<![CDATA[Tin tức - Nhận định bóng đá]]>ibongda.vnvi-vn<![CDATA[Tường thuật kết quả Đức loạt trận 13/12/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Đức trực tuyến loạt trận ngày 13/12/2019]]>Sat, 14 Dec 19 06:35:16 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Pháp loạt trận 13/12/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Pháp trực tuyến loạt trận ngày 13/12/2019]]>Sat, 14 Dec 19 06:27:39 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Tây Ban Nha loạt trận 13/12/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Tây Ban Nha trực tuyến loạt trận ngày 13/12/2019]]>Sat, 14 Dec 19 06:26:28 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Indonesia loạt trận 13/12/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Indonesia trực tuyến loạt trận ngày 13/12/2019]]>Fri, 13 Dec 19 21:26:52 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Cúp C3 Europa League loạt trận 12/12/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Cúp C3 Europa League trực tuyến loạt trận ngày 12/12/2019]]>Fri, 13 Dec 19 03:37:52 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Cúp C3 Europa League loạt trận 12/12/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Cúp C3 Europa League trực tuyến loạt trận ngày 12/12/2019]]>Fri, 13 Dec 19 03:28:20 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Indonesia loạt trận 12/12/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Indonesia trực tuyến loạt trận ngày 12/12/2019]]>Thu, 12 Dec 19 18:22:27 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Cúp C1 Châu Âu loạt trận 11/12/2019]]> Tường thuật kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu trực tuyến loạt trận ngày 11/12/2019]]>Thu, 12 Dec 19 03:30:23 +0700