<![CDATA[Tin tức - Nhận định bóng đá]]>ibongda.vnvi-vn<![CDATA[Tường thuật kết quả Italia loạt trận 15/07/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Italia trực tuyến loạt trận ngày 15/07/2020]]>Thu, 16 Jul 20 03:44:10 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Ngoại Hạng Anh loạt trận 15/07/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh trực tuyến loạt trận ngày 15/07/2020]]>Thu, 16 Jul 20 03:36:59 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Hạng 2 Nhật Bản loạt trận 15/07/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Hạng 2 Nhật Bản trực tuyến loạt trận ngày 15/07/2020]]>Wed, 15 Jul 20 21:41:27 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Italia loạt trận 14/07/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Italia trực tuyến loạt trận ngày 14/07/2020]]>Wed, 15 Jul 20 06:25:22 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Ngoại Hạng Anh loạt trận 14/07/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh trực tuyến loạt trận ngày 14/07/2020]]>Wed, 15 Jul 20 06:22:01 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Ngoại Hạng Anh loạt trận 13/07/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh trực tuyến loạt trận ngày 13/07/2020]]>Tue, 14 Jul 20 06:46:23 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Italia loạt trận 13/07/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Italia trực tuyến loạt trận ngày 13/07/2020]]>Tue, 14 Jul 20 06:45:30 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Tây Ban Nha loạt trận 13/07/2020]]> Tường thuật kết quả bóng đá Tây Ban Nha trực tuyến loạt trận ngày 13/07/2020]]>Tue, 14 Jul 20 03:39:20 +0700