Bong da

Thống kê tần xuất tỷ số Victorian Úc 2019

Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số :
Xếp hạng Kết quả Số trận Tỷ lệ
1 1-1 17 11.64%
2 1-0 13 8.9%
3 1-2 10 6.85%
4 2-1 10 6.85%
5 2-0 10 6.85%
6 3-1 9 6.16%
7 0-2 9 6.16%
8 0-1 8 5.48%
9 1-3 8 5.48%
10 3-2 7 4.79%
11 3-0 6 4.11%
12 2-2 4 2.74%
13 4-0 4 2.74%
14 2-4 3 2.05%
15 0-0 3 2.05%
16 1-4 3 2.05%
17 2-5 3 2.05%
18 0-4 2 1.37%
19 5-1 2 1.37%
20 4-1 2 1.37%
21 3-4 2 1.37%
22 0-3 2 1.37%
23 5-2 2 1.37%
24 3-3 2 1.37%
25 4-3 1 0.68%
26 4-2 1 0.68%
27 2-3 1 0.68%
28 6-2 1 0.68%
29 3-5 1 0.68%
Tổng số trận đã đấu:
146
Cập nhật lúc: 16/07/2019 19:59
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác


-->