Bong da

Kết quả bóng đá Olympic

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
07/08/2021 18:30 Vòng (KT) Brazil U23 1 - 1 1 - 0 Tây Ban Nha U23
 • Diễn biến Brazil U23 vs Tây Ban Nha U23
 • Đội hình Brazil U23 vs Tây Ban Nha U23
 • Video Brazil U23 vs Tây Ban Nha U23
 • Tip Brazil U23 vs Tây Ban Nha U23
06/08/2021 16:00 Vòng (KT) Nhật Bản U23 1 - 3 0 - 2 Mexico U23
 • Diễn biến Nhật Bản U23 vs Mexico U23
 • Đội hình Nhật Bản U23 vs Mexico U23
 • Video Nhật Bản U23 vs Mexico U23
 • Tip Nhật Bản U23 vs Mexico U23
03/08/2021 18:00 Vòng semifinal (KT) Nhật Bản U23 0 - 0 0 - 0 Tây Ban Nha U23
 • Diễn biến Nhật Bản U23 vs Tây Ban Nha U23
 • Đội hình Nhật Bản U23 vs Tây Ban Nha U23
 • Video Nhật Bản U23 vs Tây Ban Nha U23
 • Tip Nhật Bản U23 vs Tây Ban Nha U23
90 phút [0-0], 120 phút [0-1], Tây Ban Nha U23 thắng
03/08/2021 15:00 Vòng semifinal (KT) Mexico U23 0 - 0 0 - 0 Brazil U23
 • Diễn biến Mexico U23 vs Brazil U23
 • Đội hình Mexico U23 vs Brazil U23
 • Video Mexico U23 vs Brazil U23
 • Tip Mexico U23 vs Brazil U23
90 phút [0-0], 120 phút [0-0], Penalty [1-4], Brazil U23 thắng
31/07/2021 18:00 Vòng (KT) Hàn Quốc U23 3 - 6 1 - 3 Mexico U23
 • Diễn biến Hàn Quốc U23 vs Mexico U23
 • Đội hình Hàn Quốc U23 vs Mexico U23
 • Video Hàn Quốc U23 vs Mexico U23
 • Tip Hàn Quốc U23 vs Mexico U23
31/07/2021 17:00 Vòng (KT) Brazil U23 1 - 0 1 - 0 Ai Cập U23
 • Diễn biến Brazil U23 vs Ai Cập U23
 • Đội hình Brazil U23 vs Ai Cập U23
 • Video Brazil U23 vs Ai Cập U23
 • Tip Brazil U23 vs Ai Cập U23
31/07/2021 16:00 Vòng (KT) Nhật Bản U23 0 - 0 0 - 0 New Zealand U23
 • Diễn biến Nhật Bản U23 vs New Zealand U23
 • Đội hình Nhật Bản U23 vs New Zealand U23
 • Video Nhật Bản U23 vs New Zealand U23
 • Tip Nhật Bản U23 vs New Zealand U23
90 phút [0-0], 120 phút [0-0], Penalty [4-2], Nhật Bản U23 thắng
31/07/2021 15:00 Vòng (KT) Tây Ban Nha U23 2 - 2 1 - 1 Bờ Biển Ngà U23
 • Diễn biến Tây Ban Nha U23 vs Bờ Biển Ngà U23
 • Đội hình Tây Ban Nha U23 vs Bờ Biển Ngà U23
 • Video Tây Ban Nha U23 vs Bờ Biển Ngà U23
 • Tip Tây Ban Nha U23 vs Bờ Biển Ngà U23
90 phút [2-2], 120 phút [5-2], Tây Ban Nha U23 thắng
28/07/2021 18:30 Vòng groups (KT) Nam Phi U23 0 - 3 0 - 2 Mexico U23
 • Diễn biến Nam Phi U23 vs Mexico U23
 • Đội hình Nam Phi U23 vs Mexico U23
 • Video Nam Phi U23 vs Mexico U23
 • Tip Nam Phi U23 vs Mexico U23
28/07/2021 18:30 Vòng groups (KT) Nhật Bản U23 4 - 0 2 - 0 Pháp U23
 • Diễn biến Nhật Bản U23 vs Pháp U23
 • Đội hình Nhật Bản U23 vs Pháp U23
 • Video Nhật Bản U23 vs Pháp U23
 • Tip Nhật Bản U23 vs Pháp U23
28/07/2021 18:00 Vòng groups (KT) Tây Ban Nha U23 1 - 1 0 - 0 Argentina U23
 • Diễn biến Tây Ban Nha U23 vs Argentina U23
 • Đội hình Tây Ban Nha U23 vs Argentina U23
 • Video Tây Ban Nha U23 vs Argentina U23
 • Tip Tây Ban Nha U23 vs Argentina U23
28/07/2021 18:00 Vòng groups (KT) Australia U23 0 - 2 0 - 1 Ai Cập U23
 • Diễn biến Australia U23 vs Ai Cập U23
 • Đội hình Australia U23 vs Ai Cập U23
 • Video Australia U23 vs Ai Cập U23
 • Tip Australia U23 vs Ai Cập U23
28/07/2021 15:30 Vòng groups (KT) Romania U23 0 - 0 0 - 0 New Zealand U23
 • Diễn biến Romania U23 vs New Zealand U23
 • Đội hình Romania U23 vs New Zealand U23
 • Video Romania U23 vs New Zealand U23
 • Tip Romania U23 vs New Zealand U23
28/07/2021 15:30 Vòng groups (KT) Hàn Quốc U23 6 - 0 3 - 0 Honduras U23
 • Diễn biến Hàn Quốc U23 vs Honduras U23
 • Đội hình Hàn Quốc U23 vs Honduras U23
 • Video Hàn Quốc U23 vs Honduras U23
 • Tip Hàn Quốc U23 vs Honduras U23
28/07/2021 15:00 Vòng groups (KT) Saudi Arabia U23 1 - 3 1 - 1 Brazil U23
 • Diễn biến Saudi Arabia U23 vs Brazil U23
 • Đội hình Saudi Arabia U23 vs Brazil U23
 • Video Saudi Arabia U23 vs Brazil U23
 • Tip Saudi Arabia U23 vs Brazil U23
28/07/2021 15:00 Vòng groups (KT) Đức U23 1 - 1 0 - 0 Bờ Biển Ngà U23
 • Diễn biến Đức U23 vs Bờ Biển Ngà U23
 • Đội hình Đức U23 vs Bờ Biển Ngà U23
 • Video Đức U23 vs Bờ Biển Ngà U23
 • Tip Đức U23 vs Bờ Biển Ngà U23
25/07/2021 18:30 Vòng groups (KT) Saudi Arabia U23 2 - 3 1 - 2 Đức U23
 • Diễn biến Saudi Arabia U23 vs Đức U23
 • Đội hình Saudi Arabia U23 vs Đức U23
 • Video Saudi Arabia U23 vs Đức U23
 • Tip Saudi Arabia U23 vs Đức U23
25/07/2021 18:00 Vòng groups (KT) Nhật Bản U23 2 - 1 2 - 0 Mexico U23
 • Diễn biến Nhật Bản U23 vs Mexico U23
 • Đội hình Nhật Bản U23 vs Mexico U23
 • Video Nhật Bản U23 vs Mexico U23
 • Tip Nhật Bản U23 vs Mexico U23
25/07/2021 18:00 Vòng groups (KT) Romania U23 0 - 4 0 - 1 Hàn Quốc U23
 • Diễn biến Romania U23 vs Hàn Quốc U23
 • Đội hình Romania U23 vs Hàn Quốc U23
 • Video Romania U23 vs Hàn Quốc U23
 • Tip Romania U23 vs Hàn Quốc U23
25/07/2021 17:30 Vòng groups (KT) Australia U23 0 - 1 0 - 0 Tây Ban Nha U23
 • Diễn biến Australia U23 vs Tây Ban Nha U23
 • Đội hình Australia U23 vs Tây Ban Nha U23
 • Video Australia U23 vs Tây Ban Nha U23
 • Tip Australia U23 vs Tây Ban Nha U23
25/07/2021 15:30 Vòng groups (KT) Brazil U23 0 - 0 0 - 0 Bờ Biển Ngà U23
 • Diễn biến Brazil U23 vs Bờ Biển Ngà U23
 • Đội hình Brazil U23 vs Bờ Biển Ngà U23
 • Video Brazil U23 vs Bờ Biển Ngà U23
 • Tip Brazil U23 vs Bờ Biển Ngà U23
25/07/2021 15:00 Vòng groups (KT) Pháp U23 4 - 3 0 - 0 Nam Phi U23
 • Diễn biến Pháp U23 vs Nam Phi U23
 • Đội hình Pháp U23 vs Nam Phi U23
 • Video Pháp U23 vs Nam Phi U23
 • Tip Pháp U23 vs Nam Phi U23
25/07/2021 15:00 Vòng groups (KT) New Zealand U23 2 - 3 1 - 1 Honduras U23
 • Diễn biến New Zealand U23 vs Honduras U23
 • Đội hình New Zealand U23 vs Honduras U23
 • Video New Zealand U23 vs Honduras U23
 • Tip New Zealand U23 vs Honduras U23
25/07/2021 14:30 Vòng groups (KT) Ai Cập U23 0 - 1 0 - 0 Argentina U23
 • Diễn biến Ai Cập U23 vs Argentina U23
 • Đội hình Ai Cập U23 vs Argentina U23
 • Video Ai Cập U23 vs Argentina U23
 • Tip Ai Cập U23 vs Argentina U23
22/07/2021 18:30 Vòng groups (KT) Brazil U23 4 - 2 3 - 0 Đức U23
 • Diễn biến Brazil U23 vs Đức U23
 • Đội hình Brazil U23 vs Đức U23
 • Video Brazil U23 vs Đức U23
 • Tip Brazil U23 vs Đức U23
22/07/2021 18:00 Vòng groups (KT) Nhật Bản U23 1 - 0 0 - 0 Nam Phi U23
 • Diễn biến Nhật Bản U23 vs Nam Phi U23
 • Đội hình Nhật Bản U23 vs Nam Phi U23
 • Video Nhật Bản U23 vs Nam Phi U23
 • Tip Nhật Bản U23 vs Nam Phi U23
22/07/2021 18:00 Vòng groups (KT) Honduras U23 0 - 1 0 - 1 Romania U23
 • Diễn biến Honduras U23 vs Romania U23
 • Đội hình Honduras U23 vs Romania U23
 • Video Honduras U23 vs Romania U23
 • Tip Honduras U23 vs Romania U23
22/07/2021 17:30 Vòng groups (KT) Argentina U23 0 - 2 0 - 1 Australia U23
 • Diễn biến Argentina U23 vs Australia U23
 • Đội hình Argentina U23 vs Australia U23
 • Video Argentina U23 vs Australia U23
 • Tip Argentina U23 vs Australia U23
22/07/2021 15:30 Vòng groups (KT) Bờ Biển Ngà U23 2 - 1 1 - 1 Saudi Arabia U23
 • Diễn biến Bờ Biển Ngà U23 vs Saudi Arabia U23
 • Đội hình Bờ Biển Ngà U23 vs Saudi Arabia U23
 • Video Bờ Biển Ngà U23 vs Saudi Arabia U23
 • Tip Bờ Biển Ngà U23 vs Saudi Arabia U23
22/07/2021 15:00 Vòng groups (KT) Mexico U23 4 - 1 0 - 0 Pháp U23
 • Diễn biến Mexico U23 vs Pháp U23
 • Đội hình Mexico U23 vs Pháp U23
 • Video Mexico U23 vs Pháp U23
 • Tip Mexico U23 vs Pháp U23
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáOlympic Men Olympic
Cập nhật lúc: 08/08/2021 01:35
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->