Bong da

Kết quả bóng đá Nữ Đức

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
03/06/2018 19:00 Vòng (KT) [9]Nữ Fcr 2001 Duisburg 1 - 0 0 - 0 Nữ Ff Usv Jena[11]
 • Diễn biến Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Ff Usv Jena
 • Đội hình Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Ff Usv Jena
 • Video Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Ff Usv Jena
 • Tip Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Ff Usv Jena
03/06/2018 19:00 Vòng (KT) [4]Nữ Turbine Potsdam 3 - 1 1 - 1 Nữ Sc Sand[7]
 • Diễn biến Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Sc Sand
 • Đội hình Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Sc Sand
 • Video Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Sc Sand
 • Tip Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Sc Sand
03/06/2018 19:00 Vòng (KT) [6]Nữ Eintracht Frankfurt 0 - 1 0 - 1 Nữ Bayern Munich[2]
 • Diễn biến Nữ Eintracht Frankfurt vs Nữ Bayern Munich
 • Đội hình Nữ Eintracht Frankfurt vs Nữ Bayern Munich
 • Video Nữ Eintracht Frankfurt vs Nữ Bayern Munich
 • Tip Nữ Eintracht Frankfurt vs Nữ Bayern Munich
03/06/2018 19:00 Vòng (KT) [3]Nữ Sc Freiburg 1 - 1 0 - 1 Nữ Sg Essen Schonebeck[5]
 • Diễn biến Nữ Sc Freiburg vs Nữ Sg Essen Schonebeck
 • Đội hình Nữ Sc Freiburg vs Nữ Sg Essen Schonebeck
 • Video Nữ Sc Freiburg vs Nữ Sg Essen Schonebeck
 • Tip Nữ Sc Freiburg vs Nữ Sg Essen Schonebeck
13/05/2018 19:00 Vòng (KT) Nữ Wolfsburg 2 - 0 0 - 0 Nữ Sg Essen Schonebeck
 • Diễn biến Nữ Wolfsburg vs Nữ Sg Essen Schonebeck
 • Đội hình Nữ Wolfsburg vs Nữ Sg Essen Schonebeck
 • Video Nữ Wolfsburg vs Nữ Sg Essen Schonebeck
 • Tip Nữ Wolfsburg vs Nữ Sg Essen Schonebeck
13/05/2018 16:00 Vòng (KT) Nữ Eintracht Frankfurt 1 - 2 0 - 1 Nữ Sc Freiburg
 • Diễn biến Nữ Eintracht Frankfurt vs Nữ Sc Freiburg
 • Đội hình Nữ Eintracht Frankfurt vs Nữ Sc Freiburg
 • Video Nữ Eintracht Frankfurt vs Nữ Sc Freiburg
 • Tip Nữ Eintracht Frankfurt vs Nữ Sc Freiburg
13/05/2018 16:00 Vòng (KT) Nữ Ff Usv Jena 0 - 1 0 - 1 Nữ Sc Sand
 • Diễn biến Nữ Ff Usv Jena vs Nữ Sc Sand
 • Đội hình Nữ Ff Usv Jena vs Nữ Sc Sand
 • Video Nữ Ff Usv Jena vs Nữ Sc Sand
 • Tip Nữ Ff Usv Jena vs Nữ Sc Sand
13/05/2018 16:00 Vòng (KT) Nữ Fcr 2001 Duisburg 2 - 0 0 - 0 Nữ Hoffenheim
 • Diễn biến Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Hoffenheim
 • Đội hình Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Hoffenheim
 • Video Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Hoffenheim
 • Tip Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Hoffenheim
01/05/2018 19:00 Vòng [1]Nữ Wolfsburg ?-? ?-? Nữ Sc Freiburg[3]
 • Diễn biến Nữ Wolfsburg vs Nữ Sc Freiburg
 • Đội hình Nữ Wolfsburg vs Nữ Sc Freiburg
 • Video Nữ Wolfsburg vs Nữ Sc Freiburg
 • Tip Nữ Wolfsburg vs Nữ Sc Freiburg
29/04/2018 19:00 Vòng [10]Nữ Fcr 2001 Duisburg ?-? ?-? Nữ Bayern Munich[2]
 • Diễn biến Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Bayern Munich
 • Đội hình Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Bayern Munich
 • Video Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Bayern Munich
 • Tip Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Bayern Munich
29/04/2018 19:00 Vòng (KT) [4]Nữ Turbine Potsdam 1 - 2 1 - 0 Nữ Sg Essen Schonebeck[5]
 • Diễn biến Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Sg Essen Schonebeck
 • Đội hình Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Sg Essen Schonebeck
 • Video Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Sg Essen Schonebeck
 • Tip Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Sg Essen Schonebeck
29/04/2018 16:00 Vòng (KT) [7]Nữ Sc Sand 0 - 0 0 - 0 Nữ Hoffenheim[8]
 • Diễn biến Nữ Sc Sand vs Nữ Hoffenheim
 • Đội hình Nữ Sc Sand vs Nữ Hoffenheim
 • Video Nữ Sc Sand vs Nữ Hoffenheim
 • Tip Nữ Sc Sand vs Nữ Hoffenheim
25/04/2018 22:30 Vòng (KT) [12]Nữ Ff Usv Jena 0 - 4 0 - 2 Nữ Wolfsburg[1]
 • Diễn biến Nữ Ff Usv Jena vs Nữ Wolfsburg
 • Đội hình Nữ Ff Usv Jena vs Nữ Wolfsburg
 • Video Nữ Ff Usv Jena vs Nữ Wolfsburg
 • Tip Nữ Ff Usv Jena vs Nữ Wolfsburg
22/04/2018 19:00 Vòng [2]Nữ Bayern Munich ?-? ?-? Nữ Ff Usv Jena[12]
 • Diễn biến Nữ Bayern Munich vs Nữ Ff Usv Jena
 • Đội hình Nữ Bayern Munich vs Nữ Ff Usv Jena
 • Video Nữ Bayern Munich vs Nữ Ff Usv Jena
 • Tip Nữ Bayern Munich vs Nữ Ff Usv Jena
22/04/2018 19:00 Vòng [6]Nữ Sg Essen Schonebeck ?-? ?-? Nữ Fcr 2001 Duisburg[10]
 • Diễn biến Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Đội hình Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Video Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Tip Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
22/04/2018 19:00 Vòng [7]Nữ Hoffenheim ?-? ?-? Nữ Sc Freiburg[3]
 • Diễn biến Nữ Hoffenheim vs Nữ Sc Freiburg
 • Đội hình Nữ Hoffenheim vs Nữ Sc Freiburg
 • Video Nữ Hoffenheim vs Nữ Sc Freiburg
 • Tip Nữ Hoffenheim vs Nữ Sc Freiburg
22/04/2018 16:00 Vòng (KT) [5]Nữ Eintracht Frankfurt 0 - 1 0 - 0 Nữ Turbine Potsdam[4]
 • Diễn biến Nữ Eintracht Frankfurt vs Nữ Turbine Potsdam
 • Đội hình Nữ Eintracht Frankfurt vs Nữ Turbine Potsdam
 • Video Nữ Eintracht Frankfurt vs Nữ Turbine Potsdam
 • Tip Nữ Eintracht Frankfurt vs Nữ Turbine Potsdam
18/04/2018 23:30 Vòng (KT) [8]Nữ Hoffenheim 3 - 1 2 - 1 Nữ Sg Essen Schonebeck[6]
 • Diễn biến Nữ Hoffenheim vs Nữ Sg Essen Schonebeck
 • Đội hình Nữ Hoffenheim vs Nữ Sg Essen Schonebeck
 • Video Nữ Hoffenheim vs Nữ Sg Essen Schonebeck
 • Tip Nữ Hoffenheim vs Nữ Sg Essen Schonebeck
18/04/2018 22:30 Vòng (KT) [4]Nữ Turbine Potsdam 1 - 0 0 - 0 Nữ Sc Freiburg[3]
 • Diễn biến Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Sc Freiburg
 • Đội hình Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Sc Freiburg
 • Video Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Sc Freiburg
 • Tip Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Sc Freiburg
15/04/2018 20:10 Vòng Nữ Wolfsburg ?-? ?-? Nữ Sg Essen Schonebeck
 • Diễn biến Nữ Wolfsburg vs Nữ Sg Essen Schonebeck
 • Đội hình Nữ Wolfsburg vs Nữ Sg Essen Schonebeck
 • Video Nữ Wolfsburg vs Nữ Sg Essen Schonebeck
 • Tip Nữ Wolfsburg vs Nữ Sg Essen Schonebeck
01/04/2018 20:00 Vòng (KT) [4]Nữ Turbine Potsdam 0 - 1 0 - 0 Nữ Wolfsburg[1]
 • Diễn biến Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Wolfsburg
 • Đội hình Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Wolfsburg
 • Video Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Wolfsburg
 • Tip Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Wolfsburg
01/04/2018 19:00 Vòng [8]Nữ Hoffenheim ?-? ?-? Nữ Sc Freiburg[3]
 • Diễn biến Nữ Hoffenheim vs Nữ Sc Freiburg
 • Đội hình Nữ Hoffenheim vs Nữ Sc Freiburg
 • Video Nữ Hoffenheim vs Nữ Sc Freiburg
 • Tip Nữ Hoffenheim vs Nữ Sc Freiburg
01/04/2018 19:00 Vòng (KT) [10]Nữ Fcr 2001 Duisburg 2 - 0 1 - 0 Nữ Eintracht Frankfurt[5]
 • Diễn biến Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Eintracht Frankfurt
 • Đội hình Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Eintracht Frankfurt
 • Video Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Eintracht Frankfurt
 • Tip Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Eintracht Frankfurt
01/04/2018 19:00 Vòng (KT) [12]Nữ Ff Usv Jena 0 - 1 0 - 0 Nữ Sg Essen Schonebeck[6]
 • Diễn biến Nữ Ff Usv Jena vs Nữ Sg Essen Schonebeck
 • Đội hình Nữ Ff Usv Jena vs Nữ Sg Essen Schonebeck
 • Video Nữ Ff Usv Jena vs Nữ Sg Essen Schonebeck
 • Tip Nữ Ff Usv Jena vs Nữ Sg Essen Schonebeck
01/04/2018 16:00 Vòng (KT) [7]Nữ Sc Sand 0 - 4 0 - 1 Nữ Bayern Munich[2]
 • Diễn biến Nữ Sc Sand vs Nữ Bayern Munich
 • Đội hình Nữ Sc Sand vs Nữ Bayern Munich
 • Video Nữ Sc Sand vs Nữ Bayern Munich
 • Tip Nữ Sc Sand vs Nữ Bayern Munich
29/03/2018 00:00 Vòng (KT) [5]Nữ Turbine Potsdam 2 - 0 1 - 0 Nữ Fcr 2001 Duisburg[10]
 • Diễn biến Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Đội hình Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Video Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Tip Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
28/03/2018 22:00 Vòng (KT) [8]Nữ Sc Sand 3 - 2 0 - 2 Nữ Eintracht Frankfurt[4]
 • Diễn biến Nữ Sc Sand vs Nữ Eintracht Frankfurt
 • Đội hình Nữ Sc Sand vs Nữ Eintracht Frankfurt
 • Video Nữ Sc Sand vs Nữ Eintracht Frankfurt
 • Tip Nữ Sc Sand vs Nữ Eintracht Frankfurt
25/03/2018 19:00 Vòng (KT) [6]Nữ Sg Essen Schonebeck 3 - 0 1 - 0 Nữ Sc Sand[8]
 • Diễn biến Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Sc Sand
 • Đội hình Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Sc Sand
 • Video Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Sc Sand
 • Tip Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Sc Sand
25/03/2018 19:00 Vòng (KT) [1]Nữ Wolfsburg 1 - 0 1 - 0 Nữ Fcr 2001 Duisburg[10]
 • Diễn biến Nữ Wolfsburg vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Đội hình Nữ Wolfsburg vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Video Nữ Wolfsburg vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Tip Nữ Wolfsburg vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
25/03/2018 16:00 Vòng (KT) [4]Nữ Eintracht Frankfurt 4 - 2 1 - 1 Nữ Ff Usv Jena[12]
 • Diễn biến Nữ Eintracht Frankfurt vs Nữ Ff Usv Jena
 • Đội hình Nữ Eintracht Frankfurt vs Nữ Ff Usv Jena
 • Video Nữ Eintracht Frankfurt vs Nữ Ff Usv Jena
 • Tip Nữ Eintracht Frankfurt vs Nữ Ff Usv Jena
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 04/06/2018 07:33
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác