Bong da

Kết quả bóng đá Paraguay

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
11/12/2017 04:30 Vòng (KT) [1]Cerro Porteno 3 - 2 1 - 2 Sol De America[6]
 • Diễn biến Cerro Porteno vs Sol De America
 • Đội hình Cerro Porteno vs Sol De America
 • Video Cerro Porteno vs Sol De America
 • Tip Cerro Porteno vs Sol De America
11/12/2017 04:30 Vòng (KT) [8]Deportivo Capiata 1 - 2 0 - 0 Olimpia Asuncion[2]
 • Diễn biến Deportivo Capiata vs Olimpia Asuncion
 • Đội hình Deportivo Capiata vs Olimpia Asuncion
 • Video Deportivo Capiata vs Olimpia Asuncion
 • Tip Deportivo Capiata vs Olimpia Asuncion
11/12/2017 04:30 Vòng (KT) [7]Libertad Asuncion 0 - 2 0 - 1 Nacional Asuncion[9]
 • Diễn biến Libertad Asuncion vs Nacional Asuncion
 • Đội hình Libertad Asuncion vs Nacional Asuncion
 • Video Libertad Asuncion vs Nacional Asuncion
 • Tip Libertad Asuncion vs Nacional Asuncion
11/12/2017 04:30 Vòng (KT) [11]Sportivo Trinidense 2 - 4 0 - 3 Sportivo Luqueno[5]
 • Diễn biến Sportivo Trinidense vs Sportivo Luqueno
 • Đội hình Sportivo Trinidense vs Sportivo Luqueno
 • Video Sportivo Trinidense vs Sportivo Luqueno
 • Tip Sportivo Trinidense vs Sportivo Luqueno
08/12/2017 04:00 Vòng (KT) [4]General Diaz 5 - 2 2 - 1 Guarani CA[3]
 • Diễn biến General Diaz vs Guarani CA
 • Đội hình General Diaz vs Guarani CA
 • Video General Diaz vs Guarani CA
 • Tip General Diaz vs Guarani CA
05/12/2017 06:10 Vòng (KT) [5]Sportivo Luqueno 3 - 0 1 - 0 General Diaz[4]
 • Diễn biến Sportivo Luqueno vs General Diaz
 • Đội hình Sportivo Luqueno vs General Diaz
 • Video Sportivo Luqueno vs General Diaz
 • Tip Sportivo Luqueno vs General Diaz
05/12/2017 04:00 Vòng  Hoãn [9]Rubio Nu Asuncion ?-? ?-? Sportivo Trinidense[11]
 • Diễn biến Rubio Nu Asuncion vs Sportivo Trinidense
 • Đội hình Rubio Nu Asuncion vs Sportivo Trinidense
 • Video Rubio Nu Asuncion vs Sportivo Trinidense
 • Tip Rubio Nu Asuncion vs Sportivo Trinidense
03/12/2017 06:10 Vòng (KT) [6]Sol De America 1 - 1 1 - 1 Deportivo Capiata[8]
 • Diễn biến Sol De America vs Deportivo Capiata
 • Đội hình Sol De America vs Deportivo Capiata
 • Video Sol De America vs Deportivo Capiata
 • Tip Sol De America vs Deportivo Capiata
03/12/2017 04:00 Vòng (KT) [2]Olimpia Asuncion 1 - 0 1 - 0 Libertad Asuncion[7]
 • Diễn biến Olimpia Asuncion vs Libertad Asuncion
 • Đội hình Olimpia Asuncion vs Libertad Asuncion
 • Video Olimpia Asuncion vs Libertad Asuncion
 • Tip Olimpia Asuncion vs Libertad Asuncion
03/12/2017 04:00 Vòng (KT) [3]Guarani CA 2 - 1 1 - 1 Cerro Porteno[1]
 • Diễn biến Guarani CA vs Cerro Porteno
 • Đội hình Guarani CA vs Cerro Porteno
 • Video Guarani CA vs Cerro Porteno
 • Tip Guarani CA vs Cerro Porteno
28/11/2017 05:10 Vòng (KT) [4]General Diaz 0 - 0 0 - 0 Rubio Nu Asuncion[9]
 • Diễn biến General Diaz vs Rubio Nu Asuncion
 • Đội hình General Diaz vs Rubio Nu Asuncion
 • Video General Diaz vs Rubio Nu Asuncion
 • Tip General Diaz vs Rubio Nu Asuncion
27/11/2017 06:10 Vòng (KT) [11]Sportivo Trinidense 1 - 1 0 - 0 Nacional Asuncion[10]
 • Diễn biến Sportivo Trinidense vs Nacional Asuncion
 • Đội hình Sportivo Trinidense vs Nacional Asuncion
 • Video Sportivo Trinidense vs Nacional Asuncion
 • Tip Sportivo Trinidense vs Nacional Asuncion
27/11/2017 04:00 Vòng (KT) [1]Cerro Porteno 5 - 1 2 - 0 Sportivo Luqueno[5]
 • Diễn biến Cerro Porteno vs Sportivo Luqueno
 • Đội hình Cerro Porteno vs Sportivo Luqueno
 • Video Cerro Porteno vs Sportivo Luqueno
 • Tip Cerro Porteno vs Sportivo Luqueno
26/11/2017 06:10 Vòng (KT) [2]Guarani CA 0 - 1 0 - 0 Sol De America[8]
 • Diễn biến Guarani CA vs Sol De America
 • Đội hình Guarani CA vs Sol De America
 • Video Guarani CA vs Sol De America
 • Tip Guarani CA vs Sol De America
25/11/2017 05:10 Vòng (KT) [6]Libertad Asuncion 0 - 0 0 - 0 Deportivo Capiata[7]
 • Diễn biến Libertad Asuncion vs Deportivo Capiata
 • Đội hình Libertad Asuncion vs Deportivo Capiata
 • Video Libertad Asuncion vs Deportivo Capiata
 • Tip Libertad Asuncion vs Deportivo Capiata
21/11/2017 05:10 Vòng (KT) [11]Nacional Asuncion 2 - 0 1 - 0 General Diaz[2]
 • Diễn biến Nacional Asuncion vs General Diaz
 • Đội hình Nacional Asuncion vs General Diaz
 • Video Nacional Asuncion vs General Diaz
 • Tip Nacional Asuncion vs General Diaz
20/11/2017 06:10 Vòng (KT) [5]Sportivo Luqueno 0 - 2 0 - 1 Guarani CA[3]
 • Diễn biến Sportivo Luqueno vs Guarani CA
 • Đội hình Sportivo Luqueno vs Guarani CA
 • Video Sportivo Luqueno vs Guarani CA
 • Tip Sportivo Luqueno vs Guarani CA
20/11/2017 04:00 Vòng (KT) [4]Olimpia Asuncion 2 - 0 0 - 0 Sportivo Trinidense[10]
 • Diễn biến Olimpia Asuncion vs Sportivo Trinidense
 • Đội hình Olimpia Asuncion vs Sportivo Trinidense
 • Video Olimpia Asuncion vs Sportivo Trinidense
 • Tip Olimpia Asuncion vs Sportivo Trinidense
19/11/2017 04:00 Vòng (KT) [9]Rubio Nu Asuncion 0 - 3 0 - 1 Cerro Porteno[1]
 • Diễn biến Rubio Nu Asuncion vs Cerro Porteno
 • Đội hình Rubio Nu Asuncion vs Cerro Porteno
 • Video Rubio Nu Asuncion vs Cerro Porteno
 • Tip Rubio Nu Asuncion vs Cerro Porteno
17/11/2017 05:10 Vòng (KT) [7]Sol De America 1 - 2 0 - 1 Libertad Asuncion[8]
 • Diễn biến Sol De America vs Libertad Asuncion
 • Đội hình Sol De America vs Libertad Asuncion
 • Video Sol De America vs Libertad Asuncion
 • Tip Sol De America vs Libertad Asuncion
13/11/2017 06:10 Vòng (KT) [2]Guarani CA 0 - 1 0 - 1 Rubio Nu Asuncion[9]
 • Diễn biến Guarani CA vs Rubio Nu Asuncion
 • Đội hình Guarani CA vs Rubio Nu Asuncion
 • Video Guarani CA vs Rubio Nu Asuncion
 • Tip Guarani CA vs Rubio Nu Asuncion
13/11/2017 04:00 Vòng (KT) [1]Cerro Porteno 3 - 1 1 - 1 Nacional Asuncion[10]
 • Diễn biến Cerro Porteno vs Nacional Asuncion
 • Đội hình Cerro Porteno vs Nacional Asuncion
 • Video Cerro Porteno vs Nacional Asuncion
 • Tip Cerro Porteno vs Nacional Asuncion
12/11/2017 06:10 Vòng (KT) [4]General Diaz 1 - 0 0 - 0 Olimpia Asuncion[3]
 • Diễn biến General Diaz vs Olimpia Asuncion
 • Đội hình General Diaz vs Olimpia Asuncion
 • Video General Diaz vs Olimpia Asuncion
 • Tip General Diaz vs Olimpia Asuncion
12/11/2017 04:00 Vòng (KT) [5]Sportivo Luqueno 0 - 2 0 - 1 Sol De America[7]
 • Diễn biến Sportivo Luqueno vs Sol De America
 • Đội hình Sportivo Luqueno vs Sol De America
 • Video Sportivo Luqueno vs Sol De America
 • Tip Sportivo Luqueno vs Sol De America
11/11/2017 05:10 Vòng (KT) [9]Sportivo Trinidense 0 - 0 0 - 0 Deportivo Capiata[6]
 • Diễn biến Sportivo Trinidense vs Deportivo Capiata
 • Đội hình Sportivo Trinidense vs Deportivo Capiata
 • Video Sportivo Trinidense vs Deportivo Capiata
 • Tip Sportivo Trinidense vs Deportivo Capiata
10/11/2017 05:10 Vòng (KT) [9]Rubio Nu Asuncion 2 - 4 1 - 1 Libertad Asuncion[11]
 • Diễn biến Rubio Nu Asuncion vs Libertad Asuncion
 • Đội hình Rubio Nu Asuncion vs Libertad Asuncion
 • Video Rubio Nu Asuncion vs Libertad Asuncion
 • Tip Rubio Nu Asuncion vs Libertad Asuncion
09/11/2017 05:10 Vòng (KT) [10]Nacional Asuncion 1 - 2 1 - 1 Cerro Porteno[3]
 • Diễn biến Nacional Asuncion vs Cerro Porteno
 • Đội hình Nacional Asuncion vs Cerro Porteno
 • Video Nacional Asuncion vs Cerro Porteno
 • Tip Nacional Asuncion vs Cerro Porteno
07/11/2017 06:10 Vòng (KT) [6]Deportivo Capiata 0 - 2 0 - 0 General Diaz[5]
 • Diễn biến Deportivo Capiata vs General Diaz
 • Đội hình Deportivo Capiata vs General Diaz
 • Video Deportivo Capiata vs General Diaz
 • Tip Deportivo Capiata vs General Diaz
07/11/2017 04:00 Vòng (KT) [9]Libertad Asuncion 0 - 1 0 - 1 Sportivo Trinidense[11]
 • Diễn biến Libertad Asuncion vs Sportivo Trinidense
 • Đội hình Libertad Asuncion vs Sportivo Trinidense
 • Video Libertad Asuncion vs Sportivo Trinidense
 • Tip Libertad Asuncion vs Sportivo Trinidense
06/11/2017 06:10 Vòng (KT) [8]Nacional Asuncion 0 - 4 0 - 3 Guarani CA[2]
 • Diễn biến Nacional Asuncion vs Guarani CA
 • Đội hình Nacional Asuncion vs Guarani CA
 • Video Nacional Asuncion vs Guarani CA
 • Tip Nacional Asuncion vs Guarani CA
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 11/12/2017 07:33
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác