Bong da

Kết quả bóng đá Nữ Đức

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
16/12/2018 20:00 Vòng (KT) [9]Nữ Fcr 2001 Duisburg 0 - 4 0 - 0 Nữ Bayern Munich[2]
 • Diễn biến Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Bayern Munich
 • Đội hình Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Bayern Munich
 • Video Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Bayern Munich
 • Tip Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Bayern Munich
16/12/2018 20:00 Vòng (KT) [1]Nữ Wolfsburg 0 - 0 0 - 0 Nữ Sg Essen Schonebeck[4]
 • Diễn biến Nữ Wolfsburg vs Nữ Sg Essen Schonebeck
 • Đội hình Nữ Wolfsburg vs Nữ Sg Essen Schonebeck
 • Video Nữ Wolfsburg vs Nữ Sg Essen Schonebeck
 • Tip Nữ Wolfsburg vs Nữ Sg Essen Schonebeck
16/12/2018 17:00 Vòng  Hoãn [8]Nữ Sc Sand ?-? ?-? Nữ Turbine Potsdam[3]
 • Diễn biến Nữ Sc Sand vs Nữ Turbine Potsdam
 • Đội hình Nữ Sc Sand vs Nữ Turbine Potsdam
 • Video Nữ Sc Sand vs Nữ Turbine Potsdam
 • Tip Nữ Sc Sand vs Nữ Turbine Potsdam
09/12/2018 20:00 Vòng (KT) [2]Nữ Turbine Potsdam 1 - 1 0 - 0 Nữ Hoffenheim[5]
 • Diễn biến Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Hoffenheim
 • Đội hình Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Hoffenheim
 • Video Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Hoffenheim
 • Tip Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Hoffenheim
09/12/2018 20:00 Vòng (KT) [3]Nữ Bayern Munich 8 - 0 2 - 0 Nữ Bayer Leverkusen[10]
 • Diễn biến Nữ Bayern Munich vs Nữ Bayer Leverkusen
 • Đội hình Nữ Bayern Munich vs Nữ Bayer Leverkusen
 • Video Nữ Bayern Munich vs Nữ Bayer Leverkusen
 • Tip Nữ Bayern Munich vs Nữ Bayer Leverkusen
09/12/2018 20:00 Vòng (KT) [4]Nữ Sg Essen Schonebeck 6 - 0 2 - 0 Nữ Fcr 2001 Duisburg[9]
 • Diễn biến Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Đội hình Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Video Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Tip Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
09/12/2018 20:00 Vòng (KT) [8]Nữ Sc Freiburg 2 - 2 0 - 1 Nữ Sc Sand[7]
 • Diễn biến Nữ Sc Freiburg vs Nữ Sc Sand
 • Đội hình Nữ Sc Freiburg vs Nữ Sc Sand
 • Video Nữ Sc Freiburg vs Nữ Sc Sand
 • Tip Nữ Sc Freiburg vs Nữ Sc Sand
06/12/2018 01:30 Vòng (KT) [5]Nữ Sg Essen Schonebeck 5 - 0 1 - 0 Nữ Bayer Leverkusen[10]
 • Diễn biến Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Bayer Leverkusen
 • Đội hình Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Bayer Leverkusen
 • Video Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Bayer Leverkusen
 • Tip Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Bayer Leverkusen
06/12/2018 01:00 Vòng (KT) [2]Nữ Turbine Potsdam 1 - 1 0 - 0 Nữ Wolfsburg[1]
 • Diễn biến Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Wolfsburg
 • Đội hình Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Wolfsburg
 • Video Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Wolfsburg
 • Tip Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Wolfsburg
06/12/2018 00:30 Vòng (KT) [4]Nữ Hoffenheim 4 - 0 1 - 0 Nữ Sc Sand[8]
 • Diễn biến Nữ Hoffenheim vs Nữ Sc Sand
 • Đội hình Nữ Hoffenheim vs Nữ Sc Sand
 • Video Nữ Hoffenheim vs Nữ Sc Sand
 • Tip Nữ Hoffenheim vs Nữ Sc Sand
02/12/2018 21:00 Vòng (KT) [1]Nữ Wolfsburg 3 - 1 3 - 1 Nữ Hoffenheim[4]
 • Diễn biến Nữ Wolfsburg vs Nữ Hoffenheim
 • Đội hình Nữ Wolfsburg vs Nữ Hoffenheim
 • Video Nữ Wolfsburg vs Nữ Hoffenheim
 • Tip Nữ Wolfsburg vs Nữ Hoffenheim
02/12/2018 20:00 Vòng (KT) [9]Nữ Fcr 2001 Duisburg 1 - 8 1 - 5 Nữ Turbine Potsdam[2]
 • Diễn biến Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Turbine Potsdam
 • Đội hình Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Turbine Potsdam
 • Video Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Turbine Potsdam
 • Tip Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Turbine Potsdam
02/12/2018 19:00 Vòng (KT) [7]Nữ Sc Freiburg 1 - 2 1 - 1 Nữ Bayern Munich[3]
 • Diễn biến Nữ Sc Freiburg vs Nữ Bayern Munich
 • Đội hình Nữ Sc Freiburg vs Nữ Bayern Munich
 • Video Nữ Sc Freiburg vs Nữ Bayern Munich
 • Tip Nữ Sc Freiburg vs Nữ Bayern Munich
25/11/2018 20:00 Vòng (KT) [6]Nữ Sc Sand 0 - 9 0 - 3 Nữ Wolfsburg[1]
 • Diễn biến Nữ Sc Sand vs Nữ Wolfsburg
 • Đội hình Nữ Sc Sand vs Nữ Wolfsburg
 • Video Nữ Sc Sand vs Nữ Wolfsburg
 • Tip Nữ Sc Sand vs Nữ Wolfsburg
25/11/2018 20:00 Vòng (KT) [2]Nữ Turbine Potsdam 3 - 0 2 - 0 Nữ Bayer Leverkusen[10]
 • Diễn biến Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Bayer Leverkusen
 • Đội hình Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Bayer Leverkusen
 • Video Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Bayer Leverkusen
 • Tip Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Bayer Leverkusen
25/11/2018 19:00 Vòng (KT) [4]Nữ Hoffenheim 3 - 3 0 - 1 Nữ Fcr 2001 Duisburg[9]
 • Diễn biến Nữ Hoffenheim vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Đội hình Nữ Hoffenheim vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Video Nữ Hoffenheim vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Tip Nữ Hoffenheim vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
24/11/2018 20:00 Vòng (KT) [5]Nữ Sg Essen Schonebeck 2 - 2 1 - 1 Nữ Sc Freiburg[7]
 • Diễn biến Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Sc Freiburg
 • Đội hình Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Sc Freiburg
 • Video Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Sc Freiburg
 • Tip Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Sc Freiburg
17/11/2018 20:00 Vòng (KT) [9]Nữ Fcr 2001 Duisburg 1 - 3 0 - 2 Nữ Turbine Potsdam[3]
 • Diễn biến Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Turbine Potsdam
 • Đội hình Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Turbine Potsdam
 • Video Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Turbine Potsdam
 • Tip Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Turbine Potsdam
04/11/2018 21:00 Vòng [2]Nữ Bayern Munich ?-? ?-? Nữ Sc Sand[6]
 • Diễn biến Nữ Bayern Munich vs Nữ Sc Sand
 • Đội hình Nữ Bayern Munich vs Nữ Sc Sand
 • Video Nữ Bayern Munich vs Nữ Sc Sand
 • Tip Nữ Bayern Munich vs Nữ Sc Sand
04/11/2018 20:00 Vòng [8]Nữ Fcr 2001 Duisburg ?-? ?-? Nữ Wolfsburg[1]
 • Diễn biến Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Wolfsburg
 • Đội hình Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Wolfsburg
 • Video Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Wolfsburg
 • Tip Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Wolfsburg
03/11/2018 18:30 Vòng (KT) [10]Nữ Bayer Leverkusen 0 - 3 0 - 1 Nữ Hoffenheim[5]
 • Diễn biến Nữ Bayer Leverkusen vs Nữ Hoffenheim
 • Đội hình Nữ Bayer Leverkusen vs Nữ Hoffenheim
 • Video Nữ Bayer Leverkusen vs Nữ Hoffenheim
 • Tip Nữ Bayer Leverkusen vs Nữ Hoffenheim
28/10/2018 20:00 Vòng (KT) [4]Nữ Sg Essen Schonebeck 0 - 2 0 - 0 Nữ Bayern Munich[2]
 • Diễn biến Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Bayern Munich
 • Đội hình Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Bayern Munich
 • Video Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Bayern Munich
 • Tip Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Bayern Munich
28/10/2018 20:00 Vòng (KT) [8]Nữ Turbine Potsdam 2 - 0 1 - 0 Nữ Sc Freiburg[3]
 • Diễn biến Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Sc Freiburg
 • Đội hình Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Sc Freiburg
 • Video Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Sc Freiburg
 • Tip Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Sc Freiburg
28/10/2018 17:00 Vòng [7]Nữ Sc Sand ?-? ?-? Nữ Fcr 2001 Duisburg[6]
 • Diễn biến Nữ Sc Sand vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Đội hình Nữ Sc Sand vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Video Nữ Sc Sand vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Tip Nữ Sc Sand vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
27/10/2018 18:00 Vòng (KT) [1]Nữ Wolfsburg 7 - 0 3 - 0 Nữ Bayer Leverkusen[10]
 • Diễn biến Nữ Wolfsburg vs Nữ Bayer Leverkusen
 • Đội hình Nữ Wolfsburg vs Nữ Bayer Leverkusen
 • Video Nữ Wolfsburg vs Nữ Bayer Leverkusen
 • Tip Nữ Wolfsburg vs Nữ Bayer Leverkusen
25/10/2018 00:30 Vòng (KT) [9]Nữ Bayer Leverkusen 4 - 1 2 - 0 Nữ Fcr 2001 Duisburg[7]
 • Diễn biến Nữ Bayer Leverkusen vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Đội hình Nữ Bayer Leverkusen vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Video Nữ Bayer Leverkusen vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Tip Nữ Bayer Leverkusen vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
25/10/2018 00:00 Vòng (KT) [3]Nữ Sg Essen Schonebeck 1 - 0 0 - 0 Nữ Sc Sand[8]
 • Diễn biến Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Sc Sand
 • Đội hình Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Sc Sand
 • Video Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Sc Sand
 • Tip Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Sc Sand
24/10/2018 20:00 Vòng (KT) [4]Nữ Sc Freiburg 3 - 2 0 - 0 Nữ Hoffenheim[5]
 • Diễn biến Nữ Sc Freiburg vs Nữ Hoffenheim
 • Đội hình Nữ Sc Freiburg vs Nữ Hoffenheim
 • Video Nữ Sc Freiburg vs Nữ Hoffenheim
 • Tip Nữ Sc Freiburg vs Nữ Hoffenheim
21/10/2018 20:00 Vòng (KT) [6]Nữ Turbine Potsdam 1 - 1 1 - 1 Nữ Bayern Munich[2]
 • Diễn biến Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Bayern Munich
 • Đội hình Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Bayern Munich
 • Video Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Bayern Munich
 • Tip Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Bayern Munich
21/10/2018 19:00 Vòng (KT) [8]Nữ Sc Sand 3 - 0 1 - 0 Nữ Bayer Leverkusen[9]
 • Diễn biến Nữ Sc Sand vs Nữ Bayer Leverkusen
 • Đội hình Nữ Sc Sand vs Nữ Bayer Leverkusen
 • Video Nữ Sc Sand vs Nữ Bayer Leverkusen
 • Tip Nữ Sc Sand vs Nữ Bayer Leverkusen
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 16/12/2018 22:06
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác


 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast
-->