Bong da

Thống kê tần xuất tỷ số Hạng Nhất Anh 2016-2017

Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số :
Xếp hạng Kết quả Số trận Tỷ lệ
1 2-1 37 12.05%
2 1-1 35 11.4%
3 1-0 32 10.42%
4 0-1 30 9.77%
5 1-2 28 9.12%
6 2-0 23 7.49%
7 0-0 19 6.19%
8 0-2 19 6.19%
9 2-2 15 4.89%
10 3-0 13 4.23%
11 3-1 13 4.23%
12 3-2 10 3.26%
13 2-3 7 2.28%
14 5-0 5 1.63%
15 1-3 3 0.98%
16 4-0 3 0.98%
17 4-1 2 0.65%
18 4-3 2 0.65%
19 4-2 2 0.65%
20 0-3 2 0.65%
21 0-4 1 0.33%
22 0-6 1 0.33%
23 2-4 1 0.33%
24 2-5 1 0.33%
25 4-4 1 0.33%
26 3-4 1 0.33%
27 1-4 1 0.33%
Tổng số trận đã đấu:
307
Cập nhật lúc: 23/01/2017 01:53
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác