Bong da

Thống kê tần xuất tỷ số Italia C1C 2022-2023

Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số :
Xếp hạng Kết quả Số trận Tỷ lệ
1 1-0 58 15.76%
2 0-0 49 13.32%
3 1-1 42 11.41%
4 0-1 32 8.7%
5 2-0 28 7.61%
6 2-1 26 7.07%
7 2-2 19 5.16%
8 1-2 18 4.89%
9 3-0 17 4.62%
10 1-3 11 2.99%
11 0-2 10 2.72%
12 3-1 9 2.45%
13 4-1 8 2.17%
14 3-2 8 2.17%
15 2-3 6 1.63%
16 4-0 4 1.09%
17 2-4 4 1.09%
18 0-4 4 1.09%
19 0-3 3 0.82%
20 1-5 3 0.82%
21 5-0 2 0.54%
22 4-2 2 0.54%
23 3-5 1 0.27%
24 3-3 1 0.27%
25 6-1 1 0.27%
26 6-0 1 0.27%
27 1-4 1 0.27%
Tổng số trận đã đấu:
368
Cập nhật lúc: 24/03/2023 03:12
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác