Bong da


Thống kê tần xuất tỷ số Cúp Quốc Gia Séc 2018-2019

Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số :
Xếp hạng Kết quả Số trận Tỷ lệ
1 1-2 7 16.28%
2 0-1 4 9.3%
3 1-5 3 6.98%
4 1-0 3 6.98%
5 2-2 3 6.98%
6 0-2 3 6.98%
7 2-0 3 6.98%
8 3-2 2 4.65%
9 1-4 2 4.65%
10 0-4 2 4.65%
11 2-3 1 2.33%
12 2-1 1 2.33%
13 5-0 1 2.33%
14 1-1 1 2.33%
15 0-6 1 2.33%
16 0-3 1 2.33%
17 2-5 1 2.33%
18 0-5 1 2.33%
19 3-9 1 2.33%
20 4-1 1 2.33%
21 7-0 1 2.33%
Tổng số trận đã đấu:
43
Cập nhật lúc: 23/10/2018 16:56
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác