Bong da

Lịch thi đấu bóng đá U19 Châu Âu vòng 1 mùa 2012-2013

Thời gianVòng đấu Sân nhà Tỷ số FT/HTSân khách Tiện ích trận đấu
17/10/2012 19:30 Vòng 1  0 - 2 (0 - 0) Belarus(U19)[17]
 • Đối đầu Albania(U19) vs Belarus(U19)
 • Phong độ Albania(U19) vs Belarus(U19)
 • Thông tin trước trận Albania(U19) vs Belarus(U19)
 • Video Albania(U19) vs Belarus(U19)
17/10/2012 19:30 Vòng 1  1 - 2 (0 - 1) Belgium(U19)[9]
 • Đối đầu Italy(U19) vs Belgium(U19)
 • Phong độ Italy(U19) vs Belgium(U19)
 • Thông tin trước trận Italy(U19) vs Belgium(U19)
 • Video Italy(U19) vs Belgium(U19)
17/10/2012 01:00 Vòng 1  2 - 2 (0 - 2) Germany(U19)[4]
 • Đối đầu Republic of Ireland(U19) vs Germany(U19)
 • Phong độ Republic of Ireland(U19) vs Germany(U19)
 • Thông tin trước trận Republic of Ireland(U19) vs Germany(U19)
 • Video Republic of Ireland(U19) vs Germany(U19)
17/10/2012 01:00 Vòng 1  0 - 1 (0 - 0) FYR Macedonia U19[24]
 • Đối đầu Luxembourg(U19) vs FYR Macedonia U19
 • Phong độ Luxembourg(U19) vs FYR Macedonia U19
 • Thông tin trước trận Luxembourg(U19) vs FYR Macedonia U19
 • Video Luxembourg(U19) vs FYR Macedonia U19
16/10/2012 23:59 Vòng 1  3 - 5 (1 - 2) Israel(U19)[23]
 • Đối đầu Latvia(U19) vs Israel(U19)
 • Phong độ Latvia(U19) vs Israel(U19)
 • Thông tin trước trận Latvia(U19) vs Israel(U19)
 • Video Latvia(U19) vs Israel(U19)
16/10/2012 23:59 Vòng 1  2 - 2 (1 - 1) France(U19)[5]
 • Đối đầu Portugal(U19) vs France(U19)
 • Phong độ Portugal(U19) vs France(U19)
 • Thông tin trước trận Portugal(U19) vs France(U19)
 • Video Portugal(U19) vs France(U19)
16/10/2012 21:00 Vòng 1  4 - 2 (3 - 1) Kazakhstan(U19)[32]
 • Đối đầu Bosnia Herzegovina U19 vs Kazakhstan(U19)
 • Phong độ Bosnia Herzegovina U19 vs Kazakhstan(U19)
 • Thông tin trước trận Bosnia Herzegovina U19 vs Kazakhstan(U19)
 • Video Bosnia Herzegovina U19 vs Kazakhstan(U19)
16/10/2012 21:00 Vòng 1  1 - 2 (1 - 1) Slovakia(U19)[13]
 • Đối đầu Norway(U19) vs Slovakia(U19)
 • Phong độ Norway(U19) vs Slovakia(U19)
 • Thông tin trước trận Norway(U19) vs Slovakia(U19)
 • Video Norway(U19) vs Slovakia(U19)
15/10/2012 21:00 Vòng 1  2 - 1 (0 - 0) Wales(U19)[21]
 • Đối đầu Russia(U19) vs Wales(U19)
 • Phong độ Russia(U19) vs Wales(U19)
 • Thông tin trước trận Russia(U19) vs Wales(U19)
 • Video Russia(U19) vs Wales(U19)
15/10/2012 21:00 Vòng 1  1 - 1 (0 - 1) Sweden(U19)[19]
 • Đối đầu Slovenia(U19) vs Sweden(U19)
 • Phong độ Slovenia(U19) vs Sweden(U19)
 • Thông tin trước trận Slovenia(U19) vs Sweden(U19)
 • Video Slovenia(U19) vs Sweden(U19)
15/10/2012 19:00 Vòng 1  1 - 2 (1 - 1) Czech Republic (U19)[8]
 • Đối đầu Greece(U19) vs Czech Republic (U19)
 • Phong độ Greece(U19) vs Czech Republic (U19)
 • Thông tin trước trận Greece(U19) vs Czech Republic (U19)
 • Video Greece(U19) vs Czech Republic (U19)
15/10/2012 19:00 Vòng 1  8 - 1 (5 - 0) Moldova(U19)[27]
 • Đối đầu Northern Ireland(U19) vs Moldova(U19)
 • Phong độ Northern Ireland(U19) vs Moldova(U19)
 • Thông tin trước trận Northern Ireland(U19) vs Moldova(U19)
 • Video Northern Ireland(U19) vs Moldova(U19)
14/10/2012 22:59 Vòng 1  3 - 1 (1 - 0) Belgium(U19)[9]
 • Đối đầu Albania(U19) vs Belgium(U19)
 • Phong độ Albania(U19) vs Belgium(U19)
 • Thông tin trước trận Albania(U19) vs Belgium(U19)
 • Video Albania(U19) vs Belgium(U19)
14/10/2012 21:00 Vòng 1  4 - 3 (1 - 2) Switzerland(U19)[16]
 • Đối đầu Scotland(U19) vs Switzerland(U19)
 • Phong độ Scotland(U19) vs Switzerland(U19)
 • Thông tin trước trận Scotland(U19) vs Switzerland(U19)
 • Video Scotland(U19) vs Switzerland(U19)
14/10/2012 21:00 Vòng 1  1 - 0 (0 - 0) Armenia(U19)[29]
 • Đối đầu Romania(U19) vs Armenia(U19)
 • Phong độ Romania(U19) vs Armenia(U19)
 • Thông tin trước trận Romania(U19) vs Armenia(U19)
 • Video Romania(U19) vs Armenia(U19)
14/10/2012 19:30 Vòng 1  1 - 1 (0 - 0) Italy(U19)[14]
 • Đối đầu Belarus(U19) vs Italy(U19)
 • Phong độ Belarus(U19) vs Italy(U19)
 • Thông tin trước trận Belarus(U19) vs Italy(U19)
 • Video Belarus(U19) vs Italy(U19)
14/10/2012 18:00 Vòng 1  1 - 3 (0 - 1) Netherlands(U19)[2]
 • Đối đầu Poland(U19) vs Netherlands(U19)
 • Phong độ Poland(U19) vs Netherlands(U19)
 • Thông tin trước trận Poland(U19) vs Netherlands(U19)
 • Video Poland(U19) vs Netherlands(U19)
14/10/2012 18:00 Vòng 1  4 - 0 (1 - 0) San Marino(U19)[31]
 • Đối đầu Malta(U19) vs San Marino(U19)
 • Phong độ Malta(U19) vs San Marino(U19)
 • Thông tin trước trận Malta(U19) vs San Marino(U19)
 • Video Malta(U19) vs San Marino(U19)
14/10/2012 00:00 Vòng 1  5 - 0 (1 - 0) Israel(U19)[23]
 • Đối đầu Portugal(U19) vs Israel(U19)
 • Phong độ Portugal(U19) vs Israel(U19)
 • Thông tin trước trận Portugal(U19) vs Israel(U19)
 • Video Portugal(U19) vs Israel(U19)
13/10/2012 22:00 Vòng 1  6 - 0 (1 - 0) Latvia(U19)[30]
 • Đối đầu France(U19) vs Latvia(U19)
 • Phong độ France(U19) vs Latvia(U19)
 • Thông tin trước trận France(U19) vs Latvia(U19)
 • Video France(U19) vs Latvia(U19)
13/10/2012 22:00 Vòng 1  0 - 1 (0 - 0) Republic of Ireland(U19)[7]
 • Đối đầu FYR Macedonia U19 vs Republic of Ireland(U19)
 • Phong độ FYR Macedonia U19 vs Republic of Ireland(U19)
 • Thông tin trước trận FYR Macedonia U19 vs Republic of Ireland(U19)
 • Video FYR Macedonia U19 vs Republic of Ireland(U19)
13/10/2012 22:00 Vòng 1  0 - 5 (0 - 3) Germany(U19)[4]
 • Đối đầu Luxembourg(U19) vs Germany(U19)
 • Phong độ Luxembourg(U19) vs Germany(U19)
 • Thông tin trước trận Luxembourg(U19) vs Germany(U19)
 • Video Luxembourg(U19) vs Germany(U19)
13/10/2012 20:00 Vòng 1  4 - 0 (3 - 0) Slovakia(U19)[13]
 • Đối đầu Bosnia Herzegovina U19 vs Slovakia(U19)
 • Phong độ Bosnia Herzegovina U19 vs Slovakia(U19)
 • Thông tin trước trận Bosnia Herzegovina U19 vs Slovakia(U19)
 • Video Bosnia Herzegovina U19 vs Slovakia(U19)
13/10/2012 20:00 Vòng 1  2 - 6 (2 - 3) Norway(U19)[10]
 • Đối đầu Kazakhstan(U19) vs Norway(U19)
 • Phong độ Kazakhstan(U19) vs Norway(U19)
 • Thông tin trước trận Kazakhstan(U19) vs Norway(U19)
 • Video Kazakhstan(U19) vs Norway(U19)
13/10/2012 01:00 Vòng 1  0 - 2 (0 - 0) Greece(U19)[18]
 • Đối đầu Northern Ireland(U19) vs Greece(U19)
 • Phong độ Northern Ireland(U19) vs Greece(U19)
 • Thông tin trước trận Northern Ireland(U19) vs Greece(U19)
 • Video Northern Ireland(U19) vs Greece(U19)
12/10/2012 22:59 Vòng 1  0 - 3 (0 - 1) Italy(U19)[14]
 • Đối đầu Albania(U19) vs Italy(U19)
 • Phong độ Albania(U19) vs Italy(U19)
 • Thông tin trước trận Albania(U19) vs Italy(U19)
 • Video Albania(U19) vs Italy(U19)
12/10/2012 20:00 Vòng 1  2 - 0 (1 - 0) Moldova(U19)[27]
 • Đối đầu Czech Republic (U19) vs Moldova(U19)
 • Phong độ Czech Republic (U19) vs Moldova(U19)
 • Thông tin trước trận Czech Republic (U19) vs Moldova(U19)
 • Video Czech Republic (U19) vs Moldova(U19)
12/10/2012 20:00 Vòng 1  1 - 3 (0 - 2) Russia(U19)[3]
 • Đối đầu Sweden(U19) vs Russia(U19)
 • Phong độ Sweden(U19) vs Russia(U19)
 • Thông tin trước trận Sweden(U19) vs Russia(U19)
 • Video Sweden(U19) vs Russia(U19)
12/10/2012 20:00 Vòng 1  1 - 2 (1 - 1) Wales(U19)[21]
 • Đối đầu Slovenia(U19) vs Wales(U19)
 • Phong độ Slovenia(U19) vs Wales(U19)
 • Thông tin trước trận Slovenia(U19) vs Wales(U19)
 • Video Slovenia(U19) vs Wales(U19)
12/10/2012 19:30 Vòng 1  1 - 0 (1 - 0) Belarus(U19)[17]
 • Đối đầu Belgium(U19) vs Belarus(U19)
 • Phong độ Belgium(U19) vs Belarus(U19)
 • Thông tin trước trận Belgium(U19) vs Belarus(U19)
 • Video Belgium(U19) vs Belarus(U19)
12/10/2012 01:30 Vòng 1  1 - 0 (1 - 0) Romania(U19)[20]
 • Đối đầu Scotland(U19) vs Romania(U19)
 • Phong độ Scotland(U19) vs Romania(U19)
 • Thông tin trước trận Scotland(U19) vs Romania(U19)
 • Video Scotland(U19) vs Romania(U19)
12/10/2012 01:30 Vòng 1  0 - 4 (0 - 1) Switzerland(U19)[16]
 • Đối đầu Armenia(U19) vs Switzerland(U19)
 • Phong độ Armenia(U19) vs Switzerland(U19)
 • Thông tin trước trận Armenia(U19) vs Switzerland(U19)
 • Video Armenia(U19) vs Switzerland(U19)
12/10/2012 00:00 Vòng 1  5 - 0 (1 - 0) FYR Macedonia U19[24]
 • Đối đầu Germany(U19) vs FYR Macedonia U19
 • Phong độ Germany(U19) vs FYR Macedonia U19
 • Thông tin trước trận Germany(U19) vs FYR Macedonia U19
 • Video Germany(U19) vs FYR Macedonia U19
12/10/2012 00:00 Vòng 1  2 - 5 (1 - 3) Republic of Ireland(U19)[7]
 • Đối đầu Luxembourg(U19) vs Republic of Ireland(U19)
 • Phong độ Luxembourg(U19) vs Republic of Ireland(U19)
 • Thông tin trước trận Luxembourg(U19) vs Republic of Ireland(U19)
 • Video Luxembourg(U19) vs Republic of Ireland(U19)
12/10/2012 00:00 Vòng 1  2 - 0 (0 - 0) Latvia(U19)[30]
 • Đối đầu Portugal(U19) vs Latvia(U19)
 • Phong độ Portugal(U19) vs Latvia(U19)
 • Thông tin trước trận Portugal(U19) vs Latvia(U19)
 • Video Portugal(U19) vs Latvia(U19)
11/10/2012 22:00 Vòng 1  2 - 1 (1 - 1) Israel(U19)[23]
 • Đối đầu France(U19) vs Israel(U19)
 • Phong độ France(U19) vs Israel(U19)
 • Thông tin trước trận France(U19) vs Israel(U19)
 • Video France(U19) vs Israel(U19)
11/10/2012 20:00 Vòng 1  1 - 3 (1 - 3) Norway(U19)[10]
 • Đối đầu Bosnia Herzegovina U19 vs Norway(U19)
 • Phong độ Bosnia Herzegovina U19 vs Norway(U19)
 • Thông tin trước trận Bosnia Herzegovina U19 vs Norway(U19)
 • Video Bosnia Herzegovina U19 vs Norway(U19)
11/10/2012 20:00 Vòng 1  5 - 0 (3 - 0) Kazakhstan(U19)[32]
 • Đối đầu Slovakia(U19) vs Kazakhstan(U19)
 • Phong độ Slovakia(U19) vs Kazakhstan(U19)
 • Thông tin trước trận Slovakia(U19) vs Kazakhstan(U19)
 • Video Slovakia(U19) vs Kazakhstan(U19)
11/10/2012 19:00 Vòng 1  5 - 0 (2 - 0) Malta(U19)[25]
 • Đối đầu Poland(U19) vs Malta(U19)
 • Phong độ Poland(U19) vs Malta(U19)
 • Thông tin trước trận Poland(U19) vs Malta(U19)
 • Video Poland(U19) vs Malta(U19)
11/10/2012 16:15 Vòng 1  0 - 4 (0 - 2) Netherlands(U19)[2]
 • Đối đầu San Marino(U19) vs Netherlands(U19)
 • Phong độ San Marino(U19) vs Netherlands(U19)
 • Thông tin trước trận San Marino(U19) vs Netherlands(U19)
 • Video San Marino(U19) vs Netherlands(U19)
10/10/2012 20:00 Vòng 1  0 - 0 (0 - 0) Moldova(U19)[27]
 • Đối đầu Greece(U19) vs Moldova(U19)
 • Phong độ Greece(U19) vs Moldova(U19)
 • Thông tin trước trận Greece(U19) vs Moldova(U19)
 • Video Greece(U19) vs Moldova(U19)
10/10/2012 20:00 Vòng 1  1 - 3 (1 - 20) Sweden(U19)[19]
 • Đối đầu Wales(U19) vs Sweden(U19)
 • Phong độ Wales(U19) vs Sweden(U19)
 • Thông tin trước trận Wales(U19) vs Sweden(U19)
 • Video Wales(U19) vs Sweden(U19)
10/10/2012 20:00 Vòng 1  0 - 0 (0 - 0) Russia(U19)[3]
 • Đối đầu Slovenia(U19) vs Russia(U19)
 • Phong độ Slovenia(U19) vs Russia(U19)
 • Thông tin trước trận Slovenia(U19) vs Russia(U19)
 • Video Slovenia(U19) vs Russia(U19)
10/10/2012 20:00 Vòng 1  1 - 1 (0 - 0) Czech Republic (U19)[8]
 • Đối đầu Northern Ireland(U19) vs Czech Republic (U19)
 • Phong độ Northern Ireland(U19) vs Czech Republic (U19)
 • Thông tin trước trận Northern Ireland(U19) vs Czech Republic (U19)
 • Video Northern Ireland(U19) vs Czech Republic (U19)
10/10/2012 01:30 Vòng 1  4 - 0 (0 - 0) Armenia(U19)[29]
 • Đối đầu Scotland(U19) vs Armenia(U19)
 • Phong độ Scotland(U19) vs Armenia(U19)
 • Thông tin trước trận Scotland(U19) vs Armenia(U19)
 • Video Scotland(U19) vs Armenia(U19)
10/10/2012 01:30 Vòng 1  1 - 1 (1 - 1) Romania(U19)[20]
 • Đối đầu Switzerland(U19) vs Romania(U19)
 • Phong độ Switzerland(U19) vs Romania(U19)
 • Thông tin trước trận Switzerland(U19) vs Romania(U19)
 • Video Switzerland(U19) vs Romania(U19)
09/10/2012 19:00 Vòng 1  5 - 0 (3 - 0) Malta(U19)[25]
 • Đối đầu Netherlands(U19) vs Malta(U19)
 • Phong độ Netherlands(U19) vs Malta(U19)
 • Thông tin trước trận Netherlands(U19) vs Malta(U19)
 • Video Netherlands(U19) vs Malta(U19)
09/10/2012 19:00 Vòng 1  2 - 0 (0 - 0) San Marino(U19)[31]
 • Đối đầu Poland(U19) vs San Marino(U19)
 • Phong độ Poland(U19) vs San Marino(U19)
 • Thông tin trước trận Poland(U19) vs San Marino(U19)
 • Video Poland(U19) vs San Marino(U19)
Tags: LTDLTD BDLịch thi đấu BDLịch bóng đáLịch thi đấuLịch thi đấu bóng đá
Cập nhật lúc: 18/10/2017 03:59
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 

 

 

 Quảng cáo của đối tác
Premier Village Phú Quốc xổ số mega soi cầu lô tô game online soi cầu đặc biệtt xổ số mega 6/45 mua ban nha dat nha dat da nang nha dat ha noi Premier Village Phú Quốc Resort xổ số tự chọn nha dat hai duong nha dat hai phong livescore kết quả xổ số mega 6/45 truc tiep xo so dự đoán xổ số thống kê xổ số Premier Residences Phú Quốc link sopcast premier league sopcast thiết bị định vị trực tiếp xổ số mega 6/45 thiết bị định vị ô tô trực tiếp xổ số cuoi xuyen viet giong hat viet 2015  kết quả xổ số đại lý xổ số mega 6/45 thach thuc danh hai Cẩm nang Đầu Tư Premier Village Phu Quoc 5s online co dau 8 tuoi dang ky m88 nhu the nao live scores serie a sopcast