Bong da

Kết quả bóng đá Indonesia

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
23/07/2018 18:30 Vòng 17 [18]PSMS Medan ?-? ?-? PSM Makassar[1]
 • Diễn biến PSMS Medan vs PSM Makassar
 • Đội hình PSMS Medan vs PSM Makassar
 • Video PSMS Medan vs PSM Makassar
 • Tip PSMS Medan vs PSM Makassar
22/07/2018 18:30 Vòng 17 (KT) [2]Barito Putera 2 - 2 1 - 1 Persib Bandung[3]
 • Diễn biến Barito Putera vs Persib Bandung
 • Đội hình Barito Putera vs Persib Bandung
 • Video Barito Putera vs Persib Bandung
 • Tip Barito Putera vs Persib Bandung
22/07/2018 13:30 Vòng 17 (KT) [14]Perseru Serui 0 - 0 0 - 0 Persipura Jayapura[8]
 • Diễn biến Perseru Serui vs Persipura Jayapura
 • Đội hình Perseru Serui vs Persipura Jayapura
 • Video Perseru Serui vs Persipura Jayapura
 • Tip Perseru Serui vs Persipura Jayapura
21/07/2018 18:30 Vòng 17 (KT) Mitra Kukar 0 - 2 0 - 2 Persija Jakarta
 • Diễn biến Mitra Kukar vs Persija Jakarta
 • Đội hình Mitra Kukar vs Persija Jakarta
 • Video Mitra Kukar vs Persija Jakarta
 • Tip Mitra Kukar vs Persija Jakarta
21/07/2018 15:30 Vòng 17 (KT) Sriwijaya Palembang 0 - 3 0 - 0 Arema Malang
 • Diễn biến Sriwijaya Palembang vs Arema Malang
 • Đội hình Sriwijaya Palembang vs Arema Malang
 • Video Sriwijaya Palembang vs Arema Malang
 • Tip Sriwijaya Palembang vs Arema Malang
20/07/2018 18:30 Vòng 17 (KT) Pstni 3 - 4 2 - 4 Pusamania Borneo
 • Diễn biến Pstni vs Pusamania Borneo
 • Đội hình Pstni vs Pusamania Borneo
 • Video Pstni vs Pusamania Borneo
 • Tip Pstni vs Pusamania Borneo
18/07/2018 18:30 Vòng 16 (KT) [11]Persebaya Surabaya 2 - 0 1 - 0 PSMS Medan[18]
 • Diễn biến Persebaya Surabaya vs PSMS Medan
 • Đội hình Persebaya Surabaya vs PSMS Medan
 • Video Persebaya Surabaya vs PSMS Medan
 • Tip Persebaya Surabaya vs PSMS Medan
18/07/2018 15:30 Vòng 16 (KT) Mitra Kukar 3 - 0 1 - 0 Sriwijaya Palembang
 • Diễn biến Mitra Kukar vs Sriwijaya Palembang
 • Đội hình Mitra Kukar vs Sriwijaya Palembang
 • Video Mitra Kukar vs Sriwijaya Palembang
 • Tip Mitra Kukar vs Sriwijaya Palembang
18/07/2018 13:30 Vòng 16 (KT) Persipura Jayapura 0 - 0 0 - 0 Psis Semarang
 • Diễn biến Persipura Jayapura vs Psis Semarang
 • Đội hình Persipura Jayapura vs Psis Semarang
 • Video Persipura Jayapura vs Psis Semarang
 • Tip Persipura Jayapura vs Psis Semarang
17/07/2018 18:30 Vòng 16 (KT) Madura United 2 - 0 1 - 0 Perseru Serui
 • Diễn biến Madura United vs Perseru Serui
 • Đội hình Madura United vs Perseru Serui
 • Video Madura United vs Perseru Serui
 • Tip Madura United vs Perseru Serui
17/07/2018 18:30 Vòng 16 (KT) Persija Jakarta 0 - 2 0 - 1 Bali United
 • Diễn biến Persija Jakarta vs Bali United
 • Đội hình Persija Jakarta vs Bali United
 • Video Persija Jakarta vs Bali United
 • Tip Persija Jakarta vs Bali United
16/07/2018 18:30 Vòng 16 (KT) [6]Persib Bandung 1 - 0 1 - 0 Persela Lamongan[4]
 • Diễn biến Persib Bandung vs Persela Lamongan
 • Đội hình Persib Bandung vs Persela Lamongan
 • Video Persib Bandung vs Persela Lamongan
 • Tip Persib Bandung vs Persela Lamongan
16/07/2018 15:30 Vòng 16 (KT) Pusamania Borneo 2 - 1 0 - 0 Barito Putera
 • Diễn biến Pusamania Borneo vs Barito Putera
 • Đội hình Pusamania Borneo vs Barito Putera
 • Video Pusamania Borneo vs Barito Putera
 • Tip Pusamania Borneo vs Barito Putera
15/07/2018 18:30 Vòng 16 (KT) PSM Makassar 2 - 1 2 - 1 Bhayangkara Surabaya United
 • Diễn biến PSM Makassar vs Bhayangkara Surabaya United
 • Đội hình PSM Makassar vs Bhayangkara Surabaya United
 • Video PSM Makassar vs Bhayangkara Surabaya United
 • Tip PSM Makassar vs Bhayangkara Surabaya United
15/07/2018 15:30 Vòng 16 (KT) Arema Malang 2 - 2 1 - 0 Pstni
 • Diễn biến Arema Malang vs Pstni
 • Đội hình Arema Malang vs Pstni
 • Video Arema Malang vs Pstni
 • Tip Arema Malang vs Pstni
12/07/2018 19:00 Vòng 15 (KT) [17]PSMS Medan 1 - 3 0 - 1 Persipura Jayapura[9]
 • Diễn biến PSMS Medan vs Persipura Jayapura
 • Đội hình PSMS Medan vs Persipura Jayapura
 • Video PSMS Medan vs Persipura Jayapura
 • Tip PSMS Medan vs Persipura Jayapura
12/07/2018 15:30 Vòng 15 (KT) Psis Semarang 0 - 0 0 - 0 Madura United
 • Diễn biến Psis Semarang vs Madura United
 • Đội hình Psis Semarang vs Madura United
 • Video Psis Semarang vs Madura United
 • Tip Psis Semarang vs Madura United
12/07/2018 13:30 Vòng 15 (KT) [14]Perseru Serui 0 - 0 0 - 0 Persib Bandung[5]
 • Diễn biến Perseru Serui vs Persib Bandung
 • Đội hình Perseru Serui vs Persib Bandung
 • Video Perseru Serui vs Persib Bandung
 • Tip Perseru Serui vs Persib Bandung
11/07/2018 18:30 Vòng 15 (KT) Bali United 2 - 0 1 - 0 PSM Makassar
 • Diễn biến Bali United vs PSM Makassar
 • Đội hình Bali United vs PSM Makassar
 • Video Bali United vs PSM Makassar
 • Tip Bali United vs PSM Makassar
11/07/2018 18:30 Vòng 15 (KT) Persela Lamongan 2 - 0 1 - 0 Pusamania Borneo
 • Diễn biến Persela Lamongan vs Pusamania Borneo
 • Đội hình Persela Lamongan vs Pusamania Borneo
 • Video Persela Lamongan vs Pusamania Borneo
 • Tip Persela Lamongan vs Pusamania Borneo
11/07/2018 15:30 Vòng 15 (KT) [1]Barito Putera 0 - 0 0 - 0 Arema Malang[12]
 • Diễn biến Barito Putera vs Arema Malang
 • Đội hình Barito Putera vs Arema Malang
 • Video Barito Putera vs Arema Malang
 • Tip Barito Putera vs Arema Malang
11/07/2018 15:30 Vòng 15 (KT) Bhayangkara Surabaya United 3 - 3 2 - 1 Persebaya Surabaya
 • Diễn biến Bhayangkara Surabaya United vs Persebaya Surabaya
 • Đội hình Bhayangkara Surabaya United vs Persebaya Surabaya
 • Video Bhayangkara Surabaya United vs Persebaya Surabaya
 • Tip Bhayangkara Surabaya United vs Persebaya Surabaya
10/07/2018 18:30 Vòng 15 (KT) [3]Sriwijaya Palembang 2 - 2 0 - 1 Persija Jakarta[4]
 • Diễn biến Sriwijaya Palembang vs Persija Jakarta
 • Đội hình Sriwijaya Palembang vs Persija Jakarta
 • Video Sriwijaya Palembang vs Persija Jakarta
 • Tip Sriwijaya Palembang vs Persija Jakarta
10/07/2018 15:30 Vòng 15 (KT) Pstni 0 - 0 0 - 0 Mitra Kukar
 • Diễn biến Pstni vs Mitra Kukar
 • Đội hình Pstni vs Mitra Kukar
 • Video Pstni vs Mitra Kukar
 • Tip Pstni vs Mitra Kukar
08/07/2018 18:30 Vòng 14 (KT) Persib Bandung 1 - 0 1 - 0 Psis Semarang
 • Diễn biến Persib Bandung vs Psis Semarang
 • Đội hình Persib Bandung vs Psis Semarang
 • Video Persib Bandung vs Psis Semarang
 • Tip Persib Bandung vs Psis Semarang
08/07/2018 15:30 Vòng 14 (KT) Madura United 1 - 0 1 - 0 PSMS Medan
 • Diễn biến Madura United vs PSMS Medan
 • Đội hình Madura United vs PSMS Medan
 • Video Madura United vs PSMS Medan
 • Tip Madura United vs PSMS Medan
07/07/2018 18:30 Vòng 14 (KT) Pusamania Borneo 5 - 1 0 - 1 Perseru Serui
 • Diễn biến Pusamania Borneo vs Perseru Serui
 • Đội hình Pusamania Borneo vs Perseru Serui
 • Video Pusamania Borneo vs Perseru Serui
 • Tip Pusamania Borneo vs Perseru Serui
07/07/2018 18:30 Vòng 14 (KT) Persebaya Surabaya 1 - 0 0 - 0 Bali United
 • Diễn biến Persebaya Surabaya vs Bali United
 • Đội hình Persebaya Surabaya vs Bali United
 • Video Persebaya Surabaya vs Bali United
 • Tip Persebaya Surabaya vs Bali United
07/07/2018 15:30 Vòng 14 (KT) [16]Arema Malang 1 - 0 0 - 0 Persela Lamongan[5]
 • Diễn biến Arema Malang vs Persela Lamongan
 • Đội hình Arema Malang vs Persela Lamongan
 • Video Arema Malang vs Persela Lamongan
 • Tip Arema Malang vs Persela Lamongan
07/07/2018 13:30 Vòng 14 (KT) Persipura Jayapura 0 - 2 0 - 1 Bhayangkara Surabaya United
 • Diễn biến Persipura Jayapura vs Bhayangkara Surabaya United
 • Đội hình Persipura Jayapura vs Bhayangkara Surabaya United
 • Video Persipura Jayapura vs Bhayangkara Surabaya United
 • Tip Persipura Jayapura vs Bhayangkara Surabaya United
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 23/07/2018 07:33
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác