Bóng đá, bongda, bong da

Lịch thi đấu bóng đá U19 Châu Á vòng loại mùa 2013-2014

Thời gianVòng đấu Sân nhà Tỷ số FT/HTSân khách Tiện ích trận đấu
03/10/2013 16:00 loại  7 - 0 (1 - 0) Hong Kong(U19)
 • Lịch sử đối đầu Australia(U19) vs Hong Kong(U19)
 • Phong độ thi đấu Australia(U19) vs Hong Kong(U19)
 • Highlights trận Australia(U19) vs Hong Kong(U19)
03/10/2013 19:00 loại  6 - 1 (2 - 0) Đài Loan(U19)
 • Lịch sử đối đầu Việt Nam(U19) vs Đài Loan(U19)
 • Phong độ thi đấu Việt Nam(U19) vs Đài Loan(U19)
 • Highlights trận Việt Nam(U19) vs Đài Loan(U19)
04/10/2013 19:30 loại  0 - 1 (0 - 1) Maldives(U19)
 • Lịch sử đối đầu Afghanistan (U19) vs Maldives(U19)
 • Phong độ thi đấu Afghanistan (U19) vs Maldives(U19)
 • Highlights trận Afghanistan (U19) vs Maldives(U19)
04/10/2013 20:30 loại  1 - 2 (1 - 0) Turkmenistan(U19)
 • Lịch sử đối đầu Nepal(U19) vs Turkmenistan(U19)
 • Phong độ thi đấu Nepal(U19) vs Turkmenistan(U19)
 • Highlights trận Nepal(U19) vs Turkmenistan(U19)
04/10/2013 22:00 loại  1 - 2 (0 - 2) United Arab Emirates(U19)
 • Lịch sử đối đầu Yemen(U19) vs United Arab Emirates(U19)
 • Phong độ thi đấu Yemen(U19) vs United Arab Emirates(U19)
 • Highlights trận Yemen(U19) vs United Arab Emirates(U19)
04/10/2013 22:59 loại  2 - 0 (0 - 0) Ấn Độ(U19)
 • Lịch sử đối đầu Qatar(U19) vs Ấn Độ(U19)
 • Phong độ thi đấu Qatar(U19) vs Ấn Độ(U19)
 • Highlights trận Qatar(U19) vs Ấn Độ(U19)
05/10/2013 16:00 loại  1 - 5 (0 - 3) Việt Nam(U19)
 • Lịch sử đối đầu Hong Kong(U19) vs Việt Nam(U19)
 • Phong độ thi đấu Hong Kong(U19) vs Việt Nam(U19)
 • Highlights trận Hong Kong(U19) vs Việt Nam(U19)
05/10/2013 19:00 loại  0 - 3 (0 - 2) Australia(U19)
 • Lịch sử đối đầu Đài Loan(U19) vs Australia(U19)
 • Phong độ thi đấu Đài Loan(U19) vs Australia(U19)
 • Highlights trận Đài Loan(U19) vs Australia(U19)
06/10/2013 19:30 loại  0 - 3 (0 - 1) Yemen(U19)
 • Lịch sử đối đầu Afghanistan (U19) vs Yemen(U19)
 • Phong độ thi đấu Afghanistan (U19) vs Yemen(U19)
 • Highlights trận Afghanistan (U19) vs Yemen(U19)
06/10/2013 20:30 loại  0 - 1 (0 - 0) Uzbekistan(U19)
 • Lịch sử đối đầu Turkmenistan(U19) vs Uzbekistan(U19)
 • Phong độ thi đấu Turkmenistan(U19) vs Uzbekistan(U19)
 • Highlights trận Turkmenistan(U19) vs Uzbekistan(U19)
06/10/2013 22:00 loại  0 - 0 (0 - 0) Maldives(U19)
 • Lịch sử đối đầu Jordan(U19) vs Maldives(U19)
 • Phong độ thi đấu Jordan(U19) vs Maldives(U19)
 • Highlights trận Jordan(U19) vs Maldives(U19)
06/10/2013 22:59 loại  0 - 1 (0 - 0) Ấn Độ(U19)
 • Lịch sử đối đầu Nepal(U19) vs Ấn Độ(U19)
 • Phong độ thi đấu Nepal(U19) vs Ấn Độ(U19)
 • Highlights trận Nepal(U19) vs Ấn Độ(U19)
07/10/2013 16:00 loại  1 - 5 (1 - 3) Việt Nam(U19)
 • Lịch sử đối đầu Australia(U19) vs Việt Nam(U19)
 • Phong độ thi đấu Australia(U19) vs Việt Nam(U19)
 • Highlights trận Australia(U19) vs Việt Nam(U19)
07/10/2013 19:00 loại  0 - 1 (0 - 0) Hong Kong(U19)
 • Lịch sử đối đầu Đài Loan(U19) vs Hong Kong(U19)
 • Phong độ thi đấu Đài Loan(U19) vs Hong Kong(U19)
 • Highlights trận Đài Loan(U19) vs Hong Kong(U19)
08/10/2013 14:00 loại  6 - 0 (4 - 0) Macao China(U19)
 • Lịch sử đối đầu Nhật Bản(U19) vs Macao China(U19)
 • Phong độ thi đấu Nhật Bản(U19) vs Macao China(U19)
 • Highlights trận Nhật Bản(U19) vs Macao China(U19)
08/10/2013 15:00 loại  6 - 0 (4 - 0) Brunei(U19)
 • Lịch sử đối đầu Bắc Triều Tiên(U19) vs Brunei(U19)
 • Phong độ thi đấu Bắc Triều Tiên(U19) vs Brunei(U19)
 • Highlights trận Bắc Triều Tiên(U19) vs Brunei(U19)
08/10/2013 16:30 loại  2 - 1 (0 - 1) Lebanon(U19)
 • Lịch sử đối đầu Saudi Arabia(U19) vs Lebanon(U19)
 • Phong độ thi đấu Saudi Arabia(U19) vs Lebanon(U19)
 • Highlights trận Saudi Arabia(U19) vs Lebanon(U19)
08/10/2013 17:00 loại  4 - 0 (1 - 0) Philippines(U19)
 • Lịch sử đối đầu Hàn quốc(U19) vs Philippines(U19)
 • Phong độ thi đấu Hàn quốc(U19) vs Philippines(U19)
 • Highlights trận Hàn quốc(U19) vs Philippines(U19)
08/10/2013 17:10 loại  3 - 1 (1 - 0) Pakistan(U19)
 • Lịch sử đối đầu Kuwait(U19) vs Pakistan(U19)
 • Phong độ thi đấu Kuwait(U19) vs Pakistan(U19)
 • Highlights trận Kuwait(U19) vs Pakistan(U19)
08/10/2013 18:00 loại  3 - 0 (2 - 0) Singapore(U19)
 • Lịch sử đối đầu Thái Lan(U19) vs Singapore(U19)
 • Phong độ thi đấu Thái Lan(U19) vs Singapore(U19)
 • Highlights trận Thái Lan(U19) vs Singapore(U19)
08/10/2013 18:35 loại  3 - 1 (2 - 0) Malaysia(U19)
 • Lịch sử đối đầu Trung Quốc(U19) vs Malaysia(U19)
 • Phong độ thi đấu Trung Quốc(U19) vs Malaysia(U19)
 • Highlights trận Trung Quốc(U19) vs Malaysia(U19)
08/10/2013 19:30 loại  5 - 0 (2 - 0) Maldives(U19)
 • Lịch sử đối đầu United Arab Emirates(U19) vs Maldives(U19)
 • Phong độ thi đấu United Arab Emirates(U19) vs Maldives(U19)
 • Highlights trận United Arab Emirates(U19) vs Maldives(U19)
08/10/2013 20:30 loại  5 - 0 (2 - 0) Nepal(U19)
 • Lịch sử đối đầu Uzbekistan(U19) vs Nepal(U19)
 • Phong độ thi đấu Uzbekistan(U19) vs Nepal(U19)
 • Highlights trận Uzbekistan(U19) vs Nepal(U19)
08/10/2013 20:30 loại  4 - 0 (1 - 0) Lào(U19)
 • Lịch sử đối đầu Indonesia(U19) vs Lào(U19)
 • Phong độ thi đấu Indonesia(U19) vs Lào(U19)
 • Highlights trận Indonesia(U19) vs Lào(U19)
08/10/2013 21:00 loại  6 - 0 (4 - 0) Bangladesh(U19)
 • Lịch sử đối đầu Iraq(U19) vs Bangladesh(U19)
 • Phong độ thi đấu Iraq(U19) vs Bangladesh(U19)
 • Highlights trận Iraq(U19) vs Bangladesh(U19)
08/10/2013 21:00 loại  2 - 0 (1 - 0) Tajikistan(U19)
 • Lịch sử đối đầu Iran(U19) vs Tajikistan(U19)
 • Phong độ thi đấu Iran(U19) vs Tajikistan(U19)
 • Highlights trận Iran(U19) vs Tajikistan(U19)
08/10/2013 21:00 loại  2 - 0 (1 - 0) Bahrain(U19)
 • Lịch sử đối đầu Oman(U19) vs Bahrain(U19)
 • Phong độ thi đấu Oman(U19) vs Bahrain(U19)
 • Highlights trận Oman(U19) vs Bahrain(U19)
08/10/2013 22:00 loại  2 - 1 (1 - 0) Afghanistan (U19)
 • Lịch sử đối đầu Jordan(U19) vs Afghanistan (U19)
 • Phong độ thi đấu Jordan(U19) vs Afghanistan (U19)
 • Highlights trận Jordan(U19) vs Afghanistan (U19)
08/10/2013 22:59 loại  7 - 0 (3 - 0) Turkmenistan(U19)
 • Lịch sử đối đầu Qatar(U19) vs Turkmenistan(U19)
 • Phong độ thi đấu Qatar(U19) vs Turkmenistan(U19)
 • Highlights trận Qatar(U19) vs Turkmenistan(U19)
10/10/2013 14:00 loại  3 - 0 (0 - 0) Macao China(U19)
 • Lịch sử đối đầu Trung Quốc(U19) vs Macao China(U19)
 • Phong độ thi đấu Trung Quốc(U19) vs Macao China(U19)
 • Highlights trận Trung Quốc(U19) vs Macao China(U19)
10/10/2013 15:00 loại  0 - 4 (0 - 4) Bắc Triều Tiên(U19)
 • Lịch sử đối đầu Singapore(U19) vs Bắc Triều Tiên(U19)
 • Phong độ thi đấu Singapore(U19) vs Bắc Triều Tiên(U19)
 • Highlights trận Singapore(U19) vs Bắc Triều Tiên(U19)
10/10/2013 16:30 loại  0 - 5 (0 - 3) Saudi Arabia(U19)
 • Lịch sử đối đầu Tajikistan(U19) vs Saudi Arabia(U19)
 • Phong độ thi đấu Tajikistan(U19) vs Saudi Arabia(U19)
 • Highlights trận Tajikistan(U19) vs Saudi Arabia(U19)
10/10/2013 17:00 loại  1 - 5 (1 - 3) Hàn quốc(U19)
 • Lịch sử đối đầu Lào(U19) vs Hàn quốc(U19)
 • Phong độ thi đấu Lào(U19) vs Hàn quốc(U19)
 • Highlights trận Lào(U19) vs Hàn quốc(U19)
10/10/2013 17:00 loại  3 - 0 (2 - 0) Pakistan(U19)
 • Lịch sử đối đầu Iraq(U19) vs Pakistan(U19)
 • Phong độ thi đấu Iraq(U19) vs Pakistan(U19)
 • Highlights trận Iraq(U19) vs Pakistan(U19)
10/10/2013 18:00 loại  7 - 0 (3 - 0) Brunei(U19)
 • Lịch sử đối đầu Thái Lan(U19) vs Brunei(U19)
 • Phong độ thi đấu Thái Lan(U19) vs Brunei(U19)
 • Highlights trận Thái Lan(U19) vs Brunei(U19)
10/10/2013 18:35 loại  1 - 5 (1 - 2) Nhật Bản(U19)
 • Lịch sử đối đầu Malaysia(U19) vs Nhật Bản(U19)
 • Phong độ thi đấu Malaysia(U19) vs Nhật Bản(U19)
 • Highlights trận Malaysia(U19) vs Nhật Bản(U19)
10/10/2013 19:30 loại  6 - 0 (3 - 0) Afghanistan (U19)
 • Lịch sử đối đầu United Arab Emirates(U19) vs Afghanistan (U19)
 • Phong độ thi đấu United Arab Emirates(U19) vs Afghanistan (U19)
 • Highlights trận United Arab Emirates(U19) vs Afghanistan (U19)
10/10/2013 19:30 loại  2 - 0 (1 - 0) Philippines(U19)
 • Lịch sử đối đầu Indonesia(U19) vs Philippines(U19)
 • Phong độ thi đấu Indonesia(U19) vs Philippines(U19)
 • Highlights trận Indonesia(U19) vs Philippines(U19)
10/10/2013 20:30 loại  0 - 3 (0 - 1) Uzbekistan(U19)
 • Lịch sử đối đầu Ấn Độ(U19) vs Uzbekistan(U19)
 • Phong độ thi đấu Ấn Độ(U19) vs Uzbekistan(U19)
 • Highlights trận Ấn Độ(U19) vs Uzbekistan(U19)
10/10/2013 21:00 loại  1 - 0 (0 - 0) Kuwait(U19)
 • Lịch sử đối đầu Bangladesh(U19) vs Kuwait(U19)
 • Phong độ thi đấu Bangladesh(U19) vs Kuwait(U19)
 • Highlights trận Bangladesh(U19) vs Kuwait(U19)
10/10/2013 21:00 loại  6 - 1 (3 - 1) Lebanon(U19)
 • Lịch sử đối đầu Iran(U19) vs Lebanon(U19)
 • Phong độ thi đấu Iran(U19) vs Lebanon(U19)
 • Highlights trận Iran(U19) vs Lebanon(U19)
10/10/2013 21:00 loại  0 - 1 (0 - 0) Oman(U19)
 • Lịch sử đối đầu Palestine(U19) vs Oman(U19)
 • Phong độ thi đấu Palestine(U19) vs Oman(U19)
 • Highlights trận Palestine(U19) vs Oman(U19)
10/10/2013 22:00 loại  1 - 2 (1 - 1) Yemen(U19)
 • Lịch sử đối đầu Jordan(U19) vs Yemen(U19)
 • Phong độ thi đấu Jordan(U19) vs Yemen(U19)
 • Highlights trận Jordan(U19) vs Yemen(U19)
10/10/2013 22:59 loại  2 - 0 (0 - 0) Nepal(U19)
 • Lịch sử đối đầu Qatar(U19) vs Nepal(U19)
 • Phong độ thi đấu Qatar(U19) vs Nepal(U19)
 • Highlights trận Qatar(U19) vs Nepal(U19)
12/10/2013 15:00 loại  0 - 2 (0 - 1) Bắc Triều Tiên(U19)
 • Lịch sử đối đầu Thái Lan(U19) vs Bắc Triều Tiên(U19)
 • Phong độ thi đấu Thái Lan(U19) vs Bắc Triều Tiên(U19)
 • Highlights trận Thái Lan(U19) vs Bắc Triều Tiên(U19)
12/10/2013 15:30 loại  5 - 0 (4 - 0) Macao China(U19)
 • Lịch sử đối đầu Malaysia(U19) vs Macao China(U19)
 • Phong độ thi đấu Malaysia(U19) vs Macao China(U19)
 • Highlights trận Malaysia(U19) vs Macao China(U19)
12/10/2013 16:30 loại  2 - 2 (1 - 0) Lào(U19)
 • Lịch sử đối đầu Philippines(U19) vs Lào(U19)
 • Phong độ thi đấu Philippines(U19) vs Lào(U19)
 • Highlights trận Philippines(U19) vs Lào(U19)
12/10/2013 16:30 loại  0 - 0 (0 - 0) Tajikistan(U19)
 • Lịch sử đối đầu Lebanon(U19) vs Tajikistan(U19)
 • Phong độ thi đấu Lebanon(U19) vs Tajikistan(U19)
 • Highlights trận Lebanon(U19) vs Tajikistan(U19)
12/10/2013 17:00 loại  0 - 0 (0 - 0) Bangladesh(U19)
 • Lịch sử đối đầu Pakistan(U19) vs Bangladesh(U19)
 • Phong độ thi đấu Pakistan(U19) vs Bangladesh(U19)
 • Highlights trận Pakistan(U19) vs Bangladesh(U19)
12/10/2013 18:00 loại  3 - 1 (0 - 0) Brunei(U19)
 • Lịch sử đối đầu Singapore(U19) vs Brunei(U19)
 • Phong độ thi đấu Singapore(U19) vs Brunei(U19)
 • Highlights trận Singapore(U19) vs Brunei(U19)
12/10/2013 18:35 loại  1 - 1 (0 - 0) Nhật Bản(U19)
 • Lịch sử đối đầu Trung Quốc(U19) vs Nhật Bản(U19)
 • Phong độ thi đấu Trung Quốc(U19) vs Nhật Bản(U19)
 • Highlights trận Trung Quốc(U19) vs Nhật Bản(U19)
12/10/2013 19:30 loại  0 - 3 (0 - 1) Yemen(U19)
 • Lịch sử đối đầu Maldives(U19) vs Yemen(U19)
 • Phong độ thi đấu Maldives(U19) vs Yemen(U19)
 • Highlights trận Maldives(U19) vs Yemen(U19)
12/10/2013 19:30 loại  3 - 2 (1 - 1) Hàn quốc(U19)
 • Lịch sử đối đầu Indonesia(U19) vs Hàn quốc(U19)
 • Phong độ thi đấu Indonesia(U19) vs Hàn quốc(U19)
 • Highlights trận Indonesia(U19) vs Hàn quốc(U19)
12/10/2013 20:30 loại  2 - 2 (1 - 0) Ấn Độ(U19)
 • Lịch sử đối đầu Turkmenistan(U19) vs Ấn Độ(U19)
 • Phong độ thi đấu Turkmenistan(U19) vs Ấn Độ(U19)
 • Highlights trận Turkmenistan(U19) vs Ấn Độ(U19)
12/10/2013 21:00 loại  0 - 0 (0 - 0) Kuwait(U19)
 • Lịch sử đối đầu Iraq(U19) vs Kuwait(U19)
 • Phong độ thi đấu Iraq(U19) vs Kuwait(U19)
 • Highlights trận Iraq(U19) vs Kuwait(U19)
12/10/2013 21:00 loại  1 - 0 (1 - 0) Saudi Arabia(U19)
 • Lịch sử đối đầu Iran(U19) vs Saudi Arabia(U19)
 • Phong độ thi đấu Iran(U19) vs Saudi Arabia(U19)
 • Highlights trận Iran(U19) vs Saudi Arabia(U19)
12/10/2013 22:00 loại  0 - 2 (0 - 1) United Arab Emirates(U19)
 • Lịch sử đối đầu Jordan(U19) vs United Arab Emirates(U19)
 • Phong độ thi đấu Jordan(U19) vs United Arab Emirates(U19)
 • Highlights trận Jordan(U19) vs United Arab Emirates(U19)
12/10/2013 22:00 loại  1 - 1 (0 - 0) Bahrain(U19)
 • Lịch sử đối đầu Palestine(U19) vs Bahrain(U19)
 • Phong độ thi đấu Palestine(U19) vs Bahrain(U19)
 • Highlights trận Palestine(U19) vs Bahrain(U19)
12/10/2013 22:59 loại  2 - 1 (1 - 0) Uzbekistan(U19)
 • Lịch sử đối đầu Qatar(U19) vs Uzbekistan(U19)
 • Phong độ thi đấu Qatar(U19) vs Uzbekistan(U19)
 • Highlights trận Qatar(U19) vs Uzbekistan(U19)
Cập nhật lúc: 16/09/2014 07:34
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác