<![CDATA[Tin tức - Nhận định bóng đá]]>ibongda.vnvi-vn<![CDATA[Tường thuật kết quả Brazil loạt trận 27/09/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Brazil trực tuyến loạt trận ngày 27/09/2020]]>Mon, 28 Sep 20 00:46:25 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Đức loạt trận 27/09/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Đức trực tuyến loạt trận ngày 27/09/2020]]>Mon, 28 Sep 20 00:41:06 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Pháp loạt trận 27/09/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Pháp trực tuyến loạt trận ngày 27/09/2020]]>Sun, 27 Sep 20 21:37:47 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Tây Ban Nha loạt trận 27/09/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Tây Ban Nha trực tuyến loạt trận ngày 27/09/2020]]>Sun, 27 Sep 20 21:33:48 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Italia loạt trận 27/09/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Italia trực tuyến loạt trận ngày 27/09/2020]]>Sun, 27 Sep 20 21:29:05 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Ngoại Hạng Anh loạt trận 27/09/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh trực tuyến loạt trận ngày 27/09/2020]]>Sun, 27 Sep 20 21:22:11 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Nhật Bản loạt trận 27/09/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Nhật Bản trực tuyến loạt trận ngày 27/09/2020]]>Sun, 27 Sep 20 18:20:43 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Hạng 2 Nhật Bản loạt trận 27/09/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Hạng 2 Nhật Bản trực tuyến loạt trận ngày 27/09/2020]]>Sun, 27 Sep 20 15:32:04 +0700