Bong da

Kết quả bóng đá Indonesia

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
23/09/2018 15:30 Vòng [7]PSM Makassar ?-? ?-? Sriwijaya Palembang[13]
 • Diễn biến PSM Makassar vs Sriwijaya Palembang
 • Đội hình PSM Makassar vs Sriwijaya Palembang
 • Video PSM Makassar vs Sriwijaya Palembang
 • Tip PSM Makassar vs Sriwijaya Palembang
23/09/2018 15:30 Vòng [17]Psis Semarang ?-? ?-? Perseru Serui[15]
 • Diễn biến Psis Semarang vs Perseru Serui
 • Đội hình Psis Semarang vs Perseru Serui
 • Video Psis Semarang vs Perseru Serui
 • Tip Psis Semarang vs Perseru Serui
23/09/2018 15:30 Vòng [1]Persib Bandung ?-? ?-? Persija Jakarta[2]
 • Diễn biến Persib Bandung vs Persija Jakarta
 • Đội hình Persib Bandung vs Persija Jakarta
 • Video Persib Bandung vs Persija Jakarta
 • Tip Persib Bandung vs Persija Jakarta
22/09/2018 18:30 Vòng (KT) [4]Bhayangkara Surabaya United 2 - 2 2 - 1 Barito Putera[6]
 • Diễn biến Bhayangkara Surabaya United vs Barito Putera
 • Đội hình Bhayangkara Surabaya United vs Barito Putera
 • Video Bhayangkara Surabaya United vs Barito Putera
 • Tip Bhayangkara Surabaya United vs Barito Putera
22/09/2018 18:30 Vòng (KT) [14]Persebaya Surabaya 4 - 1 2 - 0 Mitra Kukar[11]
 • Diễn biến Persebaya Surabaya vs Mitra Kukar
 • Đội hình Persebaya Surabaya vs Mitra Kukar
 • Video Persebaya Surabaya vs Mitra Kukar
 • Tip Persebaya Surabaya vs Mitra Kukar
22/09/2018 15:30 Vòng (KT) [2]Madura United 1 - 2 1 - 1 Pusamania Borneo[10]
 • Diễn biến Madura United vs Pusamania Borneo
 • Đội hình Madura United vs Pusamania Borneo
 • Video Madura United vs Pusamania Borneo
 • Tip Madura United vs Pusamania Borneo
22/09/2018 13:30 Vòng (KT) [9]Persipura Jayapura 1 - 0 0 - 0 Arema Malang[12]
 • Diễn biến Persipura Jayapura vs Arema Malang
 • Đội hình Persipura Jayapura vs Arema Malang
 • Video Persipura Jayapura vs Arema Malang
 • Tip Persipura Jayapura vs Arema Malang
21/09/2018 15:30 Vòng (KT) [18]PSMS Medan 3 - 2 0 - 2 Persela Lamongan[8]
 • Diễn biến PSMS Medan vs Persela Lamongan
 • Đội hình PSMS Medan vs Persela Lamongan
 • Video PSMS Medan vs Persela Lamongan
 • Tip PSMS Medan vs Persela Lamongan
19/09/2018 18:30 Vòng (KT) [15]Pstni 1 - 2 1 - 0 PSM Makassar[7]
 • Diễn biến Pstni vs PSM Makassar
 • Đội hình Pstni vs PSM Makassar
 • Video Pstni vs PSM Makassar
 • Tip Pstni vs PSM Makassar
18/09/2018 18:30 Vòng (KT) [5]Persija Jakarta 1 - 0 1 - 0 Psis Semarang[17]
 • Diễn biến Persija Jakarta vs Psis Semarang
 • Đội hình Persija Jakarta vs Psis Semarang
 • Video Persija Jakarta vs Psis Semarang
 • Tip Persija Jakarta vs Psis Semarang
18/09/2018 15:30 Vòng (KT) [6]Barito Putera 1 - 1 1 - 1 Bali United[3]
 • Diễn biến Barito Putera vs Bali United
 • Đội hình Barito Putera vs Bali United
 • Video Barito Putera vs Bali United
 • Tip Barito Putera vs Bali United
17/09/2018 18:30 Vòng (KT) [9]Pusamania Borneo 0 - 1 0 - 0 Persib Bandung[1]
 • Diễn biến Pusamania Borneo vs Persib Bandung
 • Đội hình Pusamania Borneo vs Persib Bandung
 • Video Pusamania Borneo vs Persib Bandung
 • Tip Pusamania Borneo vs Persib Bandung
17/09/2018 18:30 Vòng (KT) [12]Mitra Kukar 2 - 1 1 - 1 Persipura Jayapura[8]
 • Diễn biến Mitra Kukar vs Persipura Jayapura
 • Đội hình Mitra Kukar vs Persipura Jayapura
 • Video Mitra Kukar vs Persipura Jayapura
 • Tip Mitra Kukar vs Persipura Jayapura
17/09/2018 15:30 Vòng (KT) [13]Arema Malang 2 - 0 1 - 0 Madura United[5]
 • Diễn biến Arema Malang vs Madura United
 • Đội hình Arema Malang vs Madura United
 • Video Arema Malang vs Madura United
 • Tip Arema Malang vs Madura United
16/09/2018 18:30 Vòng (KT) [11]Sriwijaya Palembang 3 - 3 1 - 2 Persebaya Surabaya[14]
 • Diễn biến Sriwijaya Palembang vs Persebaya Surabaya
 • Đội hình Sriwijaya Palembang vs Persebaya Surabaya
 • Video Sriwijaya Palembang vs Persebaya Surabaya
 • Tip Sriwijaya Palembang vs Persebaya Surabaya
16/09/2018 15:30 Vòng (KT) [10]Persela Lamongan 2 - 0 0 - 0 Bhayangkara Surabaya United[5]
 • Diễn biến Persela Lamongan vs Bhayangkara Surabaya United
 • Đội hình Persela Lamongan vs Bhayangkara Surabaya United
 • Video Persela Lamongan vs Bhayangkara Surabaya United
 • Tip Persela Lamongan vs Bhayangkara Surabaya United
16/09/2018 13:30 Vòng (KT) [16]Perseru Serui 1 - 1 0 - 0 PSMS Medan[18]
 • Diễn biến Perseru Serui vs PSMS Medan
 • Đội hình Perseru Serui vs PSMS Medan
 • Video Perseru Serui vs PSMS Medan
 • Tip Perseru Serui vs PSMS Medan
13/09/2018 18:30 Vòng (KT) [2]Madura United 2 - 0 1 - 0 Mitra Kukar[12]
 • Diễn biến Madura United vs Mitra Kukar
 • Đội hình Madura United vs Mitra Kukar
 • Video Madura United vs Mitra Kukar
 • Tip Madura United vs Mitra Kukar
13/09/2018 18:30 Vòng (KT) [1]Persib Bandung 2 - 0 1 - 0 Arema Malang[13]
 • Diễn biến Persib Bandung vs Arema Malang
 • Đội hình Persib Bandung vs Arema Malang
 • Video Persib Bandung vs Arema Malang
 • Tip Persib Bandung vs Arema Malang
13/09/2018 15:30 Vòng (KT) [6]PSM Makassar 1 - 1 0 - 0 Barito Putera[4]
 • Diễn biến PSM Makassar vs Barito Putera
 • Đội hình PSM Makassar vs Barito Putera
 • Video PSM Makassar vs Barito Putera
 • Tip PSM Makassar vs Barito Putera
12/09/2018 18:30 Vòng (KT) [8]Pusamania Borneo 0 - 1 0 - 0 Persija Jakarta[7]
 • Diễn biến Pusamania Borneo vs Persija Jakarta
 • Đội hình Pusamania Borneo vs Persija Jakarta
 • Video Pusamania Borneo vs Persija Jakarta
 • Tip Pusamania Borneo vs Persija Jakarta
12/09/2018 18:30 Vòng (KT) [5]Bhayangkara Surabaya United 1 - 0 0 - 0 Perseru Serui[15]
 • Diễn biến Bhayangkara Surabaya United vs Perseru Serui
 • Đội hình Bhayangkara Surabaya United vs Perseru Serui
 • Video Bhayangkara Surabaya United vs Perseru Serui
 • Tip Bhayangkara Surabaya United vs Perseru Serui
12/09/2018 15:30 Vòng (KT) [18]PSMS Medan 2 - 3 0 - 1 Psis Semarang[17]
 • Diễn biến PSMS Medan vs Psis Semarang
 • Đội hình PSMS Medan vs Psis Semarang
 • Video PSMS Medan vs Psis Semarang
 • Tip PSMS Medan vs Psis Semarang
11/09/2018 18:30 Vòng (KT) [14]Persebaya Surabaya 0 - 2 0 - 0 Pstni[16]
 • Diễn biến Persebaya Surabaya vs Pstni
 • Đội hình Persebaya Surabaya vs Pstni
 • Video Persebaya Surabaya vs Pstni
 • Tip Persebaya Surabaya vs Pstni
11/09/2018 15:30 Vòng (KT) [3]Bali United 3 - 2 2 - 2 Persela Lamongan[9]
 • Diễn biến Bali United vs Persela Lamongan
 • Đội hình Bali United vs Persela Lamongan
 • Video Bali United vs Persela Lamongan
 • Tip Bali United vs Persela Lamongan
11/09/2018 13:00 Vòng (KT) [10]Persipura Jayapura 1 - 0 1 - 0 Sriwijaya Palembang[11]
 • Diễn biến Persipura Jayapura vs Sriwijaya Palembang
 • Đội hình Persipura Jayapura vs Sriwijaya Palembang
 • Video Persipura Jayapura vs Sriwijaya Palembang
 • Tip Persipura Jayapura vs Sriwijaya Palembang
13/08/2018 18:30 Vòng (KT) [16]Psis Semarang 1 - 2 0 - 1 Bhayangkara Surabaya United[7]
 • Diễn biến Psis Semarang vs Bhayangkara Surabaya United
 • Đội hình Psis Semarang vs Bhayangkara Surabaya United
 • Video Psis Semarang vs Bhayangkara Surabaya United
 • Tip Psis Semarang vs Bhayangkara Surabaya United
12/08/2018 18:30 Vòng (KT) [4]Persija Jakarta 0 - 0 0 - 0 PSMS Medan[17]
 • Diễn biến Persija Jakarta vs PSMS Medan
 • Đội hình Persija Jakarta vs PSMS Medan
 • Video Persija Jakarta vs PSMS Medan
 • Tip Persija Jakarta vs PSMS Medan
12/08/2018 15:30 Vòng (KT) [6]Barito Putera 3 - 2 1 - 0 Persebaya Surabaya[12]
 • Diễn biến Barito Putera vs Persebaya Surabaya
 • Đội hình Barito Putera vs Persebaya Surabaya
 • Video Barito Putera vs Persebaya Surabaya
 • Tip Barito Putera vs Persebaya Surabaya
11/08/2018 18:30 Vòng (KT) [13]Arema Malang 2 - 2 0 - 0 Pusamania Borneo[8]
 • Diễn biến Arema Malang vs Pusamania Borneo
 • Đội hình Arema Malang vs Pusamania Borneo
 • Video Arema Malang vs Pusamania Borneo
 • Tip Arema Malang vs Pusamania Borneo
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 23/09/2018 07:33
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác