Bong da

Lịch thi đấu bóng đá U19 Châu Âu vòng 1 mùa 2012-2013

Thời gianVòng đấu Sân nhà Tỷ số FT/HTSân khách Tiện ích trận đấu
17/10/2012 19:30 0 - 2 (0 - 0) Belarus(U19)[17]
 • Lịch sử đối đầu Albania(U19) vs Belarus(U19)
 • Phong độ thi đấu Albania(U19) vs Belarus(U19)
 • Thông tin trước trận Albania(U19) vs Belarus(U19)
 • Highlights trận Albania(U19) vs Belarus(U19)
17/10/2012 19:30 1 - 2 (0 - 1) Belgium(U19)[9]
 • Lịch sử đối đầu Italy(U19) vs Belgium(U19)
 • Phong độ thi đấu Italy(U19) vs Belgium(U19)
 • Thông tin trước trận Italy(U19) vs Belgium(U19)
 • Highlights trận Italy(U19) vs Belgium(U19)
17/10/2012 01:00 2 - 2 (0 - 2) Germany(U19)[4]
 • Lịch sử đối đầu Republic of Ireland(U19) vs Germany(U19)
 • Phong độ thi đấu Republic of Ireland(U19) vs Germany(U19)
 • Thông tin trước trận Republic of Ireland(U19) vs Germany(U19)
 • Highlights trận Republic of Ireland(U19) vs Germany(U19)
17/10/2012 01:00 0 - 1 (0 - 0) FYR Macedonia U19[24]
 • Lịch sử đối đầu Luxembourg(U19) vs FYR Macedonia U19
 • Phong độ thi đấu Luxembourg(U19) vs FYR Macedonia U19
 • Thông tin trước trận Luxembourg(U19) vs FYR Macedonia U19
 • Highlights trận Luxembourg(U19) vs FYR Macedonia U19
16/10/2012 23:59 3 - 5 (1 - 2) Israel(U19)[23]
 • Lịch sử đối đầu Latvia(U19) vs Israel(U19)
 • Phong độ thi đấu Latvia(U19) vs Israel(U19)
 • Thông tin trước trận Latvia(U19) vs Israel(U19)
 • Highlights trận Latvia(U19) vs Israel(U19)
16/10/2012 23:59 2 - 2 (1 - 1) France(U19)[5]
 • Lịch sử đối đầu Portugal(U19) vs France(U19)
 • Phong độ thi đấu Portugal(U19) vs France(U19)
 • Thông tin trước trận Portugal(U19) vs France(U19)
 • Highlights trận Portugal(U19) vs France(U19)
16/10/2012 21:00 4 - 2 (3 - 1) Kazakhstan(U19)[32]
 • Lịch sử đối đầu Bosnia Herzegovina U19 vs Kazakhstan(U19)
 • Phong độ thi đấu Bosnia Herzegovina U19 vs Kazakhstan(U19)
 • Thông tin trước trận Bosnia Herzegovina U19 vs Kazakhstan(U19)
 • Highlights trận Bosnia Herzegovina U19 vs Kazakhstan(U19)
16/10/2012 21:00 1 - 2 (1 - 1) Slovakia(U19)[13]
 • Lịch sử đối đầu Norway(U19) vs Slovakia(U19)
 • Phong độ thi đấu Norway(U19) vs Slovakia(U19)
 • Thông tin trước trận Norway(U19) vs Slovakia(U19)
 • Highlights trận Norway(U19) vs Slovakia(U19)
15/10/2012 21:00 2 - 1 (0 - 0) Wales(U19)[21]
 • Lịch sử đối đầu Russia(U19) vs Wales(U19)
 • Phong độ thi đấu Russia(U19) vs Wales(U19)
 • Thông tin trước trận Russia(U19) vs Wales(U19)
 • Highlights trận Russia(U19) vs Wales(U19)
15/10/2012 21:00 1 - 1 (0 - 1) Sweden(U19)[19]
 • Lịch sử đối đầu Slovenia(U19) vs Sweden(U19)
 • Phong độ thi đấu Slovenia(U19) vs Sweden(U19)
 • Thông tin trước trận Slovenia(U19) vs Sweden(U19)
 • Highlights trận Slovenia(U19) vs Sweden(U19)
15/10/2012 19:00 1 - 2 (1 - 1) Czech Republic (U19)[8]
 • Lịch sử đối đầu Greece(U19) vs Czech Republic (U19)
 • Phong độ thi đấu Greece(U19) vs Czech Republic (U19)
 • Thông tin trước trận Greece(U19) vs Czech Republic (U19)
 • Highlights trận Greece(U19) vs Czech Republic (U19)
15/10/2012 19:00 8 - 1 (5 - 0) Moldova(U19)[27]
 • Lịch sử đối đầu Northern Ireland(U19) vs Moldova(U19)
 • Phong độ thi đấu Northern Ireland(U19) vs Moldova(U19)
 • Thông tin trước trận Northern Ireland(U19) vs Moldova(U19)
 • Highlights trận Northern Ireland(U19) vs Moldova(U19)
14/10/2012 22:59 3 - 1 (1 - 0) Belgium(U19)[9]
 • Lịch sử đối đầu Albania(U19) vs Belgium(U19)
 • Phong độ thi đấu Albania(U19) vs Belgium(U19)
 • Thông tin trước trận Albania(U19) vs Belgium(U19)
 • Highlights trận Albania(U19) vs Belgium(U19)
14/10/2012 21:00 4 - 3 (1 - 2) Switzerland(U19)[16]
 • Lịch sử đối đầu Scotland(U19) vs Switzerland(U19)
 • Phong độ thi đấu Scotland(U19) vs Switzerland(U19)
 • Thông tin trước trận Scotland(U19) vs Switzerland(U19)
 • Highlights trận Scotland(U19) vs Switzerland(U19)
14/10/2012 21:00 1 - 0 (0 - 0) Armenia(U19)[29]
 • Lịch sử đối đầu Romania(U19) vs Armenia(U19)
 • Phong độ thi đấu Romania(U19) vs Armenia(U19)
 • Thông tin trước trận Romania(U19) vs Armenia(U19)
 • Highlights trận Romania(U19) vs Armenia(U19)
14/10/2012 19:30 1 - 1 (0 - 0) Italy(U19)[14]
 • Lịch sử đối đầu Belarus(U19) vs Italy(U19)
 • Phong độ thi đấu Belarus(U19) vs Italy(U19)
 • Thông tin trước trận Belarus(U19) vs Italy(U19)
 • Highlights trận Belarus(U19) vs Italy(U19)
14/10/2012 18:00 1 - 3 (0 - 1) Netherlands(U19)[2]
 • Lịch sử đối đầu Poland(U19) vs Netherlands(U19)
 • Phong độ thi đấu Poland(U19) vs Netherlands(U19)
 • Thông tin trước trận Poland(U19) vs Netherlands(U19)
 • Highlights trận Poland(U19) vs Netherlands(U19)
14/10/2012 18:00 4 - 0 (1 - 0) San Marino(U19)[31]
 • Lịch sử đối đầu Malta(U19) vs San Marino(U19)
 • Phong độ thi đấu Malta(U19) vs San Marino(U19)
 • Thông tin trước trận Malta(U19) vs San Marino(U19)
 • Highlights trận Malta(U19) vs San Marino(U19)
14/10/2012 00:00 5 - 0 (1 - 0) Israel(U19)[23]
 • Lịch sử đối đầu Portugal(U19) vs Israel(U19)
 • Phong độ thi đấu Portugal(U19) vs Israel(U19)
 • Thông tin trước trận Portugal(U19) vs Israel(U19)
 • Highlights trận Portugal(U19) vs Israel(U19)
13/10/2012 22:00 6 - 0 (1 - 0) Latvia(U19)[30]
 • Lịch sử đối đầu France(U19) vs Latvia(U19)
 • Phong độ thi đấu France(U19) vs Latvia(U19)
 • Thông tin trước trận France(U19) vs Latvia(U19)
 • Highlights trận France(U19) vs Latvia(U19)
13/10/2012 22:00 0 - 1 (0 - 0) Republic of Ireland(U19)[7]
 • Lịch sử đối đầu FYR Macedonia U19 vs Republic of Ireland(U19)
 • Phong độ thi đấu FYR Macedonia U19 vs Republic of Ireland(U19)
 • Thông tin trước trận FYR Macedonia U19 vs Republic of Ireland(U19)
 • Highlights trận FYR Macedonia U19 vs Republic of Ireland(U19)
13/10/2012 22:00 0 - 5 (0 - 3) Germany(U19)[4]
 • Lịch sử đối đầu Luxembourg(U19) vs Germany(U19)
 • Phong độ thi đấu Luxembourg(U19) vs Germany(U19)
 • Thông tin trước trận Luxembourg(U19) vs Germany(U19)
 • Highlights trận Luxembourg(U19) vs Germany(U19)
13/10/2012 20:00 4 - 0 (3 - 0) Slovakia(U19)[13]
 • Lịch sử đối đầu Bosnia Herzegovina U19 vs Slovakia(U19)
 • Phong độ thi đấu Bosnia Herzegovina U19 vs Slovakia(U19)
 • Thông tin trước trận Bosnia Herzegovina U19 vs Slovakia(U19)
 • Highlights trận Bosnia Herzegovina U19 vs Slovakia(U19)
13/10/2012 20:00 2 - 6 (2 - 3) Norway(U19)[10]
 • Lịch sử đối đầu Kazakhstan(U19) vs Norway(U19)
 • Phong độ thi đấu Kazakhstan(U19) vs Norway(U19)
 • Thông tin trước trận Kazakhstan(U19) vs Norway(U19)
 • Highlights trận Kazakhstan(U19) vs Norway(U19)
13/10/2012 01:00 0 - 2 (0 - 0) Greece(U19)[18]
 • Lịch sử đối đầu Northern Ireland(U19) vs Greece(U19)
 • Phong độ thi đấu Northern Ireland(U19) vs Greece(U19)
 • Thông tin trước trận Northern Ireland(U19) vs Greece(U19)
 • Highlights trận Northern Ireland(U19) vs Greece(U19)
12/10/2012 22:59 0 - 3 (0 - 1) Italy(U19)[14]
 • Lịch sử đối đầu Albania(U19) vs Italy(U19)
 • Phong độ thi đấu Albania(U19) vs Italy(U19)
 • Thông tin trước trận Albania(U19) vs Italy(U19)
 • Highlights trận Albania(U19) vs Italy(U19)
12/10/2012 20:00 2 - 0 (1 - 0) Moldova(U19)[27]
 • Lịch sử đối đầu Czech Republic (U19) vs Moldova(U19)
 • Phong độ thi đấu Czech Republic (U19) vs Moldova(U19)
 • Thông tin trước trận Czech Republic (U19) vs Moldova(U19)
 • Highlights trận Czech Republic (U19) vs Moldova(U19)
12/10/2012 20:00 1 - 3 (0 - 2) Russia(U19)[3]
 • Lịch sử đối đầu Sweden(U19) vs Russia(U19)
 • Phong độ thi đấu Sweden(U19) vs Russia(U19)
 • Thông tin trước trận Sweden(U19) vs Russia(U19)
 • Highlights trận Sweden(U19) vs Russia(U19)
12/10/2012 20:00 1 - 2 (1 - 1) Wales(U19)[21]
 • Lịch sử đối đầu Slovenia(U19) vs Wales(U19)
 • Phong độ thi đấu Slovenia(U19) vs Wales(U19)
 • Thông tin trước trận Slovenia(U19) vs Wales(U19)
 • Highlights trận Slovenia(U19) vs Wales(U19)
12/10/2012 19:30 1 - 0 (1 - 0) Belarus(U19)[17]
 • Lịch sử đối đầu Belgium(U19) vs Belarus(U19)
 • Phong độ thi đấu Belgium(U19) vs Belarus(U19)
 • Thông tin trước trận Belgium(U19) vs Belarus(U19)
 • Highlights trận Belgium(U19) vs Belarus(U19)
12/10/2012 01:30 1 - 0 (1 - 0) Romania(U19)[20]
 • Lịch sử đối đầu Scotland(U19) vs Romania(U19)
 • Phong độ thi đấu Scotland(U19) vs Romania(U19)
 • Thông tin trước trận Scotland(U19) vs Romania(U19)
 • Highlights trận Scotland(U19) vs Romania(U19)
12/10/2012 01:30 0 - 4 (0 - 1) Switzerland(U19)[16]
 • Lịch sử đối đầu Armenia(U19) vs Switzerland(U19)
 • Phong độ thi đấu Armenia(U19) vs Switzerland(U19)
 • Thông tin trước trận Armenia(U19) vs Switzerland(U19)
 • Highlights trận Armenia(U19) vs Switzerland(U19)
12/10/2012 00:00 5 - 0 (1 - 0) FYR Macedonia U19[24]
 • Lịch sử đối đầu Germany(U19) vs FYR Macedonia U19
 • Phong độ thi đấu Germany(U19) vs FYR Macedonia U19
 • Thông tin trước trận Germany(U19) vs FYR Macedonia U19
 • Highlights trận Germany(U19) vs FYR Macedonia U19
12/10/2012 00:00 2 - 5 (1 - 3) Republic of Ireland(U19)[7]
 • Lịch sử đối đầu Luxembourg(U19) vs Republic of Ireland(U19)
 • Phong độ thi đấu Luxembourg(U19) vs Republic of Ireland(U19)
 • Thông tin trước trận Luxembourg(U19) vs Republic of Ireland(U19)
 • Highlights trận Luxembourg(U19) vs Republic of Ireland(U19)
12/10/2012 00:00 2 - 0 (0 - 0) Latvia(U19)[30]
 • Lịch sử đối đầu Portugal(U19) vs Latvia(U19)
 • Phong độ thi đấu Portugal(U19) vs Latvia(U19)
 • Thông tin trước trận Portugal(U19) vs Latvia(U19)
 • Highlights trận Portugal(U19) vs Latvia(U19)
11/10/2012 22:00 2 - 1 (1 - 1) Israel(U19)[23]
 • Lịch sử đối đầu France(U19) vs Israel(U19)
 • Phong độ thi đấu France(U19) vs Israel(U19)
 • Thông tin trước trận France(U19) vs Israel(U19)
 • Highlights trận France(U19) vs Israel(U19)
11/10/2012 20:00 1 - 3 (1 - 3) Norway(U19)[10]
 • Lịch sử đối đầu Bosnia Herzegovina U19 vs Norway(U19)
 • Phong độ thi đấu Bosnia Herzegovina U19 vs Norway(U19)
 • Thông tin trước trận Bosnia Herzegovina U19 vs Norway(U19)
 • Highlights trận Bosnia Herzegovina U19 vs Norway(U19)
11/10/2012 20:00 5 - 0 (3 - 0) Kazakhstan(U19)[32]
 • Lịch sử đối đầu Slovakia(U19) vs Kazakhstan(U19)
 • Phong độ thi đấu Slovakia(U19) vs Kazakhstan(U19)
 • Thông tin trước trận Slovakia(U19) vs Kazakhstan(U19)
 • Highlights trận Slovakia(U19) vs Kazakhstan(U19)
11/10/2012 19:00 5 - 0 (2 - 0) Malta(U19)[25]
 • Lịch sử đối đầu Poland(U19) vs Malta(U19)
 • Phong độ thi đấu Poland(U19) vs Malta(U19)
 • Thông tin trước trận Poland(U19) vs Malta(U19)
 • Highlights trận Poland(U19) vs Malta(U19)
11/10/2012 16:15 0 - 4 (0 - 2) Netherlands(U19)[2]
 • Lịch sử đối đầu San Marino(U19) vs Netherlands(U19)
 • Phong độ thi đấu San Marino(U19) vs Netherlands(U19)
 • Thông tin trước trận San Marino(U19) vs Netherlands(U19)
 • Highlights trận San Marino(U19) vs Netherlands(U19)
10/10/2012 20:00 0 - 0 (0 - 0) Moldova(U19)[27]
 • Lịch sử đối đầu Greece(U19) vs Moldova(U19)
 • Phong độ thi đấu Greece(U19) vs Moldova(U19)
 • Thông tin trước trận Greece(U19) vs Moldova(U19)
 • Highlights trận Greece(U19) vs Moldova(U19)
10/10/2012 20:00 1 - 3 (1 - 20) Sweden(U19)[19]
 • Lịch sử đối đầu Wales(U19) vs Sweden(U19)
 • Phong độ thi đấu Wales(U19) vs Sweden(U19)
 • Thông tin trước trận Wales(U19) vs Sweden(U19)
 • Highlights trận Wales(U19) vs Sweden(U19)
10/10/2012 20:00 0 - 0 (0 - 0) Russia(U19)[3]
 • Lịch sử đối đầu Slovenia(U19) vs Russia(U19)
 • Phong độ thi đấu Slovenia(U19) vs Russia(U19)
 • Thông tin trước trận Slovenia(U19) vs Russia(U19)
 • Highlights trận Slovenia(U19) vs Russia(U19)
10/10/2012 20:00 1 - 1 (0 - 0) Czech Republic (U19)[8]
 • Lịch sử đối đầu Northern Ireland(U19) vs Czech Republic (U19)
 • Phong độ thi đấu Northern Ireland(U19) vs Czech Republic (U19)
 • Thông tin trước trận Northern Ireland(U19) vs Czech Republic (U19)
 • Highlights trận Northern Ireland(U19) vs Czech Republic (U19)
10/10/2012 01:30 4 - 0 (0 - 0) Armenia(U19)[29]
 • Lịch sử đối đầu Scotland(U19) vs Armenia(U19)
 • Phong độ thi đấu Scotland(U19) vs Armenia(U19)
 • Thông tin trước trận Scotland(U19) vs Armenia(U19)
 • Highlights trận Scotland(U19) vs Armenia(U19)
10/10/2012 01:30 1 - 1 (1 - 1) Romania(U19)[20]
 • Lịch sử đối đầu Switzerland(U19) vs Romania(U19)
 • Phong độ thi đấu Switzerland(U19) vs Romania(U19)
 • Thông tin trước trận Switzerland(U19) vs Romania(U19)
 • Highlights trận Switzerland(U19) vs Romania(U19)
09/10/2012 19:00 5 - 0 (3 - 0) Malta(U19)[25]
 • Lịch sử đối đầu Netherlands(U19) vs Malta(U19)
 • Phong độ thi đấu Netherlands(U19) vs Malta(U19)
 • Thông tin trước trận Netherlands(U19) vs Malta(U19)
 • Highlights trận Netherlands(U19) vs Malta(U19)
09/10/2012 19:00 2 - 0 (0 - 0) San Marino(U19)[31]
 • Lịch sử đối đầu Poland(U19) vs San Marino(U19)
 • Phong độ thi đấu Poland(U19) vs San Marino(U19)
 • Thông tin trước trận Poland(U19) vs San Marino(U19)
 • Highlights trận Poland(U19) vs San Marino(U19)
Tags: LTDLTD BDLịch thi đấu BDLịch bóng đáLịch thi đấuLịch thi đấu bóng đá
Cập nhật lúc: 24/11/2014 08:06
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 
 
 

M88