<![CDATA[Tin tức - Nhận định bóng đá]]>ibongda.vnvi-vn<![CDATA[Tường thuật kết quả Pháp loạt trận 25/08/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Pháp trực tuyến loạt trận ngày 25/08/2019]]>Mon, 26 Aug 19 00:46:32 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Ngoại Hạng Anh loạt trận 25/08/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh trực tuyến loạt trận ngày 25/08/2019]]>Mon, 26 Aug 19 00:36:34 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Đức loạt trận 25/08/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Đức trực tuyến loạt trận ngày 25/08/2019]]>Mon, 26 Aug 19 00:33:31 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Tây Ban Nha loạt trận 25/08/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Tây Ban Nha trực tuyến loạt trận ngày 25/08/2019]]>Mon, 26 Aug 19 00:25:58 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Hàn Quốc loạt trận 25/08/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Hàn Quốc trực tuyến loạt trận ngày 25/08/2019]]>Sun, 25 Aug 19 21:35:26 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Hạng 2 Nhật Bản loạt trận 25/08/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Hạng 2 Nhật Bản trực tuyến loạt trận ngày 25/08/2019]]>Sun, 25 Aug 19 21:33:10 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Indonesia loạt trận 25/08/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Indonesia trực tuyến loạt trận ngày 25/08/2019]]>Sun, 25 Aug 19 21:21:01 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Pháp loạt trận 24/08/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Pháp trực tuyến loạt trận ngày 24/08/2019]]>Sun, 25 Aug 19 03:47:53 +0700