Bong da

Kết quả bóng đá Hạng 2 Montenegro

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
04/07/2020 23:30 Vòng (KT) [2]Bokelj Kotor 1 - 1 1 - 0 Drezga[8]
 • Diễn biến Bokelj Kotor vs Drezga
 • Đội hình Bokelj Kotor vs Drezga
 • Video Bokelj Kotor vs Drezga
 • Tip Bokelj Kotor vs Drezga
04/07/2020 23:30 Vòng (KT) [9]Lovcen Cetinje 1 - 1 1 - 1 Decic Tuzi[1]
 • Diễn biến Lovcen Cetinje vs Decic Tuzi
 • Đội hình Lovcen Cetinje vs Decic Tuzi
 • Video Lovcen Cetinje vs Decic Tuzi
 • Tip Lovcen Cetinje vs Decic Tuzi
04/07/2020 23:30 Vòng (KT) [10]Otrant 4 - 3 0 - 3 Mornar[7]
 • Diễn biến Otrant vs Mornar
 • Đội hình Otrant vs Mornar
 • Video Otrant vs Mornar
 • Tip Otrant vs Mornar
04/07/2020 23:30 Vòng (KT) [6]Ibar Rozaje 2 - 1 1 - 0 Arsenal Tivat[5]
 • Diễn biến Ibar Rozaje vs Arsenal Tivat
 • Đội hình Ibar Rozaje vs Arsenal Tivat
 • Video Ibar Rozaje vs Arsenal Tivat
 • Tip Ibar Rozaje vs Arsenal Tivat
04/07/2020 23:30 Vòng (KT) [4]Jedinstvo Bijelo Polje 0 - 1 0 - 1 Jezero Plav[3]
 • Diễn biến Jedinstvo Bijelo Polje vs Jezero Plav
 • Đội hình Jedinstvo Bijelo Polje vs Jezero Plav
 • Video Jedinstvo Bijelo Polje vs Jezero Plav
 • Tip Jedinstvo Bijelo Polje vs Jezero Plav
01/07/2020 22:59 Vòng (KT) [6]Ibar Rozaje 5 - 1 3 - 1 Drezga[8]
 • Diễn biến Ibar Rozaje vs Drezga
 • Đội hình Ibar Rozaje vs Drezga
 • Video Ibar Rozaje vs Drezga
 • Tip Ibar Rozaje vs Drezga
28/06/2020 22:59 Vòng (KT) [3]Jezero Plav 2 - 1 1 - 1 Bokelj Kotor[2]
 • Diễn biến Jezero Plav vs Bokelj Kotor
 • Đội hình Jezero Plav vs Bokelj Kotor
 • Video Jezero Plav vs Bokelj Kotor
 • Tip Jezero Plav vs Bokelj Kotor
28/06/2020 22:59 Vòng (KT) [8]Arsenal Tivat 2 - 1 1 - 0 Jedinstvo Bijelo Polje[4]
 • Diễn biến Arsenal Tivat vs Jedinstvo Bijelo Polje
 • Đội hình Arsenal Tivat vs Jedinstvo Bijelo Polje
 • Video Arsenal Tivat vs Jedinstvo Bijelo Polje
 • Tip Arsenal Tivat vs Jedinstvo Bijelo Polje
28/06/2020 22:59 Vòng (KT) [6]Mornar 2 - 0 0 - 0 Ibar Rozaje[5]
 • Diễn biến Mornar vs Ibar Rozaje
 • Đội hình Mornar vs Ibar Rozaje
 • Video Mornar vs Ibar Rozaje
 • Tip Mornar vs Ibar Rozaje
28/06/2020 22:59 Vòng (KT) [1]Decic Tuzi 4 - 0 1 - 0 Otrant[10]
 • Diễn biến Decic Tuzi vs Otrant
 • Đội hình Decic Tuzi vs Otrant
 • Video Decic Tuzi vs Otrant
 • Tip Decic Tuzi vs Otrant
28/06/2020 22:59 Vòng (KT) [7]Drezga 1 - 1 1 - 1 Lovcen Cetinje[9]
 • Diễn biến Drezga vs Lovcen Cetinje
 • Đội hình Drezga vs Lovcen Cetinje
 • Video Drezga vs Lovcen Cetinje
 • Tip Drezga vs Lovcen Cetinje
24/06/2020 22:30 Vòng (KT) [4]Jezero Plav 0 - 1 0 - 0 Arsenal Tivat[8]
 • Diễn biến Jezero Plav vs Arsenal Tivat
 • Đội hình Jezero Plav vs Arsenal Tivat
 • Video Jezero Plav vs Arsenal Tivat
 • Tip Jezero Plav vs Arsenal Tivat
24/06/2020 22:30 Vòng (KT) [5]Ibar Rozaje 0 - 4 0 - 1 Decic Tuzi[1]
 • Diễn biến Ibar Rozaje vs Decic Tuzi
 • Đội hình Ibar Rozaje vs Decic Tuzi
 • Video Ibar Rozaje vs Decic Tuzi
 • Tip Ibar Rozaje vs Decic Tuzi
24/06/2020 22:30 Vòng (KT) [3]Jedinstvo Bijelo Polje 6 - 4 3 - 2 Mornar[6]
 • Diễn biến Jedinstvo Bijelo Polje vs Mornar
 • Đội hình Jedinstvo Bijelo Polje vs Mornar
 • Video Jedinstvo Bijelo Polje vs Mornar
 • Tip Jedinstvo Bijelo Polje vs Mornar
24/06/2020 22:30 Vòng (KT) [10]Otrant 2 - 0 0 - 0 Drezga[7]
 • Diễn biến Otrant vs Drezga
 • Đội hình Otrant vs Drezga
 • Video Otrant vs Drezga
 • Tip Otrant vs Drezga
24/06/2020 22:30 Vòng (KT) [2]Bokelj Kotor 0 - 1 0 - 1 Lovcen Cetinje[9]
 • Diễn biến Bokelj Kotor vs Lovcen Cetinje
 • Đội hình Bokelj Kotor vs Lovcen Cetinje
 • Video Bokelj Kotor vs Lovcen Cetinje
 • Tip Bokelj Kotor vs Lovcen Cetinje
20/06/2020 22:59 Vòng (KT) [8]Arsenal Tivat 2 - 2 0 - 1 Bokelj Kotor[2]
 • Diễn biến Arsenal Tivat vs Bokelj Kotor
 • Đội hình Arsenal Tivat vs Bokelj Kotor
 • Video Arsenal Tivat vs Bokelj Kotor
 • Tip Arsenal Tivat vs Bokelj Kotor
20/06/2020 22:59 Vòng (KT) [3]Jedinstvo Bijelo Polje 2 - 3 1 - 2 Decic Tuzi[1]
 • Diễn biến Jedinstvo Bijelo Polje vs Decic Tuzi
 • Đội hình Jedinstvo Bijelo Polje vs Decic Tuzi
 • Video Jedinstvo Bijelo Polje vs Decic Tuzi
 • Tip Jedinstvo Bijelo Polje vs Decic Tuzi
20/06/2020 22:59 Vòng [5]Ibar Rozaje ?-? ?-? Drezga[7]
 • Diễn biến Ibar Rozaje vs Drezga
 • Đội hình Ibar Rozaje vs Drezga
 • Video Ibar Rozaje vs Drezga
 • Tip Ibar Rozaje vs Drezga
20/06/2020 22:59 Vòng (KT) [10]Otrant 3 - 2 1 - 0 Lovcen Cetinje[9]
 • Diễn biến Otrant vs Lovcen Cetinje
 • Đội hình Otrant vs Lovcen Cetinje
 • Video Otrant vs Lovcen Cetinje
 • Tip Otrant vs Lovcen Cetinje
20/06/2020 22:59 Vòng (KT) [4]Jezero Plav 3 - 2 2 - 2 Mornar[6]
 • Diễn biến Jezero Plav vs Mornar
 • Đội hình Jezero Plav vs Mornar
 • Video Jezero Plav vs Mornar
 • Tip Jezero Plav vs Mornar
14/06/2020 22:59 Vòng (KT) [2]Bokelj Kotor 4 - 2 2 - 0 Otrant[10]
 • Diễn biến Bokelj Kotor vs Otrant
 • Đội hình Bokelj Kotor vs Otrant
 • Video Bokelj Kotor vs Otrant
 • Tip Bokelj Kotor vs Otrant
14/06/2020 22:59 Vòng (KT) [9]Lovcen Cetinje 2 - 0 2 - 0 Ibar Rozaje[5]
 • Diễn biến Lovcen Cetinje vs Ibar Rozaje
 • Đội hình Lovcen Cetinje vs Ibar Rozaje
 • Video Lovcen Cetinje vs Ibar Rozaje
 • Tip Lovcen Cetinje vs Ibar Rozaje
14/06/2020 22:59 Vòng (KT) [6]Drezga 1 - 2 0 - 1 Jedinstvo Bijelo Polje[3]
 • Diễn biến Drezga vs Jedinstvo Bijelo Polje
 • Đội hình Drezga vs Jedinstvo Bijelo Polje
 • Video Drezga vs Jedinstvo Bijelo Polje
 • Tip Drezga vs Jedinstvo Bijelo Polje
14/06/2020 22:59 Vòng (KT) [1]Decic Tuzi 0 - 0 0 - 0 Jezero Plav[4]
 • Diễn biến Decic Tuzi vs Jezero Plav
 • Đội hình Decic Tuzi vs Jezero Plav
 • Video Decic Tuzi vs Jezero Plav
 • Tip Decic Tuzi vs Jezero Plav
14/06/2020 22:59 Vòng (KT) [7]Mornar 2 - 1 2 - 0 Arsenal Tivat[8]
 • Diễn biến Mornar vs Arsenal Tivat
 • Đội hình Mornar vs Arsenal Tivat
 • Video Mornar vs Arsenal Tivat
 • Tip Mornar vs Arsenal Tivat
10/06/2020 22:30 Vòng (KT) [6]Mornar 0 - 3 0 - 1 Bokelj Kotor[3]
 • Diễn biến Mornar vs Bokelj Kotor
 • Đội hình Mornar vs Bokelj Kotor
 • Video Mornar vs Bokelj Kotor
 • Tip Mornar vs Bokelj Kotor
10/06/2020 22:30 Vòng (KT) [8]Arsenal Tivat 3 - 0 0 - 0 Decic Tuzi[1]
 • Diễn biến Arsenal Tivat vs Decic Tuzi
 • Đội hình Arsenal Tivat vs Decic Tuzi
 • Video Arsenal Tivat vs Decic Tuzi
 • Tip Arsenal Tivat vs Decic Tuzi
10/06/2020 22:30 Vòng (KT) [4]Jezero Plav 1 - 0 1 - 0 Drezga[7]
 • Diễn biến Jezero Plav vs Drezga
 • Đội hình Jezero Plav vs Drezga
 • Video Jezero Plav vs Drezga
 • Tip Jezero Plav vs Drezga
10/06/2020 22:30 Vòng (KT) [2]Jedinstvo Bijelo Polje 0 - 0 0 - 0 Lovcen Cetinje[9]
 • Diễn biến Jedinstvo Bijelo Polje vs Lovcen Cetinje
 • Đội hình Jedinstvo Bijelo Polje vs Lovcen Cetinje
 • Video Jedinstvo Bijelo Polje vs Lovcen Cetinje
 • Tip Jedinstvo Bijelo Polje vs Lovcen Cetinje
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáHạng 2 Montenegro Montenegro Division 2 MNE D2
Cập nhật lúc: 05/07/2020 07:37
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->