Bong da

Thống kê tần xuất tỷ số Việt Nam 2018

Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số :
Xếp hạng Kết quả Số trận Tỷ lệ
1 1-1 21 16.67%
2 1-0 14 11.11%
3 0-1 11 8.73%
4 1-2 9 7.14%
5 2-1 9 7.14%
6 0-0 8 6.35%
7 2-2 7 5.56%
8 3-3 4 3.17%
9 3-1 4 3.17%
10 3-2 4 3.17%
11 3-0 4 3.17%
12 2-0 4 3.17%
13 5-2 4 3.17%
14 1-3 3 2.38%
15 0-2 2 1.59%
16 0-3 2 1.59%
17 4-3 2 1.59%
18 5-1 2 1.59%
19 4-0 2 1.59%
20 4-2 2 1.59%
21 2-3 2 1.59%
22 0-4 1 0.79%
23 5-0 1 0.79%
24 1-4 1 0.79%
25 4-4 1 0.79%
26 2-4 1 0.79%
27 6-3 1 0.79%
Tổng số trận đã đấu:
126
Cập nhật lúc: 20/07/2018 23:47
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác