<![CDATA[Tin tức - Nhận định bóng đá]]>ibongda.vnvi-vn<![CDATA[Tường thuật kết quả Brazil loạt trận 22/10/2018]]> Tường thuật kết quả bóng đá Brazil trực tuyến loạt trận ngày 22/10/2018]]>Tue, 23 Oct 18 09:19:59 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Tây Ban Nha loạt trận 22/10/2018]]> Tường thuật kết quả bóng đá Tây Ban Nha trực tuyến loạt trận ngày 22/10/2018]]>Tue, 23 Oct 18 06:43:33 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Italia loạt trận 22/10/2018]]> Tường thuật kết quả bóng đá Italia trực tuyến loạt trận ngày 22/10/2018]]>Tue, 23 Oct 18 06:42:22 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Ngoại Hạng Anh loạt trận 22/10/2018]]> Tường thuật kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh trực tuyến loạt trận ngày 22/10/2018]]>Tue, 23 Oct 18 06:38:19 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Brazil loạt trận 21/10/2018]]> Tường thuật kết quả bóng đá Brazil trực tuyến loạt trận ngày 21/10/2018]]>Mon, 22 Oct 18 06:43:44 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Pháp loạt trận 21/10/2018]]> Tường thuật kết quả bóng đá Pháp trực tuyến loạt trận ngày 21/10/2018]]>Mon, 22 Oct 18 00:43:24 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Ngoại Hạng Anh loạt trận 21/10/2018]]> Tường thuật kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh trực tuyến loạt trận ngày 21/10/2018]]>Mon, 22 Oct 18 00:34:11 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Đức loạt trận 21/10/2018]]> Tường thuật kết quả bóng đá Đức trực tuyến loạt trận ngày 21/10/2018]]>Mon, 22 Oct 18 00:19:50 +0700