Bong da

Kết quả bóng đá Ả Rập Xê Út

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
10/12/2017 23:40 Vòng (KT) [7]Al-Fath 0 - 0 0 - 0 Al Hilal(LBY)[1]
 • Diễn biến Al-Fath vs Al Hilal(LBY)
 • Đội hình Al-Fath vs Al Hilal(LBY)
 • Video Al-Fath vs Al Hilal(LBY)
 • Tip Al-Fath vs Al Hilal(LBY)
10/12/2017 21:50 Vòng (KT) [8]Al Taawon 4 - 0 1 - 0 Al-Ettifaq[12]
 • Diễn biến Al Taawon vs Al-Ettifaq
 • Đội hình Al Taawon vs Al-Ettifaq
 • Video Al Taawon vs Al-Ettifaq
 • Tip Al Taawon vs Al-Ettifaq
09/12/2017 23:40 Vòng (KT) [6]Al Ittihad Ksa 2 - 1 1 - 0 Al-Raed[14]
 • Diễn biến Al Ittihad Ksa vs Al-Raed
 • Đội hình Al Ittihad Ksa vs Al-Raed
 • Video Al Ittihad Ksa vs Al-Raed
 • Tip Al Ittihad Ksa vs Al-Raed
09/12/2017 23:40 Vòng (KT) [10]Al Qadasiya 3 - 2 2 - 0 Al-Nasr Riyadh[3]
 • Diễn biến Al Qadasiya vs Al-Nasr Riyadh
 • Đội hình Al Qadasiya vs Al-Nasr Riyadh
 • Video Al Qadasiya vs Al-Nasr Riyadh
 • Tip Al Qadasiya vs Al-Nasr Riyadh
09/12/2017 19:10 Vòng (KT) [13]Al Feiha 2 - 0 1 - 0 Al Baten[5]
 • Diễn biến Al Feiha vs Al Baten
 • Đội hình Al Feiha vs Al Baten
 • Video Al Feiha vs Al Baten
 • Tip Al Feiha vs Al Baten
08/12/2017 21:45 Vòng (KT) [9]Al Shabab Ksa 0 - 1 0 - 1 Al Faisaly Harmah[4]
 • Diễn biến Al Shabab Ksa vs Al Faisaly Harmah
 • Đội hình Al Shabab Ksa vs Al Faisaly Harmah
 • Video Al Shabab Ksa vs Al Faisaly Harmah
 • Tip Al Shabab Ksa vs Al Faisaly Harmah
08/12/2017 00:40 Vòng [2]Al Hilal(LBY) ?-? ?-? Al-Ettifaq[12]
 • Diễn biến Al Hilal(LBY) vs Al-Ettifaq
 • Đội hình Al Hilal(LBY) vs Al-Ettifaq
 • Video Al Hilal(LBY) vs Al-Ettifaq
 • Tip Al Hilal(LBY) vs Al-Ettifaq
05/12/2017 23:40 Vòng (KT) [14]Al-Raed 0 - 3 0 - 2 Al Hilal(LBY)[2]
 • Diễn biến Al-Raed vs Al Hilal(LBY)
 • Đội hình Al-Raed vs Al Hilal(LBY)
 • Video Al-Raed vs Al Hilal(LBY)
 • Tip Al-Raed vs Al Hilal(LBY)
04/12/2017 21:40 Vòng (KT) [5]Al Baten 1 - 1 1 - 1 Al-Nasr Riyadh[2]
 • Diễn biến Al Baten vs Al-Nasr Riyadh
 • Đội hình Al Baten vs Al-Nasr Riyadh
 • Video Al Baten vs Al-Nasr Riyadh
 • Tip Al Baten vs Al-Nasr Riyadh
02/12/2017 00:00 Vòng (KT) [2]Al Hilal(LBY) 2 - 0 0 - 0 Al Ahli Jeddah[1]
 • Diễn biến Al Hilal(LBY) vs Al Ahli Jeddah
 • Đội hình Al Hilal(LBY) vs Al Ahli Jeddah
 • Video Al Hilal(LBY) vs Al Ahli Jeddah
 • Tip Al Hilal(LBY) vs Al Ahli Jeddah
30/11/2017 23:40 Vòng (KT) [10]Al-Ettifaq 1 - 2 1 - 0 Al Ittihad Ksa[8]
 • Diễn biến Al-Ettifaq vs Al Ittihad Ksa
 • Đội hình Al-Ettifaq vs Al Ittihad Ksa
 • Video Al-Ettifaq vs Al Ittihad Ksa
 • Tip Al-Ettifaq vs Al Ittihad Ksa
30/11/2017 21:45 Vòng (KT) [3]Al Faisaly Harmah 0 - 1 0 - 1 Al Baten[5]
 • Diễn biến Al Faisaly Harmah vs Al Baten
 • Đội hình Al Faisaly Harmah vs Al Baten
 • Video Al Faisaly Harmah vs Al Baten
 • Tip Al Faisaly Harmah vs Al Baten
30/11/2017 21:45 Vòng (KT) [11]Al Shabab Ksa 2 - 1 2 - 0 Al Taawon[7]
 • Diễn biến Al Shabab Ksa vs Al Taawon
 • Đội hình Al Shabab Ksa vs Al Taawon
 • Video Al Shabab Ksa vs Al Taawon
 • Tip Al Shabab Ksa vs Al Taawon
29/11/2017 23:40 Vòng (KT) [4]Al-Nasr Riyadh 3 - 1 2 - 0 Al-Fath[6]
 • Diễn biến Al-Nasr Riyadh vs Al-Fath
 • Đội hình Al-Nasr Riyadh vs Al-Fath
 • Video Al-Nasr Riyadh vs Al-Fath
 • Tip Al-Nasr Riyadh vs Al-Fath
29/11/2017 21:50 Vòng (KT) [14]Al-Raed 2 - 0 0 - 0 Al Feiha[12]
 • Diễn biến Al-Raed vs Al Feiha
 • Đội hình Al-Raed vs Al Feiha
 • Video Al-Raed vs Al Feiha
 • Tip Al-Raed vs Al Feiha
25/11/2017 21:30 Vòng (KT) [5]Al-Fath 0 - 5 0 - 1 Al Faisaly Harmah[4]
 • Diễn biến Al-Fath vs Al Faisaly Harmah
 • Đội hình Al-Fath vs Al Faisaly Harmah
 • Video Al-Fath vs Al Faisaly Harmah
 • Tip Al-Fath vs Al Faisaly Harmah
25/11/2017 19:05 Vòng (KT) [6]Al Baten 1 - 1 0 - 0 Al Taawon[9]
 • Diễn biến Al Baten vs Al Taawon
 • Đội hình Al Baten vs Al Taawon
 • Video Al Baten vs Al Taawon
 • Tip Al Baten vs Al Taawon
24/11/2017 23:40 Vòng (KT) [1]Al Ahli Jeddah 3 - 0 1 - 0 Al Qadasiya[8]
 • Diễn biến Al Ahli Jeddah vs Al Qadasiya
 • Đội hình Al Ahli Jeddah vs Al Qadasiya
 • Video Al Ahli Jeddah vs Al Qadasiya
 • Tip Al Ahli Jeddah vs Al Qadasiya
23/11/2017 23:40 Vòng (KT) [3]Al-Nasr Riyadh 1 - 0 1 - 0 Al Ittihad Ksa[7]
 • Diễn biến Al-Nasr Riyadh vs Al Ittihad Ksa
 • Đội hình Al-Nasr Riyadh vs Al Ittihad Ksa
 • Video Al-Nasr Riyadh vs Al Ittihad Ksa
 • Tip Al-Nasr Riyadh vs Al Ittihad Ksa
23/11/2017 21:45 Vòng (KT) [13]Al Feiha 3 - 1 1 - 0 Al Shabab Ksa[11]
 • Diễn biến Al Feiha vs Al Shabab Ksa
 • Đội hình Al Feiha vs Al Shabab Ksa
 • Video Al Feiha vs Al Shabab Ksa
 • Tip Al Feiha vs Al Shabab Ksa
20/11/2017 00:40 Vòng [3]Al Faisaly Harmah ?-? ?-? Al Hilal(LBY)[2]
 • Diễn biến Al Faisaly Harmah vs Al Hilal(LBY)
 • Đội hình Al Faisaly Harmah vs Al Hilal(LBY)
 • Video Al Faisaly Harmah vs Al Hilal(LBY)
 • Tip Al Faisaly Harmah vs Al Hilal(LBY)
19/11/2017 23:40 Vòng (KT) [9]Al Taawon 1 - 1 0 - 1 Al Ahli Jeddah[1]
 • Diễn biến Al Taawon vs Al Ahli Jeddah
 • Đội hình Al Taawon vs Al Ahli Jeddah
 • Video Al Taawon vs Al Ahli Jeddah
 • Tip Al Taawon vs Al Ahli Jeddah
18/11/2017 21:50 Vòng (KT) [12]Al Feiha 1 - 3 1 - 2 Al-Fath[8]
 • Diễn biến Al Feiha vs Al-Fath
 • Đội hình Al Feiha vs Al-Fath
 • Video Al Feiha vs Al-Fath
 • Tip Al Feiha vs Al-Fath
17/11/2017 23:40 Vòng (KT) [13]Al-Raed 0 - 5 0 - 1 Al-Nasr Riyadh[4]
 • Diễn biến Al-Raed vs Al-Nasr Riyadh
 • Đội hình Al-Raed vs Al-Nasr Riyadh
 • Video Al-Raed vs Al-Nasr Riyadh
 • Tip Al-Raed vs Al-Nasr Riyadh
17/11/2017 23:40 Vòng (KT) [6]Al Ittihad Ksa 1 - 1 0 - 0 Al Shabab Ksa[11]
 • Diễn biến Al Ittihad Ksa vs Al Shabab Ksa
 • Đội hình Al Ittihad Ksa vs Al Shabab Ksa
 • Video Al Ittihad Ksa vs Al Shabab Ksa
 • Tip Al Ittihad Ksa vs Al Shabab Ksa
16/11/2017 21:30 Vòng (KT) [7]Al Qadasiya 0 - 0 0 - 0 Al Baten[5]
 • Diễn biến Al Qadasiya vs Al Baten
 • Đội hình Al Qadasiya vs Al Baten
 • Video Al Qadasiya vs Al Baten
 • Tip Al Qadasiya vs Al Baten
01/11/2017 23:45 Vòng (KT) [6]Al-Fath 1 - 2 0 - 0 Al Ittihad Ksa[8]
 • Diễn biến Al-Fath vs Al Ittihad Ksa
 • Đội hình Al-Fath vs Al Ittihad Ksa
 • Video Al-Fath vs Al Ittihad Ksa
 • Tip Al-Fath vs Al Ittihad Ksa
01/11/2017 23:45 Vòng (KT) [2]Al Hilal(LBY) 1 - 1 0 - 0 Al Shabab Ksa[10]
 • Diễn biến Al Hilal(LBY) vs Al Shabab Ksa
 • Đội hình Al Hilal(LBY) vs Al Shabab Ksa
 • Video Al Hilal(LBY) vs Al Shabab Ksa
 • Tip Al Hilal(LBY) vs Al Shabab Ksa
01/11/2017 21:35 Vòng (KT) [9]Al Qadasiya 1 - 0 0 - 0 Al Taawon[7]
 • Diễn biến Al Qadasiya vs Al Taawon
 • Đội hình Al Qadasiya vs Al Taawon
 • Video Al Qadasiya vs Al Taawon
 • Tip Al Qadasiya vs Al Taawon
31/10/2017 23:45 Vòng (KT) [1]Al Ahli Jeddah 1 - 1 1 - 0 Al Feiha[12]
 • Diễn biến Al Ahli Jeddah vs Al Feiha
 • Đội hình Al Ahli Jeddah vs Al Feiha
 • Video Al Ahli Jeddah vs Al Feiha
 • Tip Al Ahli Jeddah vs Al Feiha
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 11/12/2017 07:34
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác