Bong da

Thống kê số bàn thắng Vòng Loại World Cup (Châu Á) 2019-2021

Thống kê bàn thắng :
STT Đội bóng Số trận
0 bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
1 bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
2 bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
3 bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
4 bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
> 4 bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
Tổng bàn
 • Sắp xếp tăng dần
 • Sắp xếp giảm dần
1 Nhật Bản 18 2 4 6 1 1 4 58
2 Iran 18 2 7 3 4 0 2 49
3 Australia 19 3 5 2 5 1 3 45
4 Trung Quốc 18 5 5 2 2 0 4 39
5 Hàn Quốc 17 4 4 5 1 0 3 35
6 Saudi Arabia 18 3 6 1 7 0 1 34
7 Syria 18 4 6 3 2 2 1 31
8 United Arab Emirates 19 6 5 3 2 1 2 31
9 Oman 18 4 6 4 3 1 0 27
10 Malaysia 10 2 3 2 1 0 2 22
11 Việt Nam 18 7 5 3 2 1 0 21
12 Iraq 18 7 6 3 0 2 0 20
13 Kuwait 8 4 1 1 0 0 2 19
14 Bahrain 9 3 3 0 0 2 1 19
15 Kyrgyzstan 8 3 2 1 0 0 2 19
16 Qatar 8 1 3 2 0 0 2 18
17 Uzbekistan 8 2 1 2 1 0 2 18
18 Lebanon 18 10 3 2 3 0 0 16
19 Tajikistan 8 1 4 0 2 1 0 14
20 Jordan 8 4 0 1 2 0 1 13
21 Philippines 8 3 1 2 1 1 0 12
22 Turkmenistan 7 2 1 2 2 0 0 11
23 Palestine 8 4 1 1 1 1 0 10
24 Thái Lan 8 3 2 2 1 0 0 9
25 Maldives 8 3 4 0 1 0 0 7
26 Singapore 8 4 1 3 0 0 0 7
27 Guam Island 10 7 2 0 0 0 1 7
28 Myanmar 8 5 2 0 0 1 0 6
29 Mông Cổ 10 5 4 1 0 0 0 6
30 Yemen 8 4 2 2 0 0 0 6
31 Ấn Độ 8 3 4 1 0 0 0 6
32 Cambodia 10 6 2 2 0 0 0 6
33 Afghanistan 8 3 5 0 0 0 0 5
34 Indonesia 8 5 1 2 0 0 0 5
35 Nepal 8 6 0 2 0 0 0 4
36 Chinese Taipei 8 4 4 0 0 0 0 4
37 Bắc Triều Tiên 5 2 2 1 0 0 0 4
38 Hong Kong China 9 6 2 1 0 0 0 4
39 Bangladesh 10 6 4 0 0 0 0 4
40 Sri Lanka 8 7 0 1 0 0 0 2
41 Timor Leste 2 0 2 0 0 0 0 2
42 Brunei 2 1 0 1 0 0 0 2
43 Macao 1 0 1 0 0 0 0 1
44 Pakistan 2 1 1 0 0 0 0 1
45 Bhutan 2 1 1 0 0 0 0 1
46 Lào 2 2 0 0 0 0 0 0
Cập nhật lúc: 21/03/2023 19:11
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác