Bong da

Thống kê tần xuất tỷ số Italia 2018-2019

Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số :
Xếp hạng Kết quả Số trận Tỷ lệ
1 1-1 17 11.33%
2 2-2 14 9.33%
3 1-0 13 8.67%
4 2-1 13 8.67%
5 2-0 12 8%
6 0-0 11 7.33%
7 1-2 10 6.67%
8 0-1 9 6%
9 0-2 9 6%
10 0-3 5 3.33%
11 3-0 5 3.33%
12 3-1 5 3.33%
13 4-1 5 3.33%
14 3-2 4 2.67%
15 4-0 3 2%
16 3-3 3 2%
17 1-3 3 2%
18 1-4 2 1.33%
19 2-3 1 0.67%
20 6-1 1 0.67%
21 5-3 1 0.67%
22 0-5 1 0.67%
23 1-5 1 0.67%
24 5-1 1 0.67%
25 5-0 1 0.67%
Tổng số trận đã đấu:
150
Cập nhật lúc: 11/12/2018 09:44
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác


-->