Bong da

Thống kê tần xuất tỷ số Italia 2019-2020

Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số :
Xếp hạng Kết quả Số trận Tỷ lệ
1 2-1 14 11.76%
2 1-0 13 10.92%
3 1-2 12 10.08%
4 0-1 11 9.24%
5 1-1 9 7.56%
6 0-0 9 7.56%
7 2-0 7 5.88%
8 1-3 6 5.04%
9 2-2 6 5.04%
10 3-1 4 3.36%
11 4-0 3 2.52%
12 3-4 3 2.52%
13 0-2 3 2.52%
14 2-3 2 1.68%
15 3-3 2 1.68%
16 4-2 2 1.68%
17 1-4 2 1.68%
18 3-2 2 1.68%
19 0-4 2 1.68%
20 4-1 1 0.84%
21 4-3 1 0.84%
22 0-3 1 0.84%
23 3-0 1 0.84%
24 5-1 1 0.84%
25 7-1 1 0.84%
26 5-2 1 0.84%
Tổng số trận đã đấu:
119
Cập nhật lúc: 14/11/2019 21:02
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác


-->