<![CDATA[Tin tức - Nhận định bóng đá]]>ibongda.vnvi-vn<![CDATA[Tường thuật kết quả Tây Ban Nha loạt trận 25/04/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Tây Ban Nha trực tuyến loạt trận ngày 25/04/2019]]>Fri, 26 Apr 19 03:22:35 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Ngoại Hạng Anh loạt trận 24/04/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh trực tuyến loạt trận ngày 24/04/2019]]>Thu, 25 Apr 19 06:34:18 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Tây Ban Nha loạt trận 24/04/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Tây Ban Nha trực tuyến loạt trận ngày 24/04/2019]]>Thu, 25 Apr 19 03:39:36 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Ngoại Hạng Anh loạt trận 23/04/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh trực tuyến loạt trận ngày 23/04/2019]]>Wed, 24 Apr 19 06:22:34 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Tây Ban Nha loạt trận 23/04/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Tây Ban Nha trực tuyến loạt trận ngày 23/04/2019]]>Wed, 24 Apr 19 03:25:44 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Đức loạt trận 22/04/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Đức trực tuyến loạt trận ngày 22/04/2019]]>Tue, 23 Apr 19 06:37:39 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Ngoại Hạng Anh loạt trận 22/04/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh trực tuyến loạt trận ngày 22/04/2019]]>Tue, 23 Apr 19 06:37:26 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Italia loạt trận 22/04/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Italia trực tuyến loạt trận ngày 22/04/2019]]>Tue, 23 Apr 19 03:36:21 +0700