Bong da

Kết quả bóng đá Turkmenistan Premier League

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
24/05/2023 20:00 Vòng 8 (KT) [6]Merw 0 - 1 0 - 0 Energetik Mary[9]
 • Diễn biến Merw vs Energetik Mary
 • Đội hình Merw vs Energetik Mary
 • Video Merw vs Energetik Mary
 • Tip Merw vs Energetik Mary
24/05/2023 19:30 Vòng 8 (KT) [2]Altyn Asyr 1 - 2 1 - 0 Arkadag[1]
 • Diễn biến Altyn Asyr vs Arkadag
 • Đội hình Altyn Asyr vs Arkadag
 • Video Altyn Asyr vs Arkadag
 • Tip Altyn Asyr vs Arkadag
24/05/2023 19:30 Vòng 8 (KT) [7]Sagadam 3 - 2 1 - 1 HTTU Asgabat[5]
 • Diễn biến Sagadam vs HTTU Asgabat
 • Đội hình Sagadam vs HTTU Asgabat
 • Video Sagadam vs HTTU Asgabat
 • Tip Sagadam vs HTTU Asgabat
23/05/2023 20:00 Vòng 8 (KT) [4]Kopetdag Asgabat 1 - 0 0 - 0 Nebitchi[3]
 • Diễn biến Kopetdag Asgabat vs Nebitchi
 • Đội hình Kopetdag Asgabat vs Nebitchi
 • Video Kopetdag Asgabat vs Nebitchi
 • Tip Kopetdag Asgabat vs Nebitchi
17/05/2023 20:15 Vòng 7 (KT) [4]Nebitchi 1 - 0 1 - 0 Ahal[7]
 • Diễn biến Nebitchi vs Ahal
 • Đội hình Nebitchi vs Ahal
 • Video Nebitchi vs Ahal
 • Tip Nebitchi vs Ahal
17/05/2023 20:00 Vòng 7 (KT) [8]Energetik Mary 1 - 5 0 - 2 Arkadag[1]
 • Diễn biến Energetik Mary vs Arkadag
 • Đội hình Energetik Mary vs Arkadag
 • Video Energetik Mary vs Arkadag
 • Tip Energetik Mary vs Arkadag
17/05/2023 19:30 Vòng 7 (KT) [5]HTTU Asgabat 0 - 1 0 - 0 Altyn Asyr[2]
 • Diễn biến HTTU Asgabat vs Altyn Asyr
 • Đội hình HTTU Asgabat vs Altyn Asyr
 • Video HTTU Asgabat vs Altyn Asyr
 • Tip HTTU Asgabat vs Altyn Asyr
17/05/2023 19:30 Vòng 7 (KT) [9]Sagadam 0 - 0 0 - 0 Merw[6]
 • Diễn biến Sagadam vs Merw
 • Đội hình Sagadam vs Merw
 • Video Sagadam vs Merw
 • Tip Sagadam vs Merw
13/05/2023 19:00 Vòng 6 (KT) [1]Arkadag 5 - 0 1 - 0 Nebitchi[2]
 • Diễn biến Arkadag vs Nebitchi
 • Đội hình Arkadag vs Nebitchi
 • Video Arkadag vs Nebitchi
 • Tip Arkadag vs Nebitchi
12/05/2023 20:00 Vòng 6 (KT) [7]Ahal 0 - 2 0 - 0 HTTU Asgabat[5]
 • Diễn biến Ahal vs HTTU Asgabat
 • Đội hình Ahal vs HTTU Asgabat
 • Video Ahal vs HTTU Asgabat
 • Tip Ahal vs HTTU Asgabat
12/05/2023 20:00 Vòng 6 (KT) [4]Altyn Asyr 4 - 0 0 - 0 Sagadam[8]
 • Diễn biến Altyn Asyr vs Sagadam
 • Đội hình Altyn Asyr vs Sagadam
 • Video Altyn Asyr vs Sagadam
 • Tip Altyn Asyr vs Sagadam
12/05/2023 20:00 Vòng 6 (KT) [6]Merw 2 - 2 0 - 0 Kopetdag Asgabat[3]
 • Diễn biến Merw vs Kopetdag Asgabat
 • Đội hình Merw vs Kopetdag Asgabat
 • Video Merw vs Kopetdag Asgabat
 • Tip Merw vs Kopetdag Asgabat
05/05/2023 20:15 Vòng 5 (KT) [4]Nebitchi 3 - 0 0 - 0 Energetik Mary[7]
 • Diễn biến Nebitchi vs Energetik Mary
 • Đội hình Nebitchi vs Energetik Mary
 • Video Nebitchi vs Energetik Mary
 • Tip Nebitchi vs Energetik Mary
05/05/2023 19:00 Vòng 5 (KT) [5]HTTU Asgabat 2 - 4 0 - 0 Arkadag[1]
 • Diễn biến HTTU Asgabat vs Arkadag
 • Đội hình HTTU Asgabat vs Arkadag
 • Video HTTU Asgabat vs Arkadag
 • Tip HTTU Asgabat vs Arkadag
04/05/2023 20:00 Vòng 5 (KT) [2]Kopetdag Asgabat 1 - 1 0 - 0 Altyn Asyr[3]
 • Diễn biến Kopetdag Asgabat vs Altyn Asyr
 • Đội hình Kopetdag Asgabat vs Altyn Asyr
 • Video Kopetdag Asgabat vs Altyn Asyr
 • Tip Kopetdag Asgabat vs Altyn Asyr
04/05/2023 20:00 Vòng 5 (KT) [9]Sagadam 1 - 0 0 - 0 Ahal[6]
 • Diễn biến Sagadam vs Ahal
 • Đội hình Sagadam vs Ahal
 • Video Sagadam vs Ahal
 • Tip Sagadam vs Ahal
29/04/2023 19:30 Vòng 4 (KT) [8]Energetik Mary 0 - 1 0 - 0 HTTU Asgabat[6]
 • Diễn biến Energetik Mary vs HTTU Asgabat
 • Đội hình Energetik Mary vs HTTU Asgabat
 • Video Energetik Mary vs HTTU Asgabat
 • Tip Energetik Mary vs HTTU Asgabat
29/04/2023 19:00 Vòng 4 (KT) [2]Arkadag 4 - 0 0 - 0 Sagadam[9]
 • Diễn biến Arkadag vs Sagadam
 • Đội hình Arkadag vs Sagadam
 • Video Arkadag vs Sagadam
 • Tip Arkadag vs Sagadam
28/04/2023 22:30 Vòng 4 (KT) [6]Ahal 1 - 2 0 - 0 Kopetdag Asgabat[1]
 • Diễn biến Ahal vs Kopetdag Asgabat
 • Đội hình Ahal vs Kopetdag Asgabat
 • Video Ahal vs Kopetdag Asgabat
 • Tip Ahal vs Kopetdag Asgabat
28/04/2023 22:30 Vòng 4 (KT) [2]Altyn Asyr 4 - 1 0 - 0 Merw[8]
 • Diễn biến Altyn Asyr vs Merw
 • Đội hình Altyn Asyr vs Merw
 • Video Altyn Asyr vs Merw
 • Tip Altyn Asyr vs Merw
25/04/2023 19:30 Vòng 3 (KT) [5]HTTU Asgabat 1 - 3 0 - 0 Nebitchi[3]
 • Diễn biến HTTU Asgabat vs Nebitchi
 • Đội hình HTTU Asgabat vs Nebitchi
 • Video HTTU Asgabat vs Nebitchi
 • Tip HTTU Asgabat vs Nebitchi
25/04/2023 19:30 Vòng 3 (KT) [8]Merw 2 - 1 0 - 0 Ahal[6]
 • Diễn biến Merw vs Ahal
 • Đội hình Merw vs Ahal
 • Video Merw vs Ahal
 • Tip Merw vs Ahal
25/04/2023 19:30 Vòng 3 (KT) [7]Sagadam 0 - 1 0 - 0 Energetik Mary[9]
 • Diễn biến Sagadam vs Energetik Mary
 • Đội hình Sagadam vs Energetik Mary
 • Video Sagadam vs Energetik Mary
 • Tip Sagadam vs Energetik Mary
25/04/2023 19:30 Vòng 3 (KT) [1]Kopetdag Asgabat 0 - 4 0 - 0 Arkadag[4]
 • Diễn biến Kopetdag Asgabat vs Arkadag
 • Đội hình Kopetdag Asgabat vs Arkadag
 • Video Kopetdag Asgabat vs Arkadag
 • Tip Kopetdag Asgabat vs Arkadag
19/04/2023 19:30 Vòng 2 (KT) [3]Ahal 0 - 2 0 - 1 Altyn Asyr[5]
 • Diễn biến Ahal vs Altyn Asyr
 • Đội hình Ahal vs Altyn Asyr
 • Video Ahal vs Altyn Asyr
 • Tip Ahal vs Altyn Asyr
18/04/2023 19:30 Vòng 2 (KT) [7]Energetik Mary 0 - 2 0 - 1 Kopetdag Asgabat[1]
 • Diễn biến Energetik Mary vs Kopetdag Asgabat
 • Đội hình Energetik Mary vs Kopetdag Asgabat
 • Video Energetik Mary vs Kopetdag Asgabat
 • Tip Energetik Mary vs Kopetdag Asgabat
18/04/2023 19:30 Vòng 2 (KT) [3]Nebitchi 2 - 1 1 - 0 Sagadam[9]
 • Diễn biến Nebitchi vs Sagadam
 • Đội hình Nebitchi vs Sagadam
 • Video Nebitchi vs Sagadam
 • Tip Nebitchi vs Sagadam
18/04/2023 19:30 Vòng 2 (KT) [6]Arkadag 2 - 1 2 - 0 Merw[8]
 • Diễn biến Arkadag vs Merw
 • Đội hình Arkadag vs Merw
 • Video Arkadag vs Merw
 • Tip Arkadag vs Merw
15/04/2023 19:00 Vòng 1 (KT) [5]Ahal 1 - 0 0 - 0 Energetik Mary[8]
 • Diễn biến Ahal vs Energetik Mary
 • Đội hình Ahal vs Energetik Mary
 • Video Ahal vs Energetik Mary
 • Tip Ahal vs Energetik Mary
15/04/2023 19:00 Vòng 1 (KT) [4]Altyn Asyr 0 - 0 0 - 0 Nebitchi[2]
 • Diễn biến Altyn Asyr vs Nebitchi
 • Đội hình Altyn Asyr vs Nebitchi
 • Video Altyn Asyr vs Nebitchi
 • Tip Altyn Asyr vs Nebitchi
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáTurkmenistan Premier League TKM D1
Cập nhật lúc: 25/05/2023 09:35
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp bất động sản Sun Group