Bong da

Thống kê tần xuất tỷ số Italia 2017-2018

Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số :
Xếp hạng Kết quả Số trận Tỷ lệ
1 2-1 16 12.5%
2 0-1 11 8.59%
3 1-1 11 8.59%
4 3-0 9 7.03%
5 1-0 9 7.03%
6 1-2 8 6.25%
7 0-0 8 6.25%
8 0-2 7 5.47%
9 2-3 7 5.47%
10 3-2 5 3.91%
11 2-0 5 3.91%
12 0-3 4 3.13%
13 3-1 4 3.13%
14 2-2 4 3.13%
15 1-3 3 2.34%
16 4-1 3 2.34%
17 2-4 2 1.56%
18 1-4 2 1.56%
19 4-0 2 1.56%
20 0-5 1 0.78%
21 6-0 1 0.78%
22 0-4 1 0.78%
23 5-1 1 0.78%
24 6-1 1 0.78%
25 5-0 1 0.78%
26 2-6 1 0.78%
27 1-5 1 0.78%
Tổng số trận đã đấu:
128
Cập nhật lúc: 22/11/2017 22:31
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác