Bong da

Kết quả bóng đá Việt Nam

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
24/09/2017 18:30 Vòng (KT) [2]Hà Nội T&T 2 - 2 1 - 0 Sài Gòn FC[4]
 • Diễn biến Hà Nội T&T vs Sài Gòn FC
 • Đội hình Hà Nội T&T vs Sài Gòn FC
 • Video Hà Nội T&T vs Sài Gòn FC
 • Tip Hà Nội T&T vs Sài Gòn FC
24/09/2017 17:30 Vòng (KT) [10]Tp Hồ Chí Minh 1 - 0 0 - 0 Hoàng Anh Gia Lai[11]
 • Diễn biến Tp Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Đội hình Tp Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Video Tp Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Tip Tp Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
24/09/2017 17:30 Vòng (KT) [14]Đồng Tâm Long An 2 - 2 2 - 1 Sanna Khánh Hòa[5]
 • Diễn biến Đồng Tâm Long An vs Sanna Khánh Hòa
 • Đội hình Đồng Tâm Long An vs Sanna Khánh Hòa
 • Video Đồng Tâm Long An vs Sanna Khánh Hòa
 • Tip Đồng Tâm Long An vs Sanna Khánh Hòa
24/09/2017 17:00 Vòng (KT) [13]Cần Thơ FC 1 - 4 1 - 2 Thanh Hóa[1]
 • Diễn biến Cần Thơ FC vs Thanh Hóa
 • Đội hình Cần Thơ FC vs Thanh Hóa
 • Video Cần Thơ FC vs Thanh Hóa
 • Tip Cần Thơ FC vs Thanh Hóa
22/09/2017 18:00 Vòng (KT) [6]Quảng Ninh 0 - 0 0 - 0 Đà Nẵng[8]
 • Diễn biến Quảng Ninh vs Đà Nẵng
 • Đội hình Quảng Ninh vs Đà Nẵng
 • Video Quảng Ninh vs Đà Nẵng
 • Tip Quảng Ninh vs Đà Nẵng
22/09/2017 17:00 Vòng (KT) [12]Becamex Bình Dương 0 - 0 0 - 0 Sông Lam Nghệ An[9]
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Becamex Bình Dương vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Becamex Bình Dương vs Sông Lam Nghệ An
22/09/2017 17:00 Vòng (KT) [3]Quảng Nam 2 - 1 0 - 0 Hải Phòng[7]
 • Diễn biến Quảng Nam vs Hải Phòng
 • Đội hình Quảng Nam vs Hải Phòng
 • Video Quảng Nam vs Hải Phòng
 • Tip Quảng Nam vs Hải Phòng
17/09/2017 18:00 Vòng (KT) [3]Sài Gòn FC 0 - 0 0 - 0 Quảng Ninh[6]
 • Diễn biến Sài Gòn FC vs Quảng Ninh
 • Đội hình Sài Gòn FC vs Quảng Ninh
 • Video Sài Gòn FC vs Quảng Ninh
 • Tip Sài Gòn FC vs Quảng Ninh
17/09/2017 17:00 Vòng (KT) [1]Thanh Hóa 2 - 3 1 - 1 Quảng Nam[5]
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Quảng Nam
 • Đội hình Thanh Hóa vs Quảng Nam
 • Video Thanh Hóa vs Quảng Nam
 • Tip Thanh Hóa vs Quảng Nam
17/09/2017 17:00 Vòng (KT) [7]Đà Nẵng 0 - 1 0 - 0 Sông Lam Nghệ An[11]
 • Diễn biến Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An
17/09/2017 17:00 Vòng (KT) [10]Hoàng Anh Gia Lai 1 - 2 0 - 1 Đồng Tâm Long An[14]
 • Diễn biến Hoàng Anh Gia Lai vs Đồng Tâm Long An
 • Đội hình Hoàng Anh Gia Lai vs Đồng Tâm Long An
 • Video Hoàng Anh Gia Lai vs Đồng Tâm Long An
 • Tip Hoàng Anh Gia Lai vs Đồng Tâm Long An
16/09/2017 17:00 Vòng (KT) [12]Becamex Bình Dương 2 - 0 2 - 0 Hà Nội T&T[2]
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs Hà Nội T&T
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs Hà Nội T&T
 • Video Becamex Bình Dương vs Hà Nội T&T
 • Tip Becamex Bình Dương vs Hà Nội T&T
16/09/2017 17:00 Vòng (KT) [13]Cần Thơ FC 2 - 1 0 - 1 Tp Hồ Chí Minh[9]
 • Diễn biến Cần Thơ FC vs Tp Hồ Chí Minh
 • Đội hình Cần Thơ FC vs Tp Hồ Chí Minh
 • Video Cần Thơ FC vs Tp Hồ Chí Minh
 • Tip Cần Thơ FC vs Tp Hồ Chí Minh
16/09/2017 17:00 Vòng (KT) [8]Hải Phòng 3 - 1 1 - 1 Sanna Khánh Hòa[4]
 • Diễn biến Hải Phòng vs Sanna Khánh Hòa
 • Đội hình Hải Phòng vs Sanna Khánh Hòa
 • Video Hải Phòng vs Sanna Khánh Hòa
 • Tip Hải Phòng vs Sanna Khánh Hòa
10/09/2017 18:00 Vòng (KT) [4]Sài Gòn FC 2 - 0 0 - 0 Thanh Hóa[1]
 • Diễn biến Sài Gòn FC vs Thanh Hóa
 • Đội hình Sài Gòn FC vs Thanh Hóa
 • Video Sài Gòn FC vs Thanh Hóa
 • Tip Sài Gòn FC vs Thanh Hóa
10/09/2017 17:30 Vòng (KT) [14]Đồng Tâm Long An 2 - 3 1 - 1 Quảng Nam[6]
 • Diễn biến Đồng Tâm Long An vs Quảng Nam
 • Đội hình Đồng Tâm Long An vs Quảng Nam
 • Video Đồng Tâm Long An vs Quảng Nam
 • Tip Đồng Tâm Long An vs Quảng Nam
10/09/2017 17:00 Vòng (KT) [10]Sông Lam Nghệ An 1 - 2 1 - 2 Hà Nội T&T[2]
 • Diễn biến Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội T&T
 • Đội hình Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội T&T
 • Video Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội T&T
 • Tip Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội T&T
10/09/2017 17:00 Vòng (KT) [5]Sanna Khánh Hòa 1 - 0 0 - 0 Tp Hồ Chí Minh[9]
 • Diễn biến Sanna Khánh Hòa vs Tp Hồ Chí Minh
 • Đội hình Sanna Khánh Hòa vs Tp Hồ Chí Minh
 • Video Sanna Khánh Hòa vs Tp Hồ Chí Minh
 • Tip Sanna Khánh Hòa vs Tp Hồ Chí Minh
10/09/2017 17:00 Vòng (KT) [11]Hoàng Anh Gia Lai 4 - 2 2 - 0 Quảng Ninh[3]
 • Diễn biến Hoàng Anh Gia Lai vs Quảng Ninh
 • Đội hình Hoàng Anh Gia Lai vs Quảng Ninh
 • Video Hoàng Anh Gia Lai vs Quảng Ninh
 • Tip Hoàng Anh Gia Lai vs Quảng Ninh
09/09/2017 17:00 Vòng (KT) [8]Đà Nẵng 3 - 0 2 - 0 Cần Thơ FC[12]
 • Diễn biến Đà Nẵng vs Cần Thơ FC
 • Đội hình Đà Nẵng vs Cần Thơ FC
 • Video Đà Nẵng vs Cần Thơ FC
 • Tip Đà Nẵng vs Cần Thơ FC
09/09/2017 17:00 Vòng (KT) [7]Hải Phòng 0 - 2 0 - 0 Becamex Bình Dương[13]
 • Diễn biến Hải Phòng vs Becamex Bình Dương
 • Đội hình Hải Phòng vs Becamex Bình Dương
 • Video Hải Phòng vs Becamex Bình Dương
 • Tip Hải Phòng vs Becamex Bình Dương
02/07/2017 18:30 Vòng (KT) [2]Hà Nội T&T 2 - 3 0 - 1 Sanna Khánh Hòa[7]
 • Diễn biến Hà Nội T&T vs Sanna Khánh Hòa
 • Đội hình Hà Nội T&T vs Sanna Khánh Hòa
 • Video Hà Nội T&T vs Sanna Khánh Hòa
 • Tip Hà Nội T&T vs Sanna Khánh Hòa
02/07/2017 18:00 Vòng (KT) [12]Becamex Bình Dương 3 - 4 2 - 2 Đà Nẵng[8]
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs Đà Nẵng
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs Đà Nẵng
 • Video Becamex Bình Dương vs Đà Nẵng
 • Tip Becamex Bình Dương vs Đà Nẵng
02/07/2017 18:00 Vòng (KT) [6]Quảng Ninh 2 - 1 1 - 1 Đồng Tâm Long An[14]
 • Diễn biến Quảng Ninh vs Đồng Tâm Long An
 • Đội hình Quảng Ninh vs Đồng Tâm Long An
 • Video Quảng Ninh vs Đồng Tâm Long An
 • Tip Quảng Ninh vs Đồng Tâm Long An
02/07/2017 17:30 Vòng (KT) [9]Tp Hồ Chí Minh 2 - 2 1 - 1 Sông Lam Nghệ An[11]
 • Diễn biến Tp Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Tp Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Tp Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Tp Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
02/07/2017 17:30 Vòng (KT) [13]Cần Thơ FC 2 - 0 1 - 0 Hải Phòng[4]
 • Diễn biến Cần Thơ FC vs Hải Phòng
 • Đội hình Cần Thơ FC vs Hải Phòng
 • Video Cần Thơ FC vs Hải Phòng
 • Tip Cần Thơ FC vs Hải Phòng
02/07/2017 17:00 Vòng (KT) [5]Quảng Nam 1 - 1 0 - 1 Sài Gòn FC[3]
 • Diễn biến Quảng Nam vs Sài Gòn FC
 • Đội hình Quảng Nam vs Sài Gòn FC
 • Video Quảng Nam vs Sài Gòn FC
 • Tip Quảng Nam vs Sài Gòn FC
02/07/2017 17:00 Vòng (KT) [1]Thanh Hóa 5 - 3 2 - 2 Hoàng Anh Gia Lai[10]
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Đội hình Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Video Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Tip Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
28/06/2017 18:00 Vòng (KT) [7]Quảng Ninh 2 - 1 1 - 1 Sanna Khánh Hòa[5]
 • Diễn biến Quảng Ninh vs Sanna Khánh Hòa
 • Đội hình Quảng Ninh vs Sanna Khánh Hòa
 • Video Quảng Ninh vs Sanna Khánh Hòa
 • Tip Quảng Ninh vs Sanna Khánh Hòa
28/06/2017 17:30 Vòng (KT) [9]Tp Hồ Chí Minh 0 - 0 0 - 0 Thanh Hóa[1]
 • Diễn biến Tp Hồ Chí Minh vs Thanh Hóa
 • Đội hình Tp Hồ Chí Minh vs Thanh Hóa
 • Video Tp Hồ Chí Minh vs Thanh Hóa
 • Tip Tp Hồ Chí Minh vs Thanh Hóa
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáViệt NamVNBóng đá Việt NamVietnamV-LeagueVIE D1Việt Nam Super LeagueVLeague
Cập nhật lúc: 25/09/2017 07:33
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 

 

 

 

 Quảng cáo của đối tác
Premier Village Phú Quốc xổ số mega soi cầu lô tô game online soi cầu đặc biệtt xổ số mega 6/45 mua ban nha dat nha dat da nang nha dat ha noi Premier Village Phú Quốc Resort xổ số tự chọn nha dat hai duong nha dat hai phong livescore kết quả xổ số mega 6/45 truc tiep xo so dự đoán xổ số thống kê xổ số Premier Residences Phú Quốc link sopcast premier league sopcast thiết bị định vị trực tiếp xổ số mega 6/45 thiết bị định vị ô tô trực tiếp xổ số cuoi xuyen viet giong hat viet 2015  kết quả xổ số đại lý xổ số mega 6/45 thach thuc danh hai Cẩm nang Đầu Tư Premier Village Phu Quoc 5s online co dau 8 tuoi dang ky m88 nhu the nao live scores serie a sopcast