Bong da

Kết quả bóng đá SEA Games

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
15/06/2015 19:30 Vòng (KT) Thái Lan U23 3 - 0 0 - 0 Myanmar U23
 • Diễn biến Thái Lan U23 vs Myanmar U23
 • Đội hình Thái Lan U23 vs Myanmar U23
 • Video Thái Lan U23 vs Myanmar U23
 • Tip Thái Lan U23 vs Myanmar U23
15/06/2015 13:00 Vòng (KT) Viet Nam U23 5 - 0 4 - 0 Indonesia U23
 • Diễn biến Viet Nam U23 vs Indonesia U23
 • Đội hình Viet Nam U23 vs Indonesia U23
 • Video Viet Nam U23 vs Indonesia U23
 • Tip Viet Nam U23 vs Indonesia U23
13/06/2015 19:30 Vòng (KT) [B1]Thái Lan U23 5 - 0 2 - 0 Indonesia U23[A2]
 • Diễn biến Thái Lan U23 vs Indonesia U23
 • Đội hình Thái Lan U23 vs Indonesia U23
 • Video Thái Lan U23 vs Indonesia U23
 • Tip Thái Lan U23 vs Indonesia U23
13/06/2015 13:00 Vòng (KT) Viet Nam U23 1 - 2 0 - 1 Myanmar U23
 • Diễn biến Viet Nam U23 vs Myanmar U23
 • Đội hình Viet Nam U23 vs Myanmar U23
 • Video Viet Nam U23 vs Myanmar U23
 • Tip Viet Nam U23 vs Myanmar U23
 • Link sopcast Viet Nam U23 vs Myanmar U23
 • Xem Viet Nam U23 vs Myanmar U23
11/06/2015 19:30 Vòng (KT) Singapore U23 0 - 1 0 - 0 Indonesia U23
 • Diễn biến Singapore U23 vs Indonesia U23
 • Đội hình Singapore U23 vs Indonesia U23
 • Video Singapore U23 vs Indonesia U23
 • Tip Singapore U23 vs Indonesia U23
 • Link sopcast Singapore U23 vs Indonesia U23
 • Xem Singapore U23 vs Indonesia U23
11/06/2015 19:30 Vòng (KT) Lào U23 1 - 3 1 - 1 Malaysia U23
 • Diễn biến Lào U23 vs Malaysia U23
 • Đội hình Lào U23 vs Malaysia U23
 • Video Lào U23 vs Malaysia U23
 • Tip Lào U23 vs Malaysia U23
 • Link sopcast Lào U23 vs Malaysia U23
 • Xem Lào U23 vs Malaysia U23
10/06/2015 19:30 Vòng (KT) Myanmar U23 3 - 3 0 - 2 Campuchia U23
 • Diễn biến Myanmar U23 vs Campuchia U23
 • Đội hình Myanmar U23 vs Campuchia U23
 • Video Myanmar U23 vs Campuchia U23
 • Tip Myanmar U23 vs Campuchia U23
 • Link sopcast Myanmar U23 vs Campuchia U23
 • Xem Myanmar U23 vs Campuchia U23
10/06/2015 19:30 Vòng (KT) Viet Nam U23 1 - 3 0 - 1 Thái Lan U23
 • Diễn biến Viet Nam U23 vs Thái Lan U23
 • Đội hình Viet Nam U23 vs Thái Lan U23
 • Video Viet Nam U23 vs Thái Lan U23
 • Tip Viet Nam U23 vs Thái Lan U23
 • Link sopcast Viet Nam U23 vs Thái Lan U23
 • Xem Viet Nam U23 vs Thái Lan U23
09/06/2015 19:30 Vòng (KT) [A3]Indonesia U23 2 - 0 2 - 0 Philippines U23[A5]
 • Diễn biến Indonesia U23 vs Philippines U23
 • Đội hình Indonesia U23 vs Philippines U23
 • Video Indonesia U23 vs Philippines U23
 • Tip Indonesia U23 vs Philippines U23
 • Link sopcast Indonesia U23 vs Philippines U23
 • Xem Indonesia U23 vs Philippines U23
09/06/2015 19:30 Vòng (KT) [B4]Đông Timo U23 2 - 3 1 - 1 Lào U23[B5]
 • Diễn biến Đông Timo U23 vs Lào U23
 • Đội hình Đông Timo U23 vs Lào U23
 • Video Đông Timo U23 vs Lào U23
 • Tip Đông Timo U23 vs Lào U23
08/06/2015 19:30 Vòng (KT) [6]Brunei U23 0 - 2 0 - 0 Malaysia U23[3]
 • Diễn biến Brunei U23 vs Malaysia U23
 • Đội hình Brunei U23 vs Malaysia U23
 • Video Brunei U23 vs Malaysia U23
 • Tip Brunei U23 vs Malaysia U23
 • Link sopcast Brunei U23 vs Malaysia U23
 • Xem Brunei U23 vs Malaysia U23
08/06/2015 19:30 Vòng (KT) [3]Singapore U23 3 - 1 2 - 0 Campuchia U23[4]
 • Diễn biến Singapore U23 vs Campuchia U23
 • Đội hình Singapore U23 vs Campuchia U23
 • Video Singapore U23 vs Campuchia U23
 • Tip Singapore U23 vs Campuchia U23
 • Link sopcast Singapore U23 vs Campuchia U23
 • Xem Singapore U23 vs Campuchia U23
07/06/2015 19:30 Vòng bảng (KT) Philippines U23 1 - 5 1 - 1 Myanmar U23
 • Diễn biến Philippines U23 vs Myanmar U23
 • Đội hình Philippines U23 vs Myanmar U23
 • Video Philippines U23 vs Myanmar U23
 • Tip Philippines U23 vs Myanmar U23
 • Link sopcast Philippines U23 vs Myanmar U23
 • Xem Philippines U23 vs Myanmar U23
07/06/2015 19:30 Vòng bảng (KT) Đông Timo U23 0 - 4 0 - 1 Viet Nam U23
 • Diễn biến Đông Timo U23 vs Viet Nam U23
 • Đội hình Đông Timo U23 vs Viet Nam U23
 • Video Đông Timo U23 vs Viet Nam U23
 • Tip Đông Timo U23 vs Viet Nam U23
06/06/2015 19:30 Vòng bảng (KT) Indonesia U23 6 - 1 2 - 0 Campuchia U23
 • Diễn biến Indonesia U23 vs Campuchia U23
 • Đội hình Indonesia U23 vs Campuchia U23
 • Video Indonesia U23 vs Campuchia U23
 • Tip Indonesia U23 vs Campuchia U23
 • Link sopcast Indonesia U23 vs Campuchia U23
 • Xem Indonesia U23 vs Campuchia U23
06/06/2015 19:30 Vòng bảng (KT) Thái Lan U23 5 - 0 2 - 0 Brunei U23
 • Diễn biến Thái Lan U23 vs Brunei U23
 • Đội hình Thái Lan U23 vs Brunei U23
 • Video Thái Lan U23 vs Brunei U23
 • Tip Thái Lan U23 vs Brunei U23
 • Link sopcast Thái Lan U23 vs Brunei U23
 • Xem Thái Lan U23 vs Brunei U23
04/06/2015 19:30 Vòng bảng (KT) Singapore U23 1 - 2 1 - 1 Myanmar U23
 • Diễn biến Singapore U23 vs Myanmar U23
 • Đội hình Singapore U23 vs Myanmar U23
 • Video Singapore U23 vs Myanmar U23
 • Tip Singapore U23 vs Myanmar U23
 • Link sopcast Singapore U23 vs Myanmar U23
 • Xem Singapore U23 vs Myanmar U23
04/06/2015 19:30 Vòng bảng (KT) Viet Nam U23 1 - 0 0 - 0 Lào U23
 • Diễn biến Viet Nam U23 vs Lào U23
 • Đội hình Viet Nam U23 vs Lào U23
 • Video Viet Nam U23 vs Lào U23
 • Tip Viet Nam U23 vs Lào U23
 • Link sopcast Viet Nam U23 vs Lào U23
 • Xem Viet Nam U23 vs Lào U23
04/06/2015 15:00 Vòng bảng (KT) Malaysia U23 0 - 1 0 - 0 Thái Lan U23
 • Diễn biến Malaysia U23 vs Thái Lan U23
 • Đội hình Malaysia U23 vs Thái Lan U23
 • Video Malaysia U23 vs Thái Lan U23
 • Tip Malaysia U23 vs Thái Lan U23
 • Link sopcast Malaysia U23 vs Thái Lan U23
 • Xem Malaysia U23 vs Thái Lan U23
03/06/2015 19:30 Vòng bảng (KT) Campuchia U23 3 - 1 2 - 0 Philippines U23
 • Diễn biến Campuchia U23 vs Philippines U23
 • Đội hình Campuchia U23 vs Philippines U23
 • Video Campuchia U23 vs Philippines U23
 • Tip Campuchia U23 vs Philippines U23
 • Link sopcast Campuchia U23 vs Philippines U23
 • Xem Campuchia U23 vs Philippines U23
03/06/2015 19:30 Vòng bảng (KT) Đông Timo U23 2 - 1 1 - 0 Brunei U23
 • Diễn biến Đông Timo U23 vs Brunei U23
 • Đội hình Đông Timo U23 vs Brunei U23
 • Video Đông Timo U23 vs Brunei U23
 • Tip Đông Timo U23 vs Brunei U23
02/06/2015 19:30 Vòng bảng (KT) Myanmar U23 4 - 2 2 - 1 Indonesia U23
 • Diễn biến Myanmar U23 vs Indonesia U23
 • Đội hình Myanmar U23 vs Indonesia U23
 • Video Myanmar U23 vs Indonesia U23
 • Tip Myanmar U23 vs Indonesia U23
02/06/2015 19:30 Vòng bảng (KT) Viet Nam U23 5 - 1 2 - 0 Malaysia U23
 • Diễn biến Viet Nam U23 vs Malaysia U23
 • Đội hình Viet Nam U23 vs Malaysia U23
 • Video Viet Nam U23 vs Malaysia U23
 • Tip Viet Nam U23 vs Malaysia U23
 • Link sopcast Viet Nam U23 vs Malaysia U23
 • Xem Viet Nam U23 vs Malaysia U23
01/06/2015 19:30 Vòng (KT) [A5]Philippines U23 0 - 1 0 - 1 Singapore U23[A1]
 • Diễn biến Philippines U23 vs Singapore U23
 • Đội hình Philippines U23 vs Singapore U23
 • Video Philippines U23 vs Singapore U23
 • Tip Philippines U23 vs Singapore U23
01/06/2015 19:30 Vòng bảng (KT) [B1]Thái Lan U23 1 - 0 1 - 0 Đông Timo U23[B5]
 • Diễn biến Thái Lan U23 vs Đông Timo U23
 • Đội hình Thái Lan U23 vs Đông Timo U23
 • Video Thái Lan U23 vs Đông Timo U23
 • Tip Thái Lan U23 vs Đông Timo U23
01/06/2015 19:30 Vòng [B4]Lào U23 ?-? ?-? Brunei U23[B6]
 • Diễn biến Lào U23 vs Brunei U23
 • Đội hình Lào U23 vs Brunei U23
 • Video Lào U23 vs Brunei U23
 • Tip Lào U23 vs Brunei U23
01/06/2015 19:30 Vòng bảng (KT) [A1]Singapore U23 1 - 0 1 - 0 Philippines U23[A5]
 • Diễn biến Singapore U23 vs Philippines U23
 • Đội hình Singapore U23 vs Philippines U23
 • Video Singapore U23 vs Philippines U23
 • Tip Singapore U23 vs Philippines U23
31/05/2015 19:30 Vòng bảng (KT) Brunei U23 1 - 2 0 - 1 Lào U23
 • Diễn biến Brunei U23 vs Lào U23
 • Đội hình Brunei U23 vs Lào U23
 • Video Brunei U23 vs Lào U23
 • Tip Brunei U23 vs Lào U23
30/05/2015 19:30 Vòng bảng (KT) Malaysia U23 1 - 0 1 - 0 Đông Timo U23
 • Diễn biến Malaysia U23 vs Đông Timo U23
 • Đội hình Malaysia U23 vs Đông Timo U23
 • Video Malaysia U23 vs Đông Timo U23
 • Tip Malaysia U23 vs Đông Timo U23
29/05/2015 19:30 Vòng bảng (KT) Lào U23 0 - 6 0 - 3 Thái Lan U23
 • Diễn biến Lào U23 vs Thái Lan U23
 • Đội hình Lào U23 vs Thái Lan U23
 • Video Lào U23 vs Thái Lan U23
 • Tip Lào U23 vs Thái Lan U23
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 24/06/2017 02:39
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác