Bong da

Thống kê tần xuất tỷ số Nhật Bản 2018

Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số :
Xếp hạng Kết quả Số trận Tỷ lệ
1 1-0 19 13.38%
2 0-0 18 12.68%
3 1-1 14 9.86%
4 1-2 14 9.86%
5 2-1 13 9.15%
6 0-1 12 8.45%
7 2-0 9 6.34%
8 3-0 7 4.93%
9 0-2 7 4.93%
10 1-3 5 3.52%
11 2-3 4 2.82%
12 3-1 4 2.82%
13 2-2 3 2.11%
14 3-2 3 2.11%
15 0-3 2 1.41%
16 3-3 1 0.7%
17 2-4 1 0.7%
18 2-5 1 0.7%
19 4-1 1 0.7%
20 4-4 1 0.7%
21 4-2 1 0.7%
22 5-2 1 0.7%
23 4-0 1 0.7%
Tổng số trận đã đấu:
142
Cập nhật lúc: 18/07/2018 02:48
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác