Bong da


Thống kê tần xuất tỷ số Hàn Quốc 2018

Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số :
Xếp hạng Kết quả Số trận Tỷ lệ
1 2-1 23 11.62%
2 0-0 21 10.61%
3 1-1 18 9.09%
4 1-0 13 6.57%
5 0-2 13 6.57%
6 1-2 13 6.57%
7 0-1 13 6.57%
8 2-2 11 5.56%
9 2-0 11 5.56%
10 2-3 9 4.55%
11 3-0 8 4.04%
12 3-2 7 3.54%
13 3-1 7 3.54%
14 0-3 6 3.03%
15 3-3 5 2.53%
16 1-3 5 2.53%
17 5-2 2 1.01%
18 1-4 2 1.01%
19 4-2 2 1.01%
20 0-4 2 1.01%
21 4-1 2 1.01%
22 2-5 1 0.51%
23 4-0 1 0.51%
24 7-0 1 0.51%
25 6-4 1 0.51%
26 3-5 1 0.51%
Tổng số trận đã đấu:
198
Cập nhật lúc: 23/10/2018 14:48
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác