Bong da

Thống kê tần xuất tỷ số Victorian Úc 2019

Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số :
Xếp hạng Kết quả Số trận Tỷ lệ
1 1-1 22 11.76%
2 1-2 15 8.02%
3 2-0 14 7.49%
4 1-0 13 6.95%
5 2-1 12 6.42%
6 0-1 10 5.35%
7 3-1 10 5.35%
8 1-3 10 5.35%
9 0-2 10 5.35%
10 3-2 8 4.28%
11 3-0 8 4.28%
12 2-2 6 3.21%
13 0-3 5 2.67%
14 0-0 4 2.14%
15 2-3 4 2.14%
16 4-0 4 2.14%
17 4-1 4 2.14%
18 2-4 3 1.6%
19 1-4 3 1.6%
20 2-5 3 1.6%
21 5-2 3 1.6%
22 4-3 2 1.07%
23 0-4 2 1.07%
24 5-1 2 1.07%
25 3-4 2 1.07%
26 6-2 2 1.07%
27 3-3 2 1.07%
28 4-2 1 0.53%
29 3-5 1 0.53%
30 4-4 1 0.53%
31 1-5 1 0.53%
Tổng số trận đã đấu:
187
Cập nhật lúc: 14/10/2019 03:57
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác


-->