Bong da

Thống kê tần xuất tỷ số Italia C1A 2022-2023

Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số :
Xếp hạng Kết quả Số trận Tỷ lệ
1 1-1 33 14.6%
2 0-1 24 10.62%
3 0-0 24 10.62%
4 2-1 19 8.41%
5 1-0 18 7.96%
6 2-0 17 7.52%
7 1-2 14 6.19%
8 2-2 10 4.42%
9 0-2 10 4.42%
10 3-1 9 3.98%
11 3-0 9 3.98%
12 0-3 6 2.65%
13 1-4 6 2.65%
14 2-3 5 2.21%
15 4-0 4 1.77%
16 1-3 4 1.77%
17 3-2 3 1.33%
18 5-0 3 1.33%
19 4-2 2 0.88%
20 6-1 1 0.44%
21 1-5 1 0.44%
22 3-4 1 0.44%
23 3-3 1 0.44%
24 2-6 1 0.44%
25 4-1 1 0.44%
Tổng số trận đã đấu:
226
Cập nhật lúc: 24/03/2023 03:50
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác