Bong da

Kết quả bóng đá Việt Nam

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
19/11/2017 17:00 Vòng (KT) [3]Thanh Hóa 2 - 0 1 - 0 Sanna Khánh Hòa[4]
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Sanna Khánh Hòa
 • Đội hình Thanh Hóa vs Sanna Khánh Hòa
 • Video Thanh Hóa vs Sanna Khánh Hòa
 • Tip Thanh Hóa vs Sanna Khánh Hòa
19/11/2017 17:00 Vòng (KT) [11]Tp Hồ Chí Minh 2 - 4 2 - 2 Quảng Ninh[5]
 • Diễn biến Tp Hồ Chí Minh vs Quảng Ninh
 • Đội hình Tp Hồ Chí Minh vs Quảng Ninh
 • Video Tp Hồ Chí Minh vs Quảng Ninh
 • Tip Tp Hồ Chí Minh vs Quảng Ninh
19/11/2017 17:00 Vòng (KT) [2]Hà Nội T&T 1 - 0 0 - 0 Quảng Nam[1]
 • Diễn biến Hà Nội T&T vs Quảng Nam
 • Đội hình Hà Nội T&T vs Quảng Nam
 • Video Hà Nội T&T vs Quảng Nam
 • Tip Hà Nội T&T vs Quảng Nam
19/11/2017 17:00 Vòng (KT) [6]Hải Phòng 1 - 2 0 - 1 Hoàng Anh Gia Lai[10]
 • Diễn biến Hải Phòng vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Đội hình Hải Phòng vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Video Hải Phòng vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Tip Hải Phòng vs Hoàng Anh Gia Lai
19/11/2017 17:00 Vòng (KT) [13]Cần Thơ FC 1 - 2 1 - 0 Sông Lam Nghệ An[8]
 • Diễn biến Cần Thơ FC vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Cần Thơ FC vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Cần Thơ FC vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Cần Thơ FC vs Sông Lam Nghệ An
19/11/2017 17:00 Vòng (KT) [12]Becamex Bình Dương 4 - 0 1 - 0 Đồng Tâm Long An[14]
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs Đồng Tâm Long An
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs Đồng Tâm Long An
 • Video Becamex Bình Dương vs Đồng Tâm Long An
 • Tip Becamex Bình Dương vs Đồng Tâm Long An
19/11/2017 17:00 Vòng (KT) [9]Đà Nẵng 2 - 3 2 - 3 Sài Gòn FC[7]
 • Diễn biến Đà Nẵng vs Sài Gòn FC
 • Đội hình Đà Nẵng vs Sài Gòn FC
 • Video Đà Nẵng vs Sài Gòn FC
 • Tip Đà Nẵng vs Sài Gòn FC
10/11/2017 17:00 Vòng (KT) [1]Quảng Nam 2 - 1 1 - 0 Quảng Ninh[4]
 • Diễn biến Quảng Nam vs Quảng Ninh
 • Đội hình Quảng Nam vs Quảng Ninh
 • Video Quảng Nam vs Quảng Ninh
 • Tip Quảng Nam vs Quảng Ninh
05/11/2017 18:30 Vòng (KT) [3]Hà Nội T&T 4 - 0 0 - 0 Tp Hồ Chí Minh[10]
 • Diễn biến Hà Nội T&T vs Tp Hồ Chí Minh
 • Đội hình Hà Nội T&T vs Tp Hồ Chí Minh
 • Video Hà Nội T&T vs Tp Hồ Chí Minh
 • Tip Hà Nội T&T vs Tp Hồ Chí Minh
05/11/2017 17:00 Vòng (KT) [13]Cần Thơ FC 1 - 2 1 - 1 Sanna Khánh Hòa[5]
 • Diễn biến Cần Thơ FC vs Sanna Khánh Hòa
 • Đội hình Cần Thơ FC vs Sanna Khánh Hòa
 • Video Cần Thơ FC vs Sanna Khánh Hòa
 • Tip Cần Thơ FC vs Sanna Khánh Hòa
04/11/2017 18:00 Vòng (KT) [6]Sài Gòn FC 1 - 2 0 - 0 Hoàng Anh Gia Lai[11]
 • Diễn biến Sài Gòn FC vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Đội hình Sài Gòn FC vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Video Sài Gòn FC vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Tip Sài Gòn FC vs Hoàng Anh Gia Lai
04/11/2017 17:00 Vòng (KT) [7]Hải Phòng 2 - 0 2 - 0 Đà Nẵng[8]
 • Diễn biến Hải Phòng vs Đà Nẵng
 • Đội hình Hải Phòng vs Đà Nẵng
 • Video Hải Phòng vs Đà Nẵng
 • Tip Hải Phòng vs Đà Nẵng
04/11/2017 17:00 Vòng (KT) [9]Sông Lam Nghệ An 3 - 2 0 - 0 Đồng Tâm Long An[14]
 • Diễn biến Sông Lam Nghệ An vs Đồng Tâm Long An
 • Đội hình Sông Lam Nghệ An vs Đồng Tâm Long An
 • Video Sông Lam Nghệ An vs Đồng Tâm Long An
 • Tip Sông Lam Nghệ An vs Đồng Tâm Long An
03/11/2017 17:00 Vòng (KT) [2]Thanh Hóa 1 - 1 1 - 0 Becamex Bình Dương[12]
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Becamex Bình Dương
 • Đội hình Thanh Hóa vs Becamex Bình Dương
 • Video Thanh Hóa vs Becamex Bình Dương
 • Tip Thanh Hóa vs Becamex Bình Dương
29/10/2017 17:30 Vòng (KT) [10]Tp Hồ Chí Minh 1 - 3 0 - 0 Sài Gòn FC[7]
 • Diễn biến Tp Hồ Chí Minh vs Sài Gòn FC
 • Đội hình Tp Hồ Chí Minh vs Sài Gòn FC
 • Video Tp Hồ Chí Minh vs Sài Gòn FC
 • Tip Tp Hồ Chí Minh vs Sài Gòn FC
29/10/2017 17:00 Vòng (KT) [8]Đà Nẵng 0 - 2 0 - 0 Quảng Nam[2]
 • Diễn biến Đà Nẵng vs Quảng Nam
 • Đội hình Đà Nẵng vs Quảng Nam
 • Video Đà Nẵng vs Quảng Nam
 • Tip Đà Nẵng vs Quảng Nam
29/10/2017 17:00 Vòng (KT) [11]Becamex Bình Dương 1 - 1 0 - 1 Cần Thơ FC[13]
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs Cần Thơ FC
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs Cần Thơ FC
 • Video Becamex Bình Dương vs Cần Thơ FC
 • Tip Becamex Bình Dương vs Cần Thơ FC
28/10/2017 17:30 Vòng (KT) [14]Đồng Tâm Long An 0 - 2 0 - 1 Thanh Hóa[3]
 • Diễn biến Đồng Tâm Long An vs Thanh Hóa
 • Đội hình Đồng Tâm Long An vs Thanh Hóa
 • Video Đồng Tâm Long An vs Thanh Hóa
 • Tip Đồng Tâm Long An vs Thanh Hóa
28/10/2017 17:00 Vòng (KT) [4]Sanna Khánh Hòa 1 - 1 1 - 0 Sông Lam Nghệ An[9]
 • Diễn biến Sanna Khánh Hòa vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Sanna Khánh Hòa vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Sanna Khánh Hòa vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Sanna Khánh Hòa vs Sông Lam Nghệ An
28/10/2017 17:00 Vòng (KT) [5]Quảng Ninh 1 - 0 1 - 0 Hải Phòng[6]
 • Diễn biến Quảng Ninh vs Hải Phòng
 • Đội hình Quảng Ninh vs Hải Phòng
 • Video Quảng Ninh vs Hải Phòng
 • Tip Quảng Ninh vs Hải Phòng
27/10/2017 17:00 Vòng (KT) [12]Hoàng Anh Gia Lai 3 - 2 1 - 1 Hà Nội T&T[1]
 • Diễn biến Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội T&T
 • Đội hình Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội T&T
 • Video Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội T&T
 • Tip Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội T&T
22/10/2017 18:30 Vòng (KT) [3]Hà Nội T&T 4 - 0 2 - 0 Cần Thơ FC[13]
 • Diễn biến Hà Nội T&T vs Cần Thơ FC
 • Đội hình Hà Nội T&T vs Cần Thơ FC
 • Video Hà Nội T&T vs Cần Thơ FC
 • Tip Hà Nội T&T vs Cần Thơ FC
22/10/2017 17:30 Vòng (KT) [14]Đồng Tâm Long An 3 - 3 1 - 2 Sài Gòn FC[5]
 • Diễn biến Đồng Tâm Long An vs Sài Gòn FC
 • Đội hình Đồng Tâm Long An vs Sài Gòn FC
 • Video Đồng Tâm Long An vs Sài Gòn FC
 • Tip Đồng Tâm Long An vs Sài Gòn FC
22/10/2017 17:00 Vòng (KT) [6]Quảng Ninh 4 - 3 1 - 1 Thanh Hóa[1]
 • Diễn biến Quảng Ninh vs Thanh Hóa
 • Đội hình Quảng Ninh vs Thanh Hóa
 • Video Quảng Ninh vs Thanh Hóa
 • Tip Quảng Ninh vs Thanh Hóa
21/10/2017 17:30 Vòng (KT) [10]Tp Hồ Chí Minh 1 - 1 1 - 1 Becamex Bình Dương[11]
 • Diễn biến Tp Hồ Chí Minh vs Becamex Bình Dương
 • Đội hình Tp Hồ Chí Minh vs Becamex Bình Dương
 • Video Tp Hồ Chí Minh vs Becamex Bình Dương
 • Tip Tp Hồ Chí Minh vs Becamex Bình Dương
21/10/2017 17:00 Vòng (KT) [2]Quảng Nam 1 - 1 0 - 0 Hoàng Anh Gia Lai[12]
 • Diễn biến Quảng Nam vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Đội hình Quảng Nam vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Video Quảng Nam vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Tip Quảng Nam vs Hoàng Anh Gia Lai
21/10/2017 17:00 Vòng (KT) [4]Sanna Khánh Hòa 3 - 2 1 - 1 Đà Nẵng[8]
 • Diễn biến Sanna Khánh Hòa vs Đà Nẵng
 • Đội hình Sanna Khánh Hòa vs Đà Nẵng
 • Video Sanna Khánh Hòa vs Đà Nẵng
 • Tip Sanna Khánh Hòa vs Đà Nẵng
20/10/2017 17:00 Vòng (KT) [9]Sông Lam Nghệ An 2 - 3 2 - 1 Hải Phòng[7]
 • Diễn biến Sông Lam Nghệ An vs Hải Phòng
 • Đội hình Sông Lam Nghệ An vs Hải Phòng
 • Video Sông Lam Nghệ An vs Hải Phòng
 • Tip Sông Lam Nghệ An vs Hải Phòng
15/10/2017 18:00 Vòng (KT) [5]Sài Gòn FC 0 - 0 0 - 0 Sanna Khánh Hòa[4]
 • Diễn biến Sài Gòn FC vs Sanna Khánh Hòa
 • Đội hình Sài Gòn FC vs Sanna Khánh Hòa
 • Video Sài Gòn FC vs Sanna Khánh Hòa
 • Tip Sài Gòn FC vs Sanna Khánh Hòa
15/10/2017 17:00 Vòng (KT) [1]Thanh Hóa 3 - 3 2 - 1 Hà Nội T&T[2]
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Hà Nội T&T
 • Đội hình Thanh Hóa vs Hà Nội T&T
 • Video Thanh Hóa vs Hà Nội T&T
 • Tip Thanh Hóa vs Hà Nội T&T
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáViệt NamVNBóng đá Việt NamVietnamV-LeagueVIE D1Việt Nam Super LeagueVLeague
Cập nhật lúc: 20/11/2017 07:33
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 

 

 

 Quảng cáo của đối tác
Premier Village Phú Quốc xổ số mega soi cầu lô tô game online soi cầu đặc biệtt xổ số mega 6/45 mua ban nha dat nha dat da nang nha dat ha noi Premier Village Phú Quốc Resort xổ số tự chọn nha dat hai duong nha dat hai phong livescore kết quả xổ số mega 6/45 truc tiep xo so dự đoán xổ số thống kê xổ số Premier Residences Phú Quốc link sopcast premier league sopcast thiết bị định vị trực tiếp xổ số mega 6/45 thiết bị định vị ô tô trực tiếp xổ số cuoi xuyen viet giong hat viet 2015  kết quả xổ số đại lý xổ số mega 6/45 thach thuc danh hai Cẩm nang Đầu Tư Premier Village Phu Quoc 5s online co dau 8 tuoi dang ky m88 nhu the nao live scores serie a sopcast