Bong da

Kết quả bóng đá Qatar

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
17/02/2018 22:55 Vòng (KT) [2]Al-Sadd 5 - 1 2 - 1 Al-Arabi SC[11]
 • Diễn biến Al-Sadd vs Al-Arabi SC
 • Đội hình Al-Sadd vs Al-Arabi SC
 • Video Al-Sadd vs Al-Arabi SC
 • Tip Al-Sadd vs Al-Arabi SC
16/02/2018 22:55 Vòng (KT) [6]Al-Garrafa 2 - 0 1 - 0 Al-Khuraitiat[10]
 • Diễn biến Al-Garrafa vs Al-Khuraitiat
 • Đội hình Al-Garrafa vs Al-Khuraitiat
 • Video Al-Garrafa vs Al-Khuraitiat
 • Tip Al-Garrafa vs Al-Khuraitiat
16/02/2018 22:55 Vòng (KT) [7]Al-Ahli Doha 0 - 1 0 - 0 Qatar SC[8]
 • Diễn biến Al-Ahli Doha vs Qatar SC
 • Đội hình Al-Ahli Doha vs Qatar SC
 • Video Al-Ahli Doha vs Qatar SC
 • Tip Al-Ahli Doha vs Qatar SC
16/02/2018 20:45 Vòng (KT) [3]Al Rayyan 2 - 2 0 - 1 Al-Sailiya[4]
 • Diễn biến Al Rayyan vs Al-Sailiya
 • Đội hình Al Rayyan vs Al-Sailiya
 • Video Al Rayyan vs Al-Sailiya
 • Tip Al Rayyan vs Al-Sailiya
10/02/2018 22:50 Vòng (KT) [9]Al-Arabi SC 0 - 4 0 - 1 Al-Ahli Doha[7]
 • Diễn biến Al-Arabi SC vs Al-Ahli Doha
 • Đội hình Al-Arabi SC vs Al-Ahli Doha
 • Video Al-Arabi SC vs Al-Ahli Doha
 • Tip Al-Arabi SC vs Al-Ahli Doha
09/02/2018 22:50 Vòng (KT) [8]Al Khor SC 1 - 2 1 - 0 Umm Salal[5]
 • Diễn biến Al Khor SC vs Umm Salal
 • Đội hình Al Khor SC vs Umm Salal
 • Video Al Khor SC vs Umm Salal
 • Tip Al Khor SC vs Umm Salal
09/02/2018 20:40 Vòng (KT) [4]Al-Sailiya 0 - 2 0 - 1 Qatar SC[10]
 • Diễn biến Al-Sailiya vs Qatar SC
 • Đội hình Al-Sailiya vs Qatar SC
 • Video Al-Sailiya vs Qatar SC
 • Tip Al-Sailiya vs Qatar SC
08/02/2018 22:50 Vòng (KT) [2]Al Rayyan 0 - 2 0 - 1 Al-Sadd[3]
 • Diễn biến Al Rayyan vs Al-Sadd
 • Đội hình Al Rayyan vs Al-Sadd
 • Video Al Rayyan vs Al-Sadd
 • Tip Al Rayyan vs Al-Sadd
03/02/2018 22:45 Vòng (KT) [9]Qatar SC 1 - 3 1 - 3 Al-Sadd[3]
 • Diễn biến Qatar SC vs Al-Sadd
 • Đội hình Qatar SC vs Al-Sadd
 • Video Qatar SC vs Al-Sadd
 • Tip Qatar SC vs Al-Sadd
03/02/2018 20:35 Vòng (KT) [8]Al Khor SC 1 - 2 0 - 2 Al-Garrafa[6]
 • Diễn biến Al Khor SC vs Al-Garrafa
 • Đội hình Al Khor SC vs Al-Garrafa
 • Video Al Khor SC vs Al-Garrafa
 • Tip Al Khor SC vs Al-Garrafa
02/02/2018 22:45 Vòng (KT) [10]Al-Arabi SC 0 - 0 0 - 0 Umm Salal[5]
 • Diễn biến Al-Arabi SC vs Umm Salal
 • Đội hình Al-Arabi SC vs Umm Salal
 • Video Al-Arabi SC vs Umm Salal
 • Tip Al-Arabi SC vs Umm Salal
01/02/2018 22:45 Vòng (KT) [12]Al-Khuraitiat 2 - 2 1 - 1 Al-Sailiya[4]
 • Diễn biến Al-Khuraitiat vs Al-Sailiya
 • Đội hình Al-Khuraitiat vs Al-Sailiya
 • Video Al-Khuraitiat vs Al-Sailiya
 • Tip Al-Khuraitiat vs Al-Sailiya
27/01/2018 20:30 Vòng (KT) [5]Umm Salal 1 - 1 1 - 0 Al-Ahli Doha[7]
 • Diễn biến Umm Salal vs Al-Ahli Doha
 • Đội hình Umm Salal vs Al-Ahli Doha
 • Video Umm Salal vs Al-Ahli Doha
 • Tip Umm Salal vs Al-Ahli Doha
27/01/2018 20:30 Vòng (KT) [9]Al Khor SC 2 - 0 2 - 0 Al-Khuraitiat[12]
 • Diễn biến Al Khor SC vs Al-Khuraitiat
 • Đội hình Al Khor SC vs Al-Khuraitiat
 • Video Al Khor SC vs Al-Khuraitiat
 • Tip Al Khor SC vs Al-Khuraitiat
26/01/2018 22:40 Vòng (KT) [10]Qatar SC 1 - 1 0 - 1 Al-Arabi SC[11]
 • Diễn biến Qatar SC vs Al-Arabi SC
 • Đội hình Qatar SC vs Al-Arabi SC
 • Video Qatar SC vs Al-Arabi SC
 • Tip Qatar SC vs Al-Arabi SC
25/01/2018 22:40 Vòng (KT) [6]Al-Garrafa 0 - 4 0 - 2 Al-Sadd[3]
 • Diễn biến Al-Garrafa vs Al-Sadd
 • Đội hình Al-Garrafa vs Al-Sadd
 • Video Al-Garrafa vs Al-Sadd
 • Tip Al-Garrafa vs Al-Sadd
20/01/2018 22:35 Vòng (KT) [2]Al Rayyan 4 - 2 3 - 0 Al-Khuraitiat[11]
 • Diễn biến Al Rayyan vs Al-Khuraitiat
 • Đội hình Al Rayyan vs Al-Khuraitiat
 • Video Al Rayyan vs Al-Khuraitiat
 • Tip Al Rayyan vs Al-Khuraitiat
20/01/2018 22:35 Vòng (KT) [5]Umm Salal 2 - 4 0 - 2 Al-Garrafa[6]
 • Diễn biến Umm Salal vs Al-Garrafa
 • Đội hình Umm Salal vs Al-Garrafa
 • Video Umm Salal vs Al-Garrafa
 • Tip Umm Salal vs Al-Garrafa
20/01/2018 20:25 Vòng (KT) [3]Al-Sadd 6 - 0 2 - 0 Al-Sailiya[4]
 • Diễn biến Al-Sadd vs Al-Sailiya
 • Đội hình Al-Sadd vs Al-Sailiya
 • Video Al-Sadd vs Al-Sailiya
 • Tip Al-Sadd vs Al-Sailiya
18/01/2018 22:35 Vòng (KT) [7]Al-Ahli Doha 2 - 2 1 - 1 Al Khor SC[10]
 • Diễn biến Al-Ahli Doha vs Al Khor SC
 • Đội hình Al-Ahli Doha vs Al Khor SC
 • Video Al-Ahli Doha vs Al Khor SC
 • Tip Al-Ahli Doha vs Al Khor SC
13/01/2018 20:20 Vòng (KT) [2]Al Rayyan 3 - 0 1 - 0 Al Khor SC[9]
 • Diễn biến Al Rayyan vs Al Khor SC
 • Đội hình Al Rayyan vs Al Khor SC
 • Video Al Rayyan vs Al Khor SC
 • Tip Al Rayyan vs Al Khor SC
12/01/2018 22:30 Vòng (KT) [4]Al-Sailiya 1 - 1 0 - 1 Al-Arabi SC[10]
 • Diễn biến Al-Sailiya vs Al-Arabi SC
 • Đội hình Al-Sailiya vs Al-Arabi SC
 • Video Al-Sailiya vs Al-Arabi SC
 • Tip Al-Sailiya vs Al-Arabi SC
12/01/2018 20:20 Vòng (KT) [13]Al Ahly 1 - 2 1 - 0 Al-Garrafa[7]
 • Diễn biến Al Ahly vs Al-Garrafa
 • Đội hình Al Ahly vs Al-Garrafa
 • Video Al Ahly vs Al-Garrafa
 • Tip Al Ahly vs Al-Garrafa
12/01/2018 20:20 Vòng (KT) [6]Al-Ahli Doha 1 - 2 1 - 0 Al-Garrafa[7]
 • Diễn biến Al-Ahli Doha vs Al-Garrafa
 • Đội hình Al-Ahli Doha vs Al-Garrafa
 • Video Al-Ahli Doha vs Al-Garrafa
 • Tip Al-Ahli Doha vs Al-Garrafa
11/01/2018 22:30 Vòng (KT) [11]Al-Khuraitiat 1 - 3 0 - 3 Umm Salal[5]
 • Diễn biến Al-Khuraitiat vs Umm Salal
 • Đội hình Al-Khuraitiat vs Umm Salal
 • Video Al-Khuraitiat vs Umm Salal
 • Tip Al-Khuraitiat vs Umm Salal
08/12/2017 22:10 Vòng (KT) [11]Qatar SC 1 - 1 0 - 1 Al-Garrafa[7]
 • Diễn biến Qatar SC vs Al-Garrafa
 • Đội hình Qatar SC vs Al-Garrafa
 • Video Qatar SC vs Al-Garrafa
 • Tip Qatar SC vs Al-Garrafa
08/12/2017 20:00 Vòng (KT) [12]Al-Arabi SC 3 - 0 1 - 0 Al Khor SC[8]
 • Diễn biến Al-Arabi SC vs Al Khor SC
 • Đội hình Al-Arabi SC vs Al Khor SC
 • Video Al-Arabi SC vs Al Khor SC
 • Tip Al-Arabi SC vs Al Khor SC
07/12/2017 22:10 Vòng (KT) [10]Al-Khuraitiat 0 - 4 0 - 1 Al-Sadd[3]
 • Diễn biến Al-Khuraitiat vs Al-Sadd
 • Đội hình Al-Khuraitiat vs Al-Sadd
 • Video Al-Khuraitiat vs Al-Sadd
 • Tip Al-Khuraitiat vs Al-Sadd
07/12/2017 22:10 Vòng (KT) [6]Al-Ahli Doha 2 - 0 2 - 0 Al Rayyan[2]
 • Diễn biến Al-Ahli Doha vs Al Rayyan
 • Đội hình Al-Ahli Doha vs Al Rayyan
 • Video Al-Ahli Doha vs Al Rayyan
 • Tip Al-Ahli Doha vs Al Rayyan
02/12/2017 22:10 Vòng (KT) [3]Al-Sailiya 1 - 2 1 - 1 Al-Ahli Doha[9]
 • Diễn biến Al-Sailiya vs Al-Ahli Doha
 • Đội hình Al-Sailiya vs Al-Ahli Doha
 • Video Al-Sailiya vs Al-Ahli Doha
 • Tip Al-Sailiya vs Al-Ahli Doha
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 18/02/2018 07:33
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác