<![CDATA[Tin tức - Nhận định bóng đá]]>ibongda.vnvi-vn<![CDATA[Tường thuật kết quả Cúp FA loạt trận 27/01/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Cúp FA trực tuyến loạt trận ngày 27/01/2020]]>Tue, 28 Jan 20 06:37:56 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Cúp FA loạt trận 26/01/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Cúp FA trực tuyến loạt trận ngày 26/01/2020]]>Mon, 27 Jan 20 00:31:57 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Đức loạt trận 26/01/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Đức trực tuyến loạt trận ngày 26/01/2020]]>Mon, 27 Jan 20 00:30:34 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Pháp loạt trận 26/01/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Pháp trực tuyến loạt trận ngày 26/01/2020]]>Mon, 27 Jan 20 00:19:47 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Italia loạt trận 26/01/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Italia trực tuyến loạt trận ngày 26/01/2020]]>Sun, 26 Jan 20 21:20:52 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Tây Ban Nha loạt trận 26/01/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Tây Ban Nha trực tuyến loạt trận ngày 26/01/2020]]>Sun, 26 Jan 20 21:18:56 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Pháp loạt trận 25/01/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Pháp trực tuyến loạt trận ngày 25/01/2020]]>Sun, 26 Jan 20 03:30:48 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Đức loạt trận 25/01/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Đức trực tuyến loạt trận ngày 25/01/2020]]>Sun, 26 Jan 20 00:46:42 +0700