Bong da

Thống kê số bàn thắng Vòng Loại World Cup (Châu Á) 2019-2021

Thống kê bàn thắng :
STT Đội bóng Số trận
0 bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
1 bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
2 bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
3 bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
4 bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
> 4 bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
Tổng bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
1 Malaysia 7 1 1 2 1 0 2 20
2 Kuwait 5 2 1 0 0 0 2 17
3 Iran 4 1 1 1 0 0 1 17
4 Australia 4 0 1 0 1 0 2 16
5 Syria 5 0 1 2 0 1 1 14
6 Nhật Bản 4 0 0 2 1 0 1 13
7 Trung Quốc 4 1 1 0 0 0 2 13
8 Uzbekistan 5 1 0 2 1 0 1 12
9 Qatar 5 1 1 2 0 0 1 11
10 Oman 5 0 2 1 1 1 0 11
11 Jordan 5 2 0 1 1 0 1 10
12 Hàn Quốc 4 2 0 1 0 0 1 10
13 Kyrgyzstan 5 2 1 1 0 0 1 10
14 Iraq 5 1 1 2 0 1 0 9
15 Turkmenistan 5 1 1 2 1 0 0 8
16 Philippines 5 2 0 2 0 1 0 8
17 United Arab Emirates 4 1 1 1 0 0 1 8
18 Saudi Arabia 4 1 0 1 2 0 0 8
19 Singapore 5 1 1 3 0 0 0 7
20 Guam Island 7 4 2 0 0 0 1 7
21 Maldives 5 1 3 0 1 0 0 6
22 Yemen 5 1 2 2 0 0 0 6
23 Thái Lan 5 2 1 1 1 0 0 6
24 Tajikistan 5 1 3 0 1 0 0 6
25 Lebanon 5 3 0 1 1 0 0 5
26 Myanmar 5 3 1 0 0 1 0 5
27 Mông Cổ 7 3 3 1 0 0 0 5
28 Việt Nam 5 2 2 0 1 0 0 5
29 Cambodia 7 4 1 2 0 0 0 5
30 Bắc Triều Tiên 5 2 2 1 0 0 0 4
31 Bahrain 5 2 3 0 0 0 0 3
32 Indonesia 5 3 1 1 0 0 0 3
33 Palestine 5 3 1 1 0 0 0 3
34 Ấn Độ 5 2 3 0 0 0 0 3
35 Hong Kong China 5 3 1 1 0 0 0 3
36 Bangladesh 6 3 3 0 0 0 0 3
37 Nepal 5 4 0 1 0 0 0 2
38 Chinese Taipei 5 3 2 0 0 0 0 2
39 Timor Leste 2 0 2 0 0 0 0 2
40 Afghanistan 5 3 2 0 0 0 0 2
41 Brunei 2 1 0 1 0 0 0 2
42 Macao 1 0 1 0 0 0 0 1
43 Pakistan 2 1 1 0 0 0 0 1
44 Bhutan 2 1 1 0 0 0 0 1
45 Sri Lanka 6 6 0 0 0 0 0 0
46 Lào 2 2 0 0 0 0 0 0
Cập nhật lúc: 30/01/2020 03:57
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác


-->