Bong da

Thống kê tần xuất tỷ số Brazil 2019

Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số :
Xếp hạng Kết quả Số trận Tỷ lệ
1 1-0 57 14.69%
2 1-1 50 12.89%
3 2-1 38 9.79%
4 0-1 37 9.54%
5 0-0 35 9.02%
6 2-0 35 9.02%
7 1-2 29 7.47%
8 0-2 14 3.61%
9 3-0 14 3.61%
10 3-1 13 3.35%
11 2-2 11 2.84%
12 3-2 10 2.58%
13 4-1 10 2.58%
14 1-3 7 1.8%
15 4-0 6 1.55%
16 0-3 6 1.55%
17 6-1 4 1.03%
18 1-4 3 0.77%
19 3-3 2 0.52%
20 0-4 1 0.26%
21 4-5 1 0.26%
22 6-2 1 0.26%
23 2-3 1 0.26%
24 4-4 1 0.26%
25 4-3 1 0.26%
26 5-1 1 0.26%
Tổng số trận đã đấu:
388
Cập nhật lúc: 23/02/2020 20:37
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác


-->