Bong da

Kết quả bóng đá Tunisia

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
11/11/2018 20:00 Vòng (KT) [3]Es Du Sahel 1 - 0 1 - 0 Etoile Metlaoui[11]
 • Diễn biến Es Du Sahel vs Etoile Metlaoui
 • Đội hình Es Du Sahel vs Etoile Metlaoui
 • Video Es Du Sahel vs Etoile Metlaoui
 • Tip Es Du Sahel vs Etoile Metlaoui
04/11/2018 21:30 Vòng (KT) [11]Etoile Metlaoui 1 - 1 0 - 0 Cs. Hammam-lif[10]
 • Diễn biến Etoile Metlaoui vs Cs. Hammam-lif
 • Đội hình Etoile Metlaoui vs Cs. Hammam-lif
 • Video Etoile Metlaoui vs Cs. Hammam-lif
 • Tip Etoile Metlaoui vs Cs. Hammam-lif
04/11/2018 20:00 Vòng (KT) [2]C. A. Bizertin 1 - 0 1 - 0 J.s. Kairouanaise[9]
 • Diễn biến C. A. Bizertin vs J.s. Kairouanaise
 • Đội hình C. A. Bizertin vs J.s. Kairouanaise
 • Video C. A. Bizertin vs J.s. Kairouanaise
 • Tip C. A. Bizertin vs J.s. Kairouanaise
04/11/2018 20:00 Vòng [8]Esperance Sportive de Tunis ?-? ?-? U.s.monastir[14]
 • Diễn biến Esperance Sportive de Tunis vs U.s.monastir
 • Đội hình Esperance Sportive de Tunis vs U.s.monastir
 • Video Esperance Sportive de Tunis vs U.s.monastir
 • Tip Esperance Sportive de Tunis vs U.s.monastir
04/11/2018 20:00 Vòng (KT) [13]As Gabes 1 - 1 1 - 0 Stade Tunisien[3]
 • Diễn biến As Gabes vs Stade Tunisien
 • Đội hình As Gabes vs Stade Tunisien
 • Video As Gabes vs Stade Tunisien
 • Tip As Gabes vs Stade Tunisien
03/11/2018 20:00 Vòng (KT) [1]Club Sportif Sfaxien 1 - 0 0 - 0 Stade Gabesien[4]
 • Diễn biến Club Sportif Sfaxien vs Stade Gabesien
 • Đội hình Club Sportif Sfaxien vs Stade Gabesien
 • Video Club Sportif Sfaxien vs Stade Gabesien
 • Tip Club Sportif Sfaxien vs Stade Gabesien
03/11/2018 20:00 Vòng (KT) [7]Us Tataouine 0 - 0 0 - 0 Es Du Sahel[5]
 • Diễn biến Us Tataouine vs Es Du Sahel
 • Đội hình Us Tataouine vs Es Du Sahel
 • Video Us Tataouine vs Es Du Sahel
 • Tip Us Tataouine vs Es Du Sahel
03/11/2018 20:00 Vòng (KT) [6]Us Ben Guerdane 1 - 1 1 - 0 Club Africain[12]
 • Diễn biến Us Ben Guerdane vs Club Africain
 • Đội hình Us Ben Guerdane vs Club Africain
 • Video Us Ben Guerdane vs Club Africain
 • Tip Us Ben Guerdane vs Club Africain
31/10/2018 20:30 Vòng (KT) [10]Cs. Hammam-lif 0 - 1 0 - 0 Es Du Sahel[5]
 • Diễn biến Cs. Hammam-lif vs Es Du Sahel
 • Đội hình Cs. Hammam-lif vs Es Du Sahel
 • Video Cs. Hammam-lif vs Es Du Sahel
 • Tip Cs. Hammam-lif vs Es Du Sahel
29/10/2018 20:30 Vòng [4]Es Du Sahel ?-? ?-? Etoile Metlaoui[11]
 • Diễn biến Es Du Sahel vs Etoile Metlaoui
 • Đội hình Es Du Sahel vs Etoile Metlaoui
 • Video Es Du Sahel vs Etoile Metlaoui
 • Tip Es Du Sahel vs Etoile Metlaoui
28/10/2018 20:30 Vòng (KT) [7]Cs. Hammam-lif 0 - 2 0 - 2 Esperance Sportive de Tunis[8]
 • Diễn biến Cs. Hammam-lif vs Esperance Sportive de Tunis
 • Đội hình Cs. Hammam-lif vs Esperance Sportive de Tunis
 • Video Cs. Hammam-lif vs Esperance Sportive de Tunis
 • Tip Cs. Hammam-lif vs Esperance Sportive de Tunis
28/10/2018 20:30 Vòng (KT) [3]Stade Tunisien 0 - 3 0 - 1 Us Ben Guerdane[9]
 • Diễn biến Stade Tunisien vs Us Ben Guerdane
 • Đội hình Stade Tunisien vs Us Ben Guerdane
 • Video Stade Tunisien vs Us Ben Guerdane
 • Tip Stade Tunisien vs Us Ben Guerdane
28/10/2018 20:30 Vòng (KT) [14]U.s.monastir 0 - 1 0 - 1 Club Sportif Sfaxien[1]
 • Diễn biến U.s.monastir vs Club Sportif Sfaxien
 • Đội hình U.s.monastir vs Club Sportif Sfaxien
 • Video U.s.monastir vs Club Sportif Sfaxien
 • Tip U.s.monastir vs Club Sportif Sfaxien
27/10/2018 20:30 Vòng (KT) [6]J.s. Kairouanaise 0 - 1 0 - 0 Us Tataouine[10]
 • Diễn biến J.s. Kairouanaise vs Us Tataouine
 • Đội hình J.s. Kairouanaise vs Us Tataouine
 • Video J.s. Kairouanaise vs Us Tataouine
 • Tip J.s. Kairouanaise vs Us Tataouine
27/10/2018 20:30 Vòng (KT) [12]Club Africain 0 - 2 0 - 1 C. A. Bizertin[2]
 • Diễn biến Club Africain vs C. A. Bizertin
 • Đội hình Club Africain vs C. A. Bizertin
 • Video Club Africain vs C. A. Bizertin
 • Tip Club Africain vs C. A. Bizertin
27/10/2018 20:30 Vòng (KT) [13]As Gabes 0 - 2 0 - 0 Stade Gabesien[5]
 • Diễn biến As Gabes vs Stade Gabesien
 • Đội hình As Gabes vs Stade Gabesien
 • Video As Gabes vs Stade Gabesien
 • Tip As Gabes vs Stade Gabesien
21/10/2018 20:30 Vòng (KT) [13]Etoile Metlaoui 1 - 0 1 - 0 Us Ben Guerdane[5]
 • Diễn biến Etoile Metlaoui vs Us Ben Guerdane
 • Đội hình Etoile Metlaoui vs Us Ben Guerdane
 • Video Etoile Metlaoui vs Us Ben Guerdane
 • Tip Etoile Metlaoui vs Us Ben Guerdane
21/10/2018 20:30 Vòng (KT) [1]Stade Tunisien 1 - 2 0 - 0 J.s. Kairouanaise[11]
 • Diễn biến Stade Tunisien vs J.s. Kairouanaise
 • Đội hình Stade Tunisien vs J.s. Kairouanaise
 • Video Stade Tunisien vs J.s. Kairouanaise
 • Tip Stade Tunisien vs J.s. Kairouanaise
21/10/2018 20:30 Vòng (KT) [2]Club Sportif Sfaxien 2 - 0 1 - 0 Club Africain[9]
 • Diễn biến Club Sportif Sfaxien vs Club Africain
 • Đội hình Club Sportif Sfaxien vs Club Africain
 • Video Club Sportif Sfaxien vs Club Africain
 • Tip Club Sportif Sfaxien vs Club Africain
20/10/2018 20:30 Vòng (KT) [14]U.s.monastir 1 - 2 0 - 1 Cs. Hammam-lif[12]
 • Diễn biến U.s.monastir vs Cs. Hammam-lif
 • Đội hình U.s.monastir vs Cs. Hammam-lif
 • Video U.s.monastir vs Cs. Hammam-lif
 • Tip U.s.monastir vs Cs. Hammam-lif
20/10/2018 20:30 Vòng (KT) [7]Stade Gabesien 2 - 2 1 - 1 Es Du Sahel[4]
 • Diễn biến Stade Gabesien vs Es Du Sahel
 • Đội hình Stade Gabesien vs Es Du Sahel
 • Video Stade Gabesien vs Es Du Sahel
 • Tip Stade Gabesien vs Es Du Sahel
20/10/2018 20:30 Vòng (KT) [8]Us Tataouine 1 - 1 0 - 0 C. A. Bizertin[3]
 • Diễn biến Us Tataouine vs C. A. Bizertin
 • Đội hình Us Tataouine vs C. A. Bizertin
 • Video Us Tataouine vs C. A. Bizertin
 • Tip Us Tataouine vs C. A. Bizertin
19/10/2018 21:00 Vòng [6]Esperance Sportive de Tunis ?-? ?-? As Gabes[10]
 • Diễn biến Esperance Sportive de Tunis vs As Gabes
 • Đội hình Esperance Sportive de Tunis vs As Gabes
 • Video Esperance Sportive de Tunis vs As Gabes
 • Tip Esperance Sportive de Tunis vs As Gabes
12/10/2018 18:00 Vòng [13]Etoile Metlaoui ?-? ?-? Esperance Sportive de Tunis[7]
 • Diễn biến Etoile Metlaoui vs Esperance Sportive de Tunis
 • Đội hình Etoile Metlaoui vs Esperance Sportive de Tunis
 • Video Etoile Metlaoui vs Esperance Sportive de Tunis
 • Tip Etoile Metlaoui vs Esperance Sportive de Tunis
07/10/2018 21:00 Vòng (KT) [1]Club Sportif Sfaxien 2 - 0 1 - 0 Esperance Sportive de Tunis[5]
 • Diễn biến Club Sportif Sfaxien vs Esperance Sportive de Tunis
 • Đội hình Club Sportif Sfaxien vs Esperance Sportive de Tunis
 • Video Club Sportif Sfaxien vs Esperance Sportive de Tunis
 • Tip Club Sportif Sfaxien vs Esperance Sportive de Tunis
07/10/2018 21:00 Vòng (KT) [4]Es Du Sahel 5 - 3 3 - 1 U.s.monastir[12]
 • Diễn biến Es Du Sahel vs U.s.monastir
 • Đội hình Es Du Sahel vs U.s.monastir
 • Video Es Du Sahel vs U.s.monastir
 • Tip Es Du Sahel vs U.s.monastir
06/10/2018 21:00 Vòng (KT) [6]Us Ben Guerdane 2 - 2 1 - 1 Us Tataouine[9]
 • Diễn biến Us Ben Guerdane vs Us Tataouine
 • Đội hình Us Ben Guerdane vs Us Tataouine
 • Video Us Ben Guerdane vs Us Tataouine
 • Tip Us Ben Guerdane vs Us Tataouine
06/10/2018 21:00 Vòng (KT) [14]As Gabes 2 - 1 1 - 1 Etoile Metlaoui[13]
 • Diễn biến As Gabes vs Etoile Metlaoui
 • Đội hình As Gabes vs Etoile Metlaoui
 • Video As Gabes vs Etoile Metlaoui
 • Tip As Gabes vs Etoile Metlaoui
06/10/2018 21:00 Vòng (KT) [11]J.s. Kairouanaise 1 - 1 0 - 0 Stade Gabesien[7]
 • Diễn biến J.s. Kairouanaise vs Stade Gabesien
 • Đội hình J.s. Kairouanaise vs Stade Gabesien
 • Video J.s. Kairouanaise vs Stade Gabesien
 • Tip J.s. Kairouanaise vs Stade Gabesien
06/10/2018 21:00 Vòng (KT) [8]Club Africain 1 - 4 1 - 1 Stade Tunisien[3]
 • Diễn biến Club Africain vs Stade Tunisien
 • Đội hình Club Africain vs Stade Tunisien
 • Video Club Africain vs Stade Tunisien
 • Tip Club Africain vs Stade Tunisien
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 12/11/2018 07:34
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác


-->