Bong da

Thống kê tần xuất tỷ số Colombia 2017

Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số :
Xếp hạng Kết quả Số trận Tỷ lệ
1 1-0 58 14.11%
2 0-0 56 13.63%
3 2-0 43 10.46%
4 0-1 41 9.98%
5 2-1 41 9.98%
6 1-1 38 9.25%
7 2-2 22 5.35%
8 1-2 22 5.35%
9 3-0 20 4.87%
10 3-1 14 3.41%
11 0-2 13 3.16%
12 3-2 12 2.92%
13 1-3 6 1.46%
14 4-1 4 0.97%
15 3-3 4 0.97%
16 2-3 3 0.73%
17 4-2 3 0.73%
18 4-0 3 0.73%
19 5-1 2 0.49%
20 4-3 1 0.24%
21 1-5 1 0.24%
22 5-0 1 0.24%
23 0-3 1 0.24%
24 0-4 1 0.24%
25 3-4 1 0.24%
Tổng số trận đã đấu:
411
Cập nhật lúc: 21/01/2018 06:04
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác