Bong da

Thống kê tần xuất tỷ số Kuwait 2018-2019

Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số :
Xếp hạng Kết quả Số trận Tỷ lệ
1 1-1 13 13.13%
2 1-0 8 8.08%
3 2-0 8 8.08%
4 2-2 7 7.07%
5 0-2 7 7.07%
6 1-2 7 7.07%
7 0-1 6 6.06%
8 0-0 6 6.06%
9 1-3 5 5.05%
10 2-1 4 4.04%
11 4-0 4 4.04%
12 5-1 3 3.03%
13 0-3 3 3.03%
14 0-4 3 3.03%
15 3-3 2 2.02%
16 4-1 2 2.02%
17 3-0 2 2.02%
18 3-1 2 2.02%
19 0-5 1 1.01%
20 5-3 1 1.01%
21 1-5 1 1.01%
22 1-4 1 1.01%
23 3-2 1 1.01%
24 2-4 1 1.01%
25 3-5 1 1.01%
Tổng số trận đã đấu:
99
Cập nhật lúc: 17/10/2019 21:15
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác


-->