Bong da

Thống kê tần xuất tỷ số Úc 2010-2011

Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số :
Xếp hạng Kết quả Số trận Tỷ lệ
1 2-0 21 12.73%
2 1-1 20 12.12%
3 2-1 15 9.09%
4 1-0 14 8.48%
5 0-0 13 7.88%
6 1-2 12 7.27%
7 0-1 10 6.06%
8 2-2 9 5.45%
9 0-2 8 4.85%
10 4-0 8 4.85%
11 3-1 6 3.64%
12 3-3 5 3.03%
13 3-0 4 2.42%
14 1-3 4 2.42%
15 2-3 3 1.82%
16 3-2 3 1.82%
17 0-3 3 1.82%
18 1-4 2 1.21%
19 5-0 1 0.61%
20 1-5 1 0.61%
21 4-2 1 0.61%
22 8-1 1 0.61%
23 5-1 1 0.61%
Tổng số trận đã đấu:
165
Cập nhật lúc: 19/10/2019 20:24
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác


-->