Bong da

Kết quả bóng đá Việt Nam

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
19/11/2022 17:00 Vòng 26 (KT) [3]Bình Định 2 - 1 0 - 0 Tp Hồ Chí Minh[9]
 • Diễn biến Bình Định vs Tp Hồ Chí Minh
 • Đội hình Bình Định vs Tp Hồ Chí Minh
 • Video Bình Định vs Tp Hồ Chí Minh
 • Tip Bình Định vs Tp Hồ Chí Minh
19/11/2022 17:00 Vòng 26 (KT) [5]Hoàng Anh Gia Lai 1 - 1 0 - 1 Hà Nội[1]
 • Diễn biến Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
 • Đội hình Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
 • Video Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
 • Tip Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
19/11/2022 17:00 Vòng 26 (KT) [12]Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2 - 1 2 - 1 Thanh Hóa[7]
 • Diễn biến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thanh Hóa
 • Đội hình Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thanh Hóa
 • Video Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thanh Hóa
 • Tip Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thanh Hóa
19/11/2022 17:00 Vòng 26 (KT) [13]Sài Gòn FC 2 - 1 1 - 0 Becamex Bình Dương[8]
 • Diễn biến Sài Gòn FC vs Becamex Bình Dương
 • Đội hình Sài Gòn FC vs Becamex Bình Dương
 • Video Sài Gòn FC vs Becamex Bình Dương
 • Tip Sài Gòn FC vs Becamex Bình Dương
19/11/2022 17:00 Vòng 26 (KT) [6]Sông Lam Nghệ An 2 - 1 1 - 1 Nam Định[11]
 • Diễn biến Sông Lam Nghệ An vs Nam Định
 • Đội hình Sông Lam Nghệ An vs Nam Định
 • Video Sông Lam Nghệ An vs Nam Định
 • Tip Sông Lam Nghệ An vs Nam Định
19/11/2022 17:00 Vòng 26 (KT) [4]Viettel 3 - 0 2 - 0 Đà Nẵng[10]
 • Diễn biến Viettel vs Đà Nẵng
 • Đội hình Viettel vs Đà Nẵng
 • Video Viettel vs Đà Nẵng
 • Tip Viettel vs Đà Nẵng
13/11/2022 17:00 Vòng 25 (KT) [9]Đà Nẵng 0 - 1 0 - 0 Bình Định[3]
 • Diễn biến Đà Nẵng vs Bình Định
 • Đội hình Đà Nẵng vs Bình Định
 • Video Đà Nẵng vs Bình Định
 • Tip Đà Nẵng vs Bình Định
13/11/2022 17:00 Vòng 25 (KT) [1]Hải Phòng 4 - 1 3 - 0 Sông Lam Nghệ An[5]
 • Diễn biến Hải Phòng vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Hải Phòng vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Hải Phòng vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Hải Phòng vs Sông Lam Nghệ An
13/11/2022 17:00 Vòng 25 (KT) [2]Hà Nội 2 - 0 1 - 0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh[11]
 • Diễn biến Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 • Đội hình Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 • Video Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 • Tip Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
13/11/2022 17:00 Vòng 25 (KT) [10]Tp Hồ Chí Minh 0 - 0 0 - 0 Viettel[4]
 • Diễn biến Tp Hồ Chí Minh vs Viettel
 • Đội hình Tp Hồ Chí Minh vs Viettel
 • Video Tp Hồ Chí Minh vs Viettel
 • Tip Tp Hồ Chí Minh vs Viettel
13/11/2022 17:00 Vòng 25 (KT) [12]Nam Định 3 - 0 3 - 0 Sài Gòn FC[13]
 • Diễn biến Nam Định vs Sài Gòn FC
 • Đội hình Nam Định vs Sài Gòn FC
 • Video Nam Định vs Sài Gòn FC
 • Tip Nam Định vs Sài Gòn FC
13/11/2022 17:00 Vòng 25 (KT) [6]Thanh Hóa 2 - 3 0 - 1 Hoàng Anh Gia Lai[7]
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Đội hình Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Video Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Tip Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
09/11/2022 19:15 Vòng 24 (KT) [1]Hà Nội 1 - 0 0 - 0 Viettel[4]
 • Diễn biến Hà Nội vs Viettel
 • Đội hình Hà Nội vs Viettel
 • Video Hà Nội vs Viettel
 • Tip Hà Nội vs Viettel
09/11/2022 18:00 Vòng 24 (KT) [3]Bình Định 1 - 0 1 - 0 Sông Lam Nghệ An[5]
 • Diễn biến Bình Định vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Bình Định vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Bình Định vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Bình Định vs Sông Lam Nghệ An
09/11/2022 17:00 Vòng 24 (KT) [8]Becamex Bình Dương 4 - 2 0 - 1 Thanh Hóa[6]
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs Thanh Hóa
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs Thanh Hóa
 • Video Becamex Bình Dương vs Thanh Hóa
 • Tip Becamex Bình Dương vs Thanh Hóa
08/11/2022 19:15 Vòng 24 (KT) [10]Tp Hồ Chí Minh 3 - 0 0 - 0 Đà Nẵng[9]
 • Diễn biến Tp Hồ Chí Minh vs Đà Nẵng
 • Đội hình Tp Hồ Chí Minh vs Đà Nẵng
 • Video Tp Hồ Chí Minh vs Đà Nẵng
 • Tip Tp Hồ Chí Minh vs Đà Nẵng
08/11/2022 18:00 Vòng 24 (KT) [11]Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1 - 1 1 - 1 Hoàng Anh Gia Lai[7]
 • Diễn biến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Đội hình Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Video Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Tip Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai
08/11/2022 18:00 Vòng 24 (KT) [12]Nam Định 0 - 1 0 - 1 Hải Phòng[2]
 • Diễn biến Nam Định vs Hải Phòng
 • Đội hình Nam Định vs Hải Phòng
 • Video Nam Định vs Hải Phòng
 • Tip Nam Định vs Hải Phòng
04/11/2022 19:15 Vòng 23 (KT) [4]Viettel 0 - 0 0 - 0 Bình Định[3]
 • Diễn biến Viettel vs Bình Định
 • Đội hình Viettel vs Bình Định
 • Video Viettel vs Bình Định
 • Tip Viettel vs Bình Định
04/11/2022 18:00 Vòng 23 (KT) [8]Hoàng Anh Gia Lai 2 - 0 1 - 0 Nam Định[11]
 • Diễn biến Hoàng Anh Gia Lai vs Nam Định
 • Đội hình Hoàng Anh Gia Lai vs Nam Định
 • Video Hoàng Anh Gia Lai vs Nam Định
 • Tip Hoàng Anh Gia Lai vs Nam Định
04/11/2022 17:00 Vòng 23 (KT) [5]Thanh Hóa 1 - 1 0 - 1 Hà Nội[1]
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Hà Nội
 • Đội hình Thanh Hóa vs Hà Nội
 • Video Thanh Hóa vs Hà Nội
 • Tip Thanh Hóa vs Hà Nội
03/11/2022 18:00 Vòng 23 (KT) [2]Hải Phòng 1 - 1 1 - 0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh[12]
 • Diễn biến Hải Phòng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 • Đội hình Hải Phòng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 • Video Hải Phòng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 • Tip Hải Phòng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
03/11/2022 18:00 Vòng 23 (KT) [6]Sông Lam Nghệ An 3 - 0 2 - 0 Becamex Bình Dương[7]
 • Diễn biến Sông Lam Nghệ An vs Becamex Bình Dương
 • Đội hình Sông Lam Nghệ An vs Becamex Bình Dương
 • Video Sông Lam Nghệ An vs Becamex Bình Dương
 • Tip Sông Lam Nghệ An vs Becamex Bình Dương
03/11/2022 17:00 Vòng 23 (KT) [9]Đà Nẵng 1 - 0 0 - 0 Sài Gòn FC[13]
 • Diễn biến Đà Nẵng vs Sài Gòn FC
 • Đội hình Đà Nẵng vs Sài Gòn FC
 • Video Đà Nẵng vs Sài Gòn FC
 • Tip Đà Nẵng vs Sài Gòn FC
30/10/2022 19:15 Vòng 22 (KT) [1]Hà Nội 3 - 0 1 - 0 Đà Nẵng[9]
 • Diễn biến Hà Nội vs Đà Nẵng
 • Đội hình Hà Nội vs Đà Nẵng
 • Video Hà Nội vs Đà Nẵng
 • Tip Hà Nội vs Đà Nẵng
30/10/2022 18:00 Vòng 22 (KT) [12]Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0 - 0 0 - 0 Viettel[4]
 • Diễn biến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Viettel
 • Đội hình Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Viettel
 • Video Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Viettel
 • Tip Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Viettel
30/10/2022 17:00 Vòng 22 (KT) [7]Becamex Bình Dương 1 - 1 0 - 1 Nam Định[10]
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs Nam Định
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs Nam Định
 • Video Becamex Bình Dương vs Nam Định
 • Tip Becamex Bình Dương vs Nam Định
28/10/2022 19:15 Vòng 22 (KT) [11]Sài Gòn FC 0 - 1 0 - 1 Hải Phòng[2]
 • Diễn biến Sài Gòn FC vs Hải Phòng
 • Đội hình Sài Gòn FC vs Hải Phòng
 • Video Sài Gòn FC vs Hải Phòng
 • Tip Sài Gòn FC vs Hải Phòng
28/10/2022 18:00 Vòng 22 (KT) [8]Hoàng Anh Gia Lai 1 - 1 0 - 1 Bình Định[3]
 • Diễn biến Hoàng Anh Gia Lai vs Bình Định
 • Đội hình Hoàng Anh Gia Lai vs Bình Định
 • Video Hoàng Anh Gia Lai vs Bình Định
 • Tip Hoàng Anh Gia Lai vs Bình Định
28/10/2022 17:00 Vòng 22 (KT) [5]Thanh Hóa 1 - 2 1 - 0 Tp Hồ Chí Minh[13]
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Tp Hồ Chí Minh
 • Đội hình Thanh Hóa vs Tp Hồ Chí Minh
 • Video Thanh Hóa vs Tp Hồ Chí Minh
 • Tip Thanh Hóa vs Tp Hồ Chí Minh
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáViệt NamVNBóng đá Việt NamVietnamV-LeagueVIE D1Việt Nam Super LeagueVLeague
Cập nhật lúc: 19/11/2022 19:05
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp bất động sản Sun Group