Bong da

Kết quả bóng đá Paraguay

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
21/08/2018 04:00 Vòng [10]Deportivo Capiata ?-? ?-? General Diaz[12]
 • Diễn biến Deportivo Capiata vs General Diaz
 • Đội hình Deportivo Capiata vs General Diaz
 • Video Deportivo Capiata vs General Diaz
 • Tip Deportivo Capiata vs General Diaz
20/08/2018 05:30 Vòng (KT) [3]Sportivo Luqueno 1 - 0 0 - 0 Deportivo Santani[4]
 • Diễn biến Sportivo Luqueno vs Deportivo Santani
 • Đội hình Sportivo Luqueno vs Deportivo Santani
 • Video Sportivo Luqueno vs Deportivo Santani
 • Tip Sportivo Luqueno vs Deportivo Santani
20/08/2018 02:30 Vòng (KT) [2]Cerro Porteno 0 - 2 0 - 1 Olimpia Asuncion[1]
 • Diễn biến Cerro Porteno vs Olimpia Asuncion
 • Đội hình Cerro Porteno vs Olimpia Asuncion
 • Video Cerro Porteno vs Olimpia Asuncion
 • Tip Cerro Porteno vs Olimpia Asuncion
19/08/2018 06:00 Vòng (KT) [7]Guarani CA 2 - 1 1 - 1 Sol De America[6]
 • Diễn biến Guarani CA vs Sol De America
 • Đội hình Guarani CA vs Sol De America
 • Video Guarani CA vs Sol De America
 • Tip Guarani CA vs Sol De America
19/08/2018 03:00 Vòng (KT) [9]Independiente Fbc 1 - 4 0 - 1 3 De Febrero[11]
 • Diễn biến Independiente Fbc vs 3 De Febrero
 • Đội hình Independiente Fbc vs 3 De Febrero
 • Video Independiente Fbc vs 3 De Febrero
 • Tip Independiente Fbc vs 3 De Febrero
14/08/2018 05:00 Vòng (KT) [8]3 De Febrero 1 - 3 0 - 1 Cerro Porteno[1]
 • Diễn biến 3 De Febrero vs Cerro Porteno
 • Đội hình 3 De Febrero vs Cerro Porteno
 • Video 3 De Febrero vs Cerro Porteno
 • Tip 3 De Febrero vs Cerro Porteno
13/08/2018 02:00 Vòng (KT) [11]General Diaz 2 - 2 0 - 1 Sportivo Luqueno[2]
 • Diễn biến General Diaz vs Sportivo Luqueno
 • Đội hình General Diaz vs Sportivo Luqueno
 • Video General Diaz vs Sportivo Luqueno
 • Tip General Diaz vs Sportivo Luqueno
13/08/2018 02:00 Vòng (KT) [9]Nacional Asuncion 3 - 1 1 - 0 Deportivo Santani[3]
 • Diễn biến Nacional Asuncion vs Deportivo Santani
 • Đội hình Nacional Asuncion vs Deportivo Santani
 • Video Nacional Asuncion vs Deportivo Santani
 • Tip Nacional Asuncion vs Deportivo Santani
13/08/2018 02:00 Vòng (KT) [4]Olimpia Asuncion 4 - 1 2 - 1 Deportivo Capiata[6]
 • Diễn biến Olimpia Asuncion vs Deportivo Capiata
 • Đội hình Olimpia Asuncion vs Deportivo Capiata
 • Video Olimpia Asuncion vs Deportivo Capiata
 • Tip Olimpia Asuncion vs Deportivo Capiata
13/08/2018 02:00 Vòng [10]Sol De America ?-? ?-? Independiente Fbc[7]
 • Diễn biến Sol De America vs Independiente Fbc
 • Đội hình Sol De America vs Independiente Fbc
 • Video Sol De America vs Independiente Fbc
 • Tip Sol De America vs Independiente Fbc
12/08/2018 21:00 Vòng [12]Libertad Asuncion ?-? ?-? Guarani CA[5]
 • Diễn biến Libertad Asuncion vs Guarani CA
 • Đội hình Libertad Asuncion vs Guarani CA
 • Video Libertad Asuncion vs Guarani CA
 • Tip Libertad Asuncion vs Guarani CA
06/08/2018 04:45 Vòng (KT) [6]Deportivo Santani 3 - 1 1 - 1 General Diaz[8]
 • Diễn biến Deportivo Santani vs General Diaz
 • Đội hình Deportivo Santani vs General Diaz
 • Video Deportivo Santani vs General Diaz
 • Tip Deportivo Santani vs General Diaz
06/08/2018 02:30 Vòng (KT) [4]Sportivo Luqueno 0 - 1 0 - 1 Olimpia Asuncion[5]
 • Diễn biến Sportivo Luqueno vs Olimpia Asuncion
 • Đội hình Sportivo Luqueno vs Olimpia Asuncion
 • Video Sportivo Luqueno vs Olimpia Asuncion
 • Tip Sportivo Luqueno vs Olimpia Asuncion
05/08/2018 06:00 Vòng (KT) [2]Guarani CA 1 - 1 1 - 1 Nacional Asuncion[11]
 • Diễn biến Guarani CA vs Nacional Asuncion
 • Đội hình Guarani CA vs Nacional Asuncion
 • Video Guarani CA vs Nacional Asuncion
 • Tip Guarani CA vs Nacional Asuncion
05/08/2018 02:30 Vòng (KT) [12]Deportivo Capiata 2 - 1 0 - 1 3 De Febrero[3]
 • Diễn biến Deportivo Capiata vs 3 De Febrero
 • Đội hình Deportivo Capiata vs 3 De Febrero
 • Video Deportivo Capiata vs 3 De Febrero
 • Tip Deportivo Capiata vs 3 De Febrero
04/08/2018 06:00 Vòng (KT) [1]Cerro Porteno 2 - 0 0 - 0 Sol De America[7]
 • Diễn biến Cerro Porteno vs Sol De America
 • Đội hình Cerro Porteno vs Sol De America
 • Video Cerro Porteno vs Sol De America
 • Tip Cerro Porteno vs Sol De America
04/08/2018 03:50 Vòng (KT) [10]Independiente Fbc 1 - 0 0 - 0 Libertad Asuncion[9]
 • Diễn biến Independiente Fbc vs Libertad Asuncion
 • Đội hình Independiente Fbc vs Libertad Asuncion
 • Video Independiente Fbc vs Libertad Asuncion
 • Tip Independiente Fbc vs Libertad Asuncion
31/07/2018 06:00 Vòng 3 (KT) [12]3 De Febrero 0 - 2 0 - 0 Sportivo Luqueno[10]
 • Diễn biến 3 De Febrero vs Sportivo Luqueno
 • Đội hình 3 De Febrero vs Sportivo Luqueno
 • Video 3 De Febrero vs Sportivo Luqueno
 • Tip 3 De Febrero vs Sportivo Luqueno
31/07/2018 03:50 Vòng 3 (KT) [6]Sol De America 2 - 2 1 - 2 Deportivo Capiata[11]
 • Diễn biến Sol De America vs Deportivo Capiata
 • Đội hình Sol De America vs Deportivo Capiata
 • Video Sol De America vs Deportivo Capiata
 • Tip Sol De America vs Deportivo Capiata
30/07/2018 05:30 Vòng 3 (KT) [4]Nacional Asuncion 1 - 1 1 - 0 General Diaz[7]
 • Diễn biến Nacional Asuncion vs General Diaz
 • Đội hình Nacional Asuncion vs General Diaz
 • Video Nacional Asuncion vs General Diaz
 • Tip Nacional Asuncion vs General Diaz
30/07/2018 02:30 Vòng 3 (KT) [1]Olimpia Asuncion 0 - 1 0 - 1 Deportivo Santani[9]
 • Diễn biến Olimpia Asuncion vs Deportivo Santani
 • Đội hình Olimpia Asuncion vs Deportivo Santani
 • Video Olimpia Asuncion vs Deportivo Santani
 • Tip Olimpia Asuncion vs Deportivo Santani
29/07/2018 04:45 Vòng 3 (KT) [3]Libertad Asuncion 1 - 1 1 - 1 Cerro Porteno[2]
 • Diễn biến Libertad Asuncion vs Cerro Porteno
 • Đội hình Libertad Asuncion vs Cerro Porteno
 • Video Libertad Asuncion vs Cerro Porteno
 • Tip Libertad Asuncion vs Cerro Porteno
28/07/2018 06:00 Vòng 3 (KT) [8]Guarani CA 0 - 0 0 - 0 Independiente Fbc[5]
 • Diễn biến Guarani CA vs Independiente Fbc
 • Đội hình Guarani CA vs Independiente Fbc
 • Video Guarani CA vs Independiente Fbc
 • Tip Guarani CA vs Independiente Fbc
26/07/2018 06:00 Vòng 1 (KT) [6]Sol De America 1 - 1 0 - 0 Deportivo Santani[9]
 • Diễn biến Sol De America vs Deportivo Santani
 • Đội hình Sol De America vs Deportivo Santani
 • Video Sol De America vs Deportivo Santani
 • Tip Sol De America vs Deportivo Santani
24/07/2018 06:00 Vòng 2 (KT) [11]Deportivo Capiata 1 - 1 1 - 0 Libertad Asuncion[3]
 • Diễn biến Deportivo Capiata vs Libertad Asuncion
 • Đội hình Deportivo Capiata vs Libertad Asuncion
 • Video Deportivo Capiata vs Libertad Asuncion
 • Tip Deportivo Capiata vs Libertad Asuncion
22/07/2018 04:00 Vòng 2 (KT) [2]Cerro Porteno 1 - 1 1 - 1 Guarani CA[8]
 • Diễn biến Cerro Porteno vs Guarani CA
 • Đội hình Cerro Porteno vs Guarani CA
 • Video Cerro Porteno vs Guarani CA
 • Tip Cerro Porteno vs Guarani CA
22/07/2018 04:00 Vòng 2 (KT) [7]General Diaz 1 - 1 1 - 1 Olimpia Asuncion[1]
 • Diễn biến General Diaz vs Olimpia Asuncion
 • Đội hình General Diaz vs Olimpia Asuncion
 • Video General Diaz vs Olimpia Asuncion
 • Tip General Diaz vs Olimpia Asuncion
22/07/2018 04:00 Vòng 2 (KT) [10]Sportivo Luqueno 2 - 2 0 - 0 Sol De America[6]
 • Diễn biến Sportivo Luqueno vs Sol De America
 • Đội hình Sportivo Luqueno vs Sol De America
 • Video Sportivo Luqueno vs Sol De America
 • Tip Sportivo Luqueno vs Sol De America
22/07/2018 02:30 Vòng 2 (KT) [9]Deportivo Santani 1 - 3 0 - 1 3 De Febrero[12]
 • Diễn biến Deportivo Santani vs 3 De Febrero
 • Đội hình Deportivo Santani vs 3 De Febrero
 • Video Deportivo Santani vs 3 De Febrero
 • Tip Deportivo Santani vs 3 De Febrero
20/07/2018 06:00 Vòng 1 (KT) [3]Libertad Asuncion 2 - 3 2 - 1 Sportivo Luqueno[10]
 • Diễn biến Libertad Asuncion vs Sportivo Luqueno
 • Đội hình Libertad Asuncion vs Sportivo Luqueno
 • Video Libertad Asuncion vs Sportivo Luqueno
 • Tip Libertad Asuncion vs Sportivo Luqueno
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 20/08/2018 07:35
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác