Bong da

Lịch thi đấu bóng đá U19 Châu Âu vòng 1 mùa 2012-2013

Thời gianVòng đấu Sân nhà Tỷ số FT/HTSân khách Tiện ích trận đấu
17/10/2012 19:30 Vòng 1  0 - 2 (0 - 0) Belarus(U19)[17]
 • Đối đầu Albania(U19) vs Belarus(U19)
 • Phong độ Albania(U19) vs Belarus(U19)
 • Thông tin trước trận Albania(U19) vs Belarus(U19)
 • Video Albania(U19) vs Belarus(U19)
17/10/2012 19:30 Vòng 1  1 - 2 (0 - 1) Belgium(U19)[9]
 • Đối đầu Italy(U19) vs Belgium(U19)
 • Phong độ Italy(U19) vs Belgium(U19)
 • Thông tin trước trận Italy(U19) vs Belgium(U19)
 • Video Italy(U19) vs Belgium(U19)
17/10/2012 01:00 Vòng 1  2 - 2 (0 - 2) Germany(U19)[4]
 • Đối đầu Republic of Ireland(U19) vs Germany(U19)
 • Phong độ Republic of Ireland(U19) vs Germany(U19)
 • Thông tin trước trận Republic of Ireland(U19) vs Germany(U19)
 • Video Republic of Ireland(U19) vs Germany(U19)
17/10/2012 01:00 Vòng 1  0 - 1 (0 - 0) FYR Macedonia U19[24]
 • Đối đầu Luxembourg(U19) vs FYR Macedonia U19
 • Phong độ Luxembourg(U19) vs FYR Macedonia U19
 • Thông tin trước trận Luxembourg(U19) vs FYR Macedonia U19
 • Video Luxembourg(U19) vs FYR Macedonia U19
16/10/2012 23:59 Vòng 1  3 - 5 (1 - 2) Israel(U19)[23]
 • Đối đầu Latvia(U19) vs Israel(U19)
 • Phong độ Latvia(U19) vs Israel(U19)
 • Thông tin trước trận Latvia(U19) vs Israel(U19)
 • Video Latvia(U19) vs Israel(U19)
16/10/2012 23:59 Vòng 1  2 - 2 (1 - 1) France(U19)[5]
 • Đối đầu Portugal(U19) vs France(U19)
 • Phong độ Portugal(U19) vs France(U19)
 • Thông tin trước trận Portugal(U19) vs France(U19)
 • Video Portugal(U19) vs France(U19)
16/10/2012 21:00 Vòng 1  4 - 2 (3 - 1) Kazakhstan(U19)[32]
 • Đối đầu Bosnia Herzegovina U19 vs Kazakhstan(U19)
 • Phong độ Bosnia Herzegovina U19 vs Kazakhstan(U19)
 • Thông tin trước trận Bosnia Herzegovina U19 vs Kazakhstan(U19)
 • Video Bosnia Herzegovina U19 vs Kazakhstan(U19)
16/10/2012 21:00 Vòng 1  1 - 2 (1 - 1) Slovakia(U19)[13]
 • Đối đầu Norway(U19) vs Slovakia(U19)
 • Phong độ Norway(U19) vs Slovakia(U19)
 • Thông tin trước trận Norway(U19) vs Slovakia(U19)
 • Video Norway(U19) vs Slovakia(U19)
15/10/2012 21:00 Vòng 1  2 - 1 (0 - 0) Wales(U19)[21]
 • Đối đầu Russia(U19) vs Wales(U19)
 • Phong độ Russia(U19) vs Wales(U19)
 • Thông tin trước trận Russia(U19) vs Wales(U19)
 • Video Russia(U19) vs Wales(U19)
15/10/2012 21:00 Vòng 1  1 - 1 (0 - 1) Sweden(U19)[19]
 • Đối đầu Slovenia(U19) vs Sweden(U19)
 • Phong độ Slovenia(U19) vs Sweden(U19)
 • Thông tin trước trận Slovenia(U19) vs Sweden(U19)
 • Video Slovenia(U19) vs Sweden(U19)
15/10/2012 19:00 Vòng 1  1 - 2 (1 - 1) Czech Republic (U19)[8]
 • Đối đầu Greece(U19) vs Czech Republic (U19)
 • Phong độ Greece(U19) vs Czech Republic (U19)
 • Thông tin trước trận Greece(U19) vs Czech Republic (U19)
 • Video Greece(U19) vs Czech Republic (U19)
15/10/2012 19:00 Vòng 1  8 - 1 (5 - 0) Moldova(U19)[27]
 • Đối đầu Northern Ireland(U19) vs Moldova(U19)
 • Phong độ Northern Ireland(U19) vs Moldova(U19)
 • Thông tin trước trận Northern Ireland(U19) vs Moldova(U19)
 • Video Northern Ireland(U19) vs Moldova(U19)
14/10/2012 22:59 Vòng 1  3 - 1 (1 - 0) Belgium(U19)[9]
 • Đối đầu Albania(U19) vs Belgium(U19)
 • Phong độ Albania(U19) vs Belgium(U19)
 • Thông tin trước trận Albania(U19) vs Belgium(U19)
 • Video Albania(U19) vs Belgium(U19)
14/10/2012 21:00 Vòng 1  4 - 3 (1 - 2) Switzerland(U19)[16]
 • Đối đầu Scotland(U19) vs Switzerland(U19)
 • Phong độ Scotland(U19) vs Switzerland(U19)
 • Thông tin trước trận Scotland(U19) vs Switzerland(U19)
 • Video Scotland(U19) vs Switzerland(U19)
14/10/2012 21:00 Vòng 1  1 - 0 (0 - 0) Armenia(U19)[29]
 • Đối đầu Romania(U19) vs Armenia(U19)
 • Phong độ Romania(U19) vs Armenia(U19)
 • Thông tin trước trận Romania(U19) vs Armenia(U19)
 • Video Romania(U19) vs Armenia(U19)
14/10/2012 19:30 Vòng 1  1 - 1 (0 - 0) Italy(U19)[14]
 • Đối đầu Belarus(U19) vs Italy(U19)
 • Phong độ Belarus(U19) vs Italy(U19)
 • Thông tin trước trận Belarus(U19) vs Italy(U19)
 • Video Belarus(U19) vs Italy(U19)
14/10/2012 18:00 Vòng 1  1 - 3 (0 - 1) Netherlands(U19)[2]
 • Đối đầu Poland(U19) vs Netherlands(U19)
 • Phong độ Poland(U19) vs Netherlands(U19)
 • Thông tin trước trận Poland(U19) vs Netherlands(U19)
 • Video Poland(U19) vs Netherlands(U19)
14/10/2012 18:00 Vòng 1  4 - 0 (1 - 0) San Marino(U19)[31]
 • Đối đầu Malta(U19) vs San Marino(U19)
 • Phong độ Malta(U19) vs San Marino(U19)
 • Thông tin trước trận Malta(U19) vs San Marino(U19)
 • Video Malta(U19) vs San Marino(U19)
14/10/2012 00:00 Vòng 1  5 - 0 (1 - 0) Israel(U19)[23]
 • Đối đầu Portugal(U19) vs Israel(U19)
 • Phong độ Portugal(U19) vs Israel(U19)
 • Thông tin trước trận Portugal(U19) vs Israel(U19)
 • Video Portugal(U19) vs Israel(U19)
13/10/2012 22:00 Vòng 1  6 - 0 (1 - 0) Latvia(U19)[30]
 • Đối đầu France(U19) vs Latvia(U19)
 • Phong độ France(U19) vs Latvia(U19)
 • Thông tin trước trận France(U19) vs Latvia(U19)
 • Video France(U19) vs Latvia(U19)
13/10/2012 22:00 Vòng 1  0 - 1 (0 - 0) Republic of Ireland(U19)[7]
 • Đối đầu FYR Macedonia U19 vs Republic of Ireland(U19)
 • Phong độ FYR Macedonia U19 vs Republic of Ireland(U19)
 • Thông tin trước trận FYR Macedonia U19 vs Republic of Ireland(U19)
 • Video FYR Macedonia U19 vs Republic of Ireland(U19)
13/10/2012 22:00 Vòng 1  0 - 5 (0 - 3) Germany(U19)[4]
 • Đối đầu Luxembourg(U19) vs Germany(U19)
 • Phong độ Luxembourg(U19) vs Germany(U19)
 • Thông tin trước trận Luxembourg(U19) vs Germany(U19)
 • Video Luxembourg(U19) vs Germany(U19)
13/10/2012 20:00 Vòng 1  4 - 0 (3 - 0) Slovakia(U19)[13]
 • Đối đầu Bosnia Herzegovina U19 vs Slovakia(U19)
 • Phong độ Bosnia Herzegovina U19 vs Slovakia(U19)
 • Thông tin trước trận Bosnia Herzegovina U19 vs Slovakia(U19)
 • Video Bosnia Herzegovina U19 vs Slovakia(U19)
13/10/2012 20:00 Vòng 1  2 - 6 (2 - 3) Norway(U19)[10]
 • Đối đầu Kazakhstan(U19) vs Norway(U19)
 • Phong độ Kazakhstan(U19) vs Norway(U19)
 • Thông tin trước trận Kazakhstan(U19) vs Norway(U19)
 • Video Kazakhstan(U19) vs Norway(U19)
13/10/2012 01:00 Vòng 1  0 - 2 (0 - 0) Greece(U19)[18]
 • Đối đầu Northern Ireland(U19) vs Greece(U19)
 • Phong độ Northern Ireland(U19) vs Greece(U19)
 • Thông tin trước trận Northern Ireland(U19) vs Greece(U19)
 • Video Northern Ireland(U19) vs Greece(U19)
12/10/2012 22:59 Vòng 1  0 - 3 (0 - 1) Italy(U19)[14]
 • Đối đầu Albania(U19) vs Italy(U19)
 • Phong độ Albania(U19) vs Italy(U19)
 • Thông tin trước trận Albania(U19) vs Italy(U19)
 • Video Albania(U19) vs Italy(U19)
12/10/2012 20:00 Vòng 1  2 - 0 (1 - 0) Moldova(U19)[27]
 • Đối đầu Czech Republic (U19) vs Moldova(U19)
 • Phong độ Czech Republic (U19) vs Moldova(U19)
 • Thông tin trước trận Czech Republic (U19) vs Moldova(U19)
 • Video Czech Republic (U19) vs Moldova(U19)
12/10/2012 20:00 Vòng 1  1 - 3 (0 - 2) Russia(U19)[3]
 • Đối đầu Sweden(U19) vs Russia(U19)
 • Phong độ Sweden(U19) vs Russia(U19)
 • Thông tin trước trận Sweden(U19) vs Russia(U19)
 • Video Sweden(U19) vs Russia(U19)
12/10/2012 20:00 Vòng 1  1 - 2 (1 - 1) Wales(U19)[21]
 • Đối đầu Slovenia(U19) vs Wales(U19)
 • Phong độ Slovenia(U19) vs Wales(U19)
 • Thông tin trước trận Slovenia(U19) vs Wales(U19)
 • Video Slovenia(U19) vs Wales(U19)
12/10/2012 19:30 Vòng 1  1 - 0 (1 - 0) Belarus(U19)[17]
 • Đối đầu Belgium(U19) vs Belarus(U19)
 • Phong độ Belgium(U19) vs Belarus(U19)
 • Thông tin trước trận Belgium(U19) vs Belarus(U19)
 • Video Belgium(U19) vs Belarus(U19)
12/10/2012 01:30 Vòng 1  1 - 0 (1 - 0) Romania(U19)[20]
 • Đối đầu Scotland(U19) vs Romania(U19)
 • Phong độ Scotland(U19) vs Romania(U19)
 • Thông tin trước trận Scotland(U19) vs Romania(U19)
 • Video Scotland(U19) vs Romania(U19)
12/10/2012 01:30 Vòng 1  0 - 4 (0 - 1) Switzerland(U19)[16]
 • Đối đầu Armenia(U19) vs Switzerland(U19)
 • Phong độ Armenia(U19) vs Switzerland(U19)
 • Thông tin trước trận Armenia(U19) vs Switzerland(U19)
 • Video Armenia(U19) vs Switzerland(U19)
12/10/2012 00:00 Vòng 1  5 - 0 (1 - 0) FYR Macedonia U19[24]
 • Đối đầu Germany(U19) vs FYR Macedonia U19
 • Phong độ Germany(U19) vs FYR Macedonia U19
 • Thông tin trước trận Germany(U19) vs FYR Macedonia U19
 • Video Germany(U19) vs FYR Macedonia U19
12/10/2012 00:00 Vòng 1  2 - 5 (1 - 3) Republic of Ireland(U19)[7]
 • Đối đầu Luxembourg(U19) vs Republic of Ireland(U19)
 • Phong độ Luxembourg(U19) vs Republic of Ireland(U19)
 • Thông tin trước trận Luxembourg(U19) vs Republic of Ireland(U19)
 • Video Luxembourg(U19) vs Republic of Ireland(U19)
12/10/2012 00:00 Vòng 1  2 - 0 (0 - 0) Latvia(U19)[30]
 • Đối đầu Portugal(U19) vs Latvia(U19)
 • Phong độ Portugal(U19) vs Latvia(U19)
 • Thông tin trước trận Portugal(U19) vs Latvia(U19)
 • Video Portugal(U19) vs Latvia(U19)
11/10/2012 22:00 Vòng 1  2 - 1 (1 - 1) Israel(U19)[23]
 • Đối đầu France(U19) vs Israel(U19)
 • Phong độ France(U19) vs Israel(U19)
 • Thông tin trước trận France(U19) vs Israel(U19)
 • Video France(U19) vs Israel(U19)
11/10/2012 20:00 Vòng 1  1 - 3 (1 - 3) Norway(U19)[10]
 • Đối đầu Bosnia Herzegovina U19 vs Norway(U19)
 • Phong độ Bosnia Herzegovina U19 vs Norway(U19)
 • Thông tin trước trận Bosnia Herzegovina U19 vs Norway(U19)
 • Video Bosnia Herzegovina U19 vs Norway(U19)
11/10/2012 20:00 Vòng 1  5 - 0 (3 - 0) Kazakhstan(U19)[32]
 • Đối đầu Slovakia(U19) vs Kazakhstan(U19)
 • Phong độ Slovakia(U19) vs Kazakhstan(U19)
 • Thông tin trước trận Slovakia(U19) vs Kazakhstan(U19)
 • Video Slovakia(U19) vs Kazakhstan(U19)
11/10/2012 19:00 Vòng 1  5 - 0 (2 - 0) Malta(U19)[25]
 • Đối đầu Poland(U19) vs Malta(U19)
 • Phong độ Poland(U19) vs Malta(U19)
 • Thông tin trước trận Poland(U19) vs Malta(U19)
 • Video Poland(U19) vs Malta(U19)
11/10/2012 16:15 Vòng 1  0 - 4 (0 - 2) Netherlands(U19)[2]
 • Đối đầu San Marino(U19) vs Netherlands(U19)
 • Phong độ San Marino(U19) vs Netherlands(U19)
 • Thông tin trước trận San Marino(U19) vs Netherlands(U19)
 • Video San Marino(U19) vs Netherlands(U19)
10/10/2012 20:00 Vòng 1  0 - 0 (0 - 0) Moldova(U19)[27]
 • Đối đầu Greece(U19) vs Moldova(U19)
 • Phong độ Greece(U19) vs Moldova(U19)
 • Thông tin trước trận Greece(U19) vs Moldova(U19)
 • Video Greece(U19) vs Moldova(U19)
10/10/2012 20:00 Vòng 1  1 - 3 (1 - 20) Sweden(U19)[19]
 • Đối đầu Wales(U19) vs Sweden(U19)
 • Phong độ Wales(U19) vs Sweden(U19)
 • Thông tin trước trận Wales(U19) vs Sweden(U19)
 • Video Wales(U19) vs Sweden(U19)
10/10/2012 20:00 Vòng 1  0 - 0 (0 - 0) Russia(U19)[3]
 • Đối đầu Slovenia(U19) vs Russia(U19)
 • Phong độ Slovenia(U19) vs Russia(U19)
 • Thông tin trước trận Slovenia(U19) vs Russia(U19)
 • Video Slovenia(U19) vs Russia(U19)
10/10/2012 20:00 Vòng 1  1 - 1 (0 - 0) Czech Republic (U19)[8]
 • Đối đầu Northern Ireland(U19) vs Czech Republic (U19)
 • Phong độ Northern Ireland(U19) vs Czech Republic (U19)
 • Thông tin trước trận Northern Ireland(U19) vs Czech Republic (U19)
 • Video Northern Ireland(U19) vs Czech Republic (U19)
10/10/2012 01:30 Vòng 1  4 - 0 (0 - 0) Armenia(U19)[29]
 • Đối đầu Scotland(U19) vs Armenia(U19)
 • Phong độ Scotland(U19) vs Armenia(U19)
 • Thông tin trước trận Scotland(U19) vs Armenia(U19)
 • Video Scotland(U19) vs Armenia(U19)
10/10/2012 01:30 Vòng 1  1 - 1 (1 - 1) Romania(U19)[20]
 • Đối đầu Switzerland(U19) vs Romania(U19)
 • Phong độ Switzerland(U19) vs Romania(U19)
 • Thông tin trước trận Switzerland(U19) vs Romania(U19)
 • Video Switzerland(U19) vs Romania(U19)
09/10/2012 19:00 Vòng 1  5 - 0 (3 - 0) Malta(U19)[25]
 • Đối đầu Netherlands(U19) vs Malta(U19)
 • Phong độ Netherlands(U19) vs Malta(U19)
 • Thông tin trước trận Netherlands(U19) vs Malta(U19)
 • Video Netherlands(U19) vs Malta(U19)
09/10/2012 19:00 Vòng 1  2 - 0 (0 - 0) San Marino(U19)[31]
 • Đối đầu Poland(U19) vs San Marino(U19)
 • Phong độ Poland(U19) vs San Marino(U19)
 • Thông tin trước trận Poland(U19) vs San Marino(U19)
 • Video Poland(U19) vs San Marino(U19)
Tags: LTDLTD BDLịch thi đấu BDLịch bóng đáLịch thi đấuLịch thi đấu bóng đá
Cập nhật lúc: 24/04/2018 21:35
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác