Bong da

Kết quả bóng đá Tunisia

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
18/02/2018 21:00 Vòng (KT) [3]Es Du Sahel 3 - 0 3 - 0 Etoile Metlaoui[9]
 • Diễn biến Es Du Sahel vs Etoile Metlaoui
 • Đội hình Es Du Sahel vs Etoile Metlaoui
 • Video Es Du Sahel vs Etoile Metlaoui
 • Tip Es Du Sahel vs Etoile Metlaoui
18/02/2018 20:00 Vòng (KT) [4]Club Africain 2 - 1 1 - 1 Esperance Sportive de Tunis[1]
 • Diễn biến Club Africain vs Esperance Sportive de Tunis
 • Đội hình Club Africain vs Esperance Sportive de Tunis
 • Video Club Africain vs Esperance Sportive de Tunis
 • Tip Club Africain vs Esperance Sportive de Tunis
18/02/2018 19:00 Vòng (KT) [12]Esperance Sportive Zarzis 0 - 0 0 - 0 Club Sportif Sfaxien[2]
 • Diễn biến Esperance Sportive Zarzis vs Club Sportif Sfaxien
 • Đội hình Esperance Sportive Zarzis vs Club Sportif Sfaxien
 • Video Esperance Sportive Zarzis vs Club Sportif Sfaxien
 • Tip Esperance Sportive Zarzis vs Club Sportif Sfaxien
17/02/2018 21:00 Vòng (KT) [8]As Gabes 1 - 0 1 - 0 Stade Gabesien[11]
 • Diễn biến As Gabes vs Stade Gabesien
 • Đội hình As Gabes vs Stade Gabesien
 • Video As Gabes vs Stade Gabesien
 • Tip As Gabes vs Stade Gabesien
17/02/2018 21:00 Vòng (KT) [5]U.s.monastir 1 - 0 1 - 0 Co Medenine[14]
 • Diễn biến U.s.monastir vs Co Medenine
 • Đội hình U.s.monastir vs Co Medenine
 • Video U.s.monastir vs Co Medenine
 • Tip U.s.monastir vs Co Medenine
15/02/2018 20:00 Vòng (KT) [1]Esperance Sportive de Tunis 3 - 2 1 - 2 Es Du Sahel[2]
 • Diễn biến Esperance Sportive de Tunis vs Es Du Sahel
 • Đội hình Esperance Sportive de Tunis vs Es Du Sahel
 • Video Esperance Sportive de Tunis vs Es Du Sahel
 • Tip Esperance Sportive de Tunis vs Es Du Sahel
13/02/2018 20:00 Vòng (KT) [14]Us Ben Guerdane 1 - 0 0 - 0 C. A. Bizertin[6]
 • Diễn biến Us Ben Guerdane vs C. A. Bizertin
 • Đội hình Us Ben Guerdane vs C. A. Bizertin
 • Video Us Ben Guerdane vs C. A. Bizertin
 • Tip Us Ben Guerdane vs C. A. Bizertin
11/02/2018 20:00 Vòng (KT) [13]Esperance Sportive Zarzis 2 - 1 1 - 1 Stade Tunisien[9]
 • Diễn biến Esperance Sportive Zarzis vs Stade Tunisien
 • Đội hình Esperance Sportive Zarzis vs Stade Tunisien
 • Video Esperance Sportive Zarzis vs Stade Tunisien
 • Tip Esperance Sportive Zarzis vs Stade Tunisien
11/02/2018 20:00 Vòng (KT) [11]Stade Gabesien 0 - 1 0 - 1 Club Africain[5]
 • Diễn biến Stade Gabesien vs Club Africain
 • Đội hình Stade Gabesien vs Club Africain
 • Video Stade Gabesien vs Club Africain
 • Tip Stade Gabesien vs Club Africain
10/02/2018 20:00 Vòng (KT) [8]Etoile Metlaoui 0 - 0 0 - 0 Club Sportif Sfaxien[3]
 • Diễn biến Etoile Metlaoui vs Club Sportif Sfaxien
 • Đội hình Etoile Metlaoui vs Club Sportif Sfaxien
 • Video Etoile Metlaoui vs Club Sportif Sfaxien
 • Tip Etoile Metlaoui vs Club Sportif Sfaxien
10/02/2018 20:00 Vòng (KT) [12]Co Medenine 0 - 0 0 - 0 As Gabes[7]
 • Diễn biến Co Medenine vs As Gabes
 • Đội hình Co Medenine vs As Gabes
 • Video Co Medenine vs As Gabes
 • Tip Co Medenine vs As Gabes
10/02/2018 19:30 Vòng (KT) [10]J.s. Kairouanaise 2 - 1 0 - 1 U.s.monastir[4]
 • Diễn biến J.s. Kairouanaise vs U.s.monastir
 • Đội hình J.s. Kairouanaise vs U.s.monastir
 • Video J.s. Kairouanaise vs U.s.monastir
 • Tip J.s. Kairouanaise vs U.s.monastir
31/01/2018 21:00 Vòng (KT) [3]Es Du Sahel 3 - 1 3 - 0 Esperance Sportive Zarzis[13]
 • Diễn biến Es Du Sahel vs Esperance Sportive Zarzis
 • Đội hình Es Du Sahel vs Esperance Sportive Zarzis
 • Video Es Du Sahel vs Esperance Sportive Zarzis
 • Tip Es Du Sahel vs Esperance Sportive Zarzis
31/01/2018 21:00 Vòng (KT) [4]U.s.monastir 1 - 0 0 - 0 Stade Tunisien[6]
 • Diễn biến U.s.monastir vs Stade Tunisien
 • Đội hình U.s.monastir vs Stade Tunisien
 • Video U.s.monastir vs Stade Tunisien
 • Tip U.s.monastir vs Stade Tunisien
31/01/2018 20:00 Vòng (KT) [7]C. A. Bizertin 2 - 1 1 - 0 Co Medenine[12]
 • Diễn biến C. A. Bizertin vs Co Medenine
 • Đội hình C. A. Bizertin vs Co Medenine
 • Video C. A. Bizertin vs Co Medenine
 • Tip C. A. Bizertin vs Co Medenine
31/01/2018 20:00 Vòng (KT) [5]Club Africain 3 - 0 3 - 0 J.s. Kairouanaise[11]
 • Diễn biến Club Africain vs J.s. Kairouanaise
 • Đội hình Club Africain vs J.s. Kairouanaise
 • Video Club Africain vs J.s. Kairouanaise
 • Tip Club Africain vs J.s. Kairouanaise
31/01/2018 20:00 Vòng (KT) [2]Club Sportif Sfaxien 0 - 0 0 - 0 Stade Gabesien[10]
 • Diễn biến Club Sportif Sfaxien vs Stade Gabesien
 • Đội hình Club Sportif Sfaxien vs Stade Gabesien
 • Video Club Sportif Sfaxien vs Stade Gabesien
 • Tip Club Sportif Sfaxien vs Stade Gabesien
31/01/2018 20:00 Vòng (KT) [14]Us Ben Guerdane 2 - 1 1 - 1 Etoile Metlaoui[9]
 • Diễn biến Us Ben Guerdane vs Etoile Metlaoui
 • Đội hình Us Ben Guerdane vs Etoile Metlaoui
 • Video Us Ben Guerdane vs Etoile Metlaoui
 • Tip Us Ben Guerdane vs Etoile Metlaoui
31/01/2018 19:00 Vòng (KT) [8]As Gabes 1 - 1 0 - 0 Esperance Sportive de Tunis[1]
 • Diễn biến As Gabes vs Esperance Sportive de Tunis
 • Đội hình As Gabes vs Esperance Sportive de Tunis
 • Video As Gabes vs Esperance Sportive de Tunis
 • Tip As Gabes vs Esperance Sportive de Tunis
28/01/2018 20:45 Vòng (KT) [11]J.s. Kairouanaise 2 - 1 0 - 1 Club Sportif Sfaxien[2]
 • Diễn biến J.s. Kairouanaise vs Club Sportif Sfaxien
 • Đội hình J.s. Kairouanaise vs Club Sportif Sfaxien
 • Video J.s. Kairouanaise vs Club Sportif Sfaxien
 • Tip J.s. Kairouanaise vs Club Sportif Sfaxien
28/01/2018 20:00 Vòng Stade Gabesien ?-? ?-? Club Africain
 • Diễn biến Stade Gabesien vs Club Africain
 • Đội hình Stade Gabesien vs Club Africain
 • Video Stade Gabesien vs Club Africain
 • Tip Stade Gabesien vs Club Africain
28/01/2018 20:00 Vòng (KT) [6]Stade Tunisien 1 - 2 0 - 1 Club Africain[5]
 • Diễn biến Stade Tunisien vs Club Africain
 • Đội hình Stade Tunisien vs Club Africain
 • Video Stade Tunisien vs Club Africain
 • Tip Stade Tunisien vs Club Africain
28/01/2018 20:00 Vòng (KT) [13]Esperance Sportive Zarzis 0 - 0 0 - 0 As Gabes[9]
 • Diễn biến Esperance Sportive Zarzis vs As Gabes
 • Đội hình Esperance Sportive Zarzis vs As Gabes
 • Video Esperance Sportive Zarzis vs As Gabes
 • Tip Esperance Sportive Zarzis vs As Gabes
27/01/2018 21:45 Vòng (KT) [3]Es Du Sahel 0 - 0 0 - 0 U.s.monastir[4]
 • Diễn biến Es Du Sahel vs U.s.monastir
 • Đội hình Es Du Sahel vs U.s.monastir
 • Video Es Du Sahel vs U.s.monastir
 • Tip Es Du Sahel vs U.s.monastir
21/01/2018 21:00 Vòng (KT) [2]Club Sportif Sfaxien 4 - 1 3 - 0 Stade Tunisien[6]
 • Diễn biến Club Sportif Sfaxien vs Stade Tunisien
 • Đội hình Club Sportif Sfaxien vs Stade Tunisien
 • Video Club Sportif Sfaxien vs Stade Tunisien
 • Tip Club Sportif Sfaxien vs Stade Tunisien
21/01/2018 20:00 Vòng (KT) [5]Club Africain 4 - 1 0 - 1 U.s.monastir[3]
 • Diễn biến Club Africain vs U.s.monastir
 • Đội hình Club Africain vs U.s.monastir
 • Video Club Africain vs U.s.monastir
 • Tip Club Africain vs U.s.monastir
21/01/2018 20:00 Vòng (KT) [8]As Gabes 0 - 2 0 - 1 Es Du Sahel[4]
 • Diễn biến As Gabes vs Es Du Sahel
 • Đội hình As Gabes vs Es Du Sahel
 • Video As Gabes vs Es Du Sahel
 • Tip As Gabes vs Es Du Sahel
21/01/2018 20:00 Vòng (KT) [9]Etoile Metlaoui 0 - 0 0 - 0 J.s. Kairouanaise[10]
 • Diễn biến Etoile Metlaoui vs J.s. Kairouanaise
 • Đội hình Etoile Metlaoui vs J.s. Kairouanaise
 • Video Etoile Metlaoui vs J.s. Kairouanaise
 • Tip Etoile Metlaoui vs J.s. Kairouanaise
21/01/2018 20:00 Vòng (KT) [12]Co Medenine 0 - 3 0 - 1 Stade Gabesien[11]
 • Diễn biến Co Medenine vs Stade Gabesien
 • Đội hình Co Medenine vs Stade Gabesien
 • Video Co Medenine vs Stade Gabesien
 • Tip Co Medenine vs Stade Gabesien
21/01/2018 19:00 Vòng (KT) [14]Us Ben Guerdane 2 - 2 1 - 2 Esperance Sportive de Tunis[1]
 • Diễn biến Us Ben Guerdane vs Esperance Sportive de Tunis
 • Đội hình Us Ben Guerdane vs Esperance Sportive de Tunis
 • Video Us Ben Guerdane vs Esperance Sportive de Tunis
 • Tip Us Ben Guerdane vs Esperance Sportive de Tunis
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 19/02/2018 07:33
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác