Bong da

Thống kê tần xuất tỷ số Úc 2017-2018

Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số :
Xếp hạng Kết quả Số trận Tỷ lệ
1 1-2 18 12.86%
2 2-1 16 11.43%
3 1-0 13 9.29%
4 1-1 12 8.57%
5 2-2 11 7.86%
6 0-1 8 5.71%
7 3-1 8 5.71%
8 2-0 7 5%
9 0-2 7 5%
10 3-0 5 3.57%
11 2-3 5 3.57%
12 0-0 4 2.86%
13 0-3 4 2.86%
14 3-2 3 2.14%
15 5-2 3 2.14%
16 4-0 3 2.14%
17 4-1 2 1.43%
18 1-3 2 1.43%
19 1-4 2 1.43%
20 1-5 1 0.71%
21 3-3 1 0.71%
22 0-5 1 0.71%
23 6-0 1 0.71%
24 5-0 1 0.71%
25 0-4 1 0.71%
26 2-8 1 0.71%
Tổng số trận đã đấu:
140
Cập nhật lúc: 17/11/2019 12:11
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác


-->