Bong da

Thống kê tần xuất tỷ số Vòng Loại World Cup (Châu Á) 2019-2021

Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số :
Xếp hạng Kết quả Số trận Tỷ lệ
1 0-0 12 11.21%
2 1-0 12 11.21%
3 2-1 9 8.41%
4 2-0 9 8.41%
5 0-1 8 7.48%
6 0-2 7 6.54%
7 1-2 7 6.54%
8 1-1 5 4.67%
9 5-0 5 4.67%
10 0-3 4 3.74%
11 7-0 3 2.8%
12 3-0 3 2.8%
13 6-0 2 1.87%
14 2-3 2 1.87%
15 2-2 2 1.87%
16 1-3 2 1.87%
17 3-1 2 1.87%
18 14-0 1 0.93%
19 8-0 1 0.93%
20 0-5 1 0.93%
21 1-4 1 0.93%
22 2-5 1 0.93%
23 1-5 1 0.93%
24 7-1 1 0.93%
25 0-4 1 0.93%
26 1-7 1 0.93%
27 4-0 1 0.93%
28 4-3 1 0.93%
29 4-1 1 0.93%
30 9-0 1 0.93%
Tổng số trận đã đấu:
107
Cập nhật lúc: 05/06/2020 11:09
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác


-->