Bong da

Kết quả bóng đá Tunisia

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
27/04/2018 21:30 Vòng (KT) [6]C. A. Bizertin 2 - 0 1 - 0 Club Sportif Sfaxien[4]
 • Diễn biến C. A. Bizertin vs Club Sportif Sfaxien
 • Đội hình C. A. Bizertin vs Club Sportif Sfaxien
 • Video C. A. Bizertin vs Club Sportif Sfaxien
 • Tip C. A. Bizertin vs Club Sportif Sfaxien
27/04/2018 21:30 Vòng (KT) [2]Es Du Sahel 4 - 0 0 - 0 Co Medenine[14]
 • Diễn biến Es Du Sahel vs Co Medenine
 • Đội hình Es Du Sahel vs Co Medenine
 • Video Es Du Sahel vs Co Medenine
 • Tip Es Du Sahel vs Co Medenine
27/04/2018 21:30 Vòng (KT) [3]Club Africain 5 - 1 2 - 0 Etoile Metlaoui[7]
 • Diễn biến Club Africain vs Etoile Metlaoui
 • Đội hình Club Africain vs Etoile Metlaoui
 • Video Club Africain vs Etoile Metlaoui
 • Tip Club Africain vs Etoile Metlaoui
27/04/2018 21:30 Vòng (KT) [10]Stade Tunisien 3 - 0 2 - 0 J.s. Kairouanaise[8]
 • Diễn biến Stade Tunisien vs J.s. Kairouanaise
 • Đội hình Stade Tunisien vs J.s. Kairouanaise
 • Video Stade Tunisien vs J.s. Kairouanaise
 • Tip Stade Tunisien vs J.s. Kairouanaise
27/04/2018 21:30 Vòng (KT) [5]U.s.monastir 1 - 1 1 - 0 Stade Gabesien[11]
 • Diễn biến U.s.monastir vs Stade Gabesien
 • Đội hình U.s.monastir vs Stade Gabesien
 • Video U.s.monastir vs Stade Gabesien
 • Tip U.s.monastir vs Stade Gabesien
27/04/2018 21:30 Vòng (KT) [12]Esperance Sportive Zarzis 1 - 0 0 - 0 Esperance Sportive de Tunis[1]
 • Diễn biến Esperance Sportive Zarzis vs Esperance Sportive de Tunis
 • Đội hình Esperance Sportive Zarzis vs Esperance Sportive de Tunis
 • Video Esperance Sportive Zarzis vs Esperance Sportive de Tunis
 • Tip Esperance Sportive Zarzis vs Esperance Sportive de Tunis
27/04/2018 21:30 Vòng (KT) [9]As Gabes 0 - 3 0 - 1 Us Ben Guerdane[13]
 • Diễn biến As Gabes vs Us Ben Guerdane
 • Đội hình As Gabes vs Us Ben Guerdane
 • Video As Gabes vs Us Ben Guerdane
 • Tip As Gabes vs Us Ben Guerdane
15/04/2018 21:00 Vòng (KT) [2]Club Africain 0 - 2 0 - 0 C. A. Bizertin[6]
 • Diễn biến Club Africain vs C. A. Bizertin
 • Đội hình Club Africain vs C. A. Bizertin
 • Video Club Africain vs C. A. Bizertin
 • Tip Club Africain vs C. A. Bizertin
15/04/2018 21:00 Vòng (KT) [9]Stade Tunisien 0 - 0 0 - 0 Es Du Sahel[3]
 • Diễn biến Stade Tunisien vs Es Du Sahel
 • Đội hình Stade Tunisien vs Es Du Sahel
 • Video Stade Tunisien vs Es Du Sahel
 • Tip Stade Tunisien vs Es Du Sahel
15/04/2018 21:00 Vòng (KT) [4]Club Sportif Sfaxien 3 - 0 0 - 0 Us Ben Guerdane[13]
 • Diễn biến Club Sportif Sfaxien vs Us Ben Guerdane
 • Đội hình Club Sportif Sfaxien vs Us Ben Guerdane
 • Video Club Sportif Sfaxien vs Us Ben Guerdane
 • Tip Club Sportif Sfaxien vs Us Ben Guerdane
15/04/2018 21:00 Vòng (KT) [5]U.s.monastir 1 - 2 1 - 1 As Gabes[10]
 • Diễn biến U.s.monastir vs As Gabes
 • Đội hình U.s.monastir vs As Gabes
 • Video U.s.monastir vs As Gabes
 • Tip U.s.monastir vs As Gabes
15/04/2018 21:00 Vòng (KT) [7]J.s. Kairouanaise 0 - 0 0 - 0 Esperance Sportive Zarzis[12]
 • Diễn biến J.s. Kairouanaise vs Esperance Sportive Zarzis
 • Đội hình J.s. Kairouanaise vs Esperance Sportive Zarzis
 • Video J.s. Kairouanaise vs Esperance Sportive Zarzis
 • Tip J.s. Kairouanaise vs Esperance Sportive Zarzis
15/04/2018 21:00 Vòng (KT) [11]Stade Gabesien 1 - 1 0 - 0 Esperance Sportive de Tunis[1]
 • Diễn biến Stade Gabesien vs Esperance Sportive de Tunis
 • Đội hình Stade Gabesien vs Esperance Sportive de Tunis
 • Video Stade Gabesien vs Esperance Sportive de Tunis
 • Tip Stade Gabesien vs Esperance Sportive de Tunis
15/04/2018 21:00 Vòng (KT) [8]Etoile Metlaoui 4 - 0 3 - 0 Co Medenine[14]
 • Diễn biến Etoile Metlaoui vs Co Medenine
 • Đội hình Etoile Metlaoui vs Co Medenine
 • Video Etoile Metlaoui vs Co Medenine
 • Tip Etoile Metlaoui vs Co Medenine
09/04/2018 01:10 Vòng (KT) [1]Esperance Sportive de Tunis 1 - 0 1 - 0 Etoile Metlaoui[8]
 • Diễn biến Esperance Sportive de Tunis vs Etoile Metlaoui
 • Đội hình Esperance Sportive de Tunis vs Etoile Metlaoui
 • Video Esperance Sportive de Tunis vs Etoile Metlaoui
 • Tip Esperance Sportive de Tunis vs Etoile Metlaoui
08/04/2018 21:00 Vòng (KT) [7]C. A. Bizertin 1 - 0 1 - 0 U.s.monastir[5]
 • Diễn biến C. A. Bizertin vs U.s.monastir
 • Đội hình C. A. Bizertin vs U.s.monastir
 • Video C. A. Bizertin vs U.s.monastir
 • Tip C. A. Bizertin vs U.s.monastir
08/04/2018 21:00 Vòng (KT) [3]Es Du Sahel 4 - 0 1 - 0 J.s. Kairouanaise[6]
 • Diễn biến Es Du Sahel vs J.s. Kairouanaise
 • Đội hình Es Du Sahel vs J.s. Kairouanaise
 • Video Es Du Sahel vs J.s. Kairouanaise
 • Tip Es Du Sahel vs J.s. Kairouanaise
08/04/2018 21:00 Vòng (KT) [13]Esperance Sportive Zarzis 1 - 0 0 - 0 Stade Gabesien[11]
 • Diễn biến Esperance Sportive Zarzis vs Stade Gabesien
 • Đội hình Esperance Sportive Zarzis vs Stade Gabesien
 • Video Esperance Sportive Zarzis vs Stade Gabesien
 • Tip Esperance Sportive Zarzis vs Stade Gabesien
08/04/2018 21:00 Vòng (KT) [10]As Gabes 2 - 2 1 - 0 Stade Tunisien[9]
 • Diễn biến As Gabes vs Stade Tunisien
 • Đội hình As Gabes vs Stade Tunisien
 • Video As Gabes vs Stade Tunisien
 • Tip As Gabes vs Stade Tunisien
08/04/2018 21:00 Vòng (KT) [12]Us Ben Guerdane 1 - 1 1 - 0 Club Africain[2]
 • Diễn biến Us Ben Guerdane vs Club Africain
 • Đội hình Us Ben Guerdane vs Club Africain
 • Video Us Ben Guerdane vs Club Africain
 • Tip Us Ben Guerdane vs Club Africain
08/04/2018 21:00 Vòng (KT) [14]Co Medenine 0 - 5 0 - 0 Club Sportif Sfaxien[4]
 • Diễn biến Co Medenine vs Club Sportif Sfaxien
 • Đội hình Co Medenine vs Club Sportif Sfaxien
 • Video Co Medenine vs Club Sportif Sfaxien
 • Tip Co Medenine vs Club Sportif Sfaxien
02/04/2018 01:00 Vòng (KT) [5]U.s.monastir 1 - 1 1 - 0 Us Ben Guerdane[12]
 • Diễn biến U.s.monastir vs Us Ben Guerdane
 • Đội hình U.s.monastir vs Us Ben Guerdane
 • Video U.s.monastir vs Us Ben Guerdane
 • Tip U.s.monastir vs Us Ben Guerdane
01/04/2018 20:30 Vòng (KT) [6]Etoile Metlaoui 2 - 2 1 - 2 Esperance Sportive Zarzis[13]
 • Diễn biến Etoile Metlaoui vs Esperance Sportive Zarzis
 • Đội hình Etoile Metlaoui vs Esperance Sportive Zarzis
 • Video Etoile Metlaoui vs Esperance Sportive Zarzis
 • Tip Etoile Metlaoui vs Esperance Sportive Zarzis
31/03/2018 22:00 Vòng (KT) [2]Club Africain 1 - 1 1 - 0 Co Medenine[14]
 • Diễn biến Club Africain vs Co Medenine
 • Đội hình Club Africain vs Co Medenine
 • Video Club Africain vs Co Medenine
 • Tip Club Africain vs Co Medenine
31/03/2018 20:30 Vòng (KT) [8]Stade Tunisien 1 - 2 0 - 0 C. A. Bizertin[9]
 • Diễn biến Stade Tunisien vs C. A. Bizertin
 • Đội hình Stade Tunisien vs C. A. Bizertin
 • Video Stade Tunisien vs C. A. Bizertin
 • Tip Stade Tunisien vs C. A. Bizertin
31/03/2018 20:30 Vòng (KT) [4]Club Sportif Sfaxien 0 - 2 0 - 2 Esperance Sportive de Tunis[1]
 • Diễn biến Club Sportif Sfaxien vs Esperance Sportive de Tunis
 • Đội hình Club Sportif Sfaxien vs Esperance Sportive de Tunis
 • Video Club Sportif Sfaxien vs Esperance Sportive de Tunis
 • Tip Club Sportif Sfaxien vs Esperance Sportive de Tunis
31/03/2018 20:30 Vòng (KT) [7]J.s. Kairouanaise 2 - 0 1 - 0 As Gabes[10]
 • Diễn biến J.s. Kairouanaise vs As Gabes
 • Đội hình J.s. Kairouanaise vs As Gabes
 • Video J.s. Kairouanaise vs As Gabes
 • Tip J.s. Kairouanaise vs As Gabes
31/03/2018 20:00 Vòng (KT) [11]Stade Gabesien 0 - 0 0 - 0 Es Du Sahel[3]
 • Diễn biến Stade Gabesien vs Es Du Sahel
 • Đội hình Stade Gabesien vs Es Du Sahel
 • Video Stade Gabesien vs Es Du Sahel
 • Tip Stade Gabesien vs Es Du Sahel
12/03/2018 01:10 Vòng (KT) [1]Esperance Sportive de Tunis 3 - 0 2 - 0 Stade Tunisien[6]
 • Diễn biến Esperance Sportive de Tunis vs Stade Tunisien
 • Đội hình Esperance Sportive de Tunis vs Stade Tunisien
 • Video Esperance Sportive de Tunis vs Stade Tunisien
 • Tip Esperance Sportive de Tunis vs Stade Tunisien
11/03/2018 20:30 Vòng [13]Us Ben Guerdane ?-? ?-? Stade Gabesien[11]
 • Diễn biến Us Ben Guerdane vs Stade Gabesien
 • Đội hình Us Ben Guerdane vs Stade Gabesien
 • Video Us Ben Guerdane vs Stade Gabesien
 • Tip Us Ben Guerdane vs Stade Gabesien
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 28/04/2018 07:34
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác