Bong da

Thống kê số bàn thắng AFF Suzuki Cup 2018

Thống kê bàn thắng :
STT Đội bóng Số trận
0 bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
1 bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
2 bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
3 bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
4 bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
> 4 bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
Tổng bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
1 Thái Lan 6 1 1 1 1 1 1 17
2 Việt Nam 8 1 1 4 2 0 0 15
3 Malaysia 8 3 1 2 2 0 0 11
4 Timor Leste 6 2 2 1 1 0 0 7
5 Singapore 4 2 1 0 0 0 1 7
6 Myanmar 4 2 0 0 1 1 0 7
7 Philippines 6 1 4 0 1 0 0 7
8 Indonesia 4 2 0 1 1 0 0 5
9 Cambodia 4 2 1 0 1 0 0 4
10 Lào 4 1 3 0 0 0 0 3
11 Brunei 2 0 2 0 0 0 0 2
Cập nhật lúc: 25/05/2019 14:28
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác


-->