Bong da

Kết quả bóng đá Kuwait

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
10/05/2019 02:30 Vòng (KT) [4]Al-Arabi Club 0 - 3 0 - 1 Al Fahaheel Sc[10]
 • Diễn biến Al-Arabi Club vs Al Fahaheel Sc
 • Đội hình Al-Arabi Club vs Al Fahaheel Sc
 • Video Al-Arabi Club vs Al Fahaheel Sc
 • Tip Al-Arabi Club vs Al Fahaheel Sc
10/05/2019 02:30 Vòng (KT) [2]Al-Qadsia SC 0 - 1 0 - 0 Al Shabab Kuw[9]
 • Diễn biến Al-Qadsia SC vs Al Shabab Kuw
 • Đội hình Al-Qadsia SC vs Al Shabab Kuw
 • Video Al-Qadsia SC vs Al Shabab Kuw
 • Tip Al-Qadsia SC vs Al Shabab Kuw
10/05/2019 02:30 Vòng (KT) [1]Al Kuwait SC 4 - 1 3 - 1 Al Salmiyah[3]
 • Diễn biến Al Kuwait SC vs Al Salmiyah
 • Đội hình Al Kuwait SC vs Al Salmiyah
 • Video Al Kuwait SC vs Al Salmiyah
 • Tip Al Kuwait SC vs Al Salmiyah
10/05/2019 02:30 Vòng (KT) [5]Kazma 3 - 1 0 - 1 Al-Nasar[7]
 • Diễn biến Kazma vs Al-Nasar
 • Đội hình Kazma vs Al-Nasar
 • Video Kazma vs Al-Nasar
 • Tip Kazma vs Al-Nasar
10/05/2019 02:30 Vòng (KT) [6]Al Jahra 0 - 2 0 - 1 Al Ttadamon[8]
 • Diễn biến Al Jahra vs Al Ttadamon
 • Đội hình Al Jahra vs Al Ttadamon
 • Video Al Jahra vs Al Ttadamon
 • Tip Al Jahra vs Al Ttadamon
04/05/2019 21:40 Vòng (KT) [9]Al Fahaheel Sc 2 - 4 1 - 2 Al Shabab Kuw[10]
 • Diễn biến Al Fahaheel Sc vs Al Shabab Kuw
 • Đội hình Al Fahaheel Sc vs Al Shabab Kuw
 • Video Al Fahaheel Sc vs Al Shabab Kuw
 • Tip Al Fahaheel Sc vs Al Shabab Kuw
04/05/2019 21:40 Vòng (KT) [2]Al-Qadsia SC 4 - 0 0 - 0 Al Salmiyah[3]
 • Diễn biến Al-Qadsia SC vs Al Salmiyah
 • Đội hình Al-Qadsia SC vs Al Salmiyah
 • Video Al-Qadsia SC vs Al Salmiyah
 • Tip Al-Qadsia SC vs Al Salmiyah
04/05/2019 21:40 Vòng (KT) [8]Al Ttadamon 2 - 0 0 - 0 Al-Nasar[6]
 • Diễn biến Al Ttadamon vs Al-Nasar
 • Đội hình Al Ttadamon vs Al-Nasar
 • Video Al Ttadamon vs Al-Nasar
 • Tip Al Ttadamon vs Al-Nasar
04/05/2019 21:40 Vòng (KT) [7]Al Jahra 1 - 0 0 - 0 Al Kuwait SC[1]
 • Diễn biến Al Jahra vs Al Kuwait SC
 • Đội hình Al Jahra vs Al Kuwait SC
 • Video Al Jahra vs Al Kuwait SC
 • Tip Al Jahra vs Al Kuwait SC
04/05/2019 21:40 Vòng (KT) [4]Kazma 1 - 3 0 - 2 Al-Arabi Club[5]
 • Diễn biến Kazma vs Al-Arabi Club
 • Đội hình Kazma vs Al-Arabi Club
 • Video Kazma vs Al-Arabi Club
 • Tip Kazma vs Al-Arabi Club
06/03/2019 23:30 Vòng 16 (KT) [1]Al Kuwait SC 1 - 2 0 - 1 Al-Qadsia SC[2]
 • Diễn biến Al Kuwait SC vs Al-Qadsia SC
 • Đội hình Al Kuwait SC vs Al-Qadsia SC
 • Video Al Kuwait SC vs Al-Qadsia SC
 • Tip Al Kuwait SC vs Al-Qadsia SC
06/03/2019 21:05 Vòng 16 (KT) [7]Al Jahra 0 - 0 0 - 0 Al-Nasar[6]
 • Diễn biến Al Jahra vs Al-Nasar
 • Đội hình Al Jahra vs Al-Nasar
 • Video Al Jahra vs Al-Nasar
 • Tip Al Jahra vs Al-Nasar
06/03/2019 21:05 Vòng 16 (KT) [4]Al-Arabi Club 2 - 2 1 - 0 Al Ttadamon[8]
 • Diễn biến Al-Arabi Club vs Al Ttadamon
 • Đội hình Al-Arabi Club vs Al Ttadamon
 • Video Al-Arabi Club vs Al Ttadamon
 • Tip Al-Arabi Club vs Al Ttadamon
05/03/2019 21:05 Vòng 16 (KT) [5]Kazma 2 - 0 0 - 0 Al Shabab Kuw[10]
 • Diễn biến Kazma vs Al Shabab Kuw
 • Đội hình Kazma vs Al Shabab Kuw
 • Video Kazma vs Al Shabab Kuw
 • Tip Kazma vs Al Shabab Kuw
05/03/2019 21:05 Vòng 16 (KT) [3]Al Salmiyah 3 - 2 1 - 2 Al Fahaheel Sc[9]
 • Diễn biến Al Salmiyah vs Al Fahaheel Sc
 • Đội hình Al Salmiyah vs Al Fahaheel Sc
 • Video Al Salmiyah vs Al Fahaheel Sc
 • Tip Al Salmiyah vs Al Fahaheel Sc
02/03/2019 23:30 Vòng  Hoãn [2]Al-Qadsia SC ?-? ?-? Al Fahaheel Sc[8]
 • Diễn biến Al-Qadsia SC vs Al Fahaheel Sc
 • Đội hình Al-Qadsia SC vs Al Fahaheel Sc
 • Video Al-Qadsia SC vs Al Fahaheel Sc
 • Tip Al-Qadsia SC vs Al Fahaheel Sc
02/03/2019 21:00 Vòng 15 (KT) [9]Al Jahra 2 - 1 2 - 0 Al-Arabi Club[4]
 • Diễn biến Al Jahra vs Al-Arabi Club
 • Đội hình Al Jahra vs Al-Arabi Club
 • Video Al Jahra vs Al-Arabi Club
 • Tip Al Jahra vs Al-Arabi Club
01/03/2019 23:30 Vòng 15 (KT) [7]Al Ttadamon 1 - 3 0 - 1 Al Shabab Kuw[10]
 • Diễn biến Al Ttadamon vs Al Shabab Kuw
 • Đội hình Al Ttadamon vs Al Shabab Kuw
 • Video Al Ttadamon vs Al Shabab Kuw
 • Tip Al Ttadamon vs Al Shabab Kuw
01/03/2019 21:00 Vòng 15 (KT) [6]Al-Nasar 0 - 0 0 - 0 Al Kuwait SC[1]
 • Diễn biến Al-Nasar vs Al Kuwait SC
 • Đội hình Al-Nasar vs Al Kuwait SC
 • Video Al-Nasar vs Al Kuwait SC
 • Tip Al-Nasar vs Al Kuwait SC
01/03/2019 21:00 Vòng 15 (KT) [5]Kazma 0 - 3 0 - 0 Al Salmiyah[3]
 • Diễn biến Kazma vs Al Salmiyah
 • Đội hình Kazma vs Al Salmiyah
 • Video Kazma vs Al Salmiyah
 • Tip Kazma vs Al Salmiyah
23/02/2019 20:55 Vòng 14 (KT) [4]Al-Arabi Club 2 - 2 1 - 1 Al-Nasar[6]
 • Diễn biến Al-Arabi Club vs Al-Nasar
 • Đội hình Al-Arabi Club vs Al-Nasar
 • Video Al-Arabi Club vs Al-Nasar
 • Tip Al-Arabi Club vs Al-Nasar
23/02/2019 20:55 Vòng 14 (KT) [3]Al Salmiyah 1 - 0 1 - 0 Al Ttadamon[7]
 • Diễn biến Al Salmiyah vs Al Ttadamon
 • Đội hình Al Salmiyah vs Al Ttadamon
 • Video Al Salmiyah vs Al Ttadamon
 • Tip Al Salmiyah vs Al Ttadamon
22/02/2019 22:15 Vòng 14 (KT) [9]Al Shabab Kuw 1 - 3 1 - 1 Al Jahra[10]
 • Diễn biến Al Shabab Kuw vs Al Jahra
 • Đội hình Al Shabab Kuw vs Al Jahra
 • Video Al Shabab Kuw vs Al Jahra
 • Tip Al Shabab Kuw vs Al Jahra
21/02/2019 23:25 Vòng 14 (KT) [2]Al-Qadsia SC 2 - 2 2 - 2 Kazma[5]
 • Diễn biến Al-Qadsia SC vs Kazma
 • Đội hình Al-Qadsia SC vs Kazma
 • Video Al-Qadsia SC vs Kazma
 • Tip Al-Qadsia SC vs Kazma
21/02/2019 20:55 Vòng 14 (KT) [1]Al Kuwait SC 4 - 1 2 - 0 Al Fahaheel Sc[8]
 • Diễn biến Al Kuwait SC vs Al Fahaheel Sc
 • Đội hình Al Kuwait SC vs Al Fahaheel Sc
 • Video Al Kuwait SC vs Al Fahaheel Sc
 • Tip Al Kuwait SC vs Al Fahaheel Sc
16/02/2019 20:50 Vòng 13 (KT) [4]Al-Arabi Club 0 - 2 0 - 1 Al Kuwait SC[1]
 • Diễn biến Al-Arabi Club vs Al Kuwait SC
 • Đội hình Al-Arabi Club vs Al Kuwait SC
 • Video Al-Arabi Club vs Al Kuwait SC
 • Tip Al-Arabi Club vs Al Kuwait SC
16/02/2019 20:50 Vòng 13 (KT) [7]Al-Nasar 2 - 0 0 - 0 Al Shabab Kuw[9]
 • Diễn biến Al-Nasar vs Al Shabab Kuw
 • Đội hình Al-Nasar vs Al Shabab Kuw
 • Video Al-Nasar vs Al Shabab Kuw
 • Tip Al-Nasar vs Al Shabab Kuw
15/02/2019 23:20 Vòng 13 (KT) [10]Al Jahra 1 - 0 0 - 0 Al Salmiyah[3]
 • Diễn biến Al Jahra vs Al Salmiyah
 • Đội hình Al Jahra vs Al Salmiyah
 • Video Al Jahra vs Al Salmiyah
 • Tip Al Jahra vs Al Salmiyah
15/02/2019 20:50 Vòng 13 (KT) [5]Kazma 2 - 2 1 - 0 Al Fahaheel Sc[8]
 • Diễn biến Kazma vs Al Fahaheel Sc
 • Đội hình Kazma vs Al Fahaheel Sc
 • Video Kazma vs Al Fahaheel Sc
 • Tip Kazma vs Al Fahaheel Sc
15/02/2019 20:50 Vòng 13 (KT) [6]Al Ttadamon 1 - 2 0 - 0 Al-Qadsia SC[2]
 • Diễn biến Al Ttadamon vs Al-Qadsia SC
 • Đội hình Al Ttadamon vs Al-Qadsia SC
 • Video Al Ttadamon vs Al-Qadsia SC
 • Tip Al Ttadamon vs Al-Qadsia SC
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáKuwaitKuwait LeagueKUW D1
Cập nhật lúc: 10/05/2019 07:34
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->