Bong da

Thống kê tần xuất tỷ số Pháp 2012-2013

Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số :
Xếp hạng Kết quả Số trận Tỷ lệ
1 1-1 48 12.63%
2 1-0 44 11.58%
3 0-0 33 8.68%
4 2-0 31 8.16%
5 0-1 30 7.89%
6 2-1 26 6.84%
7 2-2 24 6.32%
8 1-2 24 6.32%
9 3-1 20 5.26%
10 0-2 19 5%
11 3-0 12 3.16%
12 3-2 9 2.37%
13 4-0 9 2.37%
14 4-2 7 1.84%
15 4-1 7 1.84%
16 0-4 6 1.58%
17 0-3 6 1.58%
18 1-3 6 1.58%
19 2-3 6 1.58%
20 2-4 2 0.53%
21 3-3 2 0.53%
22 5-0 2 0.53%
23 3-4 2 0.53%
24 6-1 1 0.26%
25 4-4 1 0.26%
26 5-2 1 0.26%
27 1-4 1 0.26%
28 5-1 1 0.26%
Tổng số trận đã đấu:
380
Cập nhật lúc: 18/06/2019 14:45
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác


-->