Bong da

Thống kê số bàn thắng Vòng Loại World Cup (Châu Á) 2019-2021

Thống kê bàn thắng :
STT Đội bóng Số trận
0 bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
1 bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
2 bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
3 bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
4 bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
> 4 bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
Tổng bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
1 Iran 3 1 0 1 0 0 1 16
2 Malaysia 5 1 1 0 1 0 2 16
3 Australia 3 0 0 0 1 0 2 15
4 Trung Quốc 3 1 0 0 0 0 2 12
5 Nhật Bản 3 0 0 1 1 0 1 11
6 Syria 3 0 0 1 0 1 1 11
7 Qatar 4 1 0 2 0 0 1 10
8 Hàn Quốc 3 1 0 1 0 0 1 10
9 Kyrgyzstan 3 1 0 1 0 0 1 9
10 Uzbekistan 3 1 0 0 1 0 1 8
11 United Arab Emirates 3 0 1 1 0 0 1 8
12 Kuwait 3 2 0 0 0 0 1 7
13 Iraq 3 0 1 1 0 1 0 7
14 Oman 3 0 1 1 1 0 0 6
15 Philippines 3 1 0 1 0 1 0 6
16 Guam Island 6 4 1 0 0 0 1 6
17 Lebanon 3 1 0 1 1 0 0 5
18 Jordan 3 1 0 1 1 0 0 5
19 Mông Cổ 6 2 3 1 0 0 0 5
20 Singapore 4 1 1 2 0 0 0 5
21 Thái Lan 3 1 0 1 1 0 0 5
22 Saudi Arabia 3 1 0 1 1 0 0 5
23 Cambodia 6 3 1 2 0 0 0 5
24 Yemen 3 1 0 2 0 0 0 4
25 Việt Nam 3 1 1 0 1 0 0 4
26 Bahrain 3 0 3 0 0 0 0 3
27 Turkmenistan 3 1 1 1 0 0 0 3
28 Bắc Triều Tiên 3 1 1 1 0 0 0 3
29 Indonesia 4 2 1 1 0 0 0 3
30 Palestine 3 1 1 1 0 0 0 3
31 Nepal 4 3 0 1 0 0 0 2
32 Chinese Taipei 3 1 2 0 0 0 0 2
33 Maldives 3 1 2 0 0 0 0 2
34 Timor Leste 2 0 2 0 0 0 0 2
35 Ấn Độ 3 1 2 0 0 0 0 2
36 Tajikistan 3 1 2 0 0 0 0 2
37 Brunei 2 1 0 1 0 0 0 2
38 Bangladesh 5 3 2 0 0 0 0 2
39 Afghanistan 3 2 1 0 0 0 0 1
40 Hong Kong China 3 2 1 0 0 0 0 1
41 Macao 1 0 1 0 0 0 0 1
42 Pakistan 2 1 1 0 0 0 0 1
43 Bhutan 2 1 1 0 0 0 0 1
44 Myanmar 3 3 0 0 0 0 0 0
45 Sri Lanka 5 5 0 0 0 0 0 0
46 Lào 2 2 0 0 0 0 0 0
Cập nhật lúc: 22/10/2019 08:42
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác


-->