Bong da

Kết quả bóng đá Hạng 2 Montenegro

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
05/12/2019 19:00 Vòng (KT) [4]Bokelj Kotor 0 - 0 0 - 0 Mornar[6]
 • Diễn biến Bokelj Kotor vs Mornar
 • Đội hình Bokelj Kotor vs Mornar
 • Video Bokelj Kotor vs Mornar
 • Tip Bokelj Kotor vs Mornar
05/12/2019 19:00 Vòng (KT) [7]Drezga 2 - 2 1 - 0 Jezero Plav[2]
 • Diễn biến Drezga vs Jezero Plav
 • Đội hình Drezga vs Jezero Plav
 • Video Drezga vs Jezero Plav
 • Tip Drezga vs Jezero Plav
05/12/2019 19:00 Vòng (KT) [10]Lovcen Cetinje 2 - 2 1 - 0 Jedinstvo Bijelo Polje[3]
 • Diễn biến Lovcen Cetinje vs Jedinstvo Bijelo Polje
 • Đội hình Lovcen Cetinje vs Jedinstvo Bijelo Polje
 • Video Lovcen Cetinje vs Jedinstvo Bijelo Polje
 • Tip Lovcen Cetinje vs Jedinstvo Bijelo Polje
01/12/2019 21:30 Vòng (KT) [9]Lovcen Cetinje 0 - 2 0 - 2 Bokelj Kotor[4]
 • Diễn biến Lovcen Cetinje vs Bokelj Kotor
 • Đội hình Lovcen Cetinje vs Bokelj Kotor
 • Video Lovcen Cetinje vs Bokelj Kotor
 • Tip Lovcen Cetinje vs Bokelj Kotor
01/12/2019 19:00 Vòng (KT) [7]Drezga 0 - 0 0 - 0 Otrant[10]
 • Diễn biến Drezga vs Otrant
 • Đội hình Drezga vs Otrant
 • Video Drezga vs Otrant
 • Tip Drezga vs Otrant
01/12/2019 19:00 Vòng (KT) [1]Decic Tuzi 3 - 3 0 - 0 Ibar Rozaje[6]
 • Diễn biến Decic Tuzi vs Ibar Rozaje
 • Đội hình Decic Tuzi vs Ibar Rozaje
 • Video Decic Tuzi vs Ibar Rozaje
 • Tip Decic Tuzi vs Ibar Rozaje
01/12/2019 19:00 Vòng (KT) [5]Mornar 1 - 3 1 - 1 Jedinstvo Bijelo Polje[3]
 • Diễn biến Mornar vs Jedinstvo Bijelo Polje
 • Đội hình Mornar vs Jedinstvo Bijelo Polje
 • Video Mornar vs Jedinstvo Bijelo Polje
 • Tip Mornar vs Jedinstvo Bijelo Polje
01/12/2019 19:00 Vòng (KT) [8]Arsenal Tivat 0 - 0 0 - 0 Jezero Plav[2]
 • Diễn biến Arsenal Tivat vs Jezero Plav
 • Đội hình Arsenal Tivat vs Jezero Plav
 • Video Arsenal Tivat vs Jezero Plav
 • Tip Arsenal Tivat vs Jezero Plav
24/11/2019 19:00 Vòng (KT) [4]Bokelj Kotor 0 - 0 0 - 0 Arsenal Tivat[8]
 • Diễn biến Bokelj Kotor vs Arsenal Tivat
 • Đội hình Bokelj Kotor vs Arsenal Tivat
 • Video Bokelj Kotor vs Arsenal Tivat
 • Tip Bokelj Kotor vs Arsenal Tivat
24/11/2019 19:00 Vòng (KT) [6]Mornar 1 - 1 0 - 0 Jezero Plav[2]
 • Diễn biến Mornar vs Jezero Plav
 • Đội hình Mornar vs Jezero Plav
 • Video Mornar vs Jezero Plav
 • Tip Mornar vs Jezero Plav
24/11/2019 19:00 Vòng (KT) [1]Decic Tuzi 2 - 2 1 - 1 Jedinstvo Bijelo Polje[3]
 • Diễn biến Decic Tuzi vs Jedinstvo Bijelo Polje
 • Đội hình Decic Tuzi vs Jedinstvo Bijelo Polje
 • Video Decic Tuzi vs Jedinstvo Bijelo Polje
 • Tip Decic Tuzi vs Jedinstvo Bijelo Polje
24/11/2019 19:00 Vòng (KT) [7]Drezga 3 - 1 2 - 1 Ibar Rozaje[5]
 • Diễn biến Drezga vs Ibar Rozaje
 • Đội hình Drezga vs Ibar Rozaje
 • Video Drezga vs Ibar Rozaje
 • Tip Drezga vs Ibar Rozaje
24/11/2019 19:00 Vòng (KT) [10]Lovcen Cetinje 2 - 1 2 - 0 Otrant[9]
 • Diễn biến Lovcen Cetinje vs Otrant
 • Đội hình Lovcen Cetinje vs Otrant
 • Video Lovcen Cetinje vs Otrant
 • Tip Lovcen Cetinje vs Otrant
17/11/2019 19:00 Vòng (KT) [9]Otrant 0 - 4 0 - 2 Bokelj Kotor[4]
 • Diễn biến Otrant vs Bokelj Kotor
 • Đội hình Otrant vs Bokelj Kotor
 • Video Otrant vs Bokelj Kotor
 • Tip Otrant vs Bokelj Kotor
17/11/2019 19:00 Vòng (KT) [5]Ibar Rozaje 1 - 1 0 - 0 Lovcen Cetinje[10]
 • Diễn biến Ibar Rozaje vs Lovcen Cetinje
 • Đội hình Ibar Rozaje vs Lovcen Cetinje
 • Video Ibar Rozaje vs Lovcen Cetinje
 • Tip Ibar Rozaje vs Lovcen Cetinje
17/11/2019 19:00 Vòng (KT) [3]Jedinstvo Bijelo Polje 1 - 0 1 - 0 Drezga[7]
 • Diễn biến Jedinstvo Bijelo Polje vs Drezga
 • Đội hình Jedinstvo Bijelo Polje vs Drezga
 • Video Jedinstvo Bijelo Polje vs Drezga
 • Tip Jedinstvo Bijelo Polje vs Drezga
17/11/2019 19:00 Vòng (KT) [2]Jezero Plav 1 - 2 0 - 0 Decic Tuzi[1]
 • Diễn biến Jezero Plav vs Decic Tuzi
 • Đội hình Jezero Plav vs Decic Tuzi
 • Video Jezero Plav vs Decic Tuzi
 • Tip Jezero Plav vs Decic Tuzi
17/11/2019 19:00 Vòng (KT) [8]Arsenal Tivat 1 - 1 1 - 1 Mornar[6]
 • Diễn biến Arsenal Tivat vs Mornar
 • Đội hình Arsenal Tivat vs Mornar
 • Video Arsenal Tivat vs Mornar
 • Tip Arsenal Tivat vs Mornar
12/11/2019 19:00 Vòng [9]Otrant ?-? ?-? Ibar Rozaje[5]
 • Diễn biến Otrant vs Ibar Rozaje
 • Đội hình Otrant vs Ibar Rozaje
 • Video Otrant vs Ibar Rozaje
 • Tip Otrant vs Ibar Rozaje
10/11/2019 19:00 Vòng [4]Bokelj Kotor ?-? ?-? Mornar[6]
 • Diễn biến Bokelj Kotor vs Mornar
 • Đội hình Bokelj Kotor vs Mornar
 • Video Bokelj Kotor vs Mornar
 • Tip Bokelj Kotor vs Mornar
10/11/2019 19:00 Vòng (KT) [1]Decic Tuzi 4 - 1 2 - 1 Arsenal Tivat[8]
 • Diễn biến Decic Tuzi vs Arsenal Tivat
 • Đội hình Decic Tuzi vs Arsenal Tivat
 • Video Decic Tuzi vs Arsenal Tivat
 • Tip Decic Tuzi vs Arsenal Tivat
10/11/2019 19:00 Vòng [7]Drezga ?-? ?-? Jezero Plav[2]
 • Diễn biến Drezga vs Jezero Plav
 • Đội hình Drezga vs Jezero Plav
 • Video Drezga vs Jezero Plav
 • Tip Drezga vs Jezero Plav
10/11/2019 19:00 Vòng [10]Lovcen Cetinje ?-? ?-? Jedinstvo Bijelo Polje[3]
 • Diễn biến Lovcen Cetinje vs Jedinstvo Bijelo Polje
 • Đội hình Lovcen Cetinje vs Jedinstvo Bijelo Polje
 • Video Lovcen Cetinje vs Jedinstvo Bijelo Polje
 • Tip Lovcen Cetinje vs Jedinstvo Bijelo Polje
05/11/2019 19:00 Vòng (KT) [7]Arsenal Tivat 0 - 1 0 - 1 Drezga[8]
 • Diễn biến Arsenal Tivat vs Drezga
 • Đội hình Arsenal Tivat vs Drezga
 • Video Arsenal Tivat vs Drezga
 • Tip Arsenal Tivat vs Drezga
03/11/2019 19:30 Vòng (KT) [6]Ibar Rozaje 1 - 1 0 - 0 Bokelj Kotor[4]
 • Diễn biến Ibar Rozaje vs Bokelj Kotor
 • Đội hình Ibar Rozaje vs Bokelj Kotor
 • Video Ibar Rozaje vs Bokelj Kotor
 • Tip Ibar Rozaje vs Bokelj Kotor
03/11/2019 19:30 Vòng (KT) [3]Jedinstvo Bijelo Polje 3 - 0 0 - 0 Otrant[9]
 • Diễn biến Jedinstvo Bijelo Polje vs Otrant
 • Đội hình Jedinstvo Bijelo Polje vs Otrant
 • Video Jedinstvo Bijelo Polje vs Otrant
 • Tip Jedinstvo Bijelo Polje vs Otrant
03/11/2019 19:30 Vòng (KT) [2]Jezero Plav 1 - 1 1 - 0 Lovcen Cetinje[10]
 • Diễn biến Jezero Plav vs Lovcen Cetinje
 • Đội hình Jezero Plav vs Lovcen Cetinje
 • Video Jezero Plav vs Lovcen Cetinje
 • Tip Jezero Plav vs Lovcen Cetinje
03/11/2019 19:30 Vòng (KT) [5]Mornar 0 - 2 0 - 1 Decic Tuzi[1]
 • Diễn biến Mornar vs Decic Tuzi
 • Đội hình Mornar vs Decic Tuzi
 • Video Mornar vs Decic Tuzi
 • Tip Mornar vs Decic Tuzi
27/10/2019 19:30 Vòng (KT) [5]Bokelj Kotor 3 - 1 2 - 1 Decic Tuzi[1]
 • Diễn biến Bokelj Kotor vs Decic Tuzi
 • Đội hình Bokelj Kotor vs Decic Tuzi
 • Video Bokelj Kotor vs Decic Tuzi
 • Tip Bokelj Kotor vs Decic Tuzi
27/10/2019 19:30 Vòng (KT) [8]Drezga 1 - 0 1 - 0 Mornar[4]
 • Diễn biến Drezga vs Mornar
 • Đội hình Drezga vs Mornar
 • Video Drezga vs Mornar
 • Tip Drezga vs Mornar
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáHạng 2 Montenegro Montenegro Division 2 MNE D2
Cập nhật lúc: 06/12/2019 07:37
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->