Bong da

Kết quả bóng đá Paraguay

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
27/05/2018 06:30 Vòng (KT) [3]Libertad Asuncion 3 - 2 0 - 0 Deportivo Capiata[9]
 • Diễn biến Libertad Asuncion vs Deportivo Capiata
 • Đội hình Libertad Asuncion vs Deportivo Capiata
 • Video Libertad Asuncion vs Deportivo Capiata
 • Tip Libertad Asuncion vs Deportivo Capiata
27/05/2018 04:20 Vòng  Hoãn [6]Sol De America ?-? ?-? Olimpia Asuncion[1]
 • Diễn biến Sol De America vs Olimpia Asuncion
 • Đội hình Sol De America vs Olimpia Asuncion
 • Video Sol De America vs Olimpia Asuncion
 • Tip Sol De America vs Olimpia Asuncion
26/05/2018 06:40 Vòng (KT) [4]Nacional Asuncion 3 - 0 0 - 0 Guarani CA[8]
 • Diễn biến Nacional Asuncion vs Guarani CA
 • Đội hình Nacional Asuncion vs Guarani CA
 • Video Nacional Asuncion vs Guarani CA
 • Tip Nacional Asuncion vs Guarani CA
18/05/2018 06:45 Vòng (KT) [6]Sol De America 1 - 0 0 - 0 Nacional Asuncion[4]
 • Diễn biến Sol De America vs Nacional Asuncion
 • Đội hình Sol De America vs Nacional Asuncion
 • Video Sol De America vs Nacional Asuncion
 • Tip Sol De America vs Nacional Asuncion
13/05/2018 03:00 Vòng (KT) [3]Cerro Porteno 1 - 0 0 - 0 Olimpia Asuncion[1]
 • Diễn biến Cerro Porteno vs Olimpia Asuncion
 • Đội hình Cerro Porteno vs Olimpia Asuncion
 • Video Cerro Porteno vs Olimpia Asuncion
 • Tip Cerro Porteno vs Olimpia Asuncion
11/05/2018 06:15 Vòng (KT) [4]Libertad Asuncion 2 - 0 1 - 0 3 De Febrero[12]
 • Diễn biến Libertad Asuncion vs 3 De Febrero
 • Đội hình Libertad Asuncion vs 3 De Febrero
 • Video Libertad Asuncion vs 3 De Febrero
 • Tip Libertad Asuncion vs 3 De Febrero
10/05/2018 06:45 Vòng (KT) [7]Deportivo Capiata 2 - 3 0 - 1 Cerro Porteno[3]
 • Diễn biến Deportivo Capiata vs Cerro Porteno
 • Đội hình Deportivo Capiata vs Cerro Porteno
 • Video Deportivo Capiata vs Cerro Porteno
 • Tip Deportivo Capiata vs Cerro Porteno
10/05/2018 04:30 Vòng (KT) [10]General Diaz 2 - 1 0 - 1 Sportivo Luqueno[11]
 • Diễn biến General Diaz vs Sportivo Luqueno
 • Đội hình General Diaz vs Sportivo Luqueno
 • Video General Diaz vs Sportivo Luqueno
 • Tip General Diaz vs Sportivo Luqueno
07/05/2018 07:15 Vòng (KT) [2]Cerro Porteno 0 - 2 0 - 1 Libertad Asuncion[4]
 • Diễn biến Cerro Porteno vs Libertad Asuncion
 • Đội hình Cerro Porteno vs Libertad Asuncion
 • Video Cerro Porteno vs Libertad Asuncion
 • Tip Cerro Porteno vs Libertad Asuncion
07/05/2018 04:30 Vòng (KT) [3]Nacional Asuncion 3 - 1 3 - 0 General Diaz[10]
 • Diễn biến Nacional Asuncion vs General Diaz
 • Đội hình Nacional Asuncion vs General Diaz
 • Video Nacional Asuncion vs General Diaz
 • Tip Nacional Asuncion vs General Diaz
06/05/2018 04:30 Vòng (KT) [9]Deportivo Santani 3 - 3 2 - 1 Deportivo Capiata[7]
 • Diễn biến Deportivo Santani vs Deportivo Capiata
 • Đội hình Deportivo Santani vs Deportivo Capiata
 • Video Deportivo Santani vs Deportivo Capiata
 • Tip Deportivo Santani vs Deportivo Capiata
04/05/2018 06:15 Vòng (KT) [12]3 De Febrero 2 - 1 0 - 1 Sol De America[6]
 • Diễn biến 3 De Febrero vs Sol De America
 • Đội hình 3 De Febrero vs Sol De America
 • Video 3 De Febrero vs Sol De America
 • Tip 3 De Febrero vs Sol De America
30/04/2018 06:00 Vòng (KT) [PAR D1-8]Libertad Asuncion 1 - 1 0 - 0 Deportivo Santani[PAR D2-2]
 • Diễn biến Libertad Asuncion vs Deportivo Santani
 • Đội hình Libertad Asuncion vs Deportivo Santani
 • Video Libertad Asuncion vs Deportivo Santani
 • Tip Libertad Asuncion vs Deportivo Santani
30/04/2018 03:50 Vòng (KT) [PAR D1-2]Olimpia Asuncion 3 - 0 2 - 0 Sportivo Luqueno[PAR D1-5]
 • Diễn biến Olimpia Asuncion vs Sportivo Luqueno
 • Đội hình Olimpia Asuncion vs Sportivo Luqueno
 • Video Olimpia Asuncion vs Sportivo Luqueno
 • Tip Olimpia Asuncion vs Sportivo Luqueno
29/04/2018 06:10 Vòng (KT) [PAR D1-9]Deportivo Capiata 0 - 1 0 - 0 Guarani CA[PAR D1-3]
 • Diễn biến Deportivo Capiata vs Guarani CA
 • Đội hình Deportivo Capiata vs Guarani CA
 • Video Deportivo Capiata vs Guarani CA
 • Tip Deportivo Capiata vs Guarani CA
29/04/2018 04:00 Vòng (KT) [PAR D2-1]3 De Febrero 1 - 1 0 - 0 Nacional Asuncion[PAR D1-7]
 • Diễn biến 3 De Febrero vs Nacional Asuncion
 • Đội hình 3 De Febrero vs Nacional Asuncion
 • Video 3 De Febrero vs Nacional Asuncion
 • Tip 3 De Febrero vs Nacional Asuncion
28/04/2018 06:45 Vòng (KT) [PAR D1-6]Sol De America 0 - 3 0 - 3 Cerro Porteno[PAR D1-1]
 • Diễn biến Sol De America vs Cerro Porteno
 • Đội hình Sol De America vs Cerro Porteno
 • Video Sol De America vs Cerro Porteno
 • Tip Sol De America vs Cerro Porteno
24/04/2018 06:50 Vòng (KT) [PAR D1-5]Sportivo Luqueno 1 - 2 0 - 1 Deportivo Capiata[PAR D1-9]
 • Diễn biến Sportivo Luqueno vs Deportivo Capiata
 • Đội hình Sportivo Luqueno vs Deportivo Capiata
 • Video Sportivo Luqueno vs Deportivo Capiata
 • Tip Sportivo Luqueno vs Deportivo Capiata
24/04/2018 04:40 Vòng (KT) [PAR D2-2]Deportivo Santani 2 - 0 0 - 0 Sol De America[PAR D1-6]
 • Diễn biến Deportivo Santani vs Sol De America
 • Đội hình Deportivo Santani vs Sol De America
 • Video Deportivo Santani vs Sol De America
 • Tip Deportivo Santani vs Sol De America
22/04/2018 06:50 Vòng (KT) [PAR D1-3]Guarani CA 0 - 2 0 - 0 Libertad Asuncion[PAR D1-8]
 • Diễn biến Guarani CA vs Libertad Asuncion
 • Đội hình Guarani CA vs Libertad Asuncion
 • Video Guarani CA vs Libertad Asuncion
 • Tip Guarani CA vs Libertad Asuncion
22/04/2018 04:50 Vòng (KT) [PAR D1-1]Cerro Porteno 3 - 1 1 - 1 3 De Febrero[PAR D2-1]
 • Diễn biến Cerro Porteno vs 3 De Febrero
 • Đội hình Cerro Porteno vs 3 De Febrero
 • Video Cerro Porteno vs 3 De Febrero
 • Tip Cerro Porteno vs 3 De Febrero
21/04/2018 06:45 Vòng (KT) General Diaz 1 - 2 0 - 2 Olimpia Asuncion
 • Diễn biến General Diaz vs Olimpia Asuncion
 • Đội hình General Diaz vs Olimpia Asuncion
 • Video General Diaz vs Olimpia Asuncion
 • Tip General Diaz vs Olimpia Asuncion
17/04/2018 06:00 Vòng (KT) [PAR D1-6]Sol De America 0 - 0 0 - 0 Guarani CA[PAR D1-3]
 • Diễn biến Sol De America vs Guarani CA
 • Đội hình Sol De America vs Guarani CA
 • Video Sol De America vs Guarani CA
 • Tip Sol De America vs Guarani CA
15/04/2018 06:30 Vòng (KT) [PAR D1-8]Libertad Asuncion 1 - 2 1 - 2 Sportivo Luqueno[PAR D1-5]
 • Diễn biến Libertad Asuncion vs Sportivo Luqueno
 • Đội hình Libertad Asuncion vs Sportivo Luqueno
 • Video Libertad Asuncion vs Sportivo Luqueno
 • Tip Libertad Asuncion vs Sportivo Luqueno
15/04/2018 04:15 Vòng (KT) [PAR D2-1]3 De Febrero 0 - 0 0 - 0 Deportivo Santani[PAR D2-2]
 • Diễn biến 3 De Febrero vs Deportivo Santani
 • Đội hình 3 De Febrero vs Deportivo Santani
 • Video 3 De Febrero vs Deportivo Santani
 • Tip 3 De Febrero vs Deportivo Santani
14/04/2018 07:00 Vòng (KT) [PAR D1-1]Cerro Porteno 5 - 0 1 - 0 Nacional Asuncion[PAR D1-7]
 • Diễn biến Cerro Porteno vs Nacional Asuncion
 • Đội hình Cerro Porteno vs Nacional Asuncion
 • Video Cerro Porteno vs Nacional Asuncion
 • Tip Cerro Porteno vs Nacional Asuncion
14/04/2018 04:45 Vòng (KT) [PAR D1-9]Deportivo Capiata 1 - 1 0 - 0 General Diaz[PAR D1-4]
 • Diễn biến Deportivo Capiata vs General Diaz
 • Đội hình Deportivo Capiata vs General Diaz
 • Video Deportivo Capiata vs General Diaz
 • Tip Deportivo Capiata vs General Diaz
12/04/2018 06:15 Vòng (KT) [PAR D1-8]Libertad Asuncion 0 - 1 0 - 0 Olimpia Asuncion[PAR D1-2]
 • Diễn biến Libertad Asuncion vs Olimpia Asuncion
 • Đội hình Libertad Asuncion vs Olimpia Asuncion
 • Video Libertad Asuncion vs Olimpia Asuncion
 • Tip Libertad Asuncion vs Olimpia Asuncion
09/04/2018 06:10 Vòng (KT) [PAR D1-6]Sol De America 3 - 1 1 - 0 Sportivo Luqueno[PAR D1-5]
 • Diễn biến Sol De America vs Sportivo Luqueno
 • Đội hình Sol De America vs Sportivo Luqueno
 • Video Sol De America vs Sportivo Luqueno
 • Tip Sol De America vs Sportivo Luqueno
09/04/2018 04:00 Vòng (KT) [PAR D1-1]Cerro Porteno 0 - 0 0 - 0 Deportivo Santani[PAR D2-2]
 • Diễn biến Cerro Porteno vs Deportivo Santani
 • Đội hình Cerro Porteno vs Deportivo Santani
 • Video Cerro Porteno vs Deportivo Santani
 • Tip Cerro Porteno vs Deportivo Santani
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 27/05/2018 08:35
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác