Bong da

Thống kê tần xuất tỷ số Nam Úc Premier League 2019

Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số :
Xếp hạng Kết quả Số trận Tỷ lệ
1 2-0 11 8.94%
2 2-1 10 8.13%
3 1-1 9 7.32%
4 1-2 9 7.32%
5 2-2 9 7.32%
6 0-3 8 6.5%
7 1-0 8 6.5%
8 0-1 7 5.69%
9 3-1 6 4.88%
10 3-0 5 4.07%
11 0-2 5 4.07%
12 0-0 4 3.25%
13 3-2 4 3.25%
14 1-3 4 3.25%
15 0-4 3 2.44%
16 2-4 3 2.44%
17 4-0 3 2.44%
18 6-1 2 1.63%
19 4-3 2 1.63%
20 3-4 2 1.63%
21 2-5 1 0.81%
22 2-3 1 0.81%
23 0-5 1 0.81%
24 2-6 1 0.81%
25 6-4 1 0.81%
26 4-1 1 0.81%
27 1-4 1 0.81%
28 3-3 1 0.81%
29 5-1 1 0.81%
Tổng số trận đã đấu:
123
Cập nhật lúc: 18/08/2019 06:15
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác


-->