Bong da

Kết quả bóng đá Ả Rập Xê Út

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
22/02/2018 00:20 Vòng (KT) [12]Al Qadasiya 1 - 2 1 - 1 Al-Ettifaq[11]
 • Diễn biến Al Qadasiya vs Al-Ettifaq
 • Đội hình Al Qadasiya vs Al-Ettifaq
 • Video Al Qadasiya vs Al-Ettifaq
 • Tip Al Qadasiya vs Al-Ettifaq
18/02/2018 00:30 Vòng (KT) [5]Al Ittihad Ksa 0 - 0 0 - 0 Al-Fath[9]
 • Diễn biến Al Ittihad Ksa vs Al-Fath
 • Đội hình Al Ittihad Ksa vs Al-Fath
 • Video Al Ittihad Ksa vs Al-Fath
 • Tip Al Ittihad Ksa vs Al-Fath
17/02/2018 00:30 Vòng (KT) [8]Al Shabab Ksa 1 - 2 1 - 1 Al Hilal(LBY)[1]
 • Diễn biến Al Shabab Ksa vs Al Hilal(LBY)
 • Đội hình Al Shabab Ksa vs Al Hilal(LBY)
 • Video Al Shabab Ksa vs Al Hilal(LBY)
 • Tip Al Shabab Ksa vs Al Hilal(LBY)
16/02/2018 22:35 Vòng (KT) [7]Al Feiha 1 - 1 0 - 0 Al Ahli Jeddah[2]
 • Diễn biến Al Feiha vs Al Ahli Jeddah
 • Đội hình Al Feiha vs Al Ahli Jeddah
 • Video Al Feiha vs Al Ahli Jeddah
 • Tip Al Feiha vs Al Ahli Jeddah
16/02/2018 19:55 Vòng (KT) [14]Al-Raed 0 - 1 0 - 0 Al-Ettifaq[11]
 • Diễn biến Al-Raed vs Al-Ettifaq
 • Đội hình Al-Raed vs Al-Ettifaq
 • Video Al-Raed vs Al-Ettifaq
 • Tip Al-Raed vs Al-Ettifaq
16/02/2018 00:30 Vòng (KT) Al-Nasr Riyadh 0 - 3 0 - 2 Al Baten
 • Diễn biến Al-Nasr Riyadh vs Al Baten
 • Đội hình Al-Nasr Riyadh vs Al Baten
 • Video Al-Nasr Riyadh vs Al Baten
 • Tip Al-Nasr Riyadh vs Al Baten
15/02/2018 22:40 Vòng (KT) Al Taawon 1 - 1 0 - 1 Al Qadasiya
 • Diễn biến Al Taawon vs Al Qadasiya
 • Đội hình Al Taawon vs Al Qadasiya
 • Video Al Taawon vs Al Qadasiya
 • Tip Al Taawon vs Al Qadasiya
11/02/2018 00:20 Vòng (KT) Al-Ettifaq 1 - 1 1 - 0 Al Feiha
 • Diễn biến Al-Ettifaq vs Al Feiha
 • Đội hình Al-Ettifaq vs Al Feiha
 • Video Al-Ettifaq vs Al Feiha
 • Tip Al-Ettifaq vs Al Feiha
10/02/2018 22:15 Vòng (KT) Al-Fath 1 - 0 0 - 0 Al Shabab Ksa
 • Diễn biến Al-Fath vs Al Shabab Ksa
 • Đội hình Al-Fath vs Al Shabab Ksa
 • Video Al-Fath vs Al Shabab Ksa
 • Tip Al-Fath vs Al Shabab Ksa
10/02/2018 00:20 Vòng (KT) Al Qadasiya 0 - 0 0 - 0 Al Ittihad Ksa
 • Diễn biến Al Qadasiya vs Al Ittihad Ksa
 • Đội hình Al Qadasiya vs Al Ittihad Ksa
 • Video Al Qadasiya vs Al Ittihad Ksa
 • Tip Al Qadasiya vs Al Ittihad Ksa
09/02/2018 19:50 Vòng (KT) Al-Raed 3 - 1 1 - 1 Al Baten
 • Diễn biến Al-Raed vs Al Baten
 • Đội hình Al-Raed vs Al Baten
 • Video Al-Raed vs Al Baten
 • Tip Al-Raed vs Al Baten
09/02/2018 00:20 Vòng (KT) Al Hilal(LBY) 2 - 2 1 - 2 Al-Nasr Riyadh
 • Diễn biến Al Hilal(LBY) vs Al-Nasr Riyadh
 • Đội hình Al Hilal(LBY) vs Al-Nasr Riyadh
 • Video Al Hilal(LBY) vs Al-Nasr Riyadh
 • Tip Al Hilal(LBY) vs Al-Nasr Riyadh
09/02/2018 00:20 Vòng (KT) Al Ahli Jeddah 2 - 1 2 - 1 Al Faisaly Harmah
 • Diễn biến Al Ahli Jeddah vs Al Faisaly Harmah
 • Đội hình Al Ahli Jeddah vs Al Faisaly Harmah
 • Video Al Ahli Jeddah vs Al Faisaly Harmah
 • Tip Al Ahli Jeddah vs Al Faisaly Harmah
05/02/2018 00:20 Vòng (KT) [6]Al Ittihad Ksa 0 - 0 0 - 0 Al Ahli Jeddah[2]
 • Diễn biến Al Ittihad Ksa vs Al Ahli Jeddah
 • Đội hình Al Ittihad Ksa vs Al Ahli Jeddah
 • Video Al Ittihad Ksa vs Al Ahli Jeddah
 • Tip Al Ittihad Ksa vs Al Ahli Jeddah
04/02/2018 22:20 Vòng (KT) [9]Al Baten 1 - 5 0 - 0 Al Hilal(LBY)[1]
 • Diễn biến Al Baten vs Al Hilal(LBY)
 • Đội hình Al Baten vs Al Hilal(LBY)
 • Video Al Baten vs Al Hilal(LBY)
 • Tip Al Baten vs Al Hilal(LBY)
04/02/2018 22:20 Vòng (KT) [5]Al Shabab Ksa 0 - 0 0 - 0 Al-Raed[14]
 • Diễn biến Al Shabab Ksa vs Al-Raed
 • Đội hình Al Shabab Ksa vs Al-Raed
 • Video Al Shabab Ksa vs Al-Raed
 • Tip Al Shabab Ksa vs Al-Raed
04/02/2018 19:40 Vòng (KT) [7]Al Feiha 2 - 0 2 - 0 Al Qadasiya[11]
 • Diễn biến Al Feiha vs Al Qadasiya
 • Đội hình Al Feiha vs Al Qadasiya
 • Video Al Feiha vs Al Qadasiya
 • Tip Al Feiha vs Al Qadasiya
03/02/2018 22:05 Vòng (KT) [13]Al-Ettifaq 2 - 1 1 - 1 Al-Fath[10]
 • Diễn biến Al-Ettifaq vs Al-Fath
 • Đội hình Al-Ettifaq vs Al-Fath
 • Video Al-Ettifaq vs Al-Fath
 • Tip Al-Ettifaq vs Al-Fath
03/02/2018 19:40 Vòng (KT) [3]Al Faisaly Harmah 0 - 1 0 - 0 Al Taawon[8]
 • Diễn biến Al Faisaly Harmah vs Al Taawon
 • Đội hình Al Faisaly Harmah vs Al Taawon
 • Video Al Faisaly Harmah vs Al Taawon
 • Tip Al Faisaly Harmah vs Al Taawon
31/01/2018 00:10 Vòng (KT) [1]Al Hilal(LBY) 2 - 1 0 - 1 Al-Raed[14]
 • Diễn biến Al Hilal(LBY) vs Al-Raed
 • Đội hình Al Hilal(LBY) vs Al-Raed
 • Video Al Hilal(LBY) vs Al-Raed
 • Tip Al Hilal(LBY) vs Al-Raed
31/01/2018 00:10 Vòng (KT) [2]Al Ahli Jeddah 3 - 2 1 - 2 Al Shabab Ksa[5]
 • Diễn biến Al Ahli Jeddah vs Al Shabab Ksa
 • Đội hình Al Ahli Jeddah vs Al Shabab Ksa
 • Video Al Ahli Jeddah vs Al Shabab Ksa
 • Tip Al Ahli Jeddah vs Al Shabab Ksa
30/01/2018 22:25 Vòng (KT) [8]Al Taawon 1 - 0 0 - 0 Al-Nasr Riyadh[4]
 • Diễn biến Al Taawon vs Al-Nasr Riyadh
 • Đội hình Al Taawon vs Al-Nasr Riyadh
 • Video Al Taawon vs Al-Nasr Riyadh
 • Tip Al Taawon vs Al-Nasr Riyadh
30/01/2018 00:10 Vòng (KT) [7]Al Feiha 2 - 2 1 - 0 Al Faisaly Harmah[3]
 • Diễn biến Al Feiha vs Al Faisaly Harmah
 • Đội hình Al Feiha vs Al Faisaly Harmah
 • Video Al Feiha vs Al Faisaly Harmah
 • Tip Al Feiha vs Al Faisaly Harmah
29/01/2018 22:15 Vòng (KT) Al Baten 1 - 1 0 - 0 Al-Ettifaq
 • Diễn biến Al Baten vs Al-Ettifaq
 • Đội hình Al Baten vs Al-Ettifaq
 • Video Al Baten vs Al-Ettifaq
 • Tip Al Baten vs Al-Ettifaq
29/01/2018 22:00 Vòng (KT) [11]Al Qadasiya 1 - 4 0 - 3 Al-Fath[10]
 • Diễn biến Al Qadasiya vs Al-Fath
 • Đội hình Al Qadasiya vs Al-Fath
 • Video Al Qadasiya vs Al-Fath
 • Tip Al Qadasiya vs Al-Fath
20/01/2018 00:05 Vòng [4]Al-Nasr Riyadh ?-? ?-? Al Shabab Ksa[5]
 • Diễn biến Al-Nasr Riyadh vs Al Shabab Ksa
 • Đội hình Al-Nasr Riyadh vs Al Shabab Ksa
 • Video Al-Nasr Riyadh vs Al Shabab Ksa
 • Tip Al-Nasr Riyadh vs Al Shabab Ksa
19/01/2018 19:35 Vòng [14]Al-Raed ?-? ?-? Al Ahli Jeddah[2]
 • Diễn biến Al-Raed vs Al Ahli Jeddah
 • Đội hình Al-Raed vs Al Ahli Jeddah
 • Video Al-Raed vs Al Ahli Jeddah
 • Tip Al-Raed vs Al Ahli Jeddah
19/01/2018 00:05 Vòng [6]Al Ittihad Ksa ?-? ?-? Al Taawon[8]
 • Diễn biến Al Ittihad Ksa vs Al Taawon
 • Đội hình Al Ittihad Ksa vs Al Taawon
 • Video Al Ittihad Ksa vs Al Taawon
 • Tip Al Ittihad Ksa vs Al Taawon
18/01/2018 21:50 Vòng [13]Al-Ettifaq ?-? ?-? Al Faisaly Harmah[3]
 • Diễn biến Al-Ettifaq vs Al Faisaly Harmah
 • Đội hình Al-Ettifaq vs Al Faisaly Harmah
 • Video Al-Ettifaq vs Al Faisaly Harmah
 • Tip Al-Ettifaq vs Al Faisaly Harmah
18/01/2018 19:00 Vòng [10]Al-Fath ?-? ?-? Al Baten[9]
 • Diễn biến Al-Fath vs Al Baten
 • Đội hình Al-Fath vs Al Baten
 • Video Al-Fath vs Al Baten
 • Tip Al-Fath vs Al Baten
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 22/02/2018 07:34
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác