Bong da

Kết quả bóng đá Việt Nam

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
15/04/2018 19:00 Vòng 5 (KT) [11]Hải Phòng 0 - 2 0 - 1 Quảng Nam[12]
 • Diễn biến Hải Phòng vs Quảng Nam
 • Đội hình Hải Phòng vs Quảng Nam
 • Video Hải Phòng vs Quảng Nam
 • Tip Hải Phòng vs Quảng Nam
15/04/2018 17:00 Vòng 5 (KT) [5]Cần Thơ FC 3 - 3 2 - 2 Sông Lam Nghệ An[10]
 • Diễn biến Cần Thơ FC vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Cần Thơ FC vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Cần Thơ FC vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Cần Thơ FC vs Sông Lam Nghệ An
15/04/2018 17:00 Vòng 5 (KT) [8]Becamex Bình Dương 3 - 3 1 - 1 Thanh Hóa[7]
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs Thanh Hóa
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs Thanh Hóa
 • Video Becamex Bình Dương vs Thanh Hóa
 • Tip Becamex Bình Dương vs Thanh Hóa
14/04/2018 18:00 Vòng 5 (KT) [14]Nam Định 1 - 3 0 - 1 Tp Hồ Chí Minh[6]
 • Diễn biến Nam Định vs Tp Hồ Chí Minh
 • Đội hình Nam Định vs Tp Hồ Chí Minh
 • Video Nam Định vs Tp Hồ Chí Minh
 • Tip Nam Định vs Tp Hồ Chí Minh
14/04/2018 18:00 Vòng 5 (KT) [13]Sài Gòn FC 3 - 1 3 - 1 Hoàng Anh Gia Lai[9]
 • Diễn biến Sài Gòn FC vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Đội hình Sài Gòn FC vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Video Sài Gòn FC vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Tip Sài Gòn FC vs Hoàng Anh Gia Lai
14/04/2018 17:00 Vòng 5 (KT) [4]Đà Nẵng 0 - 4 0 - 1 Hà Nội T&T[1]
 • Diễn biến Đà Nẵng vs Hà Nội T&T
 • Đội hình Đà Nẵng vs Hà Nội T&T
 • Video Đà Nẵng vs Hà Nội T&T
 • Tip Đà Nẵng vs Hà Nội T&T
13/04/2018 17:00 Vòng 5 (KT) [3]Sanna Khánh Hòa 1 - 0 0 - 0 Quảng Ninh[2]
 • Diễn biến Sanna Khánh Hòa vs Quảng Ninh
 • Đội hình Sanna Khánh Hòa vs Quảng Ninh
 • Video Sanna Khánh Hòa vs Quảng Ninh
 • Tip Sanna Khánh Hòa vs Quảng Ninh
05/04/2018 19:00 Vòng 1 (KT) [5]Tp Hồ Chí Minh 0 - 2 0 - 2 Sông Lam Nghệ An[12]
 • Diễn biến Tp Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Tp Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Tp Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Tp Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
05/04/2018 19:00 Vòng 3 (KT) [2]Hà Nội T&T 5 - 0 2 - 0 Hoàng Anh Gia Lai[7]
 • Diễn biến Hà Nội T&T vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Đội hình Hà Nội T&T vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Video Hà Nội T&T vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Tip Hà Nội T&T vs Hoàng Anh Gia Lai
05/04/2018 17:00 Vòng 1 (KT) [3]Sanna Khánh Hòa 3 - 1 1 - 0 Thanh Hóa[10]
 • Diễn biến Sanna Khánh Hòa vs Thanh Hóa
 • Đội hình Sanna Khánh Hòa vs Thanh Hóa
 • Video Sanna Khánh Hòa vs Thanh Hóa
 • Tip Sanna Khánh Hòa vs Thanh Hóa
01/04/2018 19:00 Vòng 4 (KT) [11]Hoàng Anh Gia Lai 3 - 2 1 - 0 Nam Định[14]
 • Diễn biến Hoàng Anh Gia Lai vs Nam Định
 • Đội hình Hoàng Anh Gia Lai vs Nam Định
 • Video Hoàng Anh Gia Lai vs Nam Định
 • Tip Hoàng Anh Gia Lai vs Nam Định
01/04/2018 18:00 Vòng 4 (KT) [9]Tp Hồ Chí Minh 1 - 0 1 - 0 Sanna Khánh Hòa[3]
 • Diễn biến Tp Hồ Chí Minh vs Sanna Khánh Hòa
 • Đội hình Tp Hồ Chí Minh vs Sanna Khánh Hòa
 • Video Tp Hồ Chí Minh vs Sanna Khánh Hòa
 • Tip Tp Hồ Chí Minh vs Sanna Khánh Hòa
01/04/2018 17:00 Vòng 4 (KT) [5]Becamex Bình Dương 1 - 1 0 - 1 Hà Nội T&T[2]
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs Hà Nội T&T
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs Hà Nội T&T
 • Video Becamex Bình Dương vs Hà Nội T&T
 • Tip Becamex Bình Dương vs Hà Nội T&T
01/04/2018 17:00 Vòng 4 (KT) [7]Hải Phòng 0 - 1 0 - 1 Cần Thơ FC[8]
 • Diễn biến Hải Phòng vs Cần Thơ FC
 • Đội hình Hải Phòng vs Cần Thơ FC
 • Video Hải Phòng vs Cần Thơ FC
 • Tip Hải Phòng vs Cần Thơ FC
01/04/2018 17:00 Vòng 4 (KT) [6]Đà Nẵng 3 - 2 1 - 0 Sài Gòn FC[13]
 • Diễn biến Đà Nẵng vs Sài Gòn FC
 • Đội hình Đà Nẵng vs Sài Gòn FC
 • Video Đà Nẵng vs Sài Gòn FC
 • Tip Đà Nẵng vs Sài Gòn FC
01/04/2018 17:00 Vòng 4 (KT) [10]Thanh Hóa 1 - 0 0 - 0 Sông Lam Nghệ An[12]
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
01/04/2018 16:30 Vòng 4 (KT) [1]Quảng Ninh 3 - 0 0 - 0 Quảng Nam[4]
 • Diễn biến Quảng Ninh vs Quảng Nam
 • Đội hình Quảng Ninh vs Quảng Nam
 • Video Quảng Ninh vs Quảng Nam
 • Tip Quảng Ninh vs Quảng Nam
22/03/2018 18:00 Vòng 3 (KT) [11]Nam Định 0 - 1 0 - 1 Hải Phòng[10]
 • Diễn biến Nam Định vs Hải Phòng
 • Đội hình Nam Định vs Hải Phòng
 • Video Nam Định vs Hải Phòng
 • Tip Nam Định vs Hải Phòng
22/03/2018 18:00 Vòng 3 (KT) [8]Sài Gòn FC 1 - 2 0 - 0 Tp Hồ Chí Minh[14]
 • Diễn biến Sài Gòn FC vs Tp Hồ Chí Minh
 • Đội hình Sài Gòn FC vs Tp Hồ Chí Minh
 • Video Sài Gòn FC vs Tp Hồ Chí Minh
 • Tip Sài Gòn FC vs Tp Hồ Chí Minh
22/03/2018 17:00 Vòng 3 (KT) [10]Cần Thơ FC 2 - 1 0 - 1 Becamex Bình Dương[2]
 • Diễn biến Cần Thơ FC vs Becamex Bình Dương
 • Đội hình Cần Thơ FC vs Becamex Bình Dương
 • Video Cần Thơ FC vs Becamex Bình Dương
 • Tip Cần Thơ FC vs Becamex Bình Dương
22/03/2018 17:00 Vòng 3 (KT) [9]Quảng Nam 1 - 0 1 - 0 Thanh Hóa[4]
 • Diễn biến Quảng Nam vs Thanh Hóa
 • Đội hình Quảng Nam vs Thanh Hóa
 • Video Quảng Nam vs Thanh Hóa
 • Tip Quảng Nam vs Thanh Hóa
22/03/2018 17:00 Vòng 3 (KT) [5]Sanna Khánh Hòa 0 - 0 0 - 0 Đà Nẵng[6]
 • Diễn biến Sanna Khánh Hòa vs Đà Nẵng
 • Đội hình Sanna Khánh Hòa vs Đà Nẵng
 • Video Sanna Khánh Hòa vs Đà Nẵng
 • Tip Sanna Khánh Hòa vs Đà Nẵng
22/03/2018 16:30 Vòng 3 (KT) [13]Sông Lam Nghệ An 2 - 2 1 - 1 Quảng Ninh[2]
 • Diễn biến Sông Lam Nghệ An vs Quảng Ninh
 • Đội hình Sông Lam Nghệ An vs Quảng Ninh
 • Video Sông Lam Nghệ An vs Quảng Ninh
 • Tip Sông Lam Nghệ An vs Quảng Ninh
18/03/2018 19:00 Vòng 2 (KT) [4]Sài Gòn FC 1 - 2 1 - 0 Quảng Ninh[5]
 • Diễn biến Sài Gòn FC vs Quảng Ninh
 • Đội hình Sài Gòn FC vs Quảng Ninh
 • Video Sài Gòn FC vs Quảng Ninh
 • Tip Sài Gòn FC vs Quảng Ninh
18/03/2018 17:00 Vòng 2 (KT) [1]Thanh Hóa 1 - 0 0 - 0 Tp Hồ Chí Minh[12]
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Tp Hồ Chí Minh
 • Đội hình Thanh Hóa vs Tp Hồ Chí Minh
 • Video Thanh Hóa vs Tp Hồ Chí Minh
 • Tip Thanh Hóa vs Tp Hồ Chí Minh
18/03/2018 16:30 Vòng 2 (KT) [8]Sông Lam Nghệ An 0 - 1 0 - 1 Sanna Khánh Hòa[6]
 • Diễn biến Sông Lam Nghệ An vs Sanna Khánh Hòa
 • Đội hình Sông Lam Nghệ An vs Sanna Khánh Hòa
 • Video Sông Lam Nghệ An vs Sanna Khánh Hòa
 • Tip Sông Lam Nghệ An vs Sanna Khánh Hòa
17/03/2018 17:00 Vòng 2 (KT) [13]Cần Thơ FC 0 - 3 0 - 0 Hà Nội T&T[3]
 • Diễn biến Cần Thơ FC vs Hà Nội T&T
 • Đội hình Cần Thơ FC vs Hà Nội T&T
 • Video Cần Thơ FC vs Hà Nội T&T
 • Tip Cần Thơ FC vs Hà Nội T&T
17/03/2018 17:00 Vòng 2 (KT) [9]Đà Nẵng 2 - 1 0 - 1 Quảng Nam[2]
 • Diễn biến Đà Nẵng vs Quảng Nam
 • Đội hình Đà Nẵng vs Quảng Nam
 • Video Đà Nẵng vs Quảng Nam
 • Tip Đà Nẵng vs Quảng Nam
17/03/2018 17:00 Vòng 2 (KT) [7]Hải Phòng 1 - 1 0 - 0 Hoàng Anh Gia Lai[11]
 • Diễn biến Hải Phòng vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Đội hình Hải Phòng vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Video Hải Phòng vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Tip Hải Phòng vs Hoàng Anh Gia Lai
16/03/2018 17:00 Vòng 2 (KT) [10]Becamex Bình Dương 2 - 1 1 - 0 Nam Định[1]
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs Nam Định
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs Nam Định
 • Video Becamex Bình Dương vs Nam Định
 • Tip Becamex Bình Dương vs Nam Định
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáViệt NamVNBóng đá Việt NamVietnamV-LeagueVIE D1Việt Nam Super LeagueVLeague
Cập nhật lúc: 18/04/2018 07:34
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác