Bong da

Thống kê tần xuất tỷ số Hạng 2 Phần Lan 2018

Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số :
Xếp hạng Kết quả Số trận Tỷ lệ
1 2-2 12 9.6%
2 2-1 12 9.6%
3 1-0 11 8.8%
4 2-0 10 8%
5 0-0 10 8%
6 0-1 9 7.2%
7 1-1 9 7.2%
8 3-0 8 6.4%
9 3-1 8 6.4%
10 0-2 8 6.4%
11 1-3 6 4.8%
12 1-2 5 4%
13 0-3 3 2.4%
14 3-3 2 1.6%
15 3-2 2 1.6%
16 5-0 2 1.6%
17 4-1 2 1.6%
18 1-5 1 0.8%
19 3-5 1 0.8%
20 4-3 1 0.8%
21 2-3 1 0.8%
22 5-3 1 0.8%
23 6-0 1 0.8%
Tổng số trận đã đấu:
125
Cập nhật lúc: 16/10/2018 01:15
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác