Bong da

Kết quả bóng đá Copa America

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
11/07/2021 07:00 Vòng chung kết (KT) [3]Brazil 0 - 1 0 - 1 Argentina[8]
 • Diễn biến Brazil vs Argentina
 • Đội hình Brazil vs Argentina
 • Video Brazil vs Argentina
 • Tip Brazil vs Argentina

Kick-off(Brazil)  First Corner Kick(Brazil)  First Yellow Card(Brazil)
(4) Corner Kicks (1)
(4) Yellow Cards (5)
(3) Offsides (0)
(4) Substitutions (5)
10/07/2021 07:00 Vòng hạng 3 (KT) [15]Colombia 3 - 2 0 - 1 Peru[27]
 • Diễn biến Colombia vs Peru
 • Đội hình Colombia vs Peru
 • Video Colombia vs Peru
 • Tip Colombia vs Peru

Kick-off(Peru)  First Corner Kick(Colombia)  First Yellow Card(Colombia)
(6) Corner Kicks (2)
(3) Yellow Cards (2)
(1) Offsides (1)
(5) Substitutions (4)
07/07/2021 08:00 Vòng bán kết (KT) [15]Colombia 1 - 1 0 - 1 Argentina[8]
 • Diễn biến Colombia vs Argentina
 • Đội hình Colombia vs Argentina
 • Video Colombia vs Argentina
 • Tip Colombia vs Argentina
90 minutes[1-1], Penalty Kicks[2-3]
Kick-off(Argentina)  First Corner Kick(Colombia)  First Yellow Card(Argentina)
(3) Corner Kicks (5)
(6) Yellow Cards (4)
(1) Offsides (0)
(4) Substitutions (3)
06/07/2021 06:00 Vòng bán kết (KT) [3]Brazil 1 - 0 1 - 0 Peru[27]
 • Diễn biến Brazil vs Peru
 • Đội hình Brazil vs Peru
 • Video Brazil vs Peru
 • Tip Brazil vs Peru

Kick-off(Peru)  First Corner Kick(Brazil)  First Yellow Card(Peru)
(3) Corner Kicks (3)
(1) Yellow Cards (2)
(0) Offsides (3)
(5) Substitutions (5)
04/07/2021 08:00 Vòng tứ kết (KT) [8]Argentina 3 - 0 1 - 0 Ecuador[53]
 • Diễn biến Argentina vs Ecuador
 • Đội hình Argentina vs Ecuador
 • Video Argentina vs Ecuador
 • Tip Argentina vs Ecuador

Kick-off(Argentina)  First Corner Kick(Argentina)  First Yellow Card(Ecuador)
(6) Corner Kicks (10)
(2) Yellow Cards (3)
(1) Offsides (4)
(4) Substitutions (4)
04/07/2021 05:00 Vòng tứ kết (KT) [9]Uruguay 0 - 0 0 - 0 Colombia[15]
 • Diễn biến Uruguay vs Colombia
 • Đội hình Uruguay vs Colombia
 • Video Uruguay vs Colombia
 • Tip Uruguay vs Colombia
90 minutes[0-0], Penalty Kicks[2-4]
Kick-off(Colombia)  First Corner Kick(Uruguay)  First Yellow Card(Uruguay)
(4) Corner Kicks (3)
(1) Yellow Cards (0)
(1) Offsides (2)
(2) Substitutions (2)
03/07/2021 07:00 Vòng tứ kết (KT) [3]Brazil 1 - 0 0 - 0 Chile[19]
 • Diễn biến Brazil vs Chile
 • Đội hình Brazil vs Chile
 • Video Brazil vs Chile
 • Tip Brazil vs Chile

Kick-off(Chile)  First Corner Kick(Brazil)  First Yellow Card(Chile)
(4) Corner Kicks (6)
(1) Yellow Cards (3)
(1) Offsides (4)
(3) Substitutions (4)
03/07/2021 04:00 Vòng tứ kết (KT) [27]Peru 3 - 3 2 - 1 Paraguay[35]
 • Diễn biến Peru vs Paraguay
 • Đội hình Peru vs Paraguay
 • Video Peru vs Paraguay
 • Tip Peru vs Paraguay
90 minutes[3-3], Penalty Kicks[4-3]
Kick-off(Peru)  First Corner Kick(Paraguay)  First Yellow Card(Peru)
(3) Corner Kicks (6)
(4) Yellow Cards (4)
(0) Offsides (3)
(2) Substitutions (5)
29/06/2021 07:00 Vòng bảng (KT) [9]Uruguay 1 - 0 1 - 0 Paraguay[35]
 • Diễn biến Uruguay vs Paraguay
 • Đội hình Uruguay vs Paraguay
 • Video Uruguay vs Paraguay
 • Tip Uruguay vs Paraguay

Kick-off(Paraguay)  First Corner Kick(Uruguay)  First Yellow Card(Paraguay)
(3) Corner Kicks (0)
(0) Yellow Cards (2)
(2) Offsides (1)
(5) Substitutions (5)
29/06/2021 07:00 Vòng bảng (KT) [81]Bolivia 1 - 4 0 - 3 Argentina[8]
 • Diễn biến Bolivia vs Argentina
 • Đội hình Bolivia vs Argentina
 • Video Bolivia vs Argentina
 • Tip Bolivia vs Argentina

Kick-off(Argentina)  First Corner Kick(Bolivia)  First Yellow Card(Bolivia)
(2) Corner Kicks (4)
(2) Yellow Cards (1)
(2) Offsides (3)
(5) Substitutions (5)
28/06/2021 04:00 Vòng bảng (KT) [30]Venezuela 0 - 1 0 - 0 Peru[27]
 • Diễn biến Venezuela vs Peru
 • Đội hình Venezuela vs Peru
 • Video Venezuela vs Peru
 • Tip Venezuela vs Peru

Kick-off(Peru)  First Corner Kick(Venezuela)  First Yellow Card(Venezuela)
(5) Corner Kicks (4)
(1) Yellow Cards (0)
(2) Offsides (3)
(5) Substitutions (5)
28/06/2021 04:00 Vòng bảng (KT) [3]Brazil 1 - 1 1 - 0 Ecuador[53]
 • Diễn biến Brazil vs Ecuador
 • Đội hình Brazil vs Ecuador
 • Video Brazil vs Ecuador
 • Tip Brazil vs Ecuador

Kick-off(Brazil)  First Corner Kick(Brazil)  First Yellow Card(Ecuador)
(4) Corner Kicks (7)
(0) Yellow Cards (1)
(1) Offsides (1)
(5) Substitutions (4)
25/06/2021 07:00 Vòng bảng (KT) [19]Chile 0 - 2 0 - 1 Paraguay[35]
 • Diễn biến Chile vs Paraguay
 • Đội hình Chile vs Paraguay
 • Video Chile vs Paraguay
 • Tip Chile vs Paraguay

Kick-off(Paraguay)  First Corner Kick(Paraguay)  First Yellow Card(Chile)
(3) Corner Kicks (4)
(3) Yellow Cards (1)
(1) Offsides (3)
(3) Substitutions (5)
25/06/2021 04:00 Vòng bảng (KT) [81]Bolivia 0 - 2 0 - 1 Uruguay[9]
 • Diễn biến Bolivia vs Uruguay
 • Đội hình Bolivia vs Uruguay
 • Video Bolivia vs Uruguay
 • Tip Bolivia vs Uruguay

Kick-off(Bolivia)  First Corner Kick(Uruguay)  First Yellow Card(Bolivia)
(3) Corner Kicks (5)
(3) Yellow Cards (0)
(2) Offsides (4)
(5) Substitutions (4)
24/06/2021 07:00 Vòng bảng (KT) [3]Brazil 2 - 1 0 - 1 Colombia[15]
 • Diễn biến Brazil vs Colombia
 • Đội hình Brazil vs Colombia
 • Video Brazil vs Colombia
 • Tip Brazil vs Colombia

Kick-off(Brazil)  First Corner Kick(Brazil)  First Yellow Card(Brazil)
(8) Corner Kicks (1)
(3) Yellow Cards (4)
(0) Offsides (1)
(5) Substitutions (3)
24/06/2021 04:00 Vòng bảng (KT) [53]Ecuador 2 - 2 2 - 0 Peru[27]
 • Diễn biến Ecuador vs Peru
 • Đội hình Ecuador vs Peru
 • Video Ecuador vs Peru
 • Tip Ecuador vs Peru

Kick-off(Peru)  First Corner Kick(Ecuador)  First Yellow Card(Ecuador)
(13) Corner Kicks (0)
(1) Yellow Cards (1)
(1) Offsides (3)
(5) Substitutions (4)
22/06/2021 07:00 Vòng bảng (KT) [8]Argentina 1 - 0 1 - 0 Paraguay[35]
 • Diễn biến Argentina vs Paraguay
 • Đội hình Argentina vs Paraguay
 • Video Argentina vs Paraguay
 • Tip Argentina vs Paraguay

Kick-off(Argentina)  First Corner Kick(Paraguay)  First Yellow Card(Paraguay)
(2) Corner Kicks (9)
(1) Yellow Cards (2)
(1) Offsides (2)
(4) Substitutions (5)
22/06/2021 04:00 Vòng bảng (KT) [9]Uruguay 1 - 1 0 - 1 Chile[19]
 • Diễn biến Uruguay vs Chile
 • Đội hình Uruguay vs Chile
 • Video Uruguay vs Chile
 • Tip Uruguay vs Chile

Kick-off(Chile)  First Corner Kick(Chile)  First Yellow Card(Uruguay)
(6) Corner Kicks (2)
(1) Yellow Cards (1)
(2) Offsides (4)
(5) Substitutions (4)
21/06/2021 07:00 Vòng bảng (KT) [15]Colombia 1 - 2 0 - 1 Peru[27]
 • Diễn biến Colombia vs Peru
 • Đội hình Colombia vs Peru
 • Video Colombia vs Peru
 • Tip Colombia vs Peru

Kick-off(Colombia)  First Corner Kick(Peru)  First Yellow Card(Colombia)
(4) Corner Kicks (3)
(1) Yellow Cards (2)
(1) Offsides (2)
(4) Substitutions (3)
21/06/2021 04:00 Vòng bảng (KT) [30]Venezuela 2 - 2 0 - 1 Ecuador[53]
 • Diễn biến Venezuela vs Ecuador
 • Đội hình Venezuela vs Ecuador
 • Video Venezuela vs Ecuador
 • Tip Venezuela vs Ecuador

Kick-off(Venezuela)  First Corner Kick(Ecuador)  First Yellow Card(Ecuador)
(5) Corner Kicks (5)
(0) Yellow Cards (3)
(2) Offsides (1)
(5) Substitutions (4)
19/06/2021 07:00 Vòng bảng (KT) [8]Argentina 1 - 0 1 - 0 Uruguay[9]
 • Diễn biến Argentina vs Uruguay
 • Đội hình Argentina vs Uruguay
 • Video Argentina vs Uruguay
 • Tip Argentina vs Uruguay

Kick-off(Argentina)  First Corner Kick(Argentina)  First Yellow Card(Argentina)
(8) Corner Kicks (3)
(3) Yellow Cards (2)
(1) Offsides (0)
(4) Substitutions (5)
19/06/2021 04:00 Vòng bảng (KT) [19]Chile 1 - 0 1 - 0 Bolivia[81]
 • Diễn biến Chile vs Bolivia
 • Đội hình Chile vs Bolivia
 • Video Chile vs Bolivia
 • Tip Chile vs Bolivia

Kick-off(Chile)  First Corner Kick(Chile)  First Yellow Card(Bolivia)
(6) Corner Kicks (2)
(1) Yellow Cards (2)
(1) Offsides (2)
(3) Substitutions (4)
18/06/2021 07:00 Vòng bảng (KT) [3]Brazil 4 - 0 1 - 0 Peru[27]
 • Diễn biến Brazil vs Peru
 • Đội hình Brazil vs Peru
 • Video Brazil vs Peru
 • Tip Brazil vs Peru

Kick-off(Peru)  First Corner Kick(Brazil)  First Yellow Card(Peru)
(2) Corner Kicks (3)
(1) Yellow Cards (3)
(2) Offsides (0)
(5) Substitutions (4)
18/06/2021 04:00 Vòng bảng (KT) [15]Colombia 0 - 0 0 - 0 Venezuela[30]
 • Diễn biến Colombia vs Venezuela
 • Đội hình Colombia vs Venezuela
 • Video Colombia vs Venezuela
 • Tip Colombia vs Venezuela

Kick-off(Venezuela)  First Corner Kick(Colombia)  First Yellow Card(Venezuela)
(6) Corner Kicks (3)
(2) Yellow Cards (5)
(3) Offsides (0)
(3) Substitutions (4)
15/06/2021 07:00 Vòng bảng (KT) [35]Paraguay 3 - 1 0 - 1 Bolivia[81]
 • Diễn biến Paraguay vs Bolivia
 • Đội hình Paraguay vs Bolivia
 • Video Paraguay vs Bolivia
 • Tip Paraguay vs Bolivia

Kick-off(Paraguay)  First Corner Kick(Paraguay)  First Yellow Card(Paraguay)
(7) Corner Kicks (2)
(2) Yellow Cards (4)
(1) Offsides (0)
(5) Substitutions (5)
15/06/2021 04:00 Vòng bảng (KT) [8]Argentina 1 - 1 1 - 0 Chile[19]
 • Diễn biến Argentina vs Chile
 • Đội hình Argentina vs Chile
 • Video Argentina vs Chile
 • Tip Argentina vs Chile

Kick-off(Argentina)  First Corner Kick(Argentina)  First Yellow Card(Chile)
(7) Corner Kicks (1)
(2) Yellow Cards (3)
(2) Offsides (7)
(5) Substitutions (5)
14/06/2021 07:00 Vòng bảng (KT) [15]Colombia 1 - 0 1 - 0 Ecuador[56]
 • Diễn biến Colombia vs Ecuador
 • Đội hình Colombia vs Ecuador
 • Video Colombia vs Ecuador
 • Tip Colombia vs Ecuador

Kick-off(Colombia)  First Corner Kick(Colombia)  First Yellow Card(Colombia)
(1) Corner Kicks (9)
(3) Yellow Cards (1)
(2) Offsides (1)
(5) Substitutions (4)
14/06/2021 04:00 Vòng bảng (KT) [3]Brazil 3 - 0 1 - 0 Venezuela[28]
 • Diễn biến Brazil vs Venezuela
 • Đội hình Brazil vs Venezuela
 • Video Brazil vs Venezuela
 • Tip Brazil vs Venezuela

Kick-off(Venezuela)  First Corner Kick(Brazil)  First Yellow Card(Brazil)
(9) Corner Kicks (4)
(2) Yellow Cards (2)
(2) Offsides (1)
(5) Substitutions (4)
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáCopa America
Cập nhật lúc: 07/02/2023 18:26
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

Tin tức bóng đá Copa America (cập nhật mới nhất)

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp bất động sản Sun Group