Bong da

Kết quả bóng đá Ả Rập Xê Út

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
13/04/2018 00:40 Vòng (KT) [1]Al Hilal(LBY) 4 - 1 4 - 0 Al-Fath[4]
 • Diễn biến Al Hilal(LBY) vs Al-Fath
 • Đội hình Al Hilal(LBY) vs Al-Fath
 • Video Al Hilal(LBY) vs Al-Fath
 • Tip Al Hilal(LBY) vs Al-Fath
12/04/2018 23:05 Vòng (KT) [13]Al-Raed 3 - 1 0 - 0 Al Ittihad Ksa[8]
 • Diễn biến Al-Raed vs Al Ittihad Ksa
 • Đội hình Al-Raed vs Al Ittihad Ksa
 • Video Al-Raed vs Al Ittihad Ksa
 • Tip Al-Raed vs Al Ittihad Ksa
12/04/2018 22:59 Vòng (KT) [6]Al Faisaly Harmah 2 - 2 0 - 1 Al Shabab Ksa[10]
 • Diễn biến Al Faisaly Harmah vs Al Shabab Ksa
 • Đội hình Al Faisaly Harmah vs Al Shabab Ksa
 • Video Al Faisaly Harmah vs Al Shabab Ksa
 • Tip Al Faisaly Harmah vs Al Shabab Ksa
12/04/2018 22:59 Vòng (KT) [11]Al Baten 1 - 1 0 - 1 Al Feiha[7]
 • Diễn biến Al Baten vs Al Feiha
 • Đội hình Al Baten vs Al Feiha
 • Video Al Baten vs Al Feiha
 • Tip Al Baten vs Al Feiha
12/04/2018 22:55 Vòng (KT) [3]Al-Nasr Riyadh 2 - 1 0 - 1 Al Qadasiya[12]
 • Diễn biến Al-Nasr Riyadh vs Al Qadasiya
 • Đội hình Al-Nasr Riyadh vs Al Qadasiya
 • Video Al-Nasr Riyadh vs Al Qadasiya
 • Tip Al-Nasr Riyadh vs Al Qadasiya
12/04/2018 22:40 Vòng (KT) [9]Al-Ettifaq 3 - 2 1 - 1 Al Taawon[5]
 • Diễn biến Al-Ettifaq vs Al Taawon
 • Đội hình Al-Ettifaq vs Al Taawon
 • Video Al-Ettifaq vs Al Taawon
 • Tip Al-Ettifaq vs Al Taawon
08/04/2018 00:40 Vòng (KT) [2]Al Ahli Jeddah 0 - 0 0 - 0 Al Hilal(LBY)[1]
 • Diễn biến Al Ahli Jeddah vs Al Hilal(LBY)
 • Đội hình Al Ahli Jeddah vs Al Hilal(LBY)
 • Video Al Ahli Jeddah vs Al Hilal(LBY)
 • Tip Al Ahli Jeddah vs Al Hilal(LBY)
07/04/2018 22:59 Vòng (KT) [11]Al Baten 3 - 1 1 - 1 Al Faisaly Harmah[5]
 • Diễn biến Al Baten vs Al Faisaly Harmah
 • Đội hình Al Baten vs Al Faisaly Harmah
 • Video Al Baten vs Al Faisaly Harmah
 • Tip Al Baten vs Al Faisaly Harmah
07/04/2018 22:40 Vòng (KT) [4]Al-Fath 1 - 1 0 - 1 Al-Nasr Riyadh[3]
 • Diễn biến Al-Fath vs Al-Nasr Riyadh
 • Đội hình Al-Fath vs Al-Nasr Riyadh
 • Video Al-Fath vs Al-Nasr Riyadh
 • Tip Al-Fath vs Al-Nasr Riyadh
07/04/2018 00:40 Vòng (KT) [7]Al Feiha 3 - 3 1 - 1 Al-Raed[13]
 • Diễn biến Al Feiha vs Al-Raed
 • Đội hình Al Feiha vs Al-Raed
 • Video Al Feiha vs Al-Raed
 • Tip Al Feiha vs Al-Raed
07/04/2018 00:40 Vòng (KT) [8]Al Taawon 2 - 1 1 - 1 Al Shabab Ksa[9]
 • Diễn biến Al Taawon vs Al Shabab Ksa
 • Đội hình Al Taawon vs Al Shabab Ksa
 • Video Al Taawon vs Al Shabab Ksa
 • Tip Al Taawon vs Al Shabab Ksa
07/04/2018 00:40 Vòng (KT) [10]Al Ittihad Ksa 4 - 2 1 - 0 Al-Ettifaq[6]
 • Diễn biến Al Ittihad Ksa vs Al-Ettifaq
 • Đội hình Al Ittihad Ksa vs Al-Ettifaq
 • Video Al Ittihad Ksa vs Al-Ettifaq
 • Tip Al Ittihad Ksa vs Al-Ettifaq
17/03/2018 00:30 Vòng (KT) [13]Al-Raed 0 - 3 0 - 0 Al Ahli Jeddah[2]
 • Diễn biến Al-Raed vs Al Ahli Jeddah
 • Đội hình Al-Raed vs Al Ahli Jeddah
 • Video Al-Raed vs Al Ahli Jeddah
 • Tip Al-Raed vs Al Ahli Jeddah
17/03/2018 00:30 Vòng (KT) [12]Al Qadasiya 0 - 1 0 - 1 Al Hilal(LBY)[1]
 • Diễn biến Al Qadasiya vs Al Hilal(LBY)
 • Đội hình Al Qadasiya vs Al Hilal(LBY)
 • Video Al Qadasiya vs Al Hilal(LBY)
 • Tip Al Qadasiya vs Al Hilal(LBY)
11/03/2018 00:45 Vòng (KT) [8]Al Ittihad Ksa 1 - 3 1 - 1 Al-Nasr Riyadh[4]
 • Diễn biến Al Ittihad Ksa vs Al-Nasr Riyadh
 • Đội hình Al Ittihad Ksa vs Al-Nasr Riyadh
 • Video Al Ittihad Ksa vs Al-Nasr Riyadh
 • Tip Al Ittihad Ksa vs Al-Nasr Riyadh
11/03/2018 00:30 Vòng (KT) [10]Al Shabab Ksa 0 - 0 0 - 0 Al Feiha[7]
 • Diễn biến Al Shabab Ksa vs Al Feiha
 • Đội hình Al Shabab Ksa vs Al Feiha
 • Video Al Shabab Ksa vs Al Feiha
 • Tip Al Shabab Ksa vs Al Feiha
10/03/2018 22:50 Vòng (KT) [6]Al Taawon 1 - 2 1 - 1 Al Baten[11]
 • Diễn biến Al Taawon vs Al Baten
 • Đội hình Al Taawon vs Al Baten
 • Video Al Taawon vs Al Baten
 • Tip Al Taawon vs Al Baten
10/03/2018 22:45 Vòng (KT) [3]Al Faisaly Harmah 0 - 2 0 - 0 Al-Fath[5]
 • Diễn biến Al Faisaly Harmah vs Al-Fath
 • Đội hình Al Faisaly Harmah vs Al-Fath
 • Video Al Faisaly Harmah vs Al-Fath
 • Tip Al Faisaly Harmah vs Al-Fath
10/03/2018 00:30 Vòng (KT) [12]Al Qadasiya 0 - 1 0 - 0 Al Ahli Jeddah[2]
 • Diễn biến Al Qadasiya vs Al Ahli Jeddah
 • Đội hình Al Qadasiya vs Al Ahli Jeddah
 • Video Al Qadasiya vs Al Ahli Jeddah
 • Tip Al Qadasiya vs Al Ahli Jeddah
10/03/2018 00:30 Vòng (KT) [9]Al-Ettifaq 2 - 1 0 - 0 Al Hilal(LBY)[1]
 • Diễn biến Al-Ettifaq vs Al Hilal(LBY)
 • Đội hình Al-Ettifaq vs Al Hilal(LBY)
 • Video Al-Ettifaq vs Al Hilal(LBY)
 • Tip Al-Ettifaq vs Al Hilal(LBY)
08/03/2018 00:30 Vòng (KT) [3]Al-Nasr Riyadh 1 - 0 0 - 0 Al Shabab Ksa[6]
 • Diễn biến Al-Nasr Riyadh vs Al Shabab Ksa
 • Đội hình Al-Nasr Riyadh vs Al Shabab Ksa
 • Video Al-Nasr Riyadh vs Al Shabab Ksa
 • Tip Al-Nasr Riyadh vs Al Shabab Ksa
06/03/2018 22:25 Vòng (KT) [8]Al-Ettifaq 0 - 0 0 - 0 Al Faisaly Harmah[4]
 • Diễn biến Al-Ettifaq vs Al Faisaly Harmah
 • Đội hình Al-Ettifaq vs Al Faisaly Harmah
 • Video Al-Ettifaq vs Al Faisaly Harmah
 • Tip Al-Ettifaq vs Al Faisaly Harmah
06/03/2018 22:25 Vòng (KT) [7]Al-Fath 5 - 2 1 - 2 Al Baten[11]
 • Diễn biến Al-Fath vs Al Baten
 • Đội hình Al-Fath vs Al Baten
 • Video Al-Fath vs Al Baten
 • Tip Al-Fath vs Al Baten
06/03/2018 00:30 Vòng (KT) [5]Al Ittihad Ksa 2 - 5 1 - 3 Al Taawon[9]
 • Diễn biến Al Ittihad Ksa vs Al Taawon
 • Đội hình Al Ittihad Ksa vs Al Taawon
 • Video Al Ittihad Ksa vs Al Taawon
 • Tip Al Ittihad Ksa vs Al Taawon
03/03/2018 22:35 Vòng (KT) [4]Al-Nasr Riyadh 4 - 3 1 - 1 Al-Raed[14]
 • Diễn biến Al-Nasr Riyadh vs Al-Raed
 • Đội hình Al-Nasr Riyadh vs Al-Raed
 • Video Al-Nasr Riyadh vs Al-Raed
 • Tip Al-Nasr Riyadh vs Al-Raed
03/03/2018 00:30 Vòng (KT) [1]Al Hilal(LBY) 1 - 0 1 - 0 Al Faisaly Harmah[3]
 • Diễn biến Al Hilal(LBY) vs Al Faisaly Harmah
 • Đội hình Al Hilal(LBY) vs Al Faisaly Harmah
 • Video Al Hilal(LBY) vs Al Faisaly Harmah
 • Tip Al Hilal(LBY) vs Al Faisaly Harmah
02/03/2018 22:40 Vòng (KT) [11]Al Baten 3 - 4 0 - 3 Al Qadasiya[12]
 • Diễn biến Al Baten vs Al Qadasiya
 • Đội hình Al Baten vs Al Qadasiya
 • Video Al Baten vs Al Qadasiya
 • Tip Al Baten vs Al Qadasiya
02/03/2018 00:30 Vòng (KT) [2]Al Ahli Jeddah 5 - 1 3 - 0 Al Taawon[6]
 • Diễn biến Al Ahli Jeddah vs Al Taawon
 • Đội hình Al Ahli Jeddah vs Al Taawon
 • Video Al Ahli Jeddah vs Al Taawon
 • Tip Al Ahli Jeddah vs Al Taawon
02/03/2018 00:30 Vòng (KT) [8]Al Shabab Ksa 3 - 0 2 - 0 Al Ittihad Ksa[5]
 • Diễn biến Al Shabab Ksa vs Al Ittihad Ksa
 • Đội hình Al Shabab Ksa vs Al Ittihad Ksa
 • Video Al Shabab Ksa vs Al Ittihad Ksa
 • Tip Al Shabab Ksa vs Al Ittihad Ksa
01/03/2018 22:25 Vòng (KT) [9]Al-Fath 3 - 2 2 - 1 Al Feiha[7]
 • Diễn biến Al-Fath vs Al Feiha
 • Đội hình Al-Fath vs Al Feiha
 • Video Al-Fath vs Al Feiha
 • Tip Al-Fath vs Al Feiha
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 13/04/2018 02:39
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác