Bong da

Thống kê số bàn thắng Copa America 2019

Thống kê bàn thắng :
STT Đội bóng Số trận
0 bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
1 bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
2 bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
3 bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
4 bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
> 4 bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
Tổng bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
1 Brazil 6 1 0 1 2 0 2 18
2 Argentina 7 2 1 4 0 0 0 9
3 Peru 6 3 1 0 2 0 0 7
4 Uruguay 3 0 1 1 0 1 0 7
5 Chile 5 2 1 1 0 1 0 7
6 Colombia 3 0 2 1 0 0 0 4
7 Venezuela 5 4 0 0 1 0 0 3
8 Paraguay 3 1 1 1 0 0 0 3
9 Nhật Bản 3 1 1 1 0 0 0 3
10 Bolivia 3 1 2 0 0 0 0 2
11 Qatar 3 2 0 1 0 0 0 2
12 Ecuador 3 1 2 0 0 0 0 2
Cập nhật lúc: 22/07/2019 09:26
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác


-->