Bong da

Kết quả bóng đá Hàn Quốc

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
15/08/2018 17:30 Vòng (KT) [11]Incheon United FC 0 - 0 0 - 0 Sangju Sangmu Phoenix[9]
 • Diễn biến Incheon United FC vs Sangju Sangmu Phoenix
 • Đội hình Incheon United FC vs Sangju Sangmu Phoenix
 • Video Incheon United FC vs Sangju Sangmu Phoenix
 • Tip Incheon United FC vs Sangju Sangmu Phoenix
15/08/2018 17:30 Vòng (KT) [2]Gyeongnam FC 3 - 3 0 - 2 Ulsan Hyundai Horang-i[4]
 • Diễn biến Gyeongnam FC vs Ulsan Hyundai Horang-i
 • Đội hình Gyeongnam FC vs Ulsan Hyundai Horang-i
 • Video Gyeongnam FC vs Ulsan Hyundai Horang-i
 • Tip Gyeongnam FC vs Ulsan Hyundai Horang-i
15/08/2018 17:00 Vòng (KT) [5]Jeju United FC 2 - 3 0 - 0 Daegu FC[10]
 • Diễn biến Jeju United FC vs Daegu FC
 • Đội hình Jeju United FC vs Daegu FC
 • Video Jeju United FC vs Daegu FC
 • Tip Jeju United FC vs Daegu FC
15/08/2018 17:00 Vòng (KT) [12]Chunnam Dragons 0 - 1 0 - 0 Gangwon FC[8]
 • Diễn biến Chunnam Dragons vs Gangwon FC
 • Đội hình Chunnam Dragons vs Gangwon FC
 • Video Chunnam Dragons vs Gangwon FC
 • Tip Chunnam Dragons vs Gangwon FC
15/08/2018 17:00 Vòng (KT) [3]Suwon Samsung Bluewings 1 - 2 1 - 0 Seoul[7]
 • Diễn biến Suwon Samsung Bluewings vs Seoul
 • Đội hình Suwon Samsung Bluewings vs Seoul
 • Video Suwon Samsung Bluewings vs Seoul
 • Tip Suwon Samsung Bluewings vs Seoul
15/08/2018 17:00 Vòng (KT) [6]Pohang Steelers 5 - 2 2 - 0 Jeonbuk Hyundai Motors[1]
 • Diễn biến Pohang Steelers vs Jeonbuk Hyundai Motors
 • Đội hình Pohang Steelers vs Jeonbuk Hyundai Motors
 • Video Pohang Steelers vs Jeonbuk Hyundai Motors
 • Tip Pohang Steelers vs Jeonbuk Hyundai Motors
12/08/2018 17:30 Vòng (KT) [9]Sangju Sangmu Phoenix 1 - 2 0 - 0 Seoul[8]
 • Diễn biến Sangju Sangmu Phoenix vs Seoul
 • Đội hình Sangju Sangmu Phoenix vs Seoul
 • Video Sangju Sangmu Phoenix vs Seoul
 • Tip Sangju Sangmu Phoenix vs Seoul
12/08/2018 17:00 Vòng (KT) [2]Gyeongnam FC 3 - 0 1 - 0 Chunnam Dragons[12]
 • Diễn biến Gyeongnam FC vs Chunnam Dragons
 • Đội hình Gyeongnam FC vs Chunnam Dragons
 • Video Gyeongnam FC vs Chunnam Dragons
 • Tip Gyeongnam FC vs Chunnam Dragons
12/08/2018 17:00 Vòng (KT) [4]Ulsan Hyundai Horang-i 1 - 0 0 - 0 Suwon Samsung Bluewings[3]
 • Diễn biến Ulsan Hyundai Horang-i vs Suwon Samsung Bluewings
 • Đội hình Ulsan Hyundai Horang-i vs Suwon Samsung Bluewings
 • Video Ulsan Hyundai Horang-i vs Suwon Samsung Bluewings
 • Tip Ulsan Hyundai Horang-i vs Suwon Samsung Bluewings
11/08/2018 17:00 Vòng (KT) [10]Daegu FC 2 - 1 1 - 0 Incheon United FC[11]
 • Diễn biến Daegu FC vs Incheon United FC
 • Đội hình Daegu FC vs Incheon United FC
 • Video Daegu FC vs Incheon United FC
 • Tip Daegu FC vs Incheon United FC
11/08/2018 17:00 Vòng (KT) [1]Jeonbuk Hyundai Motors 3 - 1 1 - 0 Gangwon FC[7]
 • Diễn biến Jeonbuk Hyundai Motors vs Gangwon FC
 • Đội hình Jeonbuk Hyundai Motors vs Gangwon FC
 • Video Jeonbuk Hyundai Motors vs Gangwon FC
 • Tip Jeonbuk Hyundai Motors vs Gangwon FC
11/08/2018 17:00 Vòng (KT) [5]Jeju United FC 0 - 0 0 - 0 Pohang Steelers[6]
 • Diễn biến Jeju United FC vs Pohang Steelers
 • Đội hình Jeju United FC vs Pohang Steelers
 • Video Jeju United FC vs Pohang Steelers
 • Tip Jeju United FC vs Pohang Steelers
08/08/2018 17:00 Vòng [11]Chunnam Dragons ?-? ?-? Ulsan Hyundai Horang-i[5]
 • Diễn biến Chunnam Dragons vs Ulsan Hyundai Horang-i
 • Đội hình Chunnam Dragons vs Ulsan Hyundai Horang-i
 • Video Chunnam Dragons vs Ulsan Hyundai Horang-i
 • Tip Chunnam Dragons vs Ulsan Hyundai Horang-i
08/08/2018 17:00 Vòng [6]Gangwon FC ?-? ?-? Daegu FC[12]
 • Diễn biến Gangwon FC vs Daegu FC
 • Đội hình Gangwon FC vs Daegu FC
 • Video Gangwon FC vs Daegu FC
 • Tip Gangwon FC vs Daegu FC
08/08/2018 17:00 Vòng (KT) [1]Jeonbuk Hyundai Motors 2 - 1 0 - 1 Gyeongnam FC[2]
 • Diễn biến Jeonbuk Hyundai Motors vs Gyeongnam FC
 • Đội hình Jeonbuk Hyundai Motors vs Gyeongnam FC
 • Video Jeonbuk Hyundai Motors vs Gyeongnam FC
 • Tip Jeonbuk Hyundai Motors vs Gyeongnam FC
04/08/2018 18:00 Vòng (KT) [10]Incheon United FC 1 - 2 0 - 0 Pohang Steelers[7]
 • Diễn biến Incheon United FC vs Pohang Steelers
 • Đội hình Incheon United FC vs Pohang Steelers
 • Video Incheon United FC vs Pohang Steelers
 • Tip Incheon United FC vs Pohang Steelers
04/08/2018 18:00 Vòng (KT) [9]Seoul 3 - 0 1 - 0 Jeju United FC[4]
 • Diễn biến Seoul vs Jeju United FC
 • Đội hình Seoul vs Jeju United FC
 • Video Seoul vs Jeju United FC
 • Tip Seoul vs Jeju United FC
04/08/2018 18:00 Vòng (KT) [8]Sangju Sangmu Phoenix 1 - 1 0 - 0 Suwon Samsung Bluewings[3]
 • Diễn biến Sangju Sangmu Phoenix vs Suwon Samsung Bluewings
 • Đội hình Sangju Sangmu Phoenix vs Suwon Samsung Bluewings
 • Video Sangju Sangmu Phoenix vs Suwon Samsung Bluewings
 • Tip Sangju Sangmu Phoenix vs Suwon Samsung Bluewings
29/07/2018 17:00 Vòng (KT) Daegu FC 1 - 3 0 - 2 Jeonbuk Hyundai Motors
 • Diễn biến Daegu FC vs Jeonbuk Hyundai Motors
 • Đội hình Daegu FC vs Jeonbuk Hyundai Motors
 • Video Daegu FC vs Jeonbuk Hyundai Motors
 • Tip Daegu FC vs Jeonbuk Hyundai Motors
29/07/2018 17:00 Vòng (KT) Suwon Samsung Bluewings 2 - 0 1 - 0 Gangwon FC
 • Diễn biến Suwon Samsung Bluewings vs Gangwon FC
 • Đội hình Suwon Samsung Bluewings vs Gangwon FC
 • Video Suwon Samsung Bluewings vs Gangwon FC
 • Tip Suwon Samsung Bluewings vs Gangwon FC
29/07/2018 17:00 Vòng (KT) Jeju United FC 1 - 1 1 - 0 Ulsan Hyundai Horang-i
 • Diễn biến Jeju United FC vs Ulsan Hyundai Horang-i
 • Đội hình Jeju United FC vs Ulsan Hyundai Horang-i
 • Video Jeju United FC vs Ulsan Hyundai Horang-i
 • Tip Jeju United FC vs Ulsan Hyundai Horang-i
28/07/2018 17:30 Vòng (KT) [9]Sangju Sangmu Phoenix 2 - 1 2 - 1 Pohang Steelers[6]
 • Diễn biến Sangju Sangmu Phoenix vs Pohang Steelers
 • Đội hình Sangju Sangmu Phoenix vs Pohang Steelers
 • Video Sangju Sangmu Phoenix vs Pohang Steelers
 • Tip Sangju Sangmu Phoenix vs Pohang Steelers
28/07/2018 17:00 Vòng (KT) [8]Seoul 2 - 3 1 - 1 Gyeongnam FC[2]
 • Diễn biến Seoul vs Gyeongnam FC
 • Đội hình Seoul vs Gyeongnam FC
 • Video Seoul vs Gyeongnam FC
 • Tip Seoul vs Gyeongnam FC
28/07/2018 17:00 Vòng (KT) [10]Chunnam Dragons 1 - 3 1 - 1 Incheon United FC[12]
 • Diễn biến Chunnam Dragons vs Incheon United FC
 • Đội hình Chunnam Dragons vs Incheon United FC
 • Video Chunnam Dragons vs Incheon United FC
 • Tip Chunnam Dragons vs Incheon United FC
22/07/2018 17:30 Vòng (KT) [7]Sangju Sangmu Phoenix 0 - 2 0 - 2 Jeonbuk Hyundai Motors[1]
 • Diễn biến Sangju Sangmu Phoenix vs Jeonbuk Hyundai Motors
 • Đội hình Sangju Sangmu Phoenix vs Jeonbuk Hyundai Motors
 • Video Sangju Sangmu Phoenix vs Jeonbuk Hyundai Motors
 • Tip Sangju Sangmu Phoenix vs Jeonbuk Hyundai Motors
22/07/2018 17:00 Vòng (KT) [5]Ulsan Hyundai Horang-i 2 - 0 1 - 0 Daegu FC[11]
 • Diễn biến Ulsan Hyundai Horang-i vs Daegu FC
 • Đội hình Ulsan Hyundai Horang-i vs Daegu FC
 • Video Ulsan Hyundai Horang-i vs Daegu FC
 • Tip Ulsan Hyundai Horang-i vs Daegu FC
22/07/2018 16:00 Vòng (KT) [12]Incheon United FC 2 - 1 1 - 1 Seoul[8]
 • Diễn biến Incheon United FC vs Seoul
 • Đội hình Incheon United FC vs Seoul
 • Video Incheon United FC vs Seoul
 • Tip Incheon United FC vs Seoul
21/07/2018 18:00 Vòng (KT) Gangwon FC 3 - 1 1 - 1 Jeju United FC
 • Diễn biến Gangwon FC vs Jeju United FC
 • Đội hình Gangwon FC vs Jeju United FC
 • Video Gangwon FC vs Jeju United FC
 • Tip Gangwon FC vs Jeju United FC
21/07/2018 17:00 Vòng (KT) Pohang Steelers 3 - 1 1 - 1 Chunnam Dragons
 • Diễn biến Pohang Steelers vs Chunnam Dragons
 • Đội hình Pohang Steelers vs Chunnam Dragons
 • Video Pohang Steelers vs Chunnam Dragons
 • Tip Pohang Steelers vs Chunnam Dragons
21/07/2018 17:00 Vòng (KT) Gyeongnam FC 2 - 2 1 - 1 Suwon Samsung Bluewings
 • Diễn biến Gyeongnam FC vs Suwon Samsung Bluewings
 • Đội hình Gyeongnam FC vs Suwon Samsung Bluewings
 • Video Gyeongnam FC vs Suwon Samsung Bluewings
 • Tip Gyeongnam FC vs Suwon Samsung Bluewings
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáHàn QuốcHQKorea LeagueKorea League ClassicK League ClassicKorea RepublicSouth Korea K League
Cập nhật lúc: 15/08/2018 19:35
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác