Bong da

Kết quả bóng đá Paraguay

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
13/11/2018 06:00 Vòng (KT) [10]Sportivo Luqueno 1 - 1 1 - 1 Nacional Asuncion[8]
 • Diễn biến Sportivo Luqueno vs Nacional Asuncion
 • Đội hình Sportivo Luqueno vs Nacional Asuncion
 • Video Sportivo Luqueno vs Nacional Asuncion
 • Tip Sportivo Luqueno vs Nacional Asuncion
13/11/2018 03:45 Vòng (KT) [5]Deportivo Capiata 0 - 2 0 - 1 Deportivo Santani[6]
 • Diễn biến Deportivo Capiata vs Deportivo Santani
 • Đội hình Deportivo Capiata vs Deportivo Santani
 • Video Deportivo Capiata vs Deportivo Santani
 • Tip Deportivo Capiata vs Deportivo Santani
12/11/2018 05:50 Vòng (KT) [9]Guarani CA 5 - 0 3 - 0 3 De Febrero[7]
 • Diễn biến Guarani CA vs 3 De Febrero
 • Đội hình Guarani CA vs 3 De Febrero
 • Video Guarani CA vs 3 De Febrero
 • Tip Guarani CA vs 3 De Febrero
12/11/2018 03:50 Vòng (KT) [2]Cerro Porteno 3 - 1 1 - 0 General Diaz[11]
 • Diễn biến Cerro Porteno vs General Diaz
 • Đội hình Cerro Porteno vs General Diaz
 • Video Cerro Porteno vs General Diaz
 • Tip Cerro Porteno vs General Diaz
11/11/2018 06:00 Vòng (KT) [3]Libertad Asuncion 4 - 0 1 - 0 Sol De America[4]
 • Diễn biến Libertad Asuncion vs Sol De America
 • Đội hình Libertad Asuncion vs Sol De America
 • Video Libertad Asuncion vs Sol De America
 • Tip Libertad Asuncion vs Sol De America
11/11/2018 03:50 Vòng (KT) [12]Independiente Fbc 1 - 1 1 - 0 Olimpia Asuncion[1]
 • Diễn biến Independiente Fbc vs Olimpia Asuncion
 • Đội hình Independiente Fbc vs Olimpia Asuncion
 • Video Independiente Fbc vs Olimpia Asuncion
 • Tip Independiente Fbc vs Olimpia Asuncion
06/11/2018 06:00 Vòng (KT) [4]Sol De America 3 - 2 2 - 0 Guarani CA[9]
 • Diễn biến Sol De America vs Guarani CA
 • Đội hình Sol De America vs Guarani CA
 • Video Sol De America vs Guarani CA
 • Tip Sol De America vs Guarani CA
06/11/2018 03:45 Vòng (KT) [7]Deportivo Santani 1 - 0 1 - 0 Sportivo Luqueno[10]
 • Diễn biến Deportivo Santani vs Sportivo Luqueno
 • Đội hình Deportivo Santani vs Sportivo Luqueno
 • Video Deportivo Santani vs Sportivo Luqueno
 • Tip Deportivo Santani vs Sportivo Luqueno
05/11/2018 05:10 Vòng (KT) [5]Nacional Asuncion 1 - 2 0 - 0 Libertad Asuncion[3]
 • Diễn biến Nacional Asuncion vs Libertad Asuncion
 • Đội hình Nacional Asuncion vs Libertad Asuncion
 • Video Nacional Asuncion vs Libertad Asuncion
 • Tip Nacional Asuncion vs Libertad Asuncion
05/11/2018 03:00 Vòng (KT) [1]Olimpia Asuncion 1 - 2 1 - 1 Cerro Porteno[2]
 • Diễn biến Olimpia Asuncion vs Cerro Porteno
 • Đội hình Olimpia Asuncion vs Cerro Porteno
 • Video Olimpia Asuncion vs Cerro Porteno
 • Tip Olimpia Asuncion vs Cerro Porteno
04/11/2018 05:00 Vòng (KT) [8]3 De Febrero 4 - 1 1 - 0 Independiente Fbc[11]
 • Diễn biến 3 De Febrero vs Independiente Fbc
 • Đội hình 3 De Febrero vs Independiente Fbc
 • Video 3 De Febrero vs Independiente Fbc
 • Tip 3 De Febrero vs Independiente Fbc
03/11/2018 05:00 Vòng (KT) [12]General Diaz 2 - 3 1 - 2 Deportivo Capiata[6]
 • Diễn biến General Diaz vs Deportivo Capiata
 • Đội hình General Diaz vs Deportivo Capiata
 • Video General Diaz vs Deportivo Capiata
 • Tip General Diaz vs Deportivo Capiata
30/10/2018 06:00 Vòng (KT) [8]Guarani CA 2 - 2 1 - 1 Libertad Asuncion[3]
 • Diễn biến Guarani CA vs Libertad Asuncion
 • Đội hình Guarani CA vs Libertad Asuncion
 • Video Guarani CA vs Libertad Asuncion
 • Tip Guarani CA vs Libertad Asuncion
30/10/2018 04:00 Vòng (KT) [9]Deportivo Santani 3 - 0 1 - 0 Nacional Asuncion[5]
 • Diễn biến Deportivo Santani vs Nacional Asuncion
 • Đội hình Deportivo Santani vs Nacional Asuncion
 • Video Deportivo Santani vs Nacional Asuncion
 • Tip Deportivo Santani vs Nacional Asuncion
29/10/2018 05:30 Vòng (KT) [2]Cerro Porteno 1 - 1 0 - 0 3 De Febrero[7]
 • Diễn biến Cerro Porteno vs 3 De Febrero
 • Đội hình Cerro Porteno vs 3 De Febrero
 • Video Cerro Porteno vs 3 De Febrero
 • Tip Cerro Porteno vs 3 De Febrero
29/10/2018 03:30 Vòng (KT) [6]Deportivo Capiata 1 - 4 1 - 3 Olimpia Asuncion[1]
 • Diễn biến Deportivo Capiata vs Olimpia Asuncion
 • Đội hình Deportivo Capiata vs Olimpia Asuncion
 • Video Deportivo Capiata vs Olimpia Asuncion
 • Tip Deportivo Capiata vs Olimpia Asuncion
28/10/2018 06:00 Vòng (KT) [11]Sportivo Luqueno 2 - 0 1 - 0 General Diaz[10]
 • Diễn biến Sportivo Luqueno vs General Diaz
 • Đội hình Sportivo Luqueno vs General Diaz
 • Video Sportivo Luqueno vs General Diaz
 • Tip Sportivo Luqueno vs General Diaz
28/10/2018 03:45 Vòng (KT) [12]Independiente Fbc 2 - 2 0 - 0 Sol De America[4]
 • Diễn biến Independiente Fbc vs Sol De America
 • Đội hình Independiente Fbc vs Sol De America
 • Video Independiente Fbc vs Sol De America
 • Tip Independiente Fbc vs Sol De America
23/10/2018 05:30 Vòng (KT) [3]Libertad Asuncion 2 - 1 1 - 1 Independiente Fbc[11]
 • Diễn biến Libertad Asuncion vs Independiente Fbc
 • Đội hình Libertad Asuncion vs Independiente Fbc
 • Video Libertad Asuncion vs Independiente Fbc
 • Tip Libertad Asuncion vs Independiente Fbc
22/10/2018 05:10 Vòng (KT) [1]Olimpia Asuncion 4 - 2 2 - 0 Sportivo Luqueno[10]
 • Diễn biến Olimpia Asuncion vs Sportivo Luqueno
 • Đội hình Olimpia Asuncion vs Sportivo Luqueno
 • Video Olimpia Asuncion vs Sportivo Luqueno
 • Tip Olimpia Asuncion vs Sportivo Luqueno
22/10/2018 03:00 Vòng (KT) [5]Sol De America 2 - 1 0 - 1 Cerro Porteno[2]
 • Diễn biến Sol De America vs Cerro Porteno
 • Đội hình Sol De America vs Cerro Porteno
 • Video Sol De America vs Cerro Porteno
 • Tip Sol De America vs Cerro Porteno
21/10/2018 06:00 Vòng (KT) [4]Nacional Asuncion 0 - 0 0 - 0 Guarani CA[8]
 • Diễn biến Nacional Asuncion vs Guarani CA
 • Đội hình Nacional Asuncion vs Guarani CA
 • Video Nacional Asuncion vs Guarani CA
 • Tip Nacional Asuncion vs Guarani CA
21/10/2018 04:00 Vòng (KT) [12]General Diaz 4 - 0 1 - 0 Deportivo Santani[8]
 • Diễn biến General Diaz vs Deportivo Santani
 • Đội hình General Diaz vs Deportivo Santani
 • Video General Diaz vs Deportivo Santani
 • Tip General Diaz vs Deportivo Santani
20/10/2018 05:30 Vòng (KT) [7]3 De Febrero 0 - 0 0 - 0 Deportivo Capiata[6]
 • Diễn biến 3 De Febrero vs Deportivo Capiata
 • Đội hình 3 De Febrero vs Deportivo Capiata
 • Video 3 De Febrero vs Deportivo Capiata
 • Tip 3 De Febrero vs Deportivo Capiata
17/10/2018 05:30 Vòng (KT) [1]Cerro Porteno 0 - 1 0 - 0 Libertad Asuncion[3]
 • Diễn biến Cerro Porteno vs Libertad Asuncion
 • Đội hình Cerro Porteno vs Libertad Asuncion
 • Video Cerro Porteno vs Libertad Asuncion
 • Tip Cerro Porteno vs Libertad Asuncion
16/10/2018 05:00 Vòng (KT) [7]Deportivo Santani 0 - 5 0 - 1 Olimpia Asuncion[2]
 • Diễn biến Deportivo Santani vs Olimpia Asuncion
 • Đội hình Deportivo Santani vs Olimpia Asuncion
 • Video Deportivo Santani vs Olimpia Asuncion
 • Tip Deportivo Santani vs Olimpia Asuncion
15/10/2018 04:00 Vòng (KT) [11]General Diaz 1 - 2 0 - 1 Nacional Asuncion[5]
 • Diễn biến General Diaz vs Nacional Asuncion
 • Đội hình General Diaz vs Nacional Asuncion
 • Video General Diaz vs Nacional Asuncion
 • Tip General Diaz vs Nacional Asuncion
14/10/2018 05:00 Vòng (KT) [4]Deportivo Capiata 0 - 1 0 - 1 Sol De America[6]
 • Diễn biến Deportivo Capiata vs Sol De America
 • Đội hình Deportivo Capiata vs Sol De America
 • Video Deportivo Capiata vs Sol De America
 • Tip Deportivo Capiata vs Sol De America
13/10/2018 06:15 Vòng (KT) [12]Independiente Fbc 1 - 0 0 - 0 Guarani CA[8]
 • Diễn biến Independiente Fbc vs Guarani CA
 • Đội hình Independiente Fbc vs Guarani CA
 • Video Independiente Fbc vs Guarani CA
 • Tip Independiente Fbc vs Guarani CA
13/10/2018 04:00 Vòng (KT) [10]Sportivo Luqueno 1 - 1 1 - 0 3 De Febrero[9]
 • Diễn biến Sportivo Luqueno vs 3 De Febrero
 • Đội hình Sportivo Luqueno vs 3 De Febrero
 • Video Sportivo Luqueno vs 3 De Febrero
 • Tip Sportivo Luqueno vs 3 De Febrero
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 14/11/2018 07:33
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác


-->