễn biến Seoul E Land vs Busan I'Park
 • Đội hình Seoul E Land vs Busan I'Park
 • Video Seoul E Land vs Busan I'Park
 • Tip Seoul E Land vs Busan I'Park
23/09/2017 17:00 Vòng (KT) [6]Suwon FC 3 - 2 1 - 1 Daejeon Citizen[10]
 • Diễn biến Suwon FC vs Daejeon Citizen
 • Đội hình Suwon FC vs Daejeon Citizen
 • Video Suwon FC vs Daejeon Citizen
 • Tip Suwon FC vs Daejeon Citizen
23/09/2017 17:00 Vòng (KT) [1]Gyeongnam FC 2 - 1 1 - 1 Bucheon 1995[3]
 • Diễn biến Gyeongnam FC vs Bucheon 1995
 • Đội hình Gyeongnam FC vs Bucheon 1995
 • Video Gyeongnam FC vs Bucheon 1995
 • Tip Gyeongnam FC vs Bucheon 1995
16/09/2017 17:00 Vòng (KT) [2]Busan I'Park 1 - 0 0 - 0 Bucheon 1995[3]
 • Diễn biến Busan I'Park vs Bucheon 1995
 • Đội hình Busan I'Park vs Bucheon 1995
 • Video Busan I'Park vs Bucheon 1995
 • Tip Busan I'Park vs Bucheon 1995
16/09/2017 17:00 Vòng (KT) [10]Daejeon Citizen 2 - 1 0 - 1 Gyeongnam FC[1]
 • Diễn biến Daejeon Citizen vs Gyeongnam FC
 • Đội hình Daejeon Citizen vs Gyeongnam FC
 • Video Daejeon Citizen vs Gyeongnam FC
 • Tip Daejeon Citizen vs Gyeongnam FC
16/09/2017 17:00 Vòng (KT) [4]Seongnam Ilhwa Chunma 2 - 2 2 - 0 Seoul E Land[8]
 • Diễn biến Seongnam Ilhwa Chunma vs Seoul E Land
 • Đội hình Seongnam Ilhwa Chunma vs Seoul E Land
 • Video Seongnam Ilhwa Chunma vs Seoul E Land
 • Tip Seongnam Ilhwa Chunma vs Seoul E Land
10/09/2017 16:00 Vòng (KT) [4]Bucheon 1995 3 - 2 1 - 0 Seongnam Ilhwa Chunma[3]
 • Diễn biến Bucheon 1995 vs Seongnam Ilhwa Chunma
 • Đội hình Bucheon 1995 vs Seongnam Ilhwa Chunma
 • Video Bucheon 1995 vs Seongnam Ilhwa Chunma
 • Tip Bucheon 1995 vs Seongnam Ilhwa Chunma
09/09/2017 17:00 Vòng (KT) [1]Gyeongnam FC 2 - 2 1 - 1 Suwon FC[6]
 • Diễn biến Gyeongnam FC vs Suwon FC
 • Đội hình Gyeongnam FC vs Suwon FC
 • Video Gyeongnam FC vs Suwon FC
 • Tip Gyeongnam FC vs Suwon FC
09/09/2017 17:00 Vòng (KT) [8]Seoul E Land 2 - 3 0 - 3 Anyang[7]
 • Diễn biến Seoul E Land vs Anyang
 • Đội hình Seoul E Land vs Anyang
 • Video Seoul E Land vs Anyang
 • Tip Seoul E Land vs Anyang
03/09/2017 17:00 Vòng (KT) [2]Busan I'Park 4 - 2 1 - 0 Daejeon Citizen[10]
 • Diễn biến Busan I'Park vs Daejeon Citizen
 • Đội hình Busan I'Park vs Daejeon Citizen
 • Video Busan I'Park vs Daejeon Citizen
 • Tip Busan I'Park vs Daejeon Citizen
02/09/2017 17:00 Vòng (KT) [6]Anyang 1 - 4 0 - 2 Gyeongnam FC[1]
 • Diễn biến Anyang vs Gyeongnam FC
 • Đội hình Anyang vs Gyeongnam FC
 • Video Anyang vs Gyeongnam FC
 • Tip Anyang vs Gyeongnam FC
02/09/2017 17:00 Vòng (KT) [7]Suwon FC 2 - 1 1 - 1 Seoul E Land[8]
 • Diễn biến Suwon FC vs Seoul E Land
 • Đội hình Suwon FC vs Seoul E Land
 • Video Suwon FC vs Seoul E Land
 • Tip Suwon FC vs Seoul E Land
27/08/2017 17:00 Vòng (KT) [7]Suwon FC 3 - 3 1 - 1 Anyang[6]
 • Diễn biến Suwon FC vs Anyang
 • Đội hình Suwon FC vs Anyang
 • Video Suwon FC vs Anyang
 • Tip Suwon FC vs Anyang
27/08/2017 17:00 Vòng (KT) [10]Daejeon Citizen 1 - 4 0 - 2 Seongnam Ilhwa Chunma[4]
 • Diễn biến Daejeon Citizen vs Seongnam Ilhwa Chunma
 • Đội hình Daejeon Citizen vs Seongnam Ilhwa Chunma
 • Video Daejeon Citizen vs Seongnam Ilhwa Chunma
 • Tip Daejeon Citizen vs Seongnam Ilhwa Chunma
26/08/2017 17:00 Vòng (KT) [8]Seoul E Land 1 - 0 0 - 0 Gyeongnam FC[1]
 • Diễn biến Seoul E Land vs Gyeongnam FC
 • Đội hình Seoul E Land vs Gyeongnam FC
 • Video Seoul E Land vs Gyeongnam FC
 • Tip Seoul E Land vs Gyeongnam FC
23/08/2017 18:00 Vòng (KT) [3]Seongnam Ilhwa Chunma 1 - 1 0 - 0 Busan I'Park[2]
 • Diễn biến Seongnam Ilhwa Chunma vs Busan I'Park
 • Đội hình Seongnam Ilhwa Chunma vs Busan I'Park
 • Video Seongnam Ilhwa Chunma vs Busan I'Park
 • Tip Seongnam Ilhwa Chunma vs Busan I'Park
23/08/2017 17:30 Vòng (KT) [6]Suwon FC 1 - 2 1 - 2 Bucheon 1995[5]
 • Diễn biến Suwon FC vs Bucheon 1995
 • Đội hình Suwon FC vs Bucheon 1995
 • Video Suwon FC vs Bucheon 1995
 • Tip Suwon FC vs Bucheon 1995
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 23/10/2017 07:33
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 

 

 

 Quảng cáo của đối tác
Premier Village Phú Quốc xổ số mega soi cầu lô tô game online soi cầu đặc biệtt xổ số mega 6/45 mua ban nha dat nha dat da nang nha dat ha noi Premier Village Phú Quốc Resort xổ số tự chọn nha dat hai duong nha dat hai phong livescore kết quả xổ số mega 6/45 truc tiep xo so dự đoán xổ số thống kê xổ số Premier Residences Phú Quốc link sopcast premier league sopcast thiết bị định vị trực tiếp xổ số mega 6/45 thiết bị định vị ô tô trực tiếp xổ số cuoi xuyen viet giong hat viet 2015  kết quả xổ số đại lý xổ số mega 6/45 thach thuc danh hai Cẩm nang Đầu Tư Premier Village Phu Quoc 5s online co dau 8 tuoi dang ky m88 nhu the nao live scores serie a sopcast