Bong da

Thống kê kèo Châu Âu African Nations Championship 2018-2019

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
STT Đội bóng Số trận Tỷ lệ thắng (%) Tỷ lệ hòa (%) Tỷ lệ thua (%) Phân tích
1 Ma rốc 7 71 29 0 Chi tiết
2 Uganda 7 57 14 29 Chi tiết
3 Mali 8 50 50 0 Chi tiết
4 Zambia 8 38 50 13 Chi tiết
5 Zimbabwe 7 43 14 43 Chi tiết
6 Democratic Rep Congo 5 60 20 20 Chi tiết
7 Namibia 6 33 17 50 Chi tiết
8 Ethiopia 4 50 25 25 Chi tiết
9 Lesotho 4 50 25 25 Chi tiết
10 Tanzania 6 33 50 17 Chi tiết
11 Togo 6 33 17 50 Chi tiết
12 Madagascar 4 50 0 50 Chi tiết
13 Senegal 3 67 0 33 Chi tiết
14 Tunisia 2 100 0 0 Chi tiết
15 Guinea 6 33 50 17 Chi tiết
16 Rwanda 6 33 50 17 Chi tiết
17 Burkina Faso 5 40 40 20 Chi tiết
18 Cameroon 5 40 40 20 Chi tiết
19 Botswana 3 33 33 33 Chi tiết
20 Mauritania 4 25 50 25 Chi tiết
21 Mozambique 2 50 0 50 Chi tiết
22 Central African Republic 2 50 0 50 Chi tiết
23 Equatorial Guinea 3 33 67 0 Chi tiết
24 Liberia 2 50 0 50 Chi tiết
25 Burundi 3 33 0 67 Chi tiết
26 Congo 5 20 60 20 Chi tiết
27 Nigeria 2 50 0 50 Chi tiết
28 Bờ Biển Ngà 1 100 0 0 Chi tiết
29 Comoros 1 0 0 100 Chi tiết
30 Seychelles 1 0 0 100 Chi tiết
31 Malawi 1 0 100 0 Chi tiết
32 Swaziland 4 0 75 25 Chi tiết
33 Djibouti 2 0 0 100 Chi tiết
34 Cape Verde 2 0 50 50 Chi tiết
35 Nam Phi 2 0 0 100 Chi tiết
36 Kenya 2 0 100 0 Chi tiết
37 Benin 1 0 100 0 Chi tiết
38 Angola 1 0 100 0 Chi tiết
39 Sao Tome & Principe 1 0 0 100 Chi tiết
40 Chad 2 0 50 50 Chi tiết
41 Somalia 2 0 0 100 Chi tiết
42 Guinea Bissau 1 0 0 100 Chi tiết
43 Mauritius 2 0 0 100 Chi tiết
44 South Sudan 1 0 0 100 Chi tiết
45 Algeria 2 0 50 50 Chi tiết
46 Libya 5 0 40 60 Chi tiết
47 Ghana 2 0 50 50 Chi tiết
48 Sudan 1 0 0 100 Chi tiết
49 Niger 4 0 50 50 Chi tiết
Cập nhật lúc: 22/04/2021 21:30
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác


-->