Bong da

Thống kê số bàn thắng Copa America 2021

Thống kê bàn thắng :
STT Đội bóng Số trận
0 bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
1 bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
2 bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
3 bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
4 bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
> 4 bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
Tổng bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
1 Argentina 7 0 5 0 1 1 0 12
2 Brazil 7 1 3 1 1 1 0 12
3 Peru 7 2 1 3 1 0 0 10
4 Paraguay 5 2 0 1 2 0 0 8
5 Colombia 7 2 4 0 1 0 0 7
6 Ecuador 5 2 1 2 0 0 0 5
7 Uruguay 5 2 2 1 0 0 0 4
8 Chile 5 2 3 0 0 0 0 3
9 Venezuela 4 3 0 1 0 0 0 2
10 Bolivia 4 2 2 0 0 0 0 2
Cập nhật lúc: 21/03/2023 19:00
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác