Bong da


Thống kê tần xuất tỷ số Hạng 2 Brazil 2018

Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số :
Xếp hạng Kết quả Số trận Tỷ lệ
1 1-0 42 15.5%
2 2-1 35 12.92%
3 0-0 34 12.55%
4 1-1 32 11.81%
5 0-1 25 9.23%
6 2-0 21 7.75%
7 1-2 19 7.01%
8 2-2 15 5.54%
9 0-2 12 4.43%
10 3-1 7 2.58%
11 1-3 7 2.58%
12 3-0 5 1.85%
13 2-3 4 1.48%
14 3-2 3 1.11%
15 4-1 3 1.11%
16 0-4 2 0.74%
17 5-1 1 0.37%
18 3-4 1 0.37%
19 0-3 1 0.37%
20 3-3 1 0.37%
21 3-5 1 0.37%
Tổng số trận đã đấu:
271
Cập nhật lúc: 23/10/2018 08:18
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác