Bong da

Thống kê tần xuất tỷ số Italia 2017-2018

Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số :
Xếp hạng Kết quả Số trận Tỷ lệ
1 1-1 30 12%
2 0-1 24 9.6%
3 2-1 22 8.8%
4 1-0 22 8.8%
5 3-0 17 6.8%
6 1-2 17 6.8%
7 0-0 17 6.8%
8 2-0 13 5.2%
9 0-2 13 5.2%
10 1-3 8 3.2%
11 0-3 8 3.2%
12 3-2 8 3.2%
13 2-2 8 3.2%
14 2-3 8 3.2%
15 3-1 7 2.8%
16 4-1 4 1.6%
17 4-0 4 1.6%
18 1-4 3 1.2%
19 2-4 2 0.8%
20 0-4 2 0.8%
21 5-1 2 0.8%
22 5-0 2 0.8%
23 0-5 1 0.4%
24 6-0 1 0.4%
25 6-1 1 0.4%
26 2-6 1 0.4%
27 1-5 1 0.4%
28 3-3 1 0.4%
29 2-5 1 0.4%
30 7-0 1 0.4%
31 5-2 1 0.4%
Tổng số trận đã đấu:
250
Cập nhật lúc: 24/02/2018 05:17
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác