Bong da

Kết quả bóng đá Hạng 2 Mexico

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
14/01/2018 10:00 Vòng (KT) [(a)-12]Csyd Dorados De Sinaloa 1 - 1 1 - 1 Mineros De Zacatecas[(a)-6]
 • Diễn biến Csyd Dorados De Sinaloa vs Mineros De Zacatecas
 • Đội hình Csyd Dorados De Sinaloa vs Mineros De Zacatecas
 • Video Csyd Dorados De Sinaloa vs Mineros De Zacatecas
 • Tip Csyd Dorados De Sinaloa vs Mineros De Zacatecas
14/01/2018 08:00 Vòng (KT) [(a)-5]Alebrijes De Oaxaca 3 - 0 2 - 0 Correcaminos Uat[(a)-8]
 • Diễn biến Alebrijes De Oaxaca vs Correcaminos Uat
 • Đội hình Alebrijes De Oaxaca vs Correcaminos Uat
 • Video Alebrijes De Oaxaca vs Correcaminos Uat
 • Tip Alebrijes De Oaxaca vs Correcaminos Uat
13/01/2018 08:00 Vòng (KT) [(a)-16]CF Atlante 1 - 1 1 - 0 Zacatepec[(a)-4]
 • Diễn biến CF Atlante vs Zacatepec
 • Đội hình CF Atlante vs Zacatepec
 • Video CF Atlante vs Zacatepec
 • Tip CF Atlante vs Zacatepec
06/01/2018 09:00 Vòng (KT) [(a)-8]Correcaminos Uat 1 - 1 1 - 0 Leones Univ Guadalajara[(a)-14]
 • Diễn biến Correcaminos Uat vs Leones Univ Guadalajara
 • Đội hình Correcaminos Uat vs Leones Univ Guadalajara
 • Video Correcaminos Uat vs Leones Univ Guadalajara
 • Tip Correcaminos Uat vs Leones Univ Guadalajara
06/01/2018 09:00 Vòng (KT) [(a)-11]Atletico San Luis 0 - 2 0 - 1 Alebrijes De Oaxaca[(a)-5]
 • Diễn biến Atletico San Luis vs Alebrijes De Oaxaca
 • Đội hình Atletico San Luis vs Alebrijes De Oaxaca
 • Video Atletico San Luis vs Alebrijes De Oaxaca
 • Tip Atletico San Luis vs Alebrijes De Oaxaca
26/11/2017 08:00 Vòng (KT) [(a)-1]Celaya 2 - 1 1 - 0 Alebrijes De Oaxaca[(a)-5]
 • Diễn biến Celaya vs Alebrijes De Oaxaca
 • Đội hình Celaya vs Alebrijes De Oaxaca
 • Video Celaya vs Alebrijes De Oaxaca
 • Tip Celaya vs Alebrijes De Oaxaca
23/11/2017 10:30 Vòng (KT) [(a)-5]Alebrijes De Oaxaca 1 - 0 0 - 0 Celaya[(a)-1]
 • Diễn biến Alebrijes De Oaxaca vs Celaya
 • Đội hình Alebrijes De Oaxaca vs Celaya
 • Video Alebrijes De Oaxaca vs Celaya
 • Tip Alebrijes De Oaxaca vs Celaya
20/11/2017 05:00 Vòng (KT) [(a)-4]Zacatepec 0 - 0 0 - 0 Alebrijes De Oaxaca[(a)-5]
 • Diễn biến Zacatepec vs Alebrijes De Oaxaca
 • Đội hình Zacatepec vs Alebrijes De Oaxaca
 • Video Zacatepec vs Alebrijes De Oaxaca
 • Tip Zacatepec vs Alebrijes De Oaxaca
19/11/2017 08:00 Vòng (KT) Celaya 2 - 1 1 - 0 Correcaminos Uat
 • Diễn biến Celaya vs Correcaminos Uat
 • Đội hình Celaya vs Correcaminos Uat
 • Video Celaya vs Correcaminos Uat
 • Tip Celaya vs Correcaminos Uat
17/11/2017 08:30 Vòng (KT) [(a)-5]Alebrijes De Oaxaca 3 - 1 1 - 1 Zacatepec[(a)-4]
 • Diễn biến Alebrijes De Oaxaca vs Zacatepec
 • Đội hình Alebrijes De Oaxaca vs Zacatepec
 • Video Alebrijes De Oaxaca vs Zacatepec
 • Tip Alebrijes De Oaxaca vs Zacatepec
16/11/2017 10:30 Vòng (KT) Correcaminos Uat 4 - 3 2 - 1 Celaya
 • Diễn biến Correcaminos Uat vs Celaya
 • Đội hình Correcaminos Uat vs Celaya
 • Video Correcaminos Uat vs Celaya
 • Tip Correcaminos Uat vs Celaya
12/11/2017 09:15 Vòng (KT) [(a)-1]Celaya 2 - 0 1 - 0 Alebrijes De Oaxaca[(a)-3]
 • Diễn biến Celaya vs Alebrijes De Oaxaca
 • Đội hình Celaya vs Alebrijes De Oaxaca
 • Video Celaya vs Alebrijes De Oaxaca
 • Tip Celaya vs Alebrijes De Oaxaca
11/11/2017 09:00 Vòng (KT) [(a)-12]Atletico San Luis 2 - 1 0 - 0 Leones Univ Guadalajara[(a)-13]
 • Diễn biến Atletico San Luis vs Leones Univ Guadalajara
 • Đội hình Atletico San Luis vs Leones Univ Guadalajara
 • Video Atletico San Luis vs Leones Univ Guadalajara
 • Tip Atletico San Luis vs Leones Univ Guadalajara
11/11/2017 09:00 Vòng (KT) [(a)-11]Correcaminos Uat 4 - 0 3 - 0 Csyd Dorados De Sinaloa[(a)-10]
 • Diễn biến Correcaminos Uat vs Csyd Dorados De Sinaloa
 • Đội hình Correcaminos Uat vs Csyd Dorados De Sinaloa
 • Video Correcaminos Uat vs Csyd Dorados De Sinaloa
 • Tip Correcaminos Uat vs Csyd Dorados De Sinaloa
05/11/2017 10:00 Vòng (KT) [(a)-12]Csyd Dorados De Sinaloa 3 - 1 1 - 0 Atletico San Luis[(a)-10]
 • Diễn biến Csyd Dorados De Sinaloa vs Atletico San Luis
 • Đội hình Csyd Dorados De Sinaloa vs Atletico San Luis
 • Video Csyd Dorados De Sinaloa vs Atletico San Luis
 • Tip Csyd Dorados De Sinaloa vs Atletico San Luis
05/11/2017 08:00 Vòng (KT) [(a)-2]Alebrijes De Oaxaca 0 - 2 0 - 1 Zacatepec[(a)-5]
 • Diễn biến Alebrijes De Oaxaca vs Zacatepec
 • Đội hình Alebrijes De Oaxaca vs Zacatepec
 • Video Alebrijes De Oaxaca vs Zacatepec
 • Tip Alebrijes De Oaxaca vs Zacatepec
04/11/2017 09:30 Vòng (KT) [(a)-13]Leones Univ Guadalajara 0 - 1 0 - 0 Celaya[(a)-3]
 • Diễn biến Leones Univ Guadalajara vs Celaya
 • Đội hình Leones Univ Guadalajara vs Celaya
 • Video Leones Univ Guadalajara vs Celaya
 • Tip Leones Univ Guadalajara vs Celaya
04/11/2017 08:00 Vòng (KT) [(a)-4]Mineros De Zacatecas 3 - 0 0 - 0 Correcaminos Uat[(a)-7]
 • Diễn biến Mineros De Zacatecas vs Correcaminos Uat
 • Đội hình Mineros De Zacatecas vs Correcaminos Uat
 • Video Mineros De Zacatecas vs Correcaminos Uat
 • Tip Mineros De Zacatecas vs Correcaminos Uat
29/10/2017 08:15 Vòng (KT) [(a)-4]Celaya 1 - 0 1 - 0 Csyd Dorados De Sinaloa[(a)-8]
 • Diễn biến Celaya vs Csyd Dorados De Sinaloa
 • Đội hình Celaya vs Csyd Dorados De Sinaloa
 • Video Celaya vs Csyd Dorados De Sinaloa
 • Tip Celaya vs Csyd Dorados De Sinaloa
29/10/2017 05:00 Vòng (KT) [(a)-6]Zacatepec 2 - 0 1 - 0 Leones Univ Guadalajara[(a)-13]
 • Diễn biến Zacatepec vs Leones Univ Guadalajara
 • Đội hình Zacatepec vs Leones Univ Guadalajara
 • Video Zacatepec vs Leones Univ Guadalajara
 • Tip Zacatepec vs Leones Univ Guadalajara
28/10/2017 08:00 Vòng (KT) [(a)-7]Atletico San Luis 0 - 0 0 - 0 Mineros De Zacatecas[(a)-3]
 • Diễn biến Atletico San Luis vs Mineros De Zacatecas
 • Đội hình Atletico San Luis vs Mineros De Zacatecas
 • Video Atletico San Luis vs Mineros De Zacatecas
 • Tip Atletico San Luis vs Mineros De Zacatecas
22/10/2017 09:00 Vòng (KT) [(a)-5]Csyd Dorados De Sinaloa 0 - 1 0 - 0 Zacatepec[(a)-9]
 • Diễn biến Csyd Dorados De Sinaloa vs Zacatepec
 • Đội hình Csyd Dorados De Sinaloa vs Zacatepec
 • Video Csyd Dorados De Sinaloa vs Zacatepec
 • Tip Csyd Dorados De Sinaloa vs Zacatepec
21/10/2017 07:00 Vòng (KT) [(a)-6]Mineros De Zacatecas 1 - 0 0 - 0 Celaya[(a)-3]
 • Diễn biến Mineros De Zacatecas vs Celaya
 • Đội hình Mineros De Zacatecas vs Celaya
 • Video Mineros De Zacatecas vs Celaya
 • Tip Mineros De Zacatecas vs Celaya
15/10/2017 05:00 Vòng (KT) [(a)-9]Zacatepec 2 - 2 2 - 0 Mineros De Zacatecas[(a)-6]
 • Diễn biến Zacatepec vs Mineros De Zacatecas
 • Đội hình Zacatepec vs Mineros De Zacatecas
 • Video Zacatepec vs Mineros De Zacatecas
 • Tip Zacatepec vs Mineros De Zacatecas
14/10/2017 08:00 Vòng (KT) [(a)-8]Atletico San Luis 1 - 1 1 - 0 Correcaminos Uat[(a)-7]
 • Diễn biến Atletico San Luis vs Correcaminos Uat
 • Đội hình Atletico San Luis vs Correcaminos Uat
 • Video Atletico San Luis vs Correcaminos Uat
 • Tip Atletico San Luis vs Correcaminos Uat
08/10/2017 08:15 Vòng (KT) [(a)-4]Celaya 3 - 1 2 - 1 Atletico San Luis[(a)-5]
 • Diễn biến Celaya vs Atletico San Luis
 • Đội hình Celaya vs Atletico San Luis
 • Video Celaya vs Atletico San Luis
 • Tip Celaya vs Atletico San Luis
08/10/2017 05:00 Vòng (KT) [(a)-12]Zacatepec 2 - 1 1 - 1 Correcaminos Uat[(a)-2]
 • Diễn biến Zacatepec vs Correcaminos Uat
 • Đội hình Zacatepec vs Correcaminos Uat
 • Video Zacatepec vs Correcaminos Uat
 • Tip Zacatepec vs Correcaminos Uat
07/10/2017 06:00 Vòng (KT) [(a)-12]CF Atlante 1 - 1 0 - 1 Leones Univ Guadalajara[(a)-14]
 • Diễn biến CF Atlante vs Leones Univ Guadalajara
 • Đội hình CF Atlante vs Leones Univ Guadalajara
 • Video CF Atlante vs Leones Univ Guadalajara
 • Tip CF Atlante vs Leones Univ Guadalajara
01/10/2017 07:00 Vòng (KT) [(a)-7]Alebrijes De Oaxaca 2 - 1 1 - 0 CF Atlante[(a)-10]
 • Diễn biến Alebrijes De Oaxaca vs CF Atlante
 • Đội hình Alebrijes De Oaxaca vs CF Atlante
 • Video Alebrijes De Oaxaca vs CF Atlante
 • Tip Alebrijes De Oaxaca vs CF Atlante
30/09/2017 08:00 Vòng (KT) [(a)-2]Correcaminos Uat 1 - 1 0 - 0 Celaya[(a)-4]
 • Diễn biến Correcaminos Uat vs Celaya
 • Đội hình Correcaminos Uat vs Celaya
 • Video Correcaminos Uat vs Celaya
 • Tip Correcaminos Uat vs Celaya
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáMexicoMexico 2Hạng 2 MexicoMexico Primera Divison AMEX D2
Cập nhật lúc: 15/01/2018 07:34
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác