Bong da

Kết quả bóng đá Italia

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
27/09/2016 02:00 Vòng (KT) [17]Cagliari 2 - 1 1 - 0 Sampdoria[12]
 • Diễn biến Cagliari vs Sampdoria
 • Đội hình Cagliari vs Sampdoria
 • Video Cagliari vs Sampdoria
 • Tip Cagliari vs Sampdoria
 • Link sopcast Cagliari vs Sampdoria
 • Xem Cagliari vs Sampdoria
27/09/2016 00:00 Vòng (KT) [20]Crotone 1 - 3 0 - 3 Atalanta[19]
 • Diễn biến Crotone vs Atalanta
 • Đội hình Crotone vs Atalanta
 • Video Crotone vs Atalanta
 • Tip Crotone vs Atalanta
 • Link sopcast Crotone vs Atalanta
 • Xem Crotone vs Atalanta
26/09/2016 01:45 Vòng (KT) [10]Fiorentina 0 - 0 0 - 0 AC Milan[6]
 • Diễn biến Fiorentina vs AC Milan
 • Đội hình Fiorentina vs AC Milan
 • Video Fiorentina vs AC Milan
 • Tip Fiorentina vs AC Milan
 • Link sopcast Fiorentina vs AC Milan
 • Xem Fiorentina vs AC Milan
25/09/2016 20:00 Vòng (KT) [8]Genoa 1 - 1 0 - 0 Pescara[15]
 • Diễn biến Genoa vs Pescara
 • Đội hình Genoa vs Pescara
 • Video Genoa vs Pescara
 • Tip Genoa vs Pescara
 • Link sopcast Genoa vs Pescara
 • Xem Genoa vs Pescara
25/09/2016 20:00 Vòng (KT) [5]Inter Milan 1 - 1 1 - 1 Bologna[7]
 • Diễn biến Inter Milan vs Bologna
 • Đội hình Inter Milan vs Bologna
 • Video Inter Milan vs Bologna
 • Tip Inter Milan vs Bologna
 • Link sopcast Inter Milan vs Bologna
 • Xem Inter Milan vs Bologna
25/09/2016 20:00 Vòng (KT) [9]Lazio 2 - 0 1 - 0 Empoli[18]
 • Diễn biến Lazio vs Empoli
 • Đội hình Lazio vs Empoli
 • Video Lazio vs Empoli
 • Tip Lazio vs Empoli
 • Link sopcast Lazio vs Empoli
 • Xem Lazio vs Empoli
25/09/2016 20:00 Vòng (KT) [13]US Sassuolo Calcio 1 - 0 1 - 0 Udinese[11]
 • Diễn biến US Sassuolo Calcio vs Udinese
 • Đội hình US Sassuolo Calcio vs Udinese
 • Video US Sassuolo Calcio vs Udinese
 • Tip US Sassuolo Calcio vs Udinese
 • Link sopcast US Sassuolo Calcio vs Udinese
 • Xem US Sassuolo Calcio vs Udinese
25/09/2016 17:30 Vòng (KT) [14]Torino 3 - 1 1 - 0 AS Roma[3]
 • Diễn biến Torino vs AS Roma
 • Đội hình Torino vs AS Roma
 • Video Torino vs AS Roma
 • Tip Torino vs AS Roma
 • Link sopcast Torino vs AS Roma
 • Xem Torino vs AS Roma
25/09/2016 01:45 Vòng (KT) [1]Napoli 2 - 0 2 - 0 Chievo[5]
 • Diễn biến Napoli vs Chievo
 • Đội hình Napoli vs Chievo
 • Video Napoli vs Chievo
 • Tip Napoli vs Chievo
 • Link sopcast Napoli vs Chievo
 • Xem Napoli vs Chievo
24/09/2016 22:59 Vòng (KT) [19]Palermo 0 - 1 0 - 0 Juventus[2]
 • Diễn biến Palermo vs Juventus
 • Đội hình Palermo vs Juventus
 • Video Palermo vs Juventus
 • Tip Palermo vs Juventus
 • Link sopcast Palermo vs Juventus
 • Xem Palermo vs Juventus
22/09/2016 01:45 Vòng (KT) [2]AS Roma 4 - 0 2 - 0 Crotone[20]
 • Diễn biến AS Roma vs Crotone
 • Đội hình AS Roma vs Crotone
 • Video AS Roma vs Crotone
 • Tip AS Roma vs Crotone
 • Link sopcast AS Roma vs Crotone
 • Xem AS Roma vs Crotone
22/09/2016 01:45 Vòng (KT) [14]Atalanta 0 - 1 0 - 0 Palermo[19]
 • Diễn biến Atalanta vs Palermo
 • Đội hình Atalanta vs Palermo
 • Video Atalanta vs Palermo
 • Tip Atalanta vs Palermo
 • Link sopcast Atalanta vs Palermo
 • Xem Atalanta vs Palermo
22/09/2016 01:45 Vòng (KT) [9]Chievo 2 - 1 2 - 1 US Sassuolo Calcio[17]
 • Diễn biến Chievo vs US Sassuolo Calcio
 • Đội hình Chievo vs US Sassuolo Calcio
 • Video Chievo vs US Sassuolo Calcio
 • Tip Chievo vs US Sassuolo Calcio
 • Link sopcast Chievo vs US Sassuolo Calcio
 • Xem Chievo vs US Sassuolo Calcio
22/09/2016 01:45 Vòng (KT) [16]Empoli 0 - 2 0 - 2 Inter Milan[11]
 • Diễn biến Empoli vs Inter Milan
 • Đội hình Empoli vs Inter Milan
 • Video Empoli vs Inter Milan
 • Tip Empoli vs Inter Milan
 • Link sopcast Empoli vs Inter Milan
 • Xem Empoli vs Inter Milan
22/09/2016 01:45 Vòng (KT) [4]Genoa 0 - 0 0 - 0 Napoli[3]
 • Diễn biến Genoa vs Napoli
 • Đội hình Genoa vs Napoli
 • Video Genoa vs Napoli
 • Tip Genoa vs Napoli
 • Link sopcast Genoa vs Napoli
 • Xem Genoa vs Napoli
22/09/2016 01:45 Vòng (KT) [1]Juventus 4 - 0 3 - 0 Cagliari[18]
 • Diễn biến Juventus vs Cagliari
 • Đội hình Juventus vs Cagliari
 • Video Juventus vs Cagliari
 • Tip Juventus vs Cagliari
 • Link sopcast Juventus vs Cagliari
 • Xem Juventus vs Cagliari
22/09/2016 01:45 Vòng (KT) [8]Pescara 0 - 0 0 - 0 Torino[12]
 • Diễn biến Pescara vs Torino
 • Đội hình Pescara vs Torino
 • Video Pescara vs Torino
 • Tip Pescara vs Torino
 • Link sopcast Pescara vs Torino
 • Xem Pescara vs Torino
22/09/2016 01:45 Vòng (KT) [6]Udinese 2 - 2 2 - 1 Fiorentina[13]
 • Diễn biến Udinese vs Fiorentina
 • Đội hình Udinese vs Fiorentina
 • Video Udinese vs Fiorentina
 • Tip Udinese vs Fiorentina
 • Link sopcast Udinese vs Fiorentina
 • Xem Udinese vs Fiorentina
21/09/2016 23:30 Vòng (KT) [7]Bologna 2 - 0 1 - 0 Sampdoria[5]
 • Diễn biến Bologna vs Sampdoria
 • Đội hình Bologna vs Sampdoria
 • Video Bologna vs Sampdoria
 • Tip Bologna vs Sampdoria
 • Link sopcast Bologna vs Sampdoria
 • Xem Bologna vs Sampdoria
21/09/2016 01:45 Vòng (KT) [15]AC Milan 2 - 0 1 - 0 Lazio[10]
 • Diễn biến AC Milan vs Lazio
 • Đội hình AC Milan vs Lazio
 • Video AC Milan vs Lazio
 • Tip AC Milan vs Lazio
 • Link sopcast AC Milan vs Lazio
 • Xem AC Milan vs Lazio
19/09/2016 01:45 Vòng (KT) [13]Fiorentina 1 - 0 0 - 0 AS Roma[2]
 • Diễn biến Fiorentina vs AS Roma
 • Đội hình Fiorentina vs AS Roma
 • Video Fiorentina vs AS Roma
 • Tip Fiorentina vs AS Roma
 • Link sopcast Fiorentina vs AS Roma
 • Xem Fiorentina vs AS Roma
18/09/2016 22:59 Vòng (KT) [11]Inter Milan 2 - 1 0 - 0 Juventus[1]
 • Diễn biến Inter Milan vs Juventus
 • Đội hình Inter Milan vs Juventus
 • Video Inter Milan vs Juventus
 • Tip Inter Milan vs Juventus
 • Link sopcast Inter Milan vs Juventus
 • Xem Inter Milan vs Juventus
18/09/2016 20:00 Vòng (KT) [18]Cagliari 3 - 0 1 - 0 Atalanta[14]
 • Diễn biến Cagliari vs Atalanta
 • Đội hình Cagliari vs Atalanta
 • Video Cagliari vs Atalanta
 • Tip Cagliari vs Atalanta
 • Link sopcast Cagliari vs Atalanta
 • Xem Cagliari vs Atalanta
18/09/2016 20:00 Vòng (KT) [20]Crotone 1 - 1 1 - 0 Palermo[19]
 • Diễn biến Crotone vs Palermo
 • Đội hình Crotone vs Palermo
 • Video Crotone vs Palermo
 • Tip Crotone vs Palermo
 • Link sopcast Crotone vs Palermo
 • Xem Crotone vs Palermo
18/09/2016 20:00 Vòng (KT) [17]US Sassuolo Calcio 2 - 0 0 - 0 Genoa[4]
 • Diễn biến US Sassuolo Calcio vs Genoa
 • Đội hình US Sassuolo Calcio vs Genoa
 • Video US Sassuolo Calcio vs Genoa
 • Tip US Sassuolo Calcio vs Genoa
 • Link sopcast US Sassuolo Calcio vs Genoa
 • Xem US Sassuolo Calcio vs Genoa
18/09/2016 20:00 Vòng (KT) [12]Torino 0 - 0 0 - 0 Empoli[16]
 • Diễn biến Torino vs Empoli
 • Đội hình Torino vs Empoli
 • Video Torino vs Empoli
 • Tip Torino vs Empoli
 • Link sopcast Torino vs Empoli
 • Xem Torino vs Empoli
18/09/2016 17:30 Vòng (KT) [6]Udinese 1 - 2 1 - 0 Chievo[9]
 • Diễn biến Udinese vs Chievo
 • Đội hình Udinese vs Chievo
 • Video Udinese vs Chievo
 • Tip Udinese vs Chievo
 • Link sopcast Udinese vs Chievo
 • Xem Udinese vs Chievo
18/09/2016 01:45 Vòng (KT) [3]Napoli 3 - 1 1 - 0 Bologna[7]
 • Diễn biến Napoli vs Bologna
 • Đội hình Napoli vs Bologna
 • Video Napoli vs Bologna
 • Tip Napoli vs Bologna
 • Link sopcast Napoli vs Bologna
 • Xem Napoli vs Bologna
17/09/2016 22:59 Vòng (KT) [10]Lazio 3 - 0 0 - 0 Pescara[8]
 • Diễn biến Lazio vs Pescara
 • Đội hình Lazio vs Pescara
 • Video Lazio vs Pescara
 • Tip Lazio vs Pescara
 • Link sopcast Lazio vs Pescara
 • Xem Lazio vs Pescara
17/09/2016 01:45 Vòng (KT) [5]Sampdoria 0 - 1 0 - 0 AC Milan[15]
 • Diễn biến Sampdoria vs AC Milan
 • Đội hình Sampdoria vs AC Milan
 • Video Sampdoria vs AC Milan
 • Tip Sampdoria vs AC Milan
 • Link sopcast Sampdoria vs AC Milan
 • Xem Sampdoria vs AC Milan
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáÝItaliaItalySerie AItalian Serie AITA
Cập nhật lúc: 30/09/2016 00:00
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác