Bong da

Kết quả bóng đá Nữ Đức

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
19/11/2017 21:00 Vòng (KT) [5]Nữ Sg Essen Schonebeck 0 - 4 0 - 2 Nữ Wolfsburg[2]
 • Diễn biến Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Wolfsburg
 • Đội hình Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Wolfsburg
 • Video Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Wolfsburg
 • Tip Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Wolfsburg
19/11/2017 20:00 Vòng (KT) [1]Nữ Sc Freiburg 0 - 3 0 - 1 Nữ Eintracht Frankfurt[4]
 • Diễn biến Nữ Sc Freiburg vs Nữ Eintracht Frankfurt
 • Đội hình Nữ Sc Freiburg vs Nữ Eintracht Frankfurt
 • Video Nữ Sc Freiburg vs Nữ Eintracht Frankfurt
 • Tip Nữ Sc Freiburg vs Nữ Eintracht Frankfurt
19/11/2017 17:00 Vòng (KT) [8]Nữ Sc Sand 1 - 0 0 - 0 Nữ Ff Usv Jena[11]
 • Diễn biến Nữ Sc Sand vs Nữ Ff Usv Jena
 • Đội hình Nữ Sc Sand vs Nữ Ff Usv Jena
 • Video Nữ Sc Sand vs Nữ Ff Usv Jena
 • Tip Nữ Sc Sand vs Nữ Ff Usv Jena
19/11/2017 17:00 Vòng (KT) [7]Nữ Hoffenheim 1 - 0 1 - 0 Nữ Fcr 2001 Duisburg[12]
 • Diễn biến Nữ Hoffenheim vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Đội hình Nữ Hoffenheim vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Video Nữ Hoffenheim vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Tip Nữ Hoffenheim vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
12/11/2017 21:30 Vòng (KT) [3]Nữ Wolfsburg 1 - 0 1 - 0 Nữ Eintracht Frankfurt[4]
 • Diễn biến Nữ Wolfsburg vs Nữ Eintracht Frankfurt
 • Đội hình Nữ Wolfsburg vs Nữ Eintracht Frankfurt
 • Video Nữ Wolfsburg vs Nữ Eintracht Frankfurt
 • Tip Nữ Wolfsburg vs Nữ Eintracht Frankfurt
12/11/2017 19:35 Vòng (KT) [6]Nữ Turbine Potsdam 2 - 2 0 - 1 Nữ Bayern Munich[2]
 • Diễn biến Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Bayern Munich
 • Đội hình Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Bayern Munich
 • Video Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Bayern Munich
 • Tip Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Bayern Munich
12/11/2017 17:00 Vòng (KT) [11]Nữ Ff Usv Jena 0 - 3 0 - 2 Nữ Hoffenheim[8]
 • Diễn biến Nữ Ff Usv Jena vs Nữ Hoffenheim
 • Đội hình Nữ Ff Usv Jena vs Nữ Hoffenheim
 • Video Nữ Ff Usv Jena vs Nữ Hoffenheim
 • Tip Nữ Ff Usv Jena vs Nữ Hoffenheim
12/11/2017 17:00 Vòng (KT) [7]Nữ Sc Sand 2 - 2 1 - 0 Nữ Sc Freiburg[1]
 • Diễn biến Nữ Sc Sand vs Nữ Sc Freiburg
 • Đội hình Nữ Sc Sand vs Nữ Sc Freiburg
 • Video Nữ Sc Sand vs Nữ Sc Freiburg
 • Tip Nữ Sc Sand vs Nữ Sc Freiburg
05/11/2017 20:00 Vòng (KT) [3]Nữ Bayern Munich 3 - 1 2 - 1 Nữ Fcr 2001 Duisburg[11]
 • Diễn biến Nữ Bayern Munich vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Đội hình Nữ Bayern Munich vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Video Nữ Bayern Munich vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Tip Nữ Bayern Munich vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
05/11/2017 20:00 Vòng (KT) [5]Nữ Sg Essen Schonebeck 0 - 0 0 - 0 Nữ Turbine Potsdam[6]
 • Diễn biến Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Turbine Potsdam
 • Đội hình Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Turbine Potsdam
 • Video Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Turbine Potsdam
 • Tip Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Turbine Potsdam
05/11/2017 17:00 Vòng (KT) [8]Nữ Hoffenheim 1 - 0 0 - 0 Nữ Sc Sand[7]
 • Diễn biến Nữ Hoffenheim vs Nữ Sc Sand
 • Đội hình Nữ Hoffenheim vs Nữ Sc Sand
 • Video Nữ Hoffenheim vs Nữ Sc Sand
 • Tip Nữ Hoffenheim vs Nữ Sc Sand
04/11/2017 19:00 Vòng (KT) [2]Nữ Sc Freiburg 1 - 0 1 - 0 Nữ Wolfsburg[1]
 • Diễn biến Nữ Sc Freiburg vs Nữ Wolfsburg
 • Đội hình Nữ Sc Freiburg vs Nữ Wolfsburg
 • Video Nữ Sc Freiburg vs Nữ Wolfsburg
 • Tip Nữ Sc Freiburg vs Nữ Wolfsburg
31/10/2017 00:00 Vòng (KT) [6]Nữ Turbine Potsdam 1 - 1 1 - 1 Nữ Eintracht Frankfurt[4]
 • Diễn biến Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Eintracht Frankfurt
 • Đội hình Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Eintracht Frankfurt
 • Video Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Eintracht Frankfurt
 • Tip Nữ Turbine Potsdam vs Nữ Eintracht Frankfurt
29/10/2017 20:00 Vòng (KT) [11]Nữ Fcr 2001 Duisburg 1 - 2 0 - 0 Nữ Sg Essen Schonebeck[5]
 • Diễn biến Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Sg Essen Schonebeck
 • Đội hình Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Sg Essen Schonebeck
 • Video Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Sg Essen Schonebeck
 • Tip Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Sg Essen Schonebeck
29/10/2017 20:00 Vòng (KT) [10]Nữ Ff Usv Jena 0 - 5 0 - 2 Nữ Bayern Munich[3]
 • Diễn biến Nữ Ff Usv Jena vs Nữ Bayern Munich
 • Đội hình Nữ Ff Usv Jena vs Nữ Bayern Munich
 • Video Nữ Ff Usv Jena vs Nữ Bayern Munich
 • Tip Nữ Ff Usv Jena vs Nữ Bayern Munich
29/10/2017 19:00 Vòng [8]Nữ Hoffenheim ?-? ?-? Nữ Sc Freiburg[2]
 • Diễn biến Nữ Hoffenheim vs Nữ Sc Freiburg
 • Đội hình Nữ Hoffenheim vs Nữ Sc Freiburg
 • Video Nữ Hoffenheim vs Nữ Sc Freiburg
 • Tip Nữ Hoffenheim vs Nữ Sc Freiburg
29/10/2017 17:00 Vòng (KT) [2]Nữ Sc Freiburg 2 - 1 1 - 0 Nữ Hoffenheim[8]
 • Diễn biến Nữ Sc Freiburg vs Nữ Hoffenheim
 • Đội hình Nữ Sc Freiburg vs Nữ Hoffenheim
 • Video Nữ Sc Freiburg vs Nữ Hoffenheim
 • Tip Nữ Sc Freiburg vs Nữ Hoffenheim
15/10/2017 20:00 Vòng (KT) [1]Nữ Wolfsburg 2 - 2 1 - 1 Nữ Turbine Potsdam[5]
 • Diễn biến Nữ Wolfsburg vs Nữ Turbine Potsdam
 • Đội hình Nữ Wolfsburg vs Nữ Turbine Potsdam
 • Video Nữ Wolfsburg vs Nữ Turbine Potsdam
 • Tip Nữ Wolfsburg vs Nữ Turbine Potsdam
15/10/2017 19:00 Vòng (KT) [6]Nữ Sg Essen Schonebeck 6 - 0 4 - 0 Nữ Ff Usv Jena[10]
 • Diễn biến Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Ff Usv Jena
 • Đội hình Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Ff Usv Jena
 • Video Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Ff Usv Jena
 • Tip Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Ff Usv Jena
15/10/2017 18:00 Vòng (KT) [3]Nữ Bayern Munich 2 - 0 0 - 0 Nữ Sc Sand[7]
 • Diễn biến Nữ Bayern Munich vs Nữ Sc Sand
 • Đội hình Nữ Bayern Munich vs Nữ Sc Sand
 • Video Nữ Bayern Munich vs Nữ Sc Sand
 • Tip Nữ Bayern Munich vs Nữ Sc Sand
15/10/2017 16:00 Vòng (KT) [4]Nữ Eintracht Frankfurt 2 - 1 1 - 1 Nữ Fcr 2001 Duisburg[11]
 • Diễn biến Nữ Eintracht Frankfurt vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Đội hình Nữ Eintracht Frankfurt vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Video Nữ Eintracht Frankfurt vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
 • Tip Nữ Eintracht Frankfurt vs Nữ Fcr 2001 Duisburg
01/10/2017 19:00 Vòng (KT) [10]Nữ Ff Usv Jena 0 - 1 0 - 1 Nữ Eintracht Frankfurt[5]
 • Diễn biến Nữ Ff Usv Jena vs Nữ Eintracht Frankfurt
 • Đội hình Nữ Ff Usv Jena vs Nữ Eintracht Frankfurt
 • Video Nữ Ff Usv Jena vs Nữ Eintracht Frankfurt
 • Tip Nữ Ff Usv Jena vs Nữ Eintracht Frankfurt
01/10/2017 19:00 Vòng (KT) [9]Nữ Hoffenheim 0 - 4 0 - 2 Nữ Bayern Munich[4]
 • Diễn biến Nữ Hoffenheim vs Nữ Bayern Munich
 • Đội hình Nữ Hoffenheim vs Nữ Bayern Munich
 • Video Nữ Hoffenheim vs Nữ Bayern Munich
 • Tip Nữ Hoffenheim vs Nữ Bayern Munich
01/10/2017 19:00 Vòng (KT) [11]Nữ Fcr 2001 Duisburg 0 - 1 0 - 1 Nữ Wolfsburg[1]
 • Diễn biến Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Wolfsburg
 • Đội hình Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Wolfsburg
 • Video Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Wolfsburg
 • Tip Nữ Fcr 2001 Duisburg vs Nữ Wolfsburg
01/10/2017 16:00 Vòng (KT) [6]Nữ Sc Sand 1 - 3 1 - 0 Nữ Sg Essen Schonebeck[8]
 • Diễn biến Nữ Sc Sand vs Nữ Sg Essen Schonebeck
 • Đội hình Nữ Sc Sand vs Nữ Sg Essen Schonebeck
 • Video Nữ Sc Sand vs Nữ Sg Essen Schonebeck
 • Tip Nữ Sc Sand vs Nữ Sg Essen Schonebeck
24/09/2017 19:00 Vòng (KT) [4]Nữ Sc Freiburg 1 - 1 0 - 0 Nữ Turbine Potsdam[2]
 • Diễn biến Nữ Sc Freiburg vs Nữ Turbine Potsdam
 • Đội hình Nữ Sc Freiburg vs Nữ Turbine Potsdam
 • Video Nữ Sc Freiburg vs Nữ Turbine Potsdam
 • Tip Nữ Sc Freiburg vs Nữ Turbine Potsdam
24/09/2017 19:00 Vòng (KT) [1]Nữ Wolfsburg 5 - 0 3 - 0 Nữ Ff Usv Jena[8]
 • Diễn biến Nữ Wolfsburg vs Nữ Ff Usv Jena
 • Đội hình Nữ Wolfsburg vs Nữ Ff Usv Jena
 • Video Nữ Wolfsburg vs Nữ Ff Usv Jena
 • Tip Nữ Wolfsburg vs Nữ Ff Usv Jena
24/09/2017 19:00 Vòng (KT) [6]Nữ Sg Essen Schonebeck 1 - 2 0 - 2 Nữ Hoffenheim[12]
 • Diễn biến Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Hoffenheim
 • Đội hình Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Hoffenheim
 • Video Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Hoffenheim
 • Tip Nữ Sg Essen Schonebeck vs Nữ Hoffenheim
24/09/2017 16:00 Vòng (KT) [3]Nữ Eintracht Frankfurt 1 - 2 1 - 1 Nữ Sc Sand[7]
 • Diễn biến Nữ Eintracht Frankfurt vs Nữ Sc Sand
 • Đội hình Nữ Eintracht Frankfurt vs Nữ Sc Sand
 • Video Nữ Eintracht Frankfurt vs Nữ Sc Sand
 • Tip Nữ Eintracht Frankfurt vs Nữ Sc Sand
09/09/2017 19:00 Vòng [3]Nữ Sc Sand ?-? ?-? Nữ Wolfsburg[1]
 • Diễn biến Nữ Sc Sand vs Nữ Wolfsburg
 • Đội hình Nữ Sc Sand vs Nữ Wolfsburg
 • Video Nữ Sc Sand vs Nữ Wolfsburg
 • Tip Nữ Sc Sand vs Nữ Wolfsburg
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 20/11/2017 07:34
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 

 

 

 Quảng cáo của đối tác
Premier Village Phú Quốc xổ số mega soi cầu lô tô game online soi cầu đặc biệtt xổ số mega 6/45 mua ban nha dat nha dat da nang nha dat ha noi Premier Village Phú Quốc Resort xổ số tự chọn nha dat hai duong nha dat hai phong livescore kết quả xổ số mega 6/45 truc tiep xo so dự đoán xổ số thống kê xổ số Premier Residences Phú Quốc link sopcast premier league sopcast thiết bị định vị trực tiếp xổ số mega 6/45 thiết bị định vị ô tô trực tiếp xổ số cuoi xuyen viet giong hat viet 2015  kết quả xổ số đại lý xổ số mega 6/45 thach thuc danh hai Cẩm nang Đầu Tư Premier Village Phu Quoc 5s online co dau 8 tuoi dang ky m88 nhu the nao live scores serie a sopcast