Bong da

tuong thuat seattle sounders vs portland timbers | thông tin, tin tức bóng đá

Bóng đá - Tường thuật trực tiếp Seattle Sounders 0-0 Portland Timbers 09/11/2018 (phút 62)

Tường thuật trực tiếp Seattle Sounders 0-0 Portland Timbers 09/11/2018 (phút 62)

09/11/2018 12:30

Tường thuật trực tiếp kết quả trận đấu Seattle Sounders vs Portland Timbers (giải bóng đá Nhà nghề Mỹ MLS vòng ngày 09/11/2018)

Bóng đá - Tường thuật trực tiếp Seattle Sounders 2-1 Portland Timbers 04/02/2018 (kết thúc)

Tường thuật trực tiếp Seattle Sounders 2-1 Portland Timbers 04/02/2018 (kết thúc)

04/02/2018 10:08

Tường thuật trực tiếp kết quả trận đấu Seattle Sounders vs Portland Timbers (giải bóng đá Giao Hữu vòng tháng 2 ngày 04/02/2018)

Bóng đá - Tường thuật trực tiếp Seattle Sounders 1-1 Portland Timbers 28/08/2017 (phút 90+)

Tường thuật trực tiếp Seattle Sounders 1-1 Portland Timbers 28/08/2017 (phút 90+)

28/08/2017 10:32

Tường thuật trực tiếp kết quả trận đấu Seattle Sounders vs Portland Timbers (giải bóng đá Nhà nghề Mỹ MLS vòng ngày 28/08/2017)

Bóng đá - Tường thuật trực tiếp Seattle Sounders 2-1 Portland Timbers 14/06/2017 (phút 89)

Tường thuật trực tiếp Seattle Sounders 2-1 Portland Timbers 14/06/2017 (phút 89)

14/06/2017 11:32

Tường thuật trực tiếp kết quả trận đấu Seattle Sounders vs Portland Timbers (giải bóng đá Cúp Mỹ vòng ngày 14/06/2017)

Bóng đá - Tường thuật trực tiếp Seattle Sounders 2-0 Portland Timbers 22/08/2016 (phút 83)

Tường thuật trực tiếp Seattle Sounders 2-0 Portland Timbers 22/08/2016 (phút 83)

22/08/2016 10:32

Tường thuật trực tiếp kết quả trận đấu Seattle Sounders vs Portland Timbers (giải bóng đá Nhà nghề Mỹ MLS vòng ngày 22/08/2016)

Bóng đá - Tường thuật trực tiếp Seattle Sounders 1-1 Portland Timbers 17/06/2015 (phút 89)

Tường thuật trực tiếp Seattle Sounders 1-1 Portland Timbers 17/06/2015 (phút 89)

17/06/2015 11:32

Tường thuật trực tiếp kết quả trận đấu Seattle Sounders vs Portland Timbers (giải bóng đá Cúp Mỹ vòng ngày 17/06/2015)


-->