Bong da

Kết quả bóng đá Việt Nam

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
01/10/2022 19:15 Vòng 17 (KT) [1]Hà Nội 5 - 1 1 - 0 Becamex Bình Dương[7]
 • Diễn biến Hà Nội vs Becamex Bình Dương
 • Đội hình Hà Nội vs Becamex Bình Dương
 • Video Hà Nội vs Becamex Bình Dương
 • Tip Hà Nội vs Becamex Bình Dương
01/10/2022 18:00 Vòng 17 (KT) [10]Nam Định 2 - 0 0 - 0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh[11]
 • Diễn biến Nam Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 • Đội hình Nam Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 • Video Nam Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 • Tip Nam Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
01/10/2022 18:00 Vòng 17 (KT) [5]Sông Lam Nghệ An 0 - 1 0 - 0 Viettel[4]
 • Diễn biến Sông Lam Nghệ An vs Viettel
 • Đội hình Sông Lam Nghệ An vs Viettel
 • Video Sông Lam Nghệ An vs Viettel
 • Tip Sông Lam Nghệ An vs Viettel
01/10/2022 17:00 Vòng 17 (KT) [8]Thanh Hóa 2 - 1 1 - 0 Bình Định[2]
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Bình Định
 • Đội hình Thanh Hóa vs Bình Định
 • Video Thanh Hóa vs Bình Định
 • Tip Thanh Hóa vs Bình Định
30/09/2022 19:15 Vòng 17 (KT) [12]Tp Hồ Chí Minh 0 - 2 0 - 0 Sài Gòn FC[13]
 • Diễn biến Tp Hồ Chí Minh vs Sài Gòn FC
 • Đội hình Tp Hồ Chí Minh vs Sài Gòn FC
 • Video Tp Hồ Chí Minh vs Sài Gòn FC
 • Tip Tp Hồ Chí Minh vs Sài Gòn FC
30/09/2022 18:00 Vòng 17 (KT) [3]Hải Phòng 1 - 1 0 - 1 Hoàng Anh Gia Lai[6]
 • Diễn biến Hải Phòng vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Đội hình Hải Phòng vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Video Hải Phòng vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Tip Hải Phòng vs Hoàng Anh Gia Lai
14/09/2022 19:15 Vòng 16 (KT) [4]Viettel 4 - 0 2 - 0 Nam Định[9]
 • Diễn biến Viettel vs Nam Định
 • Đội hình Viettel vs Nam Định
 • Video Viettel vs Nam Định
 • Tip Viettel vs Nam Định
14/09/2022 18:00 Vòng 16 (KT) [2]Bình Định 0 - 0 0 - 0 Hải Phòng[3]
 • Diễn biến Bình Định vs Hải Phòng
 • Đội hình Bình Định vs Hải Phòng
 • Video Bình Định vs Hải Phòng
 • Tip Bình Định vs Hải Phòng
14/09/2022 18:00 Vòng 16 (KT) [11]Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1 - 1 1 - 0 Tp Hồ Chí Minh[12]
 • Diễn biến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Tp Hồ Chí Minh
 • Đội hình Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Tp Hồ Chí Minh
 • Video Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Tp Hồ Chí Minh
 • Tip Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Tp Hồ Chí Minh
13/09/2022 19:15 Vòng 16 (KT) [13]Sài Gòn FC 1 - 1 1 - 0 Hà Nội[1]
 • Diễn biến Sài Gòn FC vs Hà Nội
 • Đội hình Sài Gòn FC vs Hà Nội
 • Video Sài Gòn FC vs Hà Nội
 • Tip Sài Gòn FC vs Hà Nội
13/09/2022 18:00 Vòng 16 (KT) [5]Sông Lam Nghệ An 2 - 2 1 - 2 Đà Nẵng[10]
 • Diễn biến Sông Lam Nghệ An vs Đà Nẵng
 • Đội hình Sông Lam Nghệ An vs Đà Nẵng
 • Video Sông Lam Nghệ An vs Đà Nẵng
 • Tip Sông Lam Nghệ An vs Đà Nẵng
13/09/2022 17:00 Vòng 16 (KT) [8]Becamex Bình Dương 1 - 1 1 - 1 Hoàng Anh Gia Lai[6]
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Video Becamex Bình Dương vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Tip Becamex Bình Dương vs Hoàng Anh Gia Lai
04/09/2022 19:15 Vòng 15 (KT) [12]Tp Hồ Chí Minh 0 - 1 0 - 1 Nam Định[11]
 • Diễn biến Tp Hồ Chí Minh vs Nam Định
 • Đội hình Tp Hồ Chí Minh vs Nam Định
 • Video Tp Hồ Chí Minh vs Nam Định
 • Tip Tp Hồ Chí Minh vs Nam Định
04/09/2022 17:00 Vòng 15 (KT) [7]Đà Nẵng 0 - 2 0 - 0 Hải Phòng[3]
 • Diễn biến Đà Nẵng vs Hải Phòng
 • Đội hình Đà Nẵng vs Hải Phòng
 • Video Đà Nẵng vs Hải Phòng
 • Tip Đà Nẵng vs Hải Phòng
03/09/2022 18:00 Vòng 15 (KT) Hoàng Anh Gia Lai 1 - 1 0 - 0 Sài Gòn FC
 • Diễn biến Hoàng Anh Gia Lai vs Sài Gòn FC
 • Đội hình Hoàng Anh Gia Lai vs Sài Gòn FC
 • Video Hoàng Anh Gia Lai vs Sài Gòn FC
 • Tip Hoàng Anh Gia Lai vs Sài Gòn FC
03/09/2022 17:00 Vòng 15 (KT) Thanh Hóa 2 - 0 1 - 0 Sông Lam Nghệ An
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
02/09/2022 19:15 Vòng 15 (KT) Hà Nội 0 - 3 0 - 0 Bình Định
 • Diễn biến Hà Nội vs Bình Định
 • Đội hình Hà Nội vs Bình Định
 • Video Hà Nội vs Bình Định
 • Tip Hà Nội vs Bình Định
02/09/2022 17:00 Vòng 15 (KT) [9]Becamex Bình Dương 2 - 1 2 - 1 Viettel[4]
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs Viettel
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs Viettel
 • Video Becamex Bình Dương vs Viettel
 • Tip Becamex Bình Dương vs Viettel
28/08/2022 19:15 Vòng 14 (KT) Viettel 3 - 1 1 - 1 Thanh Hóa
 • Diễn biến Viettel vs Thanh Hóa
 • Đội hình Viettel vs Thanh Hóa
 • Video Viettel vs Thanh Hóa
 • Tip Viettel vs Thanh Hóa
28/08/2022 18:00 Vòng 14 (KT) Bình Định 4 - 1 1 - 0 Becamex Bình Dương
 • Diễn biến Bình Định vs Becamex Bình Dương
 • Đội hình Bình Định vs Becamex Bình Dương
 • Video Bình Định vs Becamex Bình Dương
 • Tip Bình Định vs Becamex Bình Dương
27/08/2022 19:15 Vòng 14 (KT) [13]Sài Gòn FC 3 - 2 2 - 1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh[10]
 • Diễn biến Sài Gòn FC vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 • Đội hình Sài Gòn FC vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 • Video Sài Gòn FC vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 • Tip Sài Gòn FC vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
27/08/2022 18:00 Vòng 14 (KT) [12]Nam Định 2 - 1 0 - 1 Đà Nẵng[7]
 • Diễn biến Nam Định vs Đà Nẵng
 • Đội hình Nam Định vs Đà Nẵng
 • Video Nam Định vs Đà Nẵng
 • Tip Nam Định vs Đà Nẵng
26/08/2022 18:00 Vòng 14 (KT) [2]Sông Lam Nghệ An 1 - 1 1 - 0 Hà Nội[1]
 • Diễn biến Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội
 • Đội hình Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội
 • Video Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội
 • Tip Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội
26/08/2022 18:00 Vòng 14 (KT) [3]Hải Phòng 4 - 3 2 - 0 Tp Hồ Chí Minh[11]
 • Diễn biến Hải Phòng vs Tp Hồ Chí Minh
 • Đội hình Hải Phòng vs Tp Hồ Chí Minh
 • Video Hải Phòng vs Tp Hồ Chí Minh
 • Tip Hải Phòng vs Tp Hồ Chí Minh
20/08/2022 19:15 Vòng 13 (KT) [13]Sài Gòn FC 1 - 2 0 - 0 Tp Hồ Chí Minh[12]
 • Diễn biến Sài Gòn FC vs Tp Hồ Chí Minh
 • Đội hình Sài Gòn FC vs Tp Hồ Chí Minh
 • Video Sài Gòn FC vs Tp Hồ Chí Minh
 • Tip Sài Gòn FC vs Tp Hồ Chí Minh
20/08/2022 18:00 Vòng 13 (KT) Bình Định 2 - 1 0 - 0 Thanh Hóa
 • Diễn biến Bình Định vs Thanh Hóa
 • Đội hình Bình Định vs Thanh Hóa
 • Video Bình Định vs Thanh Hóa
 • Tip Bình Định vs Thanh Hóa
20/08/2022 17:00 Vòng 13 (KT) [9]Becamex Bình Dương 0 - 3 0 - 1 Hà Nội[1]
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs Hà Nội
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs Hà Nội
 • Video Becamex Bình Dương vs Hà Nội
 • Tip Becamex Bình Dương vs Hà Nội
19/08/2022 19:15 Vòng 13 (KT) [6]Viettel 2 - 0 1 - 0 Sông Lam Nghệ An[2]
 • Diễn biến Viettel vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Viettel vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Viettel vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Viettel vs Sông Lam Nghệ An
19/08/2022 18:15 Vòng 13 (KT) [10]Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2 - 0 1 - 0 Nam Định[11]
 • Diễn biến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Nam Định
 • Đội hình Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Nam Định
 • Video Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Nam Định
 • Tip Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Nam Định
19/08/2022 17:00 Vòng 13 (KT) [3]Hoàng Anh Gia Lai 1 - 2 0 - 1 Hải Phòng[4]
 • Diễn biến Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
 • Đội hình Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
 • Video Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
 • Tip Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáViệt NamVNBóng đá Việt NamVietnamV-LeagueVIE D1Việt Nam Super LeagueVLeague
Cập nhật lúc: 01/10/2022 21:15
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp bất động sản Sun Group